Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ВНИИводгео


Список документов в категории

Название
СН 522-79. Інструкція по проектуванню, будівництву і експлуатації гідротехнічних споруд на територіях, що підробляються гірськими роботами ( 522-79 ) (СН 522-79. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами)
СН 551-82. Інструкція по проектуванню і будівництву противофільтраційних пристроїв з поліетиленової плівки для штучних водоймищ ( 551-82 ) (СН 551-82. Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэитиленовой пленки для искусственных водоемов)