Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)


Список документов в категории

Название
Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України ( 190 ) (Технические правила ремонта и удержание автомобильных дорог общего пользования Украины)
Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо- будівельних та спеціальних машин Н218. "Укравтодор" 043-96 ( 156 ) (Нормы затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожньо- строительных и специальных машин Н218. 'Укравтодор' 043-96)
Про затвердження Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України ( 320 ) (Об утверждении Технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украины)
Про затвердження норм витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин ( 406 ) (Об утверждении норм затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожно-строительных и специальных машин)
Про затвердження ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування" та ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" ( 16 ) (Об утверждении ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація работ из ремонтов автомобильных дорог общего користування" но ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего користування")
Про перелік затверджених Укравтодором діючих нормативних документів з кошторисного ціноутворення ( 2/10.4-4-213 ) (О перечне утвержденных Укравтодором действующих нормативных документов из сметного ценообразования)
Про затвердження СОУ Д.2.7-45.2-00018112-034:2008 ( 585 ) (Об утверждении СОУ Д.2.7-45.2-00018112-034:2008)
Про затвердження відомчих будівельних норм України ( 40 ) (Об утверждении ведомственных строительных норм Украины)
Про підвищення якості робіт з улаштування дорожньої розмітки ( 187 ) (О повышении качества работ из устраивания дорожной разметки)
Про затвердження стандарту організації ( 76 ) (Об утверждении стандарта организации)
Про затвердження відомчих норм часу ВБН Г.1-218-020:2006 ( 545 ) (Об утверждении ведомственных норм времени ВБН Г.1-218-020:2006)
Про затвердження ВБН Д.2.2-218-045-2006 ( 606 ) (Об утверждении ВБН Д.2.2-218-045-2006)
Про затвердження відомчих норм фінансових витрат на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування ВБН Д.2-218-028:2005 ( 563 ) (Об утверждении ведомственных норм финансовых расходов на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования ВБН Д.2-218-028:2005)
Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо- будівельних та спеціальних машин (доповнення до норм Н218. "Укравтодор" 043-96) (Нормы затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожньо- строительных и специальных машин (дополнение к нормам Н218. 'Укравтодор' 043-96))
Про затвердження Положення про службове розслідування дорожньо-транспортних пригод на відомчому транспорті ( 304 ) (Об утверждении Положения о служебном расследовании дорожно-транспортных приключений на ведомственном транспорте)
Про структуру служб охорони праці дорожніх підприємств ( 403 ) (О структуре служб охраны труда дорожных предприятий)
Про затвердження ІН В.3.2-218-325:2009 "Інструкція по прийманню робіт після поточного ремонту та утримання" ( 263 ) (Об утверждении ИН В.3.2-218-325:2009 "Інструкція по принятию работ после текущего ремонта и утримання")
Про затвердження ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 ( 339 ) (Об утверждении ВБН Д.2.2-218-045.1-2006)
Про затвердження відомчих норм часу ВБН Г.1-218-025:2006 ( 520 ) (Об утверждении ведомственных норм времени ВБН Г.1-218-025:2006)
Методика розрахунку норм витрат теплової енергії на обігрів будівель виробничих баз дорожніх підприємств М 218-03450778-219-2004 (Методика расчета норм расходов тепловой энергии на обогрев зданий производственных баз дорожных предприятий М 218-03450778-219-2004)
Щодо інформації про відстані між населеними пунктами України ( 3/7.1-6-23/04 ) (Относительно информации о расстояниях между населенными пунктами Украины)
Про організацію безпеки руху та охорони праці у місцях виконання дорожніх робіт ( 100 ) (Об организации безопасности движения и охраны труда в местах выполнения дорожных работ)
Про затвердження Норм витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних машин вітчизняного та зарубіжного виробництва Н Г.1-218-03449261-351:2006 ( 105 ) (Об утверждении Норм расходов горюче-смазочных материалов на работу дорожно-строительных машин отечественного и зарубежного производства Н Г.1-218-03449261-351:2006)
Про підвищення якості робіт з улаштування дорожньої розмітки ( 119 ) (О повышении качества работ из устраивания дорожной разметки)
Про затвердження відомчих норм часу ВБН Г.1-218-041:2006 ( 521 ) (Об утверждении ведомственных норм времени ВБН Г.1-218-041:2006)
Про інноваційний розвиток дорожнього господарства ( 18 ) (Об инновационном развитии дорожного хозяйства)
Про виконання рішення колегії від 23.02.2009 N 17 "Про поліпшення умов утримання дітей у підшефних дитячих установах" ( 27 ) (О выполнении решения коллегии от 23.02.2009 N 17 "Про улучшение условий содержания детей в подшефных детских установах")
Про затвердження відомчих норм часу ВБН Г.1-218-013:2006 ( 546 ) (Об утверждении ведомственных норм времени ВБН Г.1-218-013:2006)
