Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інститути > Проектні інститути
Добавить свое объявление
Загрузка...

Проектні інститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
СН 457-74. Норми відведення земель для аеропортів
(СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов)
16.01.1974
ДСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87). СПДС. Правила виконання креслень гідротехнічних споруджень (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 27.06.08 N272)
(ГОСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений (Отменен - приказ Минрегионстроя вот 27.06.08 N272))
08.09.1988
СНиП 2.06.15-85. Інженерний захист території від затоплення і підтоплення
(СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления)
19.09.1985
СНиП 2.06.09-84. Тунелі гідротехнічні
(СНиП 2.06.09-84. Туннели гидротехнические)
14.11.1984
СНиП 2.06.07-87. Креслення N 2
(СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 2)
01.01.1987
СНиП 2.06.07-87. Креслення N 1
(СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 1)
14.04.1987
СНиП 2.06.07-87. Підпірні стіни, судноплавні шлюзи, рибопропускні і рибозахисні споруди
(СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения)
14.04.1987
СНиП 2.01.14-83. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик
(СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик)
15.07.1983
СНиП 3.07.01-85. Гідротехнічні споруди річкові
(СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные)
08.04.1985
РД 31.31.39-86. Керівництво по проектуванню пірсів паль і набережних для будівництва в сейсмічних районах
(РД 31.31.39-86. Руководство по проектированию свайных пирсов и набережных для строительства в сейсмических районах)
01.01.1986
ГОСТ 20213-89. Ферми залізобетонні. Технічні умови
(ГОСТ 20213-89. Фермы железобетонные. Технические условия)
30.12.1988
ВСН 48-86 (р) Правила безпеки при проведенні обстеження житлових будівель для проектування капітального ремонту (НПАОП 45.21-1.01-86)
(ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследования жилых зданий для проектирования капитального ремонта (НПАОП 45.21-1.01-86))
09.09.1986
ГОСТ 8020-90. Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних. Технічні умови
(ГОСТ 8020-90. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных. Технические условия)
15.01.1990
ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва
(ДБН В.2.8-7-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Порядок аттестации ремонтного производства)
30.08.1996
ДСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N271)
(ГОСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N271))
18.04.1985
СНиП 3.05.01-85. Внутрішні санітарно-технічні системи.
(СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы.)
13.12.1985
ГОСТ 12.3.016-87 Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.016-87 Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности)
27.01.1987
ДСТ 21.513-83. СПДС. Антикорозійний захист конструкцій будинків і споруд. Робочі креслення (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N270)
(ГОСТ 21.513-83. СПДС. Антикоррозионная защита конструкций сданный и сооружений. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N270))
14.10.1983
ДСТ 21.402-83. СПДС. Антикорозійний захист технологічних апаратів газоходів і трубопроводів. Робочі креслення (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N 285)
(ГОСТ 21.402-83. СПДС. Антикоррозийная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 285))
13.06.1983
ГОСТ 26815-86. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови
(ГОСТ 26815-86. Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия)
04.12.1985
ГОСТ 21.602-79. СПДС. Опалювання, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення
(ГОСТ 21.602-79. СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи)
31.07.1979
ДСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87). СПДС. Правила виконання креслень гідромеліоративних лінійних споруджень (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 27.06.08 N289)
(ГОСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений (Отменен - приказ Минрегионстроя вот 27.06.08 N289))
08.09.1988
ГОСТ 26819-86. Труби залізобетонні напірні із сталевим сердечником. Технічні умови
(ГОСТ 26819-86. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия)
29.12.1985
ГОСТ 23972-80. Фундаменти залізобетонні для параболічних лотків. Технічні умови
(ГОСТ 23972-80. Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия)
29.11.1979
СНиП 2.06.03-85. Меліоративні системи і спорудження (Відмін.-наказ Госстроя України від 25.06.99 N153)
(СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения (Отменен-приказ Госстроя Украины вот 25.06.99 N153))
17.12.1985
ГОСТ 21509-76. Лотки залізобетонні зрошувальних систем. Технічні умови
(ГОСТ 21509-76. Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия)
31.12.1975
СН 467-74. Норми відведення земель для автомобільних доріг
(СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог)
19.12.1974
Руководство по проектированию морских причальных сооружений
(Руководство по проектированию морских причальных сооружений)
22.01.1981
Руководство по электрохимической защите от коррозии металлоконструкций морских гидротехнических сооружений в подводной зоне
(Руководство по электрохимической защите от коррозии металлоконструкций морских гидротехнических сооружений в подводной зоне)
02.06.1983
Руководство по проектированию свайных пирсов и набережных для строительства в сейсмических районах
(Руководство по проектированию свайных