Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Порядку знищення векселів, складання або заповнення реквізитів яких здійснено із порушенням вимог законодавства України
(Об утверждении Порядка уничтожения векселей, составление или заполнение реквизитов которых осуществлено с нарушением требований законодательства Украины)
15.12.2009
Про затвердження форм Реєстру договорів з підрядними організаціями, які поставляють товари, виконують роботи, надають послуги під час здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, на об'єктах ...
(Об утверждении форм Реестра договоров с подрядными организациями, которые поставляют товары, выполняют работы, предоставляют услуги во время осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийной беды, что произошла 23-27 июля в 2008 году, на объектах ...)
15.12.2009
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік
(Об утверждении плана деятельности из подготовки проектов регуляторных актов на 2010 год)
03.12.2009
Про перерозподіл обсягів фінансування об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення
(О перераспределении объемов финансирования объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения)
10.11.2009
Про перерозподіл обсягів фінансування об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення
(О перераспределении объемов финансирования объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения)
10.11.2009
Про створення Оперативного штабу з питань запобігання захворюванню на грип типу A/H1N1
(О создании Оперативного штаба по вопросам предотвращения заболеванию на грипп типа A/H1N1)
05.11.2009
Про введення в дію рішення колегії від 02.10.2009 N 62
(О введении в действие решения коллегии от 02.10.2009 N 62)
06.10.2009
Про хід підготовки дорожніх господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року
(О ходу подготовки дорожных хозяйств к работе в осенне-зимний период в 2009/2010 году)
02.10.2009
Про затвердження галузевого плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки
(Об утверждении отраслевого плана мероприятий по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобільних групп населения на 2009-2015 годы)
25.09.2009
Про підготовку до реалізації Проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху"
(О подготовке к реализации Проекта "Покращення автомобильных дорог и безопасности руху")
21.09.2009
Про структуру служб охорони праці дорожніх підприємств
(О структуре служб охраны труда дорожных предприятий)
07.09.2009
Про розподіл доріг загального користування державного значення за лінійно-територіальним принципом експлуатаційного утримання
(О распределении дорог общего пользования государственного значения по линейно-территориальному принципу эксплуатационного содержания)
07.09.2009
Про забезпечення автомобільних доріг загального користування сучасними дорожніми знаками
(Об обеспечении автомобильных дорог общего пользования современными дорожными знаками)
25.06.2009
Про стан реалізації проекту будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва
(О состоянии реализации проекта строительства большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева)
23.07.2009
Про розробку проекту Державної цільової програми розбудови придорожньої та туристичної інфраструктури за основними напрямками руху учасників і гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(О разработке проекта Государственной целевой программы перестройки придорожной и туристической инфраструктуры за основными направлениями движения участников и гостей финальной части чемпионата Европы в 2012 году из футбола)
31.07.2009
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
(Об утверждении плана деятельности из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
11.12.2008
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
(О внесении изменений к Плану деятельности из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
21.09.2009
Про стан проведення тендерних процедур та дотримання норм чинного законодавства України у сфері державних закупівель
(О состоянии проведения тендерных процедур и соблюдения норм действующего законодательства Украины в сфере государственных закупок)
23.07.2009
Про введення в дію рішення колегії від 23.07.2009 N 53
(О введении в действие решения коллегии от 23.07.2009 N 53)
23.07.2009
Про введення в дію рішення колегії від 23.07.2009 N 54
(О введении в действие решения коллегии от 23.07.2009 N 54)
23.07.2009
Про організацію проведення громадської експертизи діяльності Державної служби автомобільних доріг України
(Об организации проведения общественной экспертизы деятельности Государственной службы автомобильных дорог Украины)
23.07.2009
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
(О внесении изменений к Плану деятельности из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
10.07.2009
Про внесення доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
(О внесении дополнения к Плану деятельности из подготовки проектов регуляторных актов на 2009 год)
10.09.2009
Про проведення вексельних розрахунків
(О проведении вексельных расчетов)
21.08.2009
Про затвердження відомчих будівельних норм України
(Об утверждении ведомственных строительных норм Украины)
