Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держкоммiстобудування України


Список документов в категории

Название
ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва ( А.3.1-5-96 ) (ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства)
ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів ( В.2.2-4-97 ) (ДБН В.2.2-4-97. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных заведений)
ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови ( Б В.2.7-23-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-23-95. Растворы строительные. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови. ( Б В.2.6-2-95 ) (ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкции домов и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия.)
ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів ( В.2.2-3-97 ) (ДБН В.2.2-3-97. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений)
СНиП 2.04.01-85. Зміни ( 2.04.01-85 ) (СНиП 2.04.01-85. Изменения)
ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту ( Б А.2.4-2-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). СПДБ. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта)
ДСТУ Б В.2.7-32-95. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови ( Б В.2.7-32-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-32-95. Песок плотный естественный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови ( Б В.2.7-46-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементы общестроительного назначения. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій ( Б В.2.6-8-95 ) (ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94). Конструкции домов и сооружений. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций)
ДБН Г.1-4-95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві ( Г.1-4-95 ) (ДБН Г.1-4-95. Правила перевозки, складирования и сохранения материалов, изделий, конструкций и оборудования в строительстве)
ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93). Умовні позначення трубопроводів ( Б А.2.4-1-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93). Условные обозначения трубопроводов)
ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість. ( Б В.2.7-19-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.)
ЕРУ-97. Збірник 1. Земляні роботи (відмінений) ( Збірник 1 ) (ЕРУ-97. Сборник 1. Земляные работы (отменен))
ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ( А.2.2-3-97 ) (ДБН А.2.2-3-97 Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства)
ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. ( А.2.2-1-95 ) (ДБН А.2.2-1-95 Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования.)
ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва ( В.2.2-1-95 ) (ДБН В.2.2-1-95. Дома и сооружения. Здания и сооружения для животноводства)
ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств ( Б.2.4-4-97 ) (ДБН Б.2.4-4-97. Планирование и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств)
ДСТУ Б В.2.7-42-97. Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів ( Б В.2.7-42-97 ) (ДСТУ Б В.2.7-42-97. Методы определения водопоглощения плотности и морозостойкости строительных материалов и изделий)
ДСТУ Б В.2.7-29-95. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація ( Б В.2.7-29-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-29-95. Мелкие заполнители естественные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация)
ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств ( Б.2.4-3-95 ) (ДБН Б.2.4-3-95. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)
ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів ( А.3.1-7-96 ) (ДБН А.3.1-7-96. Производство бетонных и железобетонных изделий)
ЕРУ-97. Збірник 15. Обробні роботи (відмінений) ( Збірник 15 ) (ЕРУ-97. Сборник 15. Отделочные работы (отменен))
ДБН IV-16-96, часть III. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (скасовано) ( IV-16-96 ) (ДБН IV-16-96, часть III. Порядок определения стоимости проектно-изыскательных работ для строительства, что осуществляется на территории Украины (отменено))
ДСТУ Б В.2.7-45-96. Бетони ніздрюваті. Технічні умови ( Б В.2.7-45-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-45-96. Бетоны ноздреватие. Технические условия)
ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення ( В.1.1-3-97 ) (ДБН В.1.1-3-97. Инженерная защита территорий, домов и сооружений от сдвигов и обвалов. Основные положения)
ГОСТ 27751-88 Зміна N 1 ( 27751-88 ) (ГОСТ 27751-88 Изменение N 1)
ДСТУ Б В.2.7-18-95. Бетони легкі. Загальні технічні умови ( Б В.2.7-18-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-18-95. Бетоны легкие. Общие технические условия)
ЕРУ-97. Збірник 7. Бетонні і залізобетонні конструкції збірні (відмінений) ( Збірник 7 ) (ЕРУ-97. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные (отменен))
ДСТУ Б В.2.7-61-97. Цегла та камені керамічні рядові лицьові. Технічні умови ( Б В.2.7-61-97 ) (ДСТУ Б В.2.7-61-97. Кирпич и камни керамические рядовые лицевые. Технические условия)
ЕРУ-97. Збірник 6. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні (відмінений) ( Збірник 6 ) (ЕРУ-97. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (отменен))
ДСТУ Б В.2.7-30-95. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови ( Б В.2.7-30-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-30-95. Материалы нерудные для щебеночных и гравийных основ и покрытий автомобильных дорог. Технические условия)
ЕРУ-97. Збірник 12. Крівлі (відмінений) ( Збірник 12 ) (ЕРУ-97. Сборник 12. Кровли (отменен))
ЕРУ-97. Збірник 11. Підлоги (відмінений) ( Збірник 11 ) (ЕРУ-97. Сборник 11. Полы (отменен))
ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники ( В.2.2-2-95 ) (ДБН В.2.2-2-95. Дома и сооружения. Теплицы и парники)
ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення. (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191) ( А.3.1-3-94 ) (ДБН А.3.1-3-94. Принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. (Утратил действие - приказ Держбуду Украины от 18.10.2004 г. N 191))
ДБН В.1.2-1-95. СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами) ( В.1.2-1-95 ) (ДБН В.1.2-1-95. СНББ. Положения о расследовании причин аварий (обрушений) зданий, сооружений их частей и конструктивных элементов (украинским и российским языками))
ЕРУ-97. Збірник 8. Кострукцїї з кирпича і блоків (відмінений) ( Збірник 8 ) (ЕРУ-97. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков (отменен))
