Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження відомчих будівельних норм України
(Об утверждении ведомственных строительных норм Украины)
06.02.2007
Стосовно узгодження проектів на будівництво об'єктів сервісу вздовж автомобільних доріг
(Относительно согласования проектов на строительство объектов сервиса вдоль автомобильных дорог)
08.02.2007
Про затвердження ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування" та ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування"
(Об утверждении ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація работ из ремонтов автомобильных дорог общего користування" но ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего користування")
10.04.2006
Про введення в дію рішення колегії від 10.04.2006 N 16
(О введении в действие решения коллегии от 10.04.2006 N 16)
10.04.2006
Про затвердження "Відомчих ресурсних елементних кошторисних норм. Утримання автомобільних доріг та мостів"
(Об утверждении "Відомчих ресурсных элементных сметных норм. Содержание автомобильных дорог и мостів")
03.03.2006
Про затвердження стандарту організації
(Об утверждении стандарта организации)
27.12.2006
Про затвердження ВБН Д 2.7-218-045.1-2006
(Об утверждении ВБН Д 2.7-218-045.1-2006)
11.12.2006
Про затвердження ВБН Д.2.2-218-045-2006
(Об утверждении ВБН Д.2.2-218-045-2006)
11.12.2006
Про затвердження відомчих норм фінансових витрат на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування ВБН Д.2-218-028:2005
(Об утверждении ведомственных норм финансовых расходов на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования ВБН Д.2-218-028:2005)
22.11.2006
Про затвердження ВБН В.2.8-218-046:2006 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг"
(Об утверждении ВБН В.2.8-218-046:2006 "Річні сроки эксплуатации дорожных машин и механизмов для строительства и ремонта автомобильных доріг")
20.11.2006
Про затвердження відомчих норм часу ВБН Г.1-218-013:2006
(Об утверждении ведомственных норм времени ВБН Г.1-218-013:2006)
20.11.2006
Про затвердження відомчих норм часу ВБН Г.1-218-020:2006
(Об утверждении ведомственных норм времени ВБН Г.1-218-020:2006)
20.11.2006
Про затвердження відомчих норм часу ВБН Г.1-218-041:2006
(Об утверждении ведомственных норм времени ВБН Г.1-218-041:2006)
07.11.2006
Про затвердження відомчих норм часу ВБН Г.1-218-025:2006
(Об утверждении ведомственных норм времени ВБН Г.1-218-025:2006)
07.11.2006
Про затвердження відомчих норм природних втрат ВБН Г.1-218-006:2006
(Об утверждении ведомственных норм природных потерь ВБН Г.1-218-006:2006)
31.10.2006
Про затвердження ВБН Д.2.2-218-045.1-2006
(Об утверждении ВБН Д.2.2-218-045.1-2006)
10.08.2006
Про внесення зміни до Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування ВБН Д.1.1-218-1-2001 (із змінами та доповненнями N 3)
(О внесении изменения к Порядку определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования ВБН Д.1.1-218-1-2001 (с изменениями и дополнениями N 3))
14.06.2006
Про затвердження Відомчих будівельних норм України
(Об утверждении Ведомственных строительных норм Украины)
26.05.2006
Про затвердження Відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на технічне обслуговування засобів зв'язку і автоматики на автомобільних дорогах загального користування ВБН Д.2.2-218-045.2-2005
(Об утверждении Ведомственных ресурсных элементных сметных норм на техническое обслуживание средств связи и автоматики на автомобильных дорогах общего пользования ВБН Д.2.2-218-045.2-2005)
29.03.2006
Про затвердження відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на проведення зважування та визначення габаритів наднормативних транспортних засобів (ВБН Д.2.2-218-045.3)
(Об утверждении ведомственных ресурсных элементных сметных норм на проведение взвешивания и определение габаритов сверхнормативных транспортных средств (ВБН Д.2.2-218-045.3))
03.03.2006
Про затвердження стандарту організації
(Об утверждении стандарта организации)
01.03.2006
Про затвердження Методичного посібника по розігріву чорних в'яжучих матеріалів композитними нагрівниками МП 218-03449261-608:2006
(Об утверждении Методического пособия по разогреву черных вяжущих материалов композитными нагревателями МП 218-03449261-608:2006)
30.01.2007
Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання працівників Державної служби автомобільних доріг України
(Об утверждении Положения о материальном стимулировании работников Государственной службы автомобильных дорог Украины)
13.12.2006
Про погодження розміщення об'єктів дорожнього сервісу та зовнішньої реклами, розташованих уздовж державних та територіальних автомобільних доріг загального користування
(О согласовании размещения объектов дорожного сервиса и внешней рекламы, расположенных уздовж государственных и территориальных автомобильных дорог общего пользования)
15.11.2006
Про утворення постійно діючого тендерного комітету
(Об образовании постоянно действующего тендерного комитета)
20.04.2006
Про створення Громадської колегії при Державній службі автомобільних доріг України
(О создании Общественной коллегии при Государственной службе автомобильных дорог Украины)
03.10.2006
Про виконання наукових робіт