13.08.2009
Про застосування протиожеледних матеріалів
(О применении протиожеледних материалов)
13.08.2009
Про затвердження Концепції програми інформатизації дорожньої галузі
(Об утверждении Концепции программы информатизации дорожной отрасли)
25.06.2009
Про введення в дію рішення колегії від 25.06.2009 N 48
(О введении в действие решения коллегии от 25.06.2009 N 48)
06.07.2009
Про затвердження форм Реєстру договорів з підрядними організаціями, які в 2009 році поставляють товари, виконують роботи, надають послуги на об'єктах Євро-2012, та Реєстру пред'явлених для здійснення авалю векселів
(Об утверждении форм Реестра договоров с подрядными организациями, которые в 2009 году поставляют товары, выполняют работы, предоставляют услуги на объектах Евро-2012, и Реестра предъявленных для осуществления авалю векселей)
28.08.2009
Проектна угода між Європейським інвестиційним банком та Державною службою автомобільних доріг України (Україна - проект європейських доріг України)
(Проектное соглашение между Европейским инвестиционным банком и Государственной службой автомобильных дорог Украины (Украина - проект европейских дорог Украины))
30.07.2007
Про підвищення ефективності роботи галузевих проектних організацій
(О повышении эффективности работы отраслевых проектных организаций)
01.07.2009
Про забезпечення належного функціонування доріг загального користування в зимовий період 2009/2010 року
(Об обеспечении надлежащего функционирования дорог общего пользования в зимний период в 2009/2010 году)
25.06.2009
Про введення в дію рішення колегії від 25.06.2009 N 45
(О введении в действие решения коллегии от 25.06.2009 N 45)
06.07.2009
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних доріг
(Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) автомобильных дорог)
04.09.2007
Про введення в дію рішення колегії від 25.06.2009 N 47
(О введении в действие решения коллегии от 25.06.2009 N 47)
01.07.2009
Про затвердження Галузевого Плану з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на 2009 рік
(Об утверждении Отраслевого Плана из подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы в 2012 году из футбола на 2009 год)
13.05.2009
Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України
(Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украины)
26.09.1997
Про затвердження Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України
(Об утверждении Технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украины)
01.07.2009
Про порядок розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників та керівних працівників галузі, винесення доган та резерв кадрів
(О порядке рассмотрения вопросов, связанных с назначением на должности и освобождением от должностей руководителей и руководящих работников отрасли, вынос выговоров и резерв кадров)
30.06.2009
Про утворення робочих груп
(Об образовании рабочих групп)
22.05.2009
Про затвердження ІН В.3.2-218-325:2009 "Інструкція по прийманню робіт після поточного ремонту та утримання"
(Об утверждении ИН В.3.2-218-325:2009 "Інструкція по принятию работ после текущего ремонта и утримання")
03.06.2009
Про підвищення якості робіт з улаштування дорожньої розмітки
(О повышении качества работ из устраивания дорожной разметки)
28.04.2009
Про виконання рішення колегії від 23.02.2009 N 17 "Про поліпшення умов утримання дітей у підшефних дитячих установах"
(О выполнении решения коллегии от 23.02.2009 N 17 "Про улучшение условий содержания детей в подшефных детских установах")
10.04.2009
Про підвищення ефективності атестації виробництв та техніки
(О повышении эффективности аттестации производств и техники)
19.06.2009
Щодо виконання Положення про Систему моніторингу впровадження сучасних матеріалів та новітніх технологій
(Относительно выполнения Положения о Системе мониторинга внедрения современных материалов и новейших технологий)
21.05.2007
Про введення у дію Порядку застосування у дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій
(О введении в действие Порядка применения в дорожном хозяйстве новых материалов и технологий)
13.05.2009
Про затвердження Примірного договору підряду на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) автомобільної дороги
(Об утверждении Примерного договора подотряда на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) автомобильной дороги)
28.04.2009
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"
(О проведении первого тура ежегодного Всеукраинского конкурса "Кращий государственный службовець")
02.03.2009
Про атестацію працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій і випробувальних лабораторій служб автомобільних доріг
(Об аттестации работников отдела качества, технического контроля и новых технологий и испытательных лабораторий служб автомобильных дорог)
24.04.2009
Про введення в дію рішення колегії від 10.04.2009 N 27
(О введении в действие решения коллегии от 10.04.2009 N 27)
16.04.2009
Про затвердження Програми з охорони навколишнього середовища
(Об утверждении Программы из охраны окружающей среды)
09.09.2008
Про затвердження типового договору на надання послуг (виконання робіт) з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України
(Об утверждении типичного договора на предоставление услуг (выполнение работ) по текущему (планово-предупредительного) ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог государственного и местного значения общего пользования Украины)
28.01.2009
Про надання права працівникам Укравтодору зупиняти проведення дорожніх робіт
(О предоставлении права работникам Укравтодору останавливать проведение дорожных работ)
21.04.2009
Щодо створення робочої групи з питань реформування дорожньої галузі
(Относительно создания рабочей группы по вопросам реформирования дорожной отрасли)
10.04.2009
Про перелік затверджених Укравтодором діючих нормативних документів з кошторисного ціноутворення
(О перечне утвержденных Укравтодором действующих нормативных документов из сметного ценообразования)
03.02.2009
Про затвердження звіту про базове відстеження результативності регуляторного акта
(Об утверждении отчета о базовом отслеживании результативности регуляторного акта)
24.12.2008
Щодо надання інформації з метою виконання наказу Міністерства економіки України від 10.11.2008 N 660
(Относительно предоставления информации с целью выполнения приказа Министерства экономики Украины от 10.11.2008 N 660)
18.02.2009
Щодо покращення організації та безпеки руху автотранспорту у зв'язку з нестабільними погодними умовами
(Относительно улучшения организации и безопасности движения автотранспорта в связи с нестабильными погодными условиями)
19.03.2009
Про затвердження Порядку подання на погодження, реєстрацію та облік індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм
(Об утверждении Порядка представления на согласование, регистрацию и учет индивидуальных ресурсных элементных сметных норм)
16.02.2009
Щодо застосування виробів та матеріалів при розробці проектно-кошторисної документації
(Относительно применения изделий и материалов при разработке проектно-сметной документации)
10.02.2009
Щодо обов'язкових умов тендерної документації та договорів підряду
(Относительно обязательных условий тендерной документации и договоров подотряда)
14.01.2009
Щодо удосконалення системи управління підготовкою до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(Относительно усовершенствования системы управления подготовкой к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы в 2012 году из футбола)
13.01.2009
Про затвердження Плану роботи Державної служби автомобільних доріг України на 2009 рік, Орієнтовного плану проведення засідань колегії Державної служби автомобільних доріг України на 2009 рік та Заходів з реалізації основних напрямів і стратегічних ц...
(Об утверждении Плана работы Государственной службы автомобильных дорог Украины на 2009 год, Ориентировочного плана проведения заседаний коллегии Государственной службы автомобильных дорог Украины на 2009 год и Мероприятий по реализации основных направлений и стратегических ц...)
27.11.2008
Про введення в дію рішення колегії від 27.11.2008 N 54
(О введении в действие решения коллегии от 27.11.2008 N 54)
04.12.2008
Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування
(Об утверждении Порядка выдачи разрешений на размещение, строительство, реконструкцию и функционирование объектов сервиса на землях дорожного хозяйства и згод и согласований на объекты внешней рекламы вдоль автомобильных дорог общего пользования)
29.09.2005
Про внесення змін до наказу Укравтодору від 29.09.2005 N 414
(О внесении изменений к приказу Укравтодору от 29.09.2005 N 414)
01.10.2008
Про затвердження Порядку взаємодії дорожніх організацій і підприємств та підрозділів Державтоінспекції МВС України при проведенні габаритно-вагового контролю транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на автомобільних дорогах загальн...
(Об утверждении Порядка взаимодействия дорожных организаций и предприятий и подразделов Госавтоинспекции МВД Украины при проведении габаритно-весового контроля транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на автомобильных дорогах загальн...)
07.05.2008
Про залучення інвестицій, у тому числі іноземних, для пом'якшення негативних наслідків світової фінансової кризи у дорожній галузі
(О привлечении инвестиций, в том числе иностранных, для смягчения негативных последствий мирового финансового кризиса в дорожной отрасли)
27.11.2008
Про введення в дію рішення колегії від 27.11.2008 N 56
(О введении в действие решения коллегии от 27.11.2008 N 56)
04.12.2008
Про введення в дію рішення колегії від 30.10.2008 N 49
(О введении в действие решения коллегии от 30.10.2008 N 49)
06.11.2008
Про підсумки роботи підприємств та організацій дорожнього господарства за 9 місяців 2008 року
(Об итогах работы предприятий и организаций дорожного хозяйства за 9 месяцев 2008 в году)
30.10.2008
Щодо організації закупівель проектних робіт
(Относительно организации закупок проектных работ)
19.11.2008
Про вдосконалення нормативно-технічної бази
(О совершенствовании нормативно-технической базы)
03.10.2008
Про затвердження СОУ Д.2.7-45.2-00018112-034:2008
(Об утверждении СОУ Д.2.7-45.2-00018112-034:2008)
30.09.2008
Про хід підготовки дорожніх господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2008/2009 року
(О ходу подготовки дорожных хозяйств к работе в осенне-зимний период в 2008/2009 году)
07.10.2008