Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Міжнародні стандарти якості ISO


Список документов в категории

Название Дата
ИСО 10005-95. Адміністративне управління якістю. Керівні вказівки за програмами якості
(ИСО 10005-95. Административное управление качеством. Руководящие указания по программам качества)
15.09.1995
ИСО 10007-95. Адміністративне управління якістю. Керівні вказівки по управлінню конфігурацією
(ИСО 10007-95. Административное управление качеством. Руководящие указания по управлению конфигурацией)
15.04.1995
ИСО 10013-95. Керівні вказівки по розробці керівництва за якістю
(ИСО 10013-95. Руководящие указания по разработке руководств по качеству)
15.03.1995
ИСО 14001-96. Системи управління якістю навколишнього середовища. Загальні вимоги і рекомендації по використовуванню
(ИСО 14001-96. Системы управления качеством окружающей среды. Общие требования и рекомендации по использованию)
13.06.1996
ИСО 14004-96. Системи управління якістю навколишнього середовища. Керівництво по створенню і методам забезпечення функціонування
(ИСО 14004-96. Системы управления качеством окружающей среды. Руководство по созданию и методам обеспечения функционирования)
10.02.1996
ИСО 10011-1-93, частина 1. Керівні вказівки по перевірці систем якості, частина 1 Перевірка
(ИСО 10011-1-93, часть 1. Руководящие указания по проверке систем качества, часть 1 Проверка)
01.05.1993
ИСО 10011-2-91, частина 2. Керівні вказівки по перевірці систем якості. частина 2 Кваліфіковані критерії для експертів-аудиторів систем якості
(ИСО 10011-2-91, часть 2. Руководящие указания по проверке систем качества. часть 2 Квалифицированные критерии для экспертов-аудиторов систем качества)
12.10.1994
ИСО 10011-3-91, частина 3. Керівні вказівки по перевірці систем якості, частина 3 Управління програмами перевірок
(ИСО 10011-3-91, часть 3. Руководящие указания по проверке систем качества, часть 3 Управление программами проверок)
12.10.1994
ИСО 10012-1-93, частина 1. Вимоги по забезпеченню якості вимірювального устаткування, частина 1 Система метрологічного підтвердження для вимірювального устаткування
(ИСО 10012-1-93, часть 1. Требования по обеспечению качества измерительного оборудования, часть 1 Система метрологического подтверждения для измерительного оборудования)
01.05.1993
ИСО 8402-94. Управління якістю і забезпечення якості - Словник (Замінений - див. ДСТУ ISO 9000-2001). (відмінений)
(ИСО 8402-94. Управление качеством и обеспечение качества - Словарь (Заменён - см. ДСТУ ISO 9000-2001). (отменен))
01.04.1994
ИСО 9004-3-93, частина 3. Адміністративне управління якістю і елементи системи якості, частина 3 Керівні вказівки за обробленими матеріалами
(ИСО 9004-3-93, часть 3. Административное управление качеством и элементы системы качества, часть 3 Руководящие указания по обработанным материалам)
15.06.1993
ИСО 9000-4-93, частина 4. Адміністративне управління якістю і елементи системи якості, частина 4 Керівні вказівки по поліпшенню якості
(ИСО 9000-4-93, часть 4. Административное управление качеством и элементы системы качества, часть 4 Руководящие указания по улучшению качества)
15.06.1993
ИСО 9004-2-91, частина 2. Адміністватівноє управління якістю і елементи системи якості, частина 2 Керівні вказівки по послугах
(ИСО 9004-2-91, часть 2. Администвативное управление качеством и элементы системы качества, часть 2 Руководящие указания по услугам)
01.08.1991
ИСО 9004-1-94, частина 1. Адміністративне управління якістю і елементи системи якості, частина 1 Керівні вказівки
(ИСО 9004-1-94, часть 1. Административное управление качеством и элементы системы качества, часть 1 Руководящие указания)
01.07.1994
ИСО 9003-94. Модель для забезпечення якості при остаточному контролі і випробуваннях
(ИСО 9003-94. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях)
01.07.1994
ИСО 9002-94. Модель для забезпечення якості при виробництві, монтажі і обслуговуванні
(ИСО 9002-94. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании)
01.07.1994
ИСО 9001-94. Модель забезпечення якості при проектуванні, виробництві, розробці, монтажі і обслуговуванні
(ИСО 9001-94. Модель обеспечения качества при проектировании, производстве, разработке, монтаже и обслуживании)
01.07.1994
ИСО 9000-4-93, частина 4. Стандарти в області адміністративного управління якістю і забезпечення якості, частина 4 Керівництво по управлінню програмою забезпечення загальної надійності /МЕК 300-1-93, частина 1/
(ИСО 9000-4-93, часть 4. Стандарты в области административного управления качеством и обеспечение качества, часть 4 Руководство по управлению программой обеспечения общей надежности /МЭК 300-1-93, часть 1/)
01.04.1993
ИСО 9000-3-91, частина 3. Стандарти в області адміністративного управління якістю і забезпечення якості, частина 3 Керівні вказівки по застосуванню стандарту ІСО 9001 при розробці, поставці і обслуговуванні програмного забезпечення
(ИСО 9000-3-91, часть 3. Стандарты в области административного управления качеством и обеспечение качества, часть 3 Руководящие указания по применению стандарта ИСО 9001 при разработке, поставке и обслуживании программного обеспечения)
01.06.1991
ИСО 9000-2-97, частина 2. Стандарти в області адміністративного управління якістю і забезпечення якості, частина 2 Загальні керівні вказівки по застосуванню стандартів ІСО 9001, ІСО 9002 і ІСО 9003
(ИСО 9000-2-97, часть 2. Стандарты в области административного управления качеством и обеспечение качества, часть 2 Общие руководящие указания по применению стандартов ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003)
01.01.1997
ИСО 9000-1-94, частина 1. Стандарти в області адміністративного управління якістю і забезпечення якості, частина 1 Керівні вказівки по вибору і застосуванню
(ИСО 9000-1-94, часть 1. Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества, часть 1 Руководящие указания по выбору и применению)
01.07.1994
 Емкости