Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності


Список документов в категории

Название Дата
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
(НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
(НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств)
01.01.1970
Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС
(Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
(НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт)
01.01.1970
Положення про Почесну грамоту Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
(Положення про Почесну грамоту Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду)
01.01.1970
Лист N 01/285 від 13.11.2006 <э…> видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
(Лист N 01/285 від 13.11.2006 <э…> видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.)
13.11.2006
Про розгляд листа ...відшкодування потерпілому заробітку (доходу), втраченого ним унаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності
(Про розгляд листа ...відшкодування потерпілому заробітку (доходу), втраченого ним унаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності)
01.01.1970
О решении вопроса предоставления бесплатного мыла, моющих и обеззараживающих средств...
(О решении вопроса предоставления бесплатного мыла, моющих и обеззараживающих средств...)
01.01.1970
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
(НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування)
01.01.1970
Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти
(Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти)
01.01.1970
Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна
(Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна)
01.01.1970
Довідник з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки руху
(Довідник з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки руху)
01.01.1970
Форма N 1-ПВ (термінова, місячна). Звіт з праці
(Форма N 1-ПВ (термінова, місячна). Звіт з праці)
01.01.1970
Форма N 1-ПВ (термінова, квартальна). Звіт з праці
(Форма N 1-ПВ (термінова, квартальна). Звіт з праці)
01.01.1970
СП 5193-90 Положение о службе радиационной безопасности учреждения (типовое)
(СП 5193-90 Положение о службе радиационной безопасности учреждения (типовое))
01.01.1970
СН 6032-91 Допустимые уровни напряженности электростатических полей и плотности ионного тока для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения
(СН 6032-91 Допустимые уровни напряженности электростатических полей и плотности ионного тока для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения)
01.01.1970
СанПиН 3041-84 Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих
(СанПиН 3041-84 Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих)
01.01.1970
НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості
(НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості)
01.01.1970
ОСТ 1.42171-83 Обязанности и ответственность руководителей объединений, предприятий и структурных подразделений по охране труда. Основные положения
(ОСТ 1.42171-83 Обязанности и ответственность руководителей объединений, предприятий и структурных подразделений по охране труда. Основные положения)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ
(НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ)
01.01.1970
ОСТ 22 1612-84 Система управления охраной труда. Общие положения
(ОСТ 22 1612-84 Система управления охраной труда. Общие положения)
01.01.1970
РД 25 224-89 Порядок внесения требований безопасности труда в технологические документы
(РД 25 224-89 Порядок внесения требований безопасности труда в технологические документы)
01.01.1970
ОСТ 4.091.029-79 Порядок составления и согласования требований безопасности в стандартах, конструкторской и технологической документации
(ОСТ 4.091.029-79 Порядок составления и согласования требований безопасности в стандартах, конструкторской и технологической документации)
01.01.1970
ОСТ 25 1200-85 Порядок обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, выдачи, пользования эксплуатации и ухода за ними
(ОСТ 25 1200-85 Порядок обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, выдачи, пользования эксплуатации и ухода за ними)
01.01.1970
ОСТ 25 1250-86 Кабинет охраны труда
(ОСТ 25 1250-86 Кабинет охраны труда)
01.01.1970
ОСТ 25 1147-86 Отраслевая система управления охраной труда
(ОСТ 25 1147-86 Отраслевая система управления охраной труда)
01.01.1970
ОСТ 11 091-125-76 Лестницы-стремянки и лестницы приставные. Требования безопасности
(ОСТ 11 091-125-76 Лестницы-стремянки и лестницы приставные. Требования безопасности)
01.01.1970
ОСТ 11 090.028-82 Инструкции по охране труда порядок разработки, оформления и обращения
(ОСТ 11 090.028-82 Инструкции по охране труда порядок разработки, оформления и обращения)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов
(НПАОП 0.00-1.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов)
01.01.1970
НПАОП 0.00-5.40-89 Инструкции по охране труда при проведении верхолазных работ канатным способом
(НПАОП 0.00-5.40-89 Инструкции по охране труда при проведении верхолазных работ канатным способом)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.41-88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
(НПАОП 0.00-1.41-88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах обьектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых
(НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах обьектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.53-87 Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий
(НПАОП 0.00-1.53-87 Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.52-77 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов
(НПАОП 0.00-1.52-77 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.34-71 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом
(НПАОП 0.00-1.34-71 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом)
01.01.1970
Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах
(Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах)
01.01.1970
Адреси експертно-технічних центрів (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці України
(Адреси експертно-технічних центрів (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці України)
01.01.1970
Територіальні управління Держнаглядохоронпраці України
(Територіальні управління Держнаглядохоронпраці України)
01.01.1970
Відомча статистична звітність. Форма № 1-УБ
(Відомча статистична звітність. Форма № 1-УБ)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт
(НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт)
01.01.1970
ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов
(ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов)
01.01.1970
ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом
(ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом)
01.01.1970
МОТ-СУОТ 2001 Руководство по системам управления безопасностью и охраной труда
(МОТ-СУОТ 2001 Руководство по системам управления безопасностью и охраной труда)
01.01.1970
НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение про порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда
(НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение про порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда)
01.01.1970
Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V - VII категорій посад
(Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V - VII категорій посад)
01.01.1970
Положення про професійне навчання кадрів на виробництві
(Положення про професійне навчання кадрів на виробництві)
01.01.1970
Перелік нормативно-правових актів з питань організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки
(Перелік нормативно-правових актів з питань організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки)
01.01.1970
Перелік питань для перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій та запрошення іноземних радників в Україну
(Перелік питань для перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій та запрошення іноземних радників в Україну)
01.01.1970
Роз’яснення №5.08.10/182 від 15.05.92 Про допустиму заміну молока іншими продуктами харчування
(Роз’яснення №5.08.10/182 від 15.05.92 Про допустиму заміну молока іншими продуктами харчування)
01.01.1970
Письмо № 32-д 29.01.88 О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
(Письмо № 32-д 29.01.88 О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда)
01.01.1970
Рекомендації щодо ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
(Рекомендації щодо ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки)
01.01.1970
НПАОП 0.00-4.33-99 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий
(НПАОП 0.00-4.33-99 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий)
01.01.1970
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров
(Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров)
01.01.1970
НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат
(НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат)
01.01.1970
НПАОП 0.00-3.03-81 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств
(НПАОП 0.00-3.03-81 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств)
01.01.1970
Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
(Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты)
01.01.1970
НПАОП 0.00-2.03-77 Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда
(НПАОП 0.00-2.03-77 Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда)
01.01.1970
НПАОП 0.00-4.36-87 0 порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
(НПАОП 0.00-4.36-87 0 порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда)
01.01.1970
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
(НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С
(НПАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
(НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.
(НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.)
01.01.1970
Перелік професійних захворювань
(Перелік професійних захворювань)
01.01.1970
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
(Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості)
01.01.1970
Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (Станом на 17.03.2009)
(Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (Станом на 17.03.2009))
01.01.1970
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
(Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні)
01.01.1970
РД 52.04.59-85 Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания
(РД 52.04.59-85 Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания)
01.01.1970
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
(НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів)
01.01.1970
 Емкости