zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2001 року)

Название (рус.) Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (состоянием на в 01.01.2001 года)
Кем принят Інші
Тип документа Покажчик
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів

(станом на 01.01.2001 року)

Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів носять довідковий характер.

Вартістю однієї машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів враховано:

- заробітну плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, визначену на основі нормативних трудовитрат і вартості людино-години (додаток 1 до ДБН Д.1.1-1-2000), яка відповідає середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів;

- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин та механізмів;

- вартість матеріальних ресурсів на:

•  заміну частин, що швидко спрацьовуються;

•  ремонт і технічне обслуговування;

•  перебазування;

- вартість електроенергії та паливно-мастильних матеріалів;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів.

Вартість паливно-мастильних матеріалів становить:

• бензин 1кг          -   2,19 грн.

• дизельне паливо 1кг          -   2,32 грн.

•  мастильні матеріали 1кг          -   2,52 грн.

• гідравлічна рідина 1кг          -   2,52 грн.

•  мазут 1кг          -   0,62 грн.

•  суміш гасу і моторного

палива      1кг          -   1,61 грн.

Зазначені ціни враховують заготівельно-складські та транспортні витрати. Податок на додану вартість (ПДВ) не враховано.

Вартість електроенергії становить за 1 кВт/год. - 0,13 грн. (без ПДВ).

Шифр машин та механізмів відповідає шифрам, наведеним у Ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин та механізмів (ДБН Д.2.7-2000).

Шифр машин тамеханізмів

Вартість експлуатації

1 маш.-год., грн.

у тому числі

заробітна плата

машиністів

амортизаційні відрахування

частини, що швидко спрацьовуются

бензин

дизельне паливо

електроенергія

мазут

суміш гасу та

моторного палива

мастильні

матеріали

гідравлічна

рідина

ремонт та  технічне обслуговування

перебазування

всього

у т.ч. заро-бітна плата

всього

у т.ч. заробітна плата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

200-0001

11,24

2,18

0,84

0,21

5,21

-

-

-

-

0,23

-

2,57

0,57

-

-

200-0002

13,83

2,18

0,80

0,35

6,72

-

-

-

-

0,30

-

3,48

0,72

-

-

200-0003

17,50

2,18

1,36

0,56

-

6,98

-

-

-

0,38

-

6,04

1,22

-

-

200-0004

18,72

2,18

1,48

0,56

-

7,56

-

-

-

0,40

-

6,54

1,33

-

-

200-0005

21,56

2,18

2,48

0,70

-

9,65

-

-

-

0,48

-

6,07

1,35

-

-

200-0009

2,57

-

0,48

0,21

-

-

-

-

-

0,03

-

1,85

0,44

-

-

200-0010

18,59

2,35

2,80

0,35

-

9,42

-

-

-

0,45

-

3,22

0,61

-

-

200-0011

24,21

2,32

3,20

0,56

-

11,72

-

-

-

0,58

-

5,83

1,11

-

-

200-0012

1,61

-

0,44

0,28

-

-

-

-

-

-

-

0,89

0,16

-

-

200-0013

2,22

-

0,68

0,21

-

-

-

-

-

-

-

1,33

0,23

-

-

200-0014

3,01

-

0,84

0,42

-

-

-

-

-

-

-

1,75

0,31

-

-

200-0015

3,19

-

1,16

-

-

-

-

-

-

-

-

2,03

0,37

-

-

200-0016

5,28

-

1,92

-

-

-

-

-

-

-

-

3,36

0,63

-

-

200-0017

281,91

5,30

33,24

20,16

-

37,86

-

-

-

2,47

-

128,24

19,42

54,64

14,05

200-0018

428,61

5,76

51,06

31,15

-

59,16

-

-

-

3,93

-

194,88

27,42

82,67

20,33

200-0019

641,46

7,62

87,54

62,72

-

94,66

-

-

-

9,37

6,12

363,37

25,32

10,06

2,59

200-0024

1,97

-

0,66

-

-

-

0,49

-

-

0,20

-

0,54

0,02

0,08

0,04

200-0025

9,44

-

0,72

6,72

-

-

0,91

-

-

0,25

-

0,54

0,02

0,30

0,07

200-0026

4,67

-

0,42

-

-

-

2,89

-

-

0,71

-

0,49

0,02

0,16

0,04

200-0027

0,59

-

0,06

-

-

-

0,32

-

-

0,10

-

0,07

0,02

0,04

0,02

200-0028

8,26

-

0,84

-

-

-

4,63

-

-

1,11

-

1,40

0,02

0,28

0,07

200-0029

16,27

-

2,10

-

-

-

9,01

-

-

2,12

-

2,47

0,04

0,57

0,13

200-0030

14,88

-

2,34

-

-

-

7,55

-

-

1,76

-

2,78

0,07

0,45

0,11

200-0031

11,17

-

0,12

-

-

-

8,46

-

-

1,97

-

0,15

0,02

0,47

0,11

200-0032

2,91

-

0,60

-

-

-

1,16

-

-

0,30

-

0,75

0,07

0,10

0,02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

200-0033

2,65

-

0,48

-

-

-

1,26

-

-

0,30

-

0,51

0,07

0,10

0,02

200-0037

2,88

-

0,06

-

-

-

2,11

-

-

0,50

-

0,07

0,02

0,14

0,05

200-0038

0,40

-

0,06

-

-

-

0,15

-

-

0,05

-

0,10

0,02

0,04

0,02

200-0039

0,69

-

0,18

-

-

-

-

-

-

-

0,18

0,23

0,02

0,10

0,02

200-0041

1,36

-

0,06

-

-

-

0,37

-

-

0,20

-

0,07

0,02

0,16

0,04

200-0042

1,28

-

0,12

-

-

-

0,64

-

-

0,15

-

0,23

0,02

0,14

0,04

200-0043

8,72

2,16

1,20

-

-

-

0,63

-

-

0,15

-

3,46

0,04

1,12

0,30

200-0044

6,18

2,35

0,42

-

-

-

0,90

-

-

0,20

-

1,33

0,02

0,98

0,28

200-0045

5,76

2,50

0,36

-

-

-

0,66

-

-

0,15

-

1,12

0,05

0,97

0,28

200-0046

0,27

-

0,06

-

-

-

0,11

-

-

0,05

-

0,05

0,02

-

-

200-0047

0,34

-

0,06

-

-

-

0,18

-

-

0,05

-

0,05

0,02

-

-

200-0048

0,45

-

0,06

-

-

-

0,25

-

-

0,05

-

0,05

0,02

0,04

0,02

200-0049

0,63

-

0,06

-

-

-

0,38

-

-

0,10

-

0,05

0,02

0,04

0,02

200-0050

0,67

-

0,06

-

-

-

0,42

-

-

0,10

-

0,05

0,02

0,04

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: