Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

В 2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент


Список документов в категории

Название Дата
ВСН 39-87 Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования промышленной базы предприятий строительной индустрии в системе Госагропрома СССР. Часть 1.
(ВСН 39-87 Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования промышленной базы предприятий строительной индустрии в системе Госагропрома СССР. Часть 1.)
01.01.1970
ГОСТ 25010-81 Соколы для штукатурных работ. Технические условия.
(ГОСТ 25010-81 Соколы для штукатурных работ. Технические условия.)
01.01.1970
ГОСТ 19259-73 Резец для резки керамических плиток. Технические условия.
(ГОСТ 19259-73 Резец для резки керамических плиток. Технические условия.)
01.01.1970
ГОСТ 14184-83 Клещи строительные. Технические условия.
(ГОСТ 14184-83 Клещи строительные. Технические условия.)
01.01.1970
ГОСТ 13995-78 Рустовки стальные. Технические условия.
(ГОСТ 13995-78 Рустовки стальные. Технические условия.)
01.01.1970
ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия.
(ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия.)
01.01.1970
ГОСТ 10403-80 Гладилки стальные строительные. Технические условия.
(ГОСТ 10403-80 Гладилки стальные строительные. Технические условия.)
01.01.1970
ГОСТ 7945-86 Ковши для отделочных работ. Технические условия.
(ГОСТ 7945-86 Ковши для отделочных работ. Технические условия.)
01.01.1970
ГОСТ 15814-70 Оборудование, инструменты и приборы для производства слоистой клееной древесины. Термины и определения
(ГОСТ 15814-70 Оборудование, инструменты и приборы для производства слоистой клееной древесины. Термины и определения)
01.01.1970
ГОСТ 16569-86 Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия
(ГОСТ 16569-86 Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия)
01.01.1970
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
(ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия)
01.01.1970
ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77. СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
(ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77. СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия)
01.01.1970
ДСТУ 2952-94 (ГОСТ 28541-95) Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю
(ДСТУ 2952-94 (ГОСТ 28541-95) Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю)
01.01.1970
ДБН В.2.8-1-95 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення.
(ДБН В.2.8-1-95 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення.)
01.01.1970
ВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг
(ВБН В.2.8-218-046:2006. Годовые сроки эксплуатации дорожных машин и механизмов для строительства и ремонта автомобильных дорог)
01.01.2007
ГОСТ 27019-86. Матеріали полімерні рулонні для полови. Прискорений метод визначення звукоізоляційних властивостей
(ГОСТ 27019-86. Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств)
01.01.1987
ВСН 413-80. Інструкція по монтажу підйомно-транспортного устаткування
(ВСН 413-80. Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования)
01.01.1981
ВСН 371-76. Інструкція по виготовленню і експлуатації роз"ємних затисків з профільним вкладишем для сталевих канатів
(ВСН 371-76. Инструкция по изготовлению и эксплуатации разъемных зажимов с профильным вкладышем для стальных канатов)
01.01.1977
ГОСТ 5547-93. Плоскогубці комбіновані. Технічні умови
(ГОСТ 5547-93. Плоскогубцы комбинированные. Технические условия)
01.01.1995
ГОСТ 5191-79. Різаки інжекторні для ручного кисневого різання. Типи, основні параметри і загальні технічні вимоги
(ГОСТ 5191-79. Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования)
01.01.1982
ГОСТ 5264-80. Ручна дугова зварка. З"єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи
(ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы)
01.01.1981
ГОСТ 5614-74. Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри
(ГОСТ 5614-74. Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры и размеры)
01.01.1975
ГОСТ 4032-63. Цвяхи обробні круглі. Конструкція і розміри
(ГОСТ 4032-63. Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры)
01.01.1964
ГОСТ 4030-63. Цвяхи покрівельні. Конструкція і розміри
(ГОСТ 4030-63. Гвозди кровельные. Конструкция и размеры)
01.01.1964
ГОСТ 4029-63. Цвяхи толеві круглі. Конструкція і розміри
(ГОСТ 4029-63. Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры)
01.01.1964
ГОСТ 4028-63. Цвяхи будівельні. Конструкція і розміри
(ГОСТ 4028-63. Гвозди строительные. Конструкция и размеры)
01.01.1964
ГОСТ 31.211.42-93 Деталі і складальні одиниці збірно-розбірних пристосувань для складально-зварювальних робіт. Технічні вимоги. Правила приймання. Методи контролю. Маркіровка, упаковка, транспортування і зберігання
(ГОСТ 31.211.42-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение)
01.01.1996
ГОСТ 31.211.41-93 Деталі і складальні одиниці збірно-розбірних пристосувань для складально-зварювальних робіт. Основні конструктивні елементи і параметри. Норми точності
(ГОСТ 31.211.41-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности)
01.01.1996
ГОСТ 31.2031.02-91. Пристосування збірно-розбірні переналагоджувані для збірки деталей під зварку. Технічні умови
(ГОСТ 31.2031.02-91. Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия)
01.01.1992
ГОСТ 31.2031.01-91. Пристосування збірно-розбірні переналагоджувані для збірки деталей під зварку. Типи, параметри і розміри
(ГОСТ 31.2031.01-91. Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры)
01.01.1992
ГОСТ 9356-75. Рукави гумові для газової зварки і різання металів. Технічні умови
(ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия)
01.01.1989
ГОСТ 7890-93. Крани мостові однобалочні підвісні. Технічні умови
(ГОСТ 7890-93. Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия)
01.01.1993
ГОСТ 11533-75. Зварка, паяння і термічне різання металів
(ГОСТ 11533-75. Сварка, пайка и термическая резка металлов)
01.01.1991
ГОСТ 9870-61. Цвяхи дротяні оцинковані для асбоцементной крівлі. Технічні умови
(ГОСТ 9870-61. Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Технические условия)
01.01.1961
ГОСТ 15150-69. Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища
(ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды)
29.12.1969
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги
(ДСТУ Б В.2.8-10-98. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Стропы грузовые. Классификация, параметры и размеры, технические требования)
25.11.1998
ГОСТ 27204-87. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Борту. Конструкція і розміри
(ГОСТ 27204-87. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры)
25.12.1986
ГОСТ 26438-85. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Методи випробувань на деформативність
(ГОСТ 26438-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность)
23.01.1985
ГОСТ 25878-85. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Піддони. Конструкція і розміри
(ГОСТ 25878-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры)
25.09.1985
ГОСТ 24258-88. Засоби підмощування. Загальні технічні умови
(ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия)
28.11.1988
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка
(ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка)
11.04.2002
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1
(ДСТУ Б В.2.8-10-98. Изменение N 1)
30.11.2001
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправки
(ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправки)
24.09.2001
ГОСТ 23407-78. Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови
(ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия)
13.12.1978
ДБН В.2.8-1-96. Поправка
(ДБН В.2.8-1-96. Поправка)
01.01.2001
ГОСТ 9533-81. Кельми, лопатки і відрізовки. Технічні умови
(ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия)
18.12.1980
ГОСТ 9416-83. Рівні будівельні. Технічні умови
(ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия)
31.10.1983
ГОСТ 7948-80. Схили сталеві будівельні. Технічні умови
(ГОСТ 7948-80. Отвесы стальные строительные. Технические условия)
04.09.1980
ГОСТ 28715-90. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Проємообразовувачі і вкладиші. Конструкція
(ГОСТ 28715-90. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция)
12.10.1990
ГОСТ 28347-89. Підмости пересувні з переміщуваним робочим місцем. Технічні умови
(ГОСТ 28347-89. Подмосты передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия)
22.11.1989
ГОСТ 28012-89. Підмости пересувні збірно-розбірні. Технічні умови
(ГОСТ 28012-89. Подмосты передвижные сборно-разборные. Технические условия)
05.01.1989
ГОСТ 27372-87. Люльки для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови
(ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия)
14.08.1987
ГОСТ 26887-86. Майданчики і сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови
(ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия)
23.04.1986
ГОСТ 26805-86. Заклепка трубчаста для односторонньої клепки тонколистових будівельних металоконструкцій. Технічні умови
(ГОСТ 26805-86. Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия)
26.12.1985
ГОСТ 26598-85. Контейнери і засоби пакетування в будівництві. Загальні технічні умови
(ГОСТ 26598-85. Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия)
31.07.1985
ГОСТ 25782-90. Правила, терки і напівтерки. Технічні умови
(ГОСТ 25782-90. Правила, терки и полутерки. Технические условия)
06.07.1990
ГОСТ 25781-83. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови
(ГОСТ 25781-83. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия)
11.04.1983
ГОСТ 25032-81. Засоби вантажозахватні. Класифікація і загальні технічні вимоги
(ГОСТ 25032-81. Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования)
25.11.1981
ГОСТ 23478-79. Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги
(ГОСТ 23478-79. Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования)
19.01.1979
ГОСТ 23477-79. Опалубка розбірно-переставна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови
(ГОСТ 23477-79. Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия)
29.12.1978
ГОСТ 23421-79. Пристрій для пакетного перевезення силікатної цегли автомобільним транспортом. Основні параметри і розміри. Технічні вимоги
(ГОСТ 23421-79. Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования)
29.12.1978
ГОСТ 23117-91. Затиски напівавтоматичні для натягнення арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови
(ГОСТ 23117-91. Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия)
20.09.1991
ГОСТ 22685-89. Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови
(ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия)
19.06.1989
ГОСТ 21807-76. Бункери (бадді) переносні місткістю до 2 куб.м для бетонної суміші. Загальні технічні умови
(ГОСТ 21807-76. Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб.м для бетонной смеси. Общие технические условия)
28.04.1976
ГОСТ 18343-80. Піддони для цеглини і керамічного каміння. Технічні умови
(ГОСТ 18343-80. Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия)
30.06.1980
ГОСТ 18103-84. Установки для виготовлення залізобетонних об"ємних блоків сантехнічних кабін і шахт ліфтів. Технічні умови
(ГОСТ 18103-84. Установки для изготовления железобетонных объемных блоков сантехнических кабин и шахт лифтов. Технические условия)
12.09.1984
ГОСТ 13981-87. Форми для виготовлення залізобетонних віброгідропресованих напірних труб. Технічні умови
(ГОСТ 13981-87. Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия)
11.12.1987
ГОСТ 11042-90. Молотки сталеві будівельні. Технічні умови
(ГОСТ 11042-90. Молотки стальные строительные. Технические условия)
06.07.1990
ГОСТ 10831-87. Вали малярні. Технічні умови
(ГОСТ 10831-87. Валики малярные. Технические условия)
17.12.1987
ГОСТ 10597-87. Кисті і щітки малярні. Технічні умови
(ГОСТ 10597-87. Кисти и щетки малярные. Технические условия)
22.12.1986
ГОСТ 27321-87. Ліси стієчні приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови
(ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия)
03.06.1987
ГОСТ 24259-80. Оснащення монтажне для тимчасового закріплення і вивіряння конструкцій будівель. Класифікація і загальні технічні вимоги
(ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования)
04.06.1980
ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
(ДБН В.2.8-9-98. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Эксплуатация строительных машин. Общие требования)
04.04.1994
ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва
(ДБН В.2.8-7-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Порядок аттестации ремонтного производства)
30.08.1996
СНиП 3.08.01-85. Рейкові шляхи баштових кранів
(СНиП 3.08.01-85. Рельсовые пути башенных кранов)
22.08.1985