Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ВНИИстройполимер


Список документов в категории

Название
ГОСТ 11583-74. Матеріали полімерні будівельні обробні. Методи визначення стійкості кольору під впливом світла, рівномірності забарвлення і світлості ( 11583-74 ) (ГОСТ 11583-74. Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты)
ДСТ 20916-87. Плити теплоізоляційні з пінопласту на основі револьних феноло-формальдегідних смол. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 22.12.08 N623) ( 20916-87 ) (ГОСТ 20916-87. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе револьных феноло-формальдегидных смол. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.08 N623))
ГОСТ 4.227-83. Труби чавунні і пластмасові каналізаційні і фасонні частини до них і муфти чавунні для асбестоцементних напірних труб (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05) ( 4.227-83 ) (ГОСТ 4.227-83. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб (Отменено с 01.01.06 согласно прик. Госстроя Украины N 114 от 20.07.05))
ГОСТ 10296-79. Ізол. Технічні умови ( 10296-79 ) (ГОСТ 10296-79. Изол. Технические условия)
ГОСТ 4.230-83. СПКП. Будівництво. Матеріали обробні і вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників ( 4.230-83 ) (ГОСТ 4.230-83. СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей)
ГОСТ 19279-73. Фарби полімерцементні ( 19279-73 ) (ГОСТ 19279-73. Краски полимерцементные)
ГОСТ 23835-79. Матеріали рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги ( 23835-79 ) (ГОСТ 23835-79. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования)
ГОСТ 26150-84. Матеріали і вироби будівельні полімерні обробні на основі полівінілхлориду. Технічні умови ( 26150-84 ) (ГОСТ 26150-84. Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Технические условия)
ГОСТ 17241-71. Матеріали і вироби полімерні для покриття статей. Класифікація (відмін. -наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.08 N605) ( 17241-71 ) (ГОСТ 17241-71. Материалы и изделия полимерные для покрытия полол. Классификация (отменен -приказ Минрегионстроя Украины вот 16.12.08 N605))
ГОСТ 4.228-83. СПКП. Будівництво. Матеріали склеювальні полімерні. Номенклатура показників ( 4.228-83 ) (ГОСТ 4.228-83. СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей)
ГОСТ 26589-94. Мастики покрівельні і гідроізоляційні. Методи випробувань ( 26589-94 ) (ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний)
ГОСТ 25945-87. Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетверднучі. Методи випробувань (відмінений) ( 25945-87 ) (ГОСТ 25945-87. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний (отменен))
ГОСТ 24064-80. Мастики склеювальні каучукові. Технічні умови ( 24064-80 ) (ГОСТ 24064-80. Мастики клеящие каучуковые. Техничекие условия)
ГОСТ 14791-79. Мастика герметизуюча нетверднуча будівельна. Технічні умови ( 14791-79 ) (ГОСТ 14791-79. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия)
ГОСТ 7251-77. Лінолеум полівінілхлоридний на тихорєцькій підоснові. Технічні умови (Відмін. -наказ Мінрігіонбуду України від 16.12.08 р. N 607) ( 7251-77 ) (ГОСТ 7251-77. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 16.12.08 г. N 607))
ГОСТ 15879-70. Стеклорубероїд. Технічні умови ( 15879-70 ) (ГОСТ 15879-70. Стеклорубероид. Технические условия)
ГОСТ 18956-73. Матеріали рулонні покрівельні. Методи випробувань на старіння під впливом штучних кліматичних чинників ( 18956-73 ) (ГОСТ 18956-73. Материалы рулонные кровельные. Методы испытаний на старение под воздействием искусственных климатических факторов)
ГОСТ 2551-75. Матеріали рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Упаковка, маркіровка, зберігання і транспортування ( 2551-75 ) (ГОСТ 2551-75. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование)
ГОСТ 4.203-79. СПКП. Будівництво. Матеріали рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Номенклатура показників (Відмінений) ( 4.203-79 ) (ГОСТ 4.203-79. СПКП. Строительство. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей (Отменен))