(О выполнении научных работ)
17.04.2006
Зміни та доповнення N 1 до Галузевої угоди між Державною службою автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на 2005 рік
(Изменения и дополнения N 1 к Отраслевому соглашению между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Профсоюзом работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Украины на 2005 год)
27.05.2005
Зміни і доповнення N 2 до Галузевої угоди між Державною службою автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на 2005 рік
(Изменения и дополнения N 2 к Отраслевому соглашению между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Профсоюзом работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Украины на 2005 год)
27.02.2006
Про використання у роботі Змін і доповнень N 2 до Галузевої угоди на 2005 рік
(Об использовании в работе Изменений и дополнений N 2 к Отраслевому соглашению на 2005 год)
07.03.2006
Зміни і доповнення N 3 до Галузевої угоди між Державною службою автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на 2005 рік
(Изменения и дополнения N 3 к Отраслевому соглашению между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Профсоюзом работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Украины на 2005 год)
30.06.2006
Про використання у роботі Змін і доповнень N 3 до Галузевої угоди на 2005 рік
(Об использовании в работе Изменений и дополнений N 3 к Отраслевому соглашению на 2005 год)
03.07.2006
Про зміни до Галузевої угоди на 2005 рік
(Об изменениях к Отраслевому соглашению на 2005 год)
06.06.2005
Про порядок розробки, узгодження, проведення комплексної державної експертизи, затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва об'єктів дорожнього господарства
(О порядке разработки, согласования, проведения комплексной государственной экспертизы, утверждения инвестиционных программ и проектов строительства объектов дорожного хозяйства)
23.01.2004
Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), розробки, узгодження, проведення комплексної державної експертизи, затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва об'єктів дорожнього господарства
(О Порядке утверждения титулов строений (объектов), разработки, согласования, проведения комплексной государственной экспертизы, утверждения инвестиционных программ и проектов строительства объектов дорожного хозяйства)
05.06.2006
Про затвердження Порядку обліку, реєстрації та оперативної передачі інформації про дорожньо-транспортні пригоди, що скоїлись на автомобільних дорогах загального користування
(Об утверждении Порядка учета, регистрации и оперативной передачи информации о дорожно-транспортных приключениях, что совершились на автомобильных дорогах общего пользования)
28.03.2006
Рекомендації по модернізації існуючих та впровадженню нових енергозберігаючих засобів обліку витрат енергоресурсів на підприємствах Укравтодору
(Рекомендации по модернизации существующих и внедрению новых энергосохраняющих средств учета расходов энергоресурсов на предприятиях Укравтодору)
21.10.2002
Про підвищення якості робіт з улаштування дорожньої розмітки
(О повышении качества работ из устраивания дорожной разметки)
05.04.2006
Про затвердження Положення про службове розслідування дорожньо-транспортних пригод на відомчому транспорті
(Об утверждении Положения о служебном расследовании дорожно-транспортных приключений на ведомственном транспорте)
29.07.2005
Методичні вказівки з оцінки стану безпеки електрообладнання на об'єктах дорожнього господарства підприємств Укравтодору МВ 218-03450778-212-2003
(Методические указания из оценки состояния безопасности электрооборудования на объектах дорожного хозяйства предприятий Укравтодору МВ 218-03450778-212-2003)
24.12.2003
Положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах і в організаціях Укравтодору. Пол.-218-03450778-391-2004
(Положение из нормирования удельных расходов топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях Укравтодору. Пол.-218-03450778-391-2004)
29.11.2004
Про затвердження Концепції науково-технічної політики в дорожньому господарстві України на період 2006 - 2010 роки
(Об утверждении Концепции научно-технической политики в дорожном хозяйстве Украины на период 2006 - 2010 годы)
09.02.2006
Про впровадження електронного паспорта автомобільних доріг
(О внедрении электронного паспорта автомобильных дорог)
02.07.2002
Про підсумки роботи підприємств і організацій дорожнього господарства за 9 місяців 2005 року та пріоритетні напрямки розвитку у 2006 році
(Об итогах работы предприятий и организаций дорожного хозяйства за 9 месяцев 2005 в году и приоритетные направления развития в 2006 году)
20.10.2005
Про вдосконалення влаштування захисних шарів на дорогах загального користування
(О совершенствовании устраивания защитных слоев на дорогах общего пользования)
27.10.2005
Про введення в дію рішення колегії від 20.10.2005 N 53
(О введении в действие решения коллегии от 20.10.2005 N 53)
21.10.2005
Методика розрахунку норм витрат теплової енергії на обігрів будівель виробничих баз дорожніх підприємств М 218-03450778-219-2004
(Методика расчета норм расходов тепловой энергии на обогрев зданий производственных баз дорожных предприятий М 218-03450778-219-2004)
26.11.2004
Про затвердження персонального складу Технічної ради
(Об утверждении персонального состава Технического совета)
21.11.2005
Про затвердження Класифікатора актів несанкціонованого втручання в діяльність дорожнього комплексу
(Об утверждении Классификатора актов несанкционированного вмешательства в деятельность дорожного комплекса)
10.11.2005
Про організацію безпеки руху та охорону праці в місцях дорожніх робіт
(Об организации безопасности движения и охране труда в местах дорожных работ)
30.03.2005
Про організацію безпеки руху та охорони праці у місцях виконання дорожніх робіт
(Об организации безопасности движения и охраны труда в местах выполнения дорожных работ)
17.03.2005
Про створення мобільних загонів для оперативного реагування на надзвичайні ситуації
(О создании мобильных отрядов для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации)
03.09.2004
Про перелік працівників Державної служби автомобільних доріг України та ДНТЦ "Дор'якість", які мають право зупиняти проведення дорожніх робіт
(О перечне работников Государственной службы автомобильных дорог Украины и ДНТЦ "Дор'якість", которые имеют право останавливать проведение дорожных работ)
29.07.2002
Про впровадження електронного паспорта автомобільної дороги
(О внедрении электронного паспорта автомобильной дороги)
26.06.2001
Про введення в дію рішення колегії від 18.11.2005 N 62
(О введении в действие решения коллегии от 18.11.2005 N 62)
18.11.2005
Про порядок видачі дозволів і погоджень на розміщення об'єктів сервісу та рекламоносіїв
(О порядке выдачи разрешений и согласований на размещение объектов сервиса и рекламоносіїв)
18.11.2005
Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування
(Об утверждении Порядка выдачи разрешений на размещение, строительство, реконструкцию и функционирование объектов сервиса на землях дорожного хозяйства и угодий и согласований на объекты внешней рекламы вдоль автомобильных дорог общего пользования)
29.09.2005
Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
(Об утверждении Порядка выдачи разрешений на размещение, строительство, реконструкцию и функционирование объектов сервиса и специальных конструкций на землях дорожного хозяйства вдоль автомобильных дорог общего пользования)
08.07.2003
Щодо створення системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування
(Относительно создания системы информационного обеспечения на автомобильных дорогах общего пользования)
22.04.2005
Про порядок оприлюднення у мережі Internet та ЗМІ інформації про діяльність Державної служби автомобільних доріг України
(О порядке преданья огласке в сети Internet и СМИ информации о деятельности Государственной службы автомобильных дорог Украины)
11.05.2005
Про затвердження складу робочої групи з перегляду регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики
(Об утверждении состава рабочей группы из пересмотра регуляторных актов на соответствие принципам государственной регуляторной политики)
23.06.2005
Про сферу управління Державної служби автомобільних доріг України
(О сфере управления Государственной службы автомобильных дорог Украины)
10.01.2005
Про підсумки роботи підприємств і організацій дорожнього господарства за 2004 рік та завдання на 2005 рік
(Об итогах работы предприятий и организаций дорожного хозяйства за 2004 год и задание на 2005 год)
21.02.2005
Галузева угода між Державною службою автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на 2005 рік
(Отраслевое соглашение между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Профсоюзом работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Украины на 2005 год)
14.02.2005
Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об"єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
(Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об"єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування)
08.07.2003
Про затвердження Порядку оформлення погодження проїзду великогабаритних та (або) великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами України
(Об утверждении Порядка оформление согласование проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами Украины)
06.03.2003
Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо- будівельних та спеціальних машин Н218. "Укравтодор" 043-96
(Нормы затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожньо- строительных и специальных машин Н218. 'Укравтодор' 043-96)
14.08.1996
Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо- будівельних та спеціальних машин (доповнення до норм Н218. "Укравтодор" 043-96)
(Нормы затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожньо- строительных и специальных машин (дополнение к нормам Н218. 'Укравтодор' 043-96))
01.10.1997
Про затвердження норм витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин
(Об утверждении норм затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожно-строительных и специальных машин)
29.12.2000
Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України
(Технические правила ремонта и удержание автомобильных дорог общего пользования Украины)
26.09.1997