Про затвердження Зміни 1 до ВБН Г.1-218-041:2006 "Норми часу на роботи, що виконуються машинами і механізмами зарубіжного виробництва з використанням нових технологій" ( 622 ) (Об утверждении Изменения 1 к ВБН Г.1-218-041:2006 "Норми времени на работы, что выполняются машинами и механизмами зарубежного производства с использованием новых технологій")
Про внесення зміни до Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування ВБН Д.1.1-218-1-2001 (із змінами та доповненнями N 3) ( 258 ) (О внесении изменения к Порядку определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования ВБН Д.1.1-218-1-2001 (с изменениями и дополнениями N 3))
Про затвердження Зміни 1 до ВБН Г.1-218-020:2006 "Норми часу на виконання дорожньо-будівельних робіт" ( 621 ) (Об утверждении Изменения 1 к ВБН Г.1-218-020:2006 "Норми времени на выполнение дорожно-строительных робіт")
Про затвердження Інструкцій про порядок списання та продажу основних засобів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України ( 380 ) (Об утверждении Инструкций о порядке списания и продажи основных средств предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат к сфере управления Государственной службы автомобильных дорог Украины)
Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України ( 190 ) (Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украины)
Про стан реалізації проекту будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва ( 54 ) (О состоянии реализации проекта строительства большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева)
Методичні вказівки з оцінки стану безпеки електрообладнання на об'єктах дорожнього господарства підприємств Укравтодору МВ 218-03450778-212-2003 (Методические указания из оценки состояния безопасности электрооборудования на объектах дорожного хозяйства предприятий Укравтодору МВ 218-03450778-212-2003)
Про впровадження електронного паспорта автомобільних доріг ( 268 ) (О внедрении электронного паспорта автомобильных дорог)
Щодо покращення організації та безпеки руху автотранспорту у зв'язку з нестабільними погодними умовами ( 3/11.1-8-535 ) (Относительно улучшения организации и безопасности движения автотранспорта в связи с нестабильными погодными условиями)
Про затвердження Порядку обліку, реєстрації та оперативної передачі інформації про дорожньо-транспортні пригоди, що скоїлись на автомобільних дорогах загального користування ( 110 ) (Об утверждении Порядка учета, регистрации и оперативной передачи информации о дорожно-транспортных приключениях, что совершились на автомобильных дорогах общего пользования)
Про введення в дію рішення колегії від 02.10.2009 N 62 ( 446 ) (О введении в действие решения коллегии от 02.10.2009 N 62)
Про затвердження ВБН Д 2.7-218-045.1-2006 ( 607 ) (Об утверждении ВБН Д 2.7-218-045.1-2006)
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних доріг ( 458 ) (Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) автомобильных дорог)
Про затвердження Зміни 1 до ВБН Г.1-218-025:2006 "Норми часу на приготування матеріалів та виробів і вантажно-розвантажувальні роботи" ( 619 ) (Об утверждении Изменения 1 к ВБН Г.1-218-025:2006 "Норми времени на приготовление материалов и изделий и грузово-разгрузочные роботи")
Про затвердження Зміни N 1 до ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 ( 628 ) (Об утверждении Изменения N 1 к ВБН Д.2.2-218-045.1-2006)
Про затвердження Рекомендацій по впровадженню газо-паливної системи розігріву чорнов'яжучих матеріалів (Р В.3.2-218-03449261-524:2006) ( 88 ) (Об утверждении Рекомендаций по внедрению газо-паливної системы разогрева чорнов'яжучих материалов (Р В.3.2-218-03449261-524:2006))
Про визначення вартості дорожніх робіт і експлуатаційного утримання ( 6 ) (Об определении стоимости дорожных работ и эксплуатационного содержания)
Про затвердження Зміни 1 до ВБН Г.1-218-013:2006 "Норми часу на роботи по ремонту і утриманню автомобільних доріг і штучних споруд" ( 620 ) (Об утверждении Изменения 1 к ВБН Г.1-218-013:2006 "Норми времени на работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных споруд")
Про затвердження Зміни N 1 до ВБН Д.2.7-218-045.1-2006 ( 647 ) (Об утверждении Изменения N 1 к ВБН Д.2.7-218-045.1-2006)
Про затвердження типового договору на надання послуг (виконання робіт) з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України ( 21 ) (Об утверждении типичного договора на предоставление услуг (выполнение работ) по текущему (планово-предупредительного) ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог государственного и местного значения общего пользования Украины)
Про затвердження Інструкції про порядок списання та продажу основних засобів і підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України ( 482 ) (Об утверждении Инструкции о порядке списания и продажи основных средств и предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат к сфере управления Государственной службы автомобильных дорог Украины)
Про затвердження Програми з охорони навколишнього середовища ( 544 ) (Об утверждении Программы из охраны окружающей среды)
