Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

В 2.3. Споруди транспорту


Список документов в категории

Название Дата
ВСН 32-81. Інструкція по пристрою гідроізоляції конструкцій мостів і труб на залізних, автомобільних і міських дорогах
(ВСН 32-81. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах)
10.11.1981
ВСН 011-88. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Очищення порожнини і випробування
(ВСН 011-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание)
27.12.1988
ВСН 008-88. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Протикорозійна і теплова ізоляція
(ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция)
01.12.1988
ДБН В.2.3-6-2002. Мости і труби. Обстеження і випробування
(ДБН В.2.3-6-2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание)
07.05.2002
ГОСТ 24950-81. Відведення гнуті і вставки криві на поворотах лінійної частини сталевих магістральних трубопроводів. Технічні умови
(ГОСТ 24950-81. Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия)
31.08.1981
СН 527-80. Інструкція по проектуванню технологічних сталевих трубопроводів Ру до 10 МПа
(СН 527-80. Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа)
04.08.1980
ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці і дороги населених пунктів
(ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов)
11.04.2001
ВСН 8-89. Інструкція по охороні природного середовища при будівництві, ремонті і змісті автомобільних доріг
(ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог)
04.09.1989
ВСН 7-89. Вказівки по будівництву, ремонту і змісту гравієвих покриттів
(ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий)
14.07.1989
ВСН 4-81. Інструкція по проведенню оглядів мостів і труб на автомобільних дорогах
(ВСН 4-81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах)
31.03.1981
ВСН 38-90. Технічні вказівки по пристрою дорожніх покриттів з шорсткою поверхнею
(ВСН 38-90. Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью)
01.02.1989
СНиП 2.05.08-85. Аеродроми
(СНиП 2.05.08-85. Аэродромы)
01.01.1986
ВСН 02-74. Інструкція по визначенню міцності бетонних споруд
(ВСН 02-74. Инструкция по определению прочности бетонных сооружений)
28.06.1971
СНиП ІІІ-44-77. ч. ІІ, гл.44. Зміна Держбуду СРСР N 81 від 29.05.81
(СНиП III-44-77. ч. II, гл.44. Изменение Госстроя СССР N 81 вот 29.05.81)
29.05.1981
СНиП III-44-77. ч.III, гл.44. Правила виробництва і приймання робіт. Тунелі залізничні і гідротехнічні. Метрополітени
(СНиП III-44-77. ч.III, гл.44. Правила производства и приемки работ. Тоннели железнодорожные и гидротехнические. Метрополитены)
05.07.1977
СНиП 3.06.06-88. Аеродроми
(СНиП 3.06.06-88. Аэродромы)
12.12.1988
СНиП 2.05.06-85. Зміна N 2 Держбуду СРСР N 61 від 13.07.90
(СНиП 2.05.06-85. Изменение N 2 Госстроя СССР N 61 от 13.07.90)
13.07.1990
СНиП 2.05.06-85. Зміна N 1 Держбуду СРСР від 08.01.87
(СНиП 2.05.06-85. Изменение N 1 Госстроя СССР от 08.01.87)
08.01.1987
СНиП 2.05.06-85. Магістральні трубопроводи
(СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы)
18.03.1985
ГОСТ 30413-96. (в Україні ДСТУ б В.2.3-2-97). Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям
(ГОСТ 30413-96. (в Украине ДСТУ Б В.2.3-2-97). Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием)
12.12.1996
ГОСТ 23961-80. Метрополітени. Габарити наближення будов, устаткування і рухомого складу
(ГОСТ 23961-80. Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава)
29.12.1979
СН 550-82. Інструкція по проектуванню трубопроводів з пластмасових труб
(СН 550-82. Инструкция по проектированию трубопроводов из пластмассовых труб)
22.04.1982
СН 457-74. Норми відведення земель для аеропортів
(СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов)
16.01.1974
СН 452-73. Норми відведення земель для магістральних трубопроводів
(СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов)
30.03.1973
СН 449-72. Вказівки по проектуванню земляного полотна залізних і автомобільних доріг
(СН 449-72. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог)
29.12.1972
СТ СЭВ 5497-86. Шляхи автомобільні міжнародні. Визначення несучої здатності дорожніх конструкцій і їх конструктивних шарів установкою динамічного навантаження (УДН)
(СТ СЭВ 5497-86. Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН))
17.03.1987
СНиП 2.05.13-90. Нафтопроводи, що прокладаються на території міст і інших населених пунктів
(СНиП 2.05.13-90. Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов)
09.10.1990
СНиП 2.05.11-83. Внутрішньогосподарчі автомобільні дороги в колгоспах, радгоспах і інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях
(СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях)
30.12.1983
СНіП 2.05.03-84*. Додаток 21-29 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
(СНиП 2.05.03-84*. Приложение 21-29 (Не применяется с 01.10.06 г. согласно приказа Минбуду N160 от 06.05.06 г.))
30.11.1984
СНіП 2.05.03-84*. Додаток 1-20 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
(СНиП 2.05.03-84*. Приложение 1-20 (Не применяется с 01.10.06 г. согласно приказа Минбуду N160 от 06.05.06 г.))
30.11.1984
СНіП 2.05.03-84*. Мости і труби (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
(СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы (Не применяется с 01.10.06 г. согласно приказа Минбуду N160 от 06.05.06 г.))
30.11.1984
СНиП 2.04.12-86. Розрахунок на міцність сталевих трубопроводів
(СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопроводов)
07.04.1986
СНиП III-42-80. Магістральні трубопроводи
(СНиП III-42-80. Магистральные трубопроводы)
16.05.1980
СНиП III-41-76. ч.III, гл.41. Контактні мережі електрифікованого транспорту
(СНиП III-41-76. ч.III, гл.41. Контактные сети электрифицированного транспорта)
04.11.1976
СТ СЭВ 4940-84. Дорогі автомобільні міжнародні. Облік інтенсивності руху
(СТ СЭВ 4940-84. Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения)
01.01.1987
ГОСТ 9720-76. Габарити наближення будов і рухомого складу залізниць колії 750 мм
(ГОСТ 9720-76. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм)
05.10.1976
ГОСТ 24451-80. Тунелі автодорожні. Габарити наближення будов і устаткування
(ГОСТ 24451-80. Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования)
18.11.1980
СН 456-73. Норми відведення земель для магістральних водоводів і каналізаційних колекторів
(СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов)
28.12.1973
СН 467-74. Норми відведення земель для автомобільних доріг
(СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог)
19.12.1974
СНиП III-39-76. ч.III, гл.39. Правила виробництва і приймання робіт. Трамвайні шляхи
(СНиП III-39-76. ч.III, гл.39. Правила производства и приемки работ. Трамвайные пути)
27.04.1976
СНиП 3.06.07-86. Мости і труби. Правила обстежень і випробувань. (Замінений на ДБН В.2.3-6-2002)
(СНиП 3.06.07-86. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. (Заменен на ДБН В.2.3-6-2002))
31.12.1986
СНиП 2.05.02-85. Зміна N 4 (відмінений)
(СНиП 2.05.02-85. Изменение N 4 (отменен))
08.06.1995
СНиП 2.05.06-85. Зміна N 3 Держбуду України N 279 від 03.12.98
(СНиП 2.05.06-85. Изменение N 3 Госстроя Украины N 279 от 03.12.98)
03.12.1998
СНіП 2.05.03-84*. Зміна (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
(СНиП 2.05.03-84*. Изменение (Не применяется с 01.10.06 г. согласно приказа Минбуду N160 от 06.05.06 г.))
30.06.1998