Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

В 2.1. Основи та фундаменти споруд


Список документов в категории

Название Дата
Указания по расчету и проектированию свай из вертикальных элементов, объединенных диафрагмами (СВД)
(Указания по расчету и проектированию свай из вертикальных элементов, объединенных диафрагмами (СВД))
01.01.1970
Руководство по проектированию свайных фундаментов
(Руководство по проектированию свайных фундаментов)
01.01.1970
ДСТУ Б В.2.1-5-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань.
(ДСТУ Б В.2.1-5-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань.)
01.01.1970
ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод польових випробувань палями.
(ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод польових випробувань палями.)
01.01.1970
ДБН В.2.1-10-2009. Об"єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
(ДБН В.2.1-10-2009. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения. Основы и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования)
01.07.2009
ВСН 309-84. Проектування і пристрій набивних паль за вібраційною технологією
(ВСН 309-84. Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии)
01.01.1985
ВСН 490-87. Проектування і пристрій фундаментів паль і шпунтових огорож в умовах реконструкції промислових підприємств і міської забудови
(ВСН 490-87. Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки)
01.01.1988
ГОСТ 25584-90. Грунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації
(ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации)
04.04.1990
ГОСТ 23161-78. Грунти. Метод лабораторного визначення характеристик просадності
(ГОСТ 23161-78. Гpунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности)
29.05.1978
СНиП 3.02.01-87 Зміна N 1
(СНиП 3.02.01-87 Изменение N 1)
14.09.2001
СНиП 2.02.03-85 Зміна N 1
(СНиП 2.02.03-85 Изменение N 1)
14.09.2001
ГОСТ 5686-94 (в Україні - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунти. Метод польових випробувань палями
(ГОСТ 5686-94 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунты. Метод полевых испытаний сваями)
23.02.1995
ГОСТ 28622-90. Грунти. Метод лабораторного визначення ступеня обдиманості
(ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости)
18.05.1990
ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87). Будівельна геотехніка. Визначення густини грунтів методом заміщення об"єму
(ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87). Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема)
02.04.1990
ГОСТ 27217-87. Грунти. Метод польового визначення дотичних сил морозного обдимання
(ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения касательных сил морозного пучения)
29.01.1987
ГОСТ 26263-84. Грунти. Метод лабораторного визначення теплопровідності мерзлих грунтів
(ГОСТ 26263-84. Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов)
04.07.1984
ГОСТ 26262-84. Грунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання
(ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания)
11.07.1984
ГОСТ 25358-82. Грунти. Метод польового визначення температури
(ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры)
30.06.1982
ГОСТ 24847-81. Грунти. Методи визначення глибини сезонного промерзання
(ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания)
15.06.1981
ГОСТ 24143-80. Грунти. Метод лабораторного визначення характеристик набухання і усадки
(ГОСТ 24143-80. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки)
22.04.1980
ГОСТ 23741-79. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в гірських виробленнях
(ГОСТ 23741-79. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках)
20.06.1979
ГОСТ 23740-79. Грунти. Методи лабораторного визначення змісту органічних речовин
(ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ)
20.06.1979
ГОСТ 23278-78. Грунти. Методи польових випробувань проникності
(ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости)
18.09.1978
ГОСТ 23061-90. Грунти. Методи радіоізотопних вимірювань густини і вогкості
(ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности)
11.06.1990
ГОСТ 22733-77. Грунти. Метод лабораторного визначення максимальної густини
(ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности)
30.09.1977
ГОСТ 21719-80. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в свердловинах і в масиві
(ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве)
23.05.1980
ГОСТ 20069-81. Грунти. Метод польового випробування статичним зондуванням (відмінений)
(ГОСТ 20069-81. Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием (отменен))
31.12.1980
ГОСТ 19912-81. Грунти. Метод польового випробування динамічним зондуванням (відмінений)
(ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен))
31.12.1980
ГОСТ 12536-79. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) і мікроагрегатного складу
(ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава)
12.10.1979
ГОСТ 12071-84. Грунти. Відбір, упаковка, транспортування і зберігання зразків (відмінений)
(ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен))
20.09.1984
ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправки N 1
(ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправки N 1)
01.01.1999
СНиП 2.02.02-85. Підгрунтя гідротехнічних споруд
(СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений)
12.12.1985
СНиП 2.02.05-87. Фундаменти машин з динамічними навантаженнями
(СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками)
16.10.1987
СНиП 2.02.03-85. Фундаменти паль
(СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты)
20.12.1985
ГОСТ 24846-81. Грунти. Методи вимірювання деформацій підгрунтя будівель і споруд
(ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений)
17.06.1981
ГОСТ 25584-90. Зміна N 1
(ГОСТ 25584-90. Изменение N 1)
25.05.1998
СНиП 2.08.02-89. Зміна N 1 (скасовано)
(СНиП 2.08.02-89. Изменение N 1 (отменено))
21.10.1998
СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди. Підстави і фундаменти
(СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты)
04.12.1987
 Емкости