ДБН В.1.1-1-94. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ у сейсмічних районах ( В.1.1-1-94 ) (ДБН В.1.1-1-94. Проектирования и строительство гражданских зданий из блоков и камней пиленных известняков крымских месторождений в сейсмических районах)
ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів ( Б А.2.4-3-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов)
ДСТУ Б В.2.7-17-95. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови ( Б В.2.7-17-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-17-95. Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия)
МР 21.01-95 (Допомога до ГОСТ 21.110-95). Методичні рекомендації по складанню специфікації устаткування, виробів і матеріалів ( 21.01-95 ) (МР 21.01-95 (Пособие к ГОСТ 21.110-95). Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов)
ЕРУ-97. Збірник 10. Дерев"яні конструкції (відмінений) ( Збірник 10 ) (ЕРУ-97. Сборник 10. Деревянные конструкции (отменен))
ДСТУ Б В.2.5-1-95. Інженерне обладнання будинків і споруд. Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови ( Б В.2.5-1-95 ) (ДСТУ Б В.2.5-1-95. Инженерное оборудование домов и сооружений. Приборы санитарно-технические стальные эмалированы. Технические условия)
ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень (Дів. -ДБН Б.1.1-6:2007) ( Б.2.4-2-94 ) (ДБН Б.2.4-2-94. Виды, состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации для сельских поселений (См. -ДБН Б.1.1-6:2007))
ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовi документи ( В.1.4-0.02-97 ) (ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовые документы)
ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин ( В.2.8-3-95 ) (ДБН В.2.8-3-95. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Техническая эксплуатация строительных машин)
ЕРУ-97. Збірник 9. Металеві конструкції (відмінений) ( Збірник 9 ) (ЕРУ-97. Сборник 9. Металлические конструкции (отменен))
ДБН А.3.1-4-95. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об"єкт, що вводитися в експлуатацію (скасовано Наказом Держбуду України від 06.03.2000 N42 з 01.01.2000) ( А.3.1-4-95 ) (ДБН А.3.1-4-95. Положения о гарантийном паспорте-сертификате на объект, который вводится в эксплуатацию (упразднен Приказом Держбуду Украины от 06.03.2000 N42 с 01.01.2000))
СНиП 2.04.05-91. Доповнення ( 2.04.05-91* ) (СНиП 2.04.05-91. Дополнения)
ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво ( Б А.3.1-6-96 ) (ДСТУ Б А.3.1-6-96 Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство)
СНиП 2.08.01-89. Доповнення ( 2.08.01-89 ) (СНиП 2.08.01-89. Дополнение)
ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості ( Б В.2.1-4-96 ) (ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформированности)
ДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва ( А.2.2-2-96 ) (ДБН А.2.2-2-96. Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для строительства)
ДСТУ Б В.2.7-60-97. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація ( Б В.2.7-60-97 ) (ДСТУ Б В.2.7-60-97. Сырье глинистая для производства керамических строительных материалов. Классификация)
ДСТУ Б В.2.7-21-95. Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий і одношаровий без підоснови. Технічні умови ( Б В.2.7-21-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-21-95. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия)
ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових ( В.2.8-6-96 ) (ДБН В.2.8-6-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Техническое обслуживание и ремонт кранов самоходных стреловых)
СНиП 3.05.02-88. Зміна N 2 ( 3.05.02-88 ) (СНиП 3.05.02-88. Изменение N 2)
ДСТУ Б В.2.7-36-95. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови ( Б В.2.7-36-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-36-95. Кирпич и камни стеновые безцементные. Технические условия)
ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основні положення ( В.1.4-0.01-97 ) (ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основные положения)
ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань ( Б В.2.6-12-97 ) (ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний)
ДСТУ Б В.2.7-35-95. Щебінь, пісок та щебеново-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні умови ( Б В.2.7-35-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-35-95. Щебень, песок и щебнево-пещаная смесь из доменных и сталеплавильных шлаков для общестроительных работ. Технические условия)
ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем ( Г.1-5-96 ) (ДБН Г.1-5-96. Нормативная база оснащения строительных организаций (бригад) средствами механизации, инструментом и инвентарем)
ДСТУ Б В.2.7-44-96. Цементи. Відбір і підготовка проб ( Б В.2.7-44-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-44-96. Цементы. Отбор и подготовка проб)
ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України ( Б.1-2-95 ) (ДБН Б.1-2-95. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение комплексных схем транспорта для городов Украины)
ДСТУ Б В.2.7-25-95. Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови ( Б В.2.7-25-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-25-95. Бетоны тяжелые шлаколужные. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93). Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла. ( Б В.2.7-13-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93). Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропуска и отражения света.)
СНиП 3.05.02-88. Зміна N 3 ( 3.05.02-88 ) (СНиП 3.05.02-88. Изменение N 3)
ДСТУ Б В.2.7-59-97. Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови ( Б В.2.7-59-97 ) (ДСТУ Б В.2.7-59-97. Блоки из естественного камня для производства облицовочных изделий. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-15-95. Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови ( Б В.2.7-15-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-15-95. Изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные. Технические условия)
ЕРУ-97. Збірник 26. Роботи теплоізоляцій (відмінений) ( Збірник 26 ) (ЕРУ-97. Сборник 26. Теплоизоляционные работы (отменен))
СНиП 2.08.02-89. Доповнення (скасовано) ( 2.08.02-89 ) (СНиП 2.08.02-89. Дополнение (отменено))
ДСТУ Б В.2.7-28-95. Черепиця керамічна. Технічні умови ( Б В.2.7-28-95 ) (ДСТУ Б В.2.7-28-95. Черепица керамическая. Технические условия)
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями ( 4 ) (Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями)
ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). СПДБ. Загальні положення. ( Б А.2.4-5-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). СПДБ. Общие положения.)