Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Служби
Поиск 

СлужбиПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про віднесення посад працівників управлінь (відділів) капітального будівництва міськвиконкомів до відповідних категорій державних службовців ( 03/3521 ) (Об отнесении должностей работников управлений (отделов) капитального строительства горисполкомов к соответствующим категориям государственных служащих)
Щодо внесення змін та доповнень до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 11/5-30-5131-ЕП ) (Относительно внесения изменений и дополнений к ДБН Д.1.1-1-2000 'Правила определение стоимости строительства')
Щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 13/13-1845-ЕП ) (Относительно закупки товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держмитслужби України ( 590 ) (О признании такими, что потеряли действие, некоторых приказов Держмитслужби Украины)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держмитслужби України ( 590 ) (О признании такими, что потеряли действие, некоторых приказов Держмитслужби Украины)
Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України ( 190 ) (Технические правила ремонта и удержание автомобильных дорог общего пользования Украины)
Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо- будівельних та спеціальних машин Н218. "Укравтодор" 043-96 ( 156 ) (Нормы затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожньо- строительных и специальных машин Н218. 'Укравтодор' 043-96)
Про затвердження Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України ( 320 ) (Об утверждении Технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украины)
Про затвердження норм витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин ( 406 ) (Об утверждении норм затрат горюче-смазочных материалов на работу дорожно-строительных и специальных машин)
Про затвердження ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування" та ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" ( 16 ) (Об утверждении ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація работ из ремонтов автомобильных дорог общего користування" но ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего користування")
Про перелік затверджених Укравтодором діючих нормативних документів з кошторисного ціноутворення ( 2/10.4-4-213 ) (О перечне утвержденных Укравтодором действующих нормативных документов из сметного ценообразования)
Про затвердження СОУ Д.2.7-45.2-00018112-034:2008 ( 585 ) (Об утверждении СОУ Д.2.7-45.2-00018112-034:2008)
Про затвердження відомчих будівельних норм України ( 40 ) (Об утверждении ведомственных строительных норм Украины)
Про підвищення якості робіт з улаштування дорожньої розмітки ( 187 ) (О повышении качества работ из устраивания дорожной разметки)
Про затвердження стандарту організації ( 76 ) (Об утверждении стандарта организации)
Тимчасові рекомендації щодо розроблення розділу із захисту інформації в технічному завданні на створення автоматизованої системи. ( 47 ) (Временные рекомендации относительно разработки раздела по защите информации в техническом задании на создание автоматизированной системы.)