Галузева угода між Державною службою автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України на 2005 рік ( 22 ) (Отраслевое соглашение между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Профсоюзом работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Украины на 2005 год)
Про затвердження Примірного договору підряду на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) автомобільної дороги ( 188 ) (Об утверждении Примерного договора подотряда на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) автомобильной дороги)
Про атестацію працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій і випробувальних лабораторій служб автомобільних доріг ( 173 ) (Об аттестации работников отдела качества, технического контроля и новых технологий и испытательных лабораторий служб автомобильных дорог)
Щодо створення робочої групи з питань реформування дорожньої галузі ( 151 ) (Относительно создания рабочей группы по вопросам реформирования дорожной отрасли)
Про забезпечення автомобільних доріг загального користування сучасними дорожніми знаками ( 47 ) (Об обеспечении автомобильных дорог общего пользования современными дорожными знаками)
Про вдосконалення нормативно-технічної бази ( 599 ) (О совершенствовании нормативно-технической базы)
Про забезпечення функціонування та розвитку СУСП ( 490 ) (Об обеспечении функционирования и развития СУСП)
Про організацію безпеки руху та охорону праці в місцях дорожніх робіт ( 111/20 ) (Об организации безопасности движения и охране труда в местах дорожных работ)
Про внесення змін до наказу Укравтодору від 29.09.2005 N 414 ( 587 ) (О внесении изменений к приказу Укравтодору от 29.09.2005 N 414)
Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування ( 414 ) (Об утверждении Порядка выдачи разрешений на размещение, строительство, реконструкцию и функционирование объектов сервиса на землях дорожного хозяйства и згод и согласований на объекты внешней рекламы вдоль автомобильных дорог общего пользования)
Про затвердження відомчих будівельних норм ( 29 ) (Об утверждении ведомственных строительных норм)
Про затвердження Відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на технічне обслуговування засобів зв'язку і автоматики на автомобільних дорогах загального користування ВБН Д.2.2-218-045.2-2005 ( 112 ) (Об утверждении Ведомственных ресурсных элементных сметных норм на техническое обслуживание средств связи и автоматики на автомобильных дорогах общего пользования ВБН Д.2.2-218-045.2-2005)
Про порядок видачі дозволів і погоджень на розміщення об'єктів сервісу та рекламоносіїв ( 62 ) (О порядке выдачи разрешений и согласований на размещение объектов сервиса и рекламоносіїв)
Про затвердження форм звітності у сфері дорожнього господарства та Інструкцій щодо їх заповнення ( 284 ) (Об утверждении форм отчетности в сфере дорожного хозяйства и Инструкций относительно их заполнения)
Про затвердження "Відомчих ресурсних елементних кошторисних норм. Утримання автомобільних доріг та мостів" ( 83 ) (Об утверждении "Відомчих ресурсных элементных сметных норм. Содержание автомобильных дорог и мостів")
Про зміни до Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки ( 72 ) (Об изменениях к Государственной программе развития автомобильных дорог общего пользования на 2007-2011 годы)
Про перелік працівників Державної служби автомобільних доріг України та ДНТЦ "Дор'якість", які мають право зупиняти проведення дорожніх робіт ( 328 ) (О перечне работников Государственной службы автомобильных дорог Украины и ДНТЦ "Дор'якість", которые имеют право останавливать проведение дорожных работ)
Про підвищення ефективності атестації виробництв та техніки ( 296 ) (О повышении эффективности аттестации производств и техники)
Про надання права працівникам Укравтодору зупиняти проведення дорожніх робіт ( 166 ) (О предоставлении права работникам Укравтодору останавливать проведение дорожных работ)
Про затвердження Відомчих будівельних норм України ( 200 ) (Об утверждении Ведомственных строительных норм Украины)
Про підготовку автомобільних доріг до туристичного сезону ( 28 ) (О подготовке автомобильных дорог к туристическому сезону)
Про забезпечення функціонування та розвитку СУСП ( 121 ) (Об обеспечении функционирования и развития СУСП)
Рекомендації по модернізації існуючих та впровадженню нових енергозберігаючих засобів обліку витрат енергоресурсів на підприємствах Укравтодору (Рекомендации по модернизации существующих и внедрению новых энергосохраняющих средств учета расходов энергоресурсов на предприятиях Укравтодору)
Про порядок розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників та керівних працівників галузі, винесення доган та резерв кадрів ( 319 ) (О порядке рассмотрения вопросов, связанных с назначением на должности и освобождением от должностей руководителей и руководящих работников отрасли, вынос выговоров и резерв кадров)
Про розподіл доріг загального користування державного значення за лінійно-територіальним принципом експлуатаційного утримання ( 401 ) (О распределении дорог общего пользования государственного значения по линейно-территориальному принципу эксплуатационного содержания)