Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева


Список документов в категории

Название
СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування ( 2.06.01-86 ) (СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования)
СНиП 2.06.04-82*. Навантаження і дії на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові і від судів) ( 2.06.04-82* ) (СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов))
СНиП 2.06.08-87. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд ( 2.06.08-87 ) (СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)
СНиП 2.06.06-85. Дамби бетонні і залізобетонні ( 2.06.06-85 ) (СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные)
ГОСТ 25592-91. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови ( 25592-91 ) (ГОСТ 25592-91. Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия)
ГОСТ 24316-80. Бетони. Методи визначення тепловиділення при твердінні. ( 24316-80 ) (ГОСТ 24316-80. Бетоны. Методы определения тепловыделения при твердении.)
СНиП 2.02.02-85. Підгрунтя гідротехнічних споруд ( 2.02.02-85 ) (СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений)
СНиП 2.06.05-84. Дамби з грунтових матеріалів ( 2.06.05-84 ) (СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов)
ГОСТ 26644-85. Щебінь і пісок з шлаків теплових електростанцій для бетону. Технічні умови ( 26644-85 ) (ГОСТ 26644-85. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия)