Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)


Список документов в категории

Название Дата
Про введення в дію рішення колегії від 07.10.2008 N 39
(О введении в действие решения коллегии от 07.10.2008 N 39)
09.10.2008
Про хід робіт з ліквідації наслідків повені
(О ходу работ из ликвидации последствий наводнения)
19.09.2008
Технологічний регламент здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на автомобільних дорогах загального користування
(Технологический регламент осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на автомобильных дорогах общего пользования)
07.05.2008
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік
(Об утверждении плана деятельности из подготовки проектов регуляторных актов на 2008 год)
30.05.2008
Про затвердження Інструкцій про порядок списання та продажу основних засобів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України
(Об утверждении Инструкций о порядке списания и продажи основных средств предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат к сфере управления Государственной службы автомобильных дорог Украины)
07.07.2008
Про припинення діяльності Державного підприємства Галузевої служби інвестиційної експертизи "Укрдорекспертиза"
(О прекращении деятельности Государственного предприятия Отраслевой службы инвестиционной экспертизы "Укрдорекспертиза")
21.07.2008
Про припинення діяльності Державного підприємства Галузевої служби інвестиційної експертизи "Укрдорекспертиза"
(О прекращении деятельности Государственного предприятия Отраслевой службы инвестиционной экспертизы "Укрдорекспертиза")
21.07.2008
Про проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці
(О проведении обзора-конкурса на лучший кабинет из охраны труда)
18.06.2007
Про внесення змін до складу комісії Укравтодору з підбиття підсумків огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці
(О внесении изменений в состав комиссии Укравтодору из подбивания итогов обзора-конкурса на лучший кабинет из охраны труда)
15.05.2008
Про підвищення якості та довговічності дорожніх покриттів
(О повышении качества и долговечности дорожных покрытий)
14.05.2008
Про організацію підготовки дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2008/2009 року
(Об организации подготовки дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период в 2008/2009 году)
13.05.2008
Про впровадження передового досвіду на мережі автодоріг місцевого значення
(О внедрении передового опыта на сети автодорог местного значения)
06.06.2008
Щодо інформації про відстані між населеними пунктами України
(Относительно информации о расстояниях между населенными пунктами Украины)
21.01.2008
Про організацію та координацію робіт з підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(Об организации и координации работ с подготовки до проведения в Украине финальной части чемпионата Европы в 2012 году из футбола)
18.03.2008
Про забезпечення функціонування та розвитку СУСП
(Об обеспечении функционирования и развития СУСП)
25.10.2006
Про електронні паспорти автомобільних доріг та автоматичні лічильники транспортних засобів
(Об электронных паспортах автомобильных дорог и автоматических счетчиках транспортных средств)
08.05.2007
Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів підприємств та організацій Укравтодору
(Об утверждении Положения о порядке создания и главных функциях тендерных комитетов предприятий и организаций Укравтодору)
17.03.2008
Про забезпечення функціонування та розвитку системи управління станом покриттів, паспортизацію автомобільних доріг та проведення обліку руху транспортних засобів
(Об обеспечении функционирования и развития системы управления состоянием покрытий, паспортизацию автомобильных дорог и проведение учета движения транспортных средств)
12.03.2008
Про порядок прийому із службових та особистих питань у Державній службі автомобільних доріг
(О порядке приема из служебных и личных вопросов в Государственной службе автомобильных дорог)
12.03.2008
Про утворення постійно діючого тендерного комітету
(Об образовании постоянно действующего тендерного комитета)
28.08.2006
Про зміни у складі постійно діючого тендерного комітету
(Об изменениях в составе постоянно действующего тендерного комитета)
10.12.2007
Про зміни у складі постійно діючого тендерного комітету
(Об изменениях в составе постоянно действующего тендерного комитета)
18.12.2006
Про зміни у складі постійно діючого тендерного комітету
(Об изменениях в составе постоянно действующего тендерного комитета)
07.11.2007
Про зміни у складі постійно діючого тендерного комітету Державної служби автомобільних доріг України
(Об изменениях в составе постоянно действующего тендерного комитета Государственной службы автомобильных дорог Украины)
24.10.2006
Про зміни у складі постійного діючого тендерного комітету Державної служби автомобільних доріг України
(Об изменениях в составе постоянного действующего тендерного комитета Государственной службы автомобильных дорог Украины)
24.05.2007
Про зміни у складі постійно діючого тендерного комітету
(Об изменениях в составе постоянно действующего тендерного комитета)
24.01.2008
Про визначення вартості дорожніх робіт і експлуатаційного утримання
(Об определении стоимости дорожных работ и эксплуатационного содержания)
10.01.2008
Про зміни до Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки
(Об изменениях к Государственной программе развития автомобильных дорог общего пользования на 2007-2011 годы)
30.11.2007
Про запровадження системи управління якістю у центральному апараті Укравтодору
(О вводе системы управления качеством в центральном аппарате Укравтодору)
21.12.2007
Про затвердження стандарту організації
(Об утверждении стандарта организации)
17.12.2007
Про введення в дію рішення колегії від 30.11.2007 N 72
(О введении в действие решения коллегии от 30.11.2007 N 72)
03.12.2007
Про призначення комісії з проведення приймальних випробувань
(О назначении комиссии из проведения приемных испытаний)
18.01.2008
Про затвердження Зміни N 1 до ВБН Д.2.7-218-045.1-2006
(Об утверждении Изменения N 1 к ВБН Д.2.7-218-045.1-2006)
16.11.2007
Про затвердження Зміни N 1 до ВБН Д.2.2-218-045.1-2006
(Об утверждении Изменения N 1 к ВБН Д.2.2-218-045.1-2006)
07.11.2007
Про затвердження Зміни 1 до ВБН Г.1-218-041:2006 "Норми часу на роботи, що виконуються машинами і механізмами зарубіжного виробництва з використанням нових технологій"
(Об утверждении Изменения 1 к ВБН Г.1-218-041:2006 "Норми времени на работы, что выполняются машинами и механизмами зарубежного производства с использованием новых технологій")
07.11.2007
Про затвердження Зміни 1 до ВБН Г.1-218-020:2006 "Норми часу на виконання дорожньо-будівельних робіт"
(Об утверждении Изменения 1 к ВБН Г.1-218-020:2006 "Норми времени на выполнение дорожно-строительных робіт")
07.11.2007
Про затвердження Зміни 1 до ВБН Г.1-218-013:2006 "Норми часу на роботи по ремонту і утриманню автомобільних доріг і штучних споруд"
(Об утверждении Изменения 1 к ВБН Г.1-218-013:2006 "Норми времени на работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных споруд")
07.11.2007
Про затвердження Зміни 1 до ВБН Г.1-218-025:2006 "Норми часу на приготування матеріалів та виробів і вантажно-розвантажувальні роботи"
(Об утверждении Изменения 1 к ВБН Г.1-218-025:2006 "Норми времени на приготовление материалов и изделий и грузово-разгрузочные роботи")
07.11.2007
Про проведення конкурсу "Лідер інноваційного розвитку та якості"
(О проведении конкурса "Лідер инновационного развития и якості")
25.10.2007
Про підготовку дорожніх організацій до пропуску льодоходу та весняної повені 2008 року
(О подготовке дорожных организаций к пропуску ледоплава и весеннего наводнения в 2008 году)
31.10.2007
Про затвердження Регламенту роботи центрального апарату Державної служби автомобільних доріг України
(Об утверждении Регламента работы центрального аппарата Государственной службы автомобильных дорог Украины)
10.10.2007
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних доріг
(Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) автомобильных дорог)
04.09.2007
Про затвердження Інструкції про порядок списання та продажу основних засобів і підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України
(Об утверждении Инструкции о порядке списания и продажи основных средств и предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат к сфере управления Государственной службы автомобильных дорог Украины)
10.09.2007
Про створення робочої групи з організації та координації робіт з підготовки доріг загального користування до чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012
(О создании рабочей группы из организации и координации работ с подготовки дорог общего пользования до чемпионата Европы из футбола ЕВРО-2012)
11.07.2007
Про внесення змін до наказу від 11.07.2007 N 364
(О внесении изменений к приказу от 11.07.2007 N 364)
03.10.2007
Про внесення змін до наказу від 11.07.2007 N 364
(О внесении изменений к приказу от 11.07.2007 N 364)
03.10.2007
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 N 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування"
(О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 27.06.2007 N 879 "Про мероприятия по сохранению автомобильных дорог общего користування")
27.07.2007
Про введення в дію рішення колегії від 27.07.2007 N 44
(О введении в действие решения коллегии от 27.07.2007 N 44)
01.08.2007
Про затвердження Заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відомчому транспорті
(Об утверждении Мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на ведомственном транспорте)
16.08.2007
Про упорядкування використання коштів на придбання обладнання та розвиток виробничих баз
(Об упорядочении использования средств на приобретение оборудования и развитие производственных баз)
06.07.2007
Про організацію та забезпечення контролю за проїздом великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування
(Об организации и обеспечении контроля за проездом великовагових и крупногабаритных транспортных средств автомобильными дорогами общего пользования)
17.07.2007
Про затвердження Порядку оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, а також гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху
(Об утверждении Порядка оперативного информирования участников дорожного движения о состоянии аварийности на автомобильных дорогах, дорожного покрытия, а также гидрометеорологические и другие условия дорожного движения)
12.05.2006
Інструкція із складання звітності за формою N Д-1 "Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування"
(Инструкция из отчитывается по форме N Д-1 "Звіт о ремонте и содержании автомобильных дорог общего користування")
19.07.2006
Про затвердження форм звітності у сфері дорожнього господарства та Інструкцій щодо їх заповнення
(Об утверждении форм отчетности в сфере дорожного хозяйства и Инструкций относительно их заполнения)
19.07.2006
Про інноваційний розвиток дорожнього господарства
(Об инновационном развитии дорожного хозяйства)
29.03.2007
Про підготовку автомобільних доріг до туристичного сезону
(О подготовке автомобильных дорог к туристическому сезону)
12.06.2007
Про підготовку до виконання робіт на об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг за рахунок кредитних коштів у 2007 році
(О подготовке к выполнению работ на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог за счет кредитных средств в 2007 году)
12.06.2007
Про введення в дію рішення колегії від 12.06.2007 N 29
(О введении в действие решения коллегии от 12.06.2007 N 29)
12.06.2007
Про введення в дію рішення колегії від 12.06.2007 N 28
(О введении в действие решения коллегии от 12.06.2007 N 28)
12.06.2007
Про організацію роботи відомчого транспорту
(Об организации работы ведомственного транспорта)
29.05.2007
Про введення в дію рішення колегії від 29.03.2007 N 18
(О введении в действие решения коллегии от 29.03.2007 N 18)
16.04.2007
Про виконання робіт з поточного управління підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту "Розвиток автомагістралі та покращення безпеки на дорогах" спільно зі Світовим банком
(О выполнении работ из текущего управления подготовкой и реализацией инвестиционного проекта "Розвиток автомагистрали и улучшения безопасности на дорогах" совместно с Мировым банком)
13.04.2007
Про роботу підприємств і організацій дорожнього господарства у 2006 році та завдання на 2007 рік
(О работе предприятий и организаций дорожного хозяйства в 2006 году и задания на 2007 год)
20.01.2007
Про затвердження складу координаційної групи з питань антитерористичної діяльності Укравтодору
(Об утверждении состава координационной группы по вопросам антитерористичної деятельности Укравтодору)
30.03.2007
Про введення в дію рішення колегії від 20.01.2007 N 3
(О введении в действие решения коллегии от 20.01.2007 N 3)
20.01.2007
Про розгляд плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2007 рік
(О рассмотрении плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2007 год)
28.11.2006
Про затвердження Положення про фонд нормативних документів
(Об утверждении Положения о фонде нормативных документов)
07.03.2007
Про затвердження стандарту організації
(Об утверждении стандарта организации)
02.02.2007
Про затвердження стандарту організації
(Об утверждении стандарта организации)
02.02.2007
Про затвердження стандарту організації
(Об утверждении стандарта организации)
02.02.2007
Про затвердження відомчих будівельних норм
(Об утверждении ведомственных строительных норм)
31.01.2007
Про забезпечення функціонування та розвитку СУСП
(Об обеспечении функционирования и развития СУСП)
05.04.2006
Про затвердження Норм витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних машин вітчизняного та зарубіжного виробництва Н Г.1-218-03449261-351:2006
(Об утверждении Норм расходов горюче-смазочных материалов на работу дорожно-строительных машин отечественного и зарубежного производства Н Г.1-218-03449261-351:2006)
14.03.2007
Про запровадження системи управління якістю у центральному апараті Укравтодору
(О вводе системы управления качеством в центральном аппарате Укравтодору)
20.11.2006
Про затвердження Рекомендацій по впровадженню газо-паливної системи розігріву чорнов'яжучих матеріалів (Р В.3.2-218-03449261-524:2006)
(Об утверждении Рекомендаций по внедрению газо-паливної системы разогрева чорнов'яжучих материалов (Р В.3.2-218-03449261-524:2006))
05.03.2007