Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Держкоммiстобудування України


Список документов в категории

Название Дата
ГОСТ 27751-88 Зміна N 1
(ГОСТ 27751-88 Изменение N 1)
06.04.1995
СНіП ІІ-7-81*. Зміна (Відмінений згідно наказу Мінбуда України N 282 від 23.08.06)
(СНиП ІІ-7-81*. Изменение (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06))
15.08.1997
ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
(ДБН В.1.1-3-97. Инженерная защита территорий, домов и сооружений от сдвигов и обвалов. Основные положения)
28.02.1997
ДБН В.1.2-1-95. СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами)
(ДБН В.1.2-1-95. СНББ. Положения о расследовании причин аварий (обрушений) зданий, сооружений их частей и конструктивных элементов (украинским и российским языками))
25.04.1995
ДБН В.1.1-1-94. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ у сейсмічних районах
(ДБН В.1.1-1-94. Проектирования и строительство гражданских зданий из блоков и камней пиленных известняков крымских месторождений в сейсмических районах)
11.07.1994
ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань
(ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний)
06.02.1997
ДСТУ Б В.2.8-8-96. Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт у будівництві
(ДСТУ Б В.2.8-8-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Машины и оснащения для механизации штукатурных работ в строительстве)
30.08.1996
ДСТУ Б В.2.7-21-95. Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий і одношаровий без підоснови. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-21-95. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия)
03.03.1995
ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості
(ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформированности)
15.05.1996
ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементы общестроительного назначения. Технические условия)
03.10.1996
ДСТУ Б В.2.7-44-96. Цементи. Відбір і підготовка проб
(ДСТУ Б В.2.7-44-96. Цементы. Отбор и подготовка проб)
02.09.1996
ДСТУ Б В.2.7-59-97. Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-59-97. Блоки из естественного камня для производства облицовочных изделий. Общие технические условия)
11.03.1997
ДСТУ Б В.2.6-13-97. Вироби замкові та скобкові. Загальні технічні умови. (Втрачає чинність з 01.08.06 згідно наказу Мінбуду N126 від 18.04.06)
(ДСТУ Б В.2.6-13-97. Изделия замковые и скобки. Общие технические условия. (Теряет действие с 01.08.06 согласно приказа Минстроя N126 от 18.04.06))
11.03.1997
СНиП 2.04.05-91. Доповнення
(СНиП 2.04.05-91. Дополнения)
29.12.1994
СНиП 2.03.01-84* Зміна N 1
(СНиП 2.03.01-84* Изменение N 1)
31.10.1995
ГОСТ 10629-88. Зміна N 1
(ГОСТ 10629-88. Изменение N 1)
27.06.1996
ДСТУ Б В.2.6-1-95. Конструкції будинків і споруд. Замки і заскочки для дерев"яних дверей (відмінений -наказ N 259 від 25.07.06)
(ДСТУ Б В.2.6-1-95. Конструкции домов и сооружений. Замки и заскочки для деревянных дверей (отмененный - приказ N 259 от 25.07.06))
06.04.1995
ДСТУ Б В.2.7-28-95. Зміна
(ДСТУ Б В.2.7-28-95. Изменение)
27.06.1997
ДСТУ Б В.2.7-60-97. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація
(ДСТУ Б В.2.7-60-97. Сырье глинистая для производства керамических строительных материалов. Классификация)
11.03.1997
ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
(ДБН В.2.2-4-97. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных заведений)
27.06.1996
СНиП 2.08.02-89. Доповнення (скасовано)
(СНиП 2.08.02-89. Дополнение (отменено))
29.12.1994
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 3
(СНиП 2.08.01-89. Изменение N 3)
01.06.1995
СНиП 2.08.01-89. Доповнення
(СНиП 2.08.01-89. Дополнение)
29.12.1994
СНиП 2.04.01-85. Зміни
(СНиП 2.04.01-85. Изменения)
29.12.1994
ДСТУ Б В.2.5-1-95. Інженерне обладнання будинків і споруд. Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-1-95. Инженерное оборудование домов и сооружений. Приборы санитарно-технические стальные эмалированы. Технические условия)
17.03.1994
ДСТУ Б В.2.7-28-95. Черепиця керамічна. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-28-95. Черепица керамическая. Технические условия)
14.09.1995
ДСТУ Б В.2.7-26-95. Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння
(ДСТУ Б В.2.7-26-95. Сырье глинистая. Метод определения чувствительности глин к сушению)
07.07.1995
ДСТУ Б В.2.7-27-95. Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-27-95. Песок из известняков-ракушечников для строительных работ. Технические условия)
14.09.1995
ДСТУ Б В.2.7-37-95. Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови (Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 218 від 27.09.2007р.)
(ДСТУ Б В.2.7-37-95. Плиты и изделия из природного камню. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины N 218 от 27.09.2007р.))
