Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки


Список документов в категории

Название Дата
ВСН 37-86/ Минэнерго СССР Правила приёмки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей.
(ВСН 37-86/ Минэнерго СССР Правила приёмки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей.)
01.01.1970
Технічні правила утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів
(Технічні правила утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів)
01.01.1970
ВСН 34.3-89/ Минэнерго СССР Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства. Часть III.
(ВСН 34.3-89/ Минэнерго СССР Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства. Часть III.)
01.01.1970
ВСН 34.2-88/ Минэнерго СССР Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства. Часть II.
(ВСН 34.2-88/ Минэнерго СССР Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства. Часть II.)
01.01.1970
ВСН 29-81/ Минэнерго СССР (ВНТП 81) Нормы технологического проектирования тепловых электростанций .
(ВСН 29-81/ Минэнерго СССР (ВНТП 81) Нормы технологического проектирования тепловых электростанций .)
01.01.1970
ВСН 33-87. Вказівки по виробництву досліджень і проектуванню лісонасаджень уздовж автомобільних доріг
(ВСН 33-87. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог)
01.01.1988
ВСН 291-72*. Інструкція по проектуванню гідровідвалів з глинистих грунтів і прогнозуванню їх стану
(ВСН 291-72*. Инструкция по проектированию гидроотвалов из глинистых грунтов и прогнозированию их состояния)
01.01.1977
ВСН 24-80. Положення про порядок вибору і узгодження трас і майданчиків для будівництва об"єктів нафтової промисловості
(ВСН 24-80. Положение о порядке выбора и согласования трасс и площадок для строительства объектов нефтяной промышленности)
01.01.1980
ВСН 486-86. Забезпечення охорони водного середовища при виробництві робіт гідромеханізованим способом
(ВСН 486-86. Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом)
01.01.1987
ВСН 3-80. Інструкція по проектуванню морських причальних споруд
(ВСН 3-80. Инструкция по проектированию морских причальных coopужений)
01.01.1981
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
(ДБН В.2.4-2-2005 Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования)
17.06.2005
СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2
(СНиП 2.06.04-82* Изменение N 2)
19.04.1995
ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди
(ДБН В.2.4-1-99. Мелиоративные системы и сооружения)
25.06.1999
ВСН 02-74. Інструкція по визначенню міцності бетонних споруд
(ВСН 02-74. Инструкция по определению прочности бетонных сооружений)
28.06.1971
СНиП 3.05.06-85. Електротехнічні пристрої
(СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства)
11.12.1985
СНиП 2.04.03-85. Зміна N 1
(СНиП 2.04.03-85. Изменение N 1)
23.03.2000
СН 522-79. Інструкція по проектуванню, будівництву і експлуатації гідротехнічних споруд на територіях, що підробляються гірськими роботами
(СН 522-79. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами)
21.12.1979
СН 474-75. Норми відведення земель для меліоративних каналів
(СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов)
14.07.1975
СН 455-73. Норми відведення земель для рибного господарства
(СН 455-73. Нормы отвода земель для рыбного хозяйства)
29.12.1973
СНиП II-94-80. Норми проектування. Підземні вироблення
(СНиП II-94-80. Нормы проектирования. Подземные выработки)
31.12.1980
СНиП 2.06.09-84. Тунелі гідротехнічні
(СНиП 2.06.09-84. Туннели гидротехнические)
14.11.1984
СНиП 2.06.07-87. Креслення N 2
(СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 2)
01.01.1987
СНиП 2.06.07-87. Креслення N 1
(СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 1)
14.04.1987
СНиП 2.06.07-87. Підпірні стіни, судноплавні шлюзи, рибопропускні і рибозахисні споруди
(СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения)
14.04.1987
СНиП 2.06.06-85. Дамби бетонні і залізобетонні
(СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные)
28.06.1985
СНиП 2.06.05-84. Дамби з грунтових матеріалів
(СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов)
01.07.1985
СНиП 2.06.04-82*. Навантаження і дії на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові і від судів)
(СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов))
15.06.1982
СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування
(СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования)
28.05.1986
СНиП 3.07.02-87. Гідротехнічні морські і річкові транспортні споруди
(СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения)
26.01.1987
СНиП 2.01.14-83. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик
(СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик)
15.07.1983
СНиП 2.04.03-85. Каналізація. Зовнішні мережі і споруди
(СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения)
24.10.1983
ГОСТ 20054-82. Труби бетонні безнапірні. Технічні умови
(ГОСТ 20054-82. Трубы бетонные безнапорные. Технические условия)
12.03.1982
СНиП II-58-75. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 58. Електростанції теплові
(СНиП II-58-75. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые)
25.11.1975
СНиП 3.07.01-85. Гідротехнічні споруди річкові
(СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные)
08.04.1985
СНиП 3.02.03-84. Підземні гірські вироблення
(СНиП 3.02.03-84. Подземные горные выработки)
28.02.1985
 



Емкости