31.10.1995
ДСТУ Б В.2.7-61-97. Цегла та камені керамічні рядові лицьові. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-61-97. Кирпич и камни керамические рядовые лицевые. Технические условия)
18.03.1997
ДСТУ Б В.2.7-30-95. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-30-95. Материалы нерудные для щебеночных и гравийных основ и покрытий автомобильных дорог. Технические условия)
14.09.1995
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 4
(СНиП 2.08.01-89. Изменение N 4)
27.03.1997
СНиП 3.05.02-88. Зміна N 3
(СНиП 3.05.02-88. Изменение N 3)
22.11.1996
ГОСТ 22236-85 (СТ СЭВ 5684-86). Зміна N2
(ГОСТ 22236-85 (СТ СЭВ 5684-86). Изменение N2)
27.06.1997
ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів
(ДБН В.2.2-3-97. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений)
27.06.1996
ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролеві при сертифікаційних випробуваннях
(ДБН В.2.8-5-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Технические параметры средств механизации, которые подлежат контролю при сертификационных испытаниях)
03.04.1996
ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови.
(ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкции домов и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия.)
30.01.1998
СНиП 3.05.02-88. Зміна N 2
(СНиП 3.05.02-88. Изменение N 2)
01.09.1994
СНиП 3.05.02-88. Зміна N 1
(СНиП 3.05.02-88. Изменение N 1)
01.08.1994
ДСТУ Б В.2.7-42-97. Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів
(ДСТУ Б В.2.7-42-97. Методы определения водопоглощения плотности и морозостойкости строительных материалов и изделий)
18.03.1997
ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових
(ДБН В.2.8-6-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Техническое обслуживание и ремонт кранов самоходных стреловых)
03.04.1996
ДСТУ Б В.2.7-32-95. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-32-95. Песок плотный естественный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия)
31.10.1995
ДСТУ Б В.2.7-29-95. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
(ДСТУ Б В.2.7-29-95. Мелкие заполнители естественные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация)
14.09.1995
ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій
(ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94). Конструкции домов и сооружений. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций)
17.11.1994
ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94). Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94). Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия)
17.11.1994
ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість.
(ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.)
10.11.1993
ДСТУ Б В.2.7-36-95. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-36-95. Кирпич и камни стеновые безцементные. Технические условия)
31.10.1995
ДСТУ Б В.2.7-35-95. Щебінь, пісок та щебеново-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-35-95. Щебень, песок и щебнево-пещаная смесь из доменных и сталеплавильных шлаков для общестроительных работ. Технические условия)
31.10.1995
ДСТУ Б В.2.7-45-96. Бетони ніздрюваті. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-45-96. Бетоны ноздреватие. Технические условия)
03.10.1996
ДСТУ Б В.2.7-17-95. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-17-95. Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия)
06.04.1995
ДСТУ Б В.2.7-15-95. Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-15-95. Изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные. Технические условия)
03.03.1995
ДСТУ Б В.2.7-18-95. Бетони легкі. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-18-95. Бетоны легкие. Общие технические условия)
06.04.1995
ДСТУ Б В.2.7-22-95. В"яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-22-95. Вяжущее композиционные низкоактивные безклинкерные. Общие технические условия)
28.04.1995
ДСТУ Б В.2.7-24-95. В"яжуче шлаколужне. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 10.02.09р. N 65)
(ДСТУ Б В.2.7-24-95. Вяжущее шлаколужное. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 10.02.09г. N 65))
23.06.1995
ДСТУ Б В.2.7-25-95. Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-25-95. Бетоны тяжелые шлаколужные. Технические условия)
23.06.1995
ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-23-95. Растворы строительные. Общие технические условия)
23.06.1995
ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин
(ДБН В.2.8-3-95. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Техническая эксплуатация строительных машин)
07.07.1995
ДБН В.2.8-2-95. Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок здійснення.
(ДБН В.2.8-2-95. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Оснащения и механизированный инструмент. Виды испытаний. Порядок осуществления.)
07.07.1995
ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня
(ДБН В.2.8-1-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Требования к разработке средств механизации в строительстве и оценки их технического уровня)
07.07.1995
ДБН В.2.8-4-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги.
(ДБН В.2.8-4-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Общие требования.)
03.04.1996
ДСТУ Б В.2.7-12-94. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація
(ДСТУ Б. В.2.7-12-94. Сырье для производства пористых заполнителей. Классификация)
01.09.1994
ДСТУ Б В.2.7-14-94. Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-14-94. Сырье глинистая для производства керамзитового гравия и песка. Технические условия)
03.11.1994
ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93). Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла.
(ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93). Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропуска и отражения света.)
10.11.1993
ДСТУ Б В.2.7-10-95. (ГОСТ 30062-93) Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності
(ДСТУ Б. В.2.7-10-95. (ГОСТ 30062-93) Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихротоковый метод контроля характеристик прочности)
10.11.1993
ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва
(ДБН В.2.2-1-95. Дома и сооружения. Здания и сооружения для животноводства)
27.01.1995
ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники
(ДБН В.2.2-2-95. Дома и сооружения. Теплицы и парники)
27.01.1995
ДСТУ Б В.2.7-11-94. Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація.
(ДСТУ Б В.2.7-11-94. Добавки для производства искусственных пористых заполнителей. Классификация.)
01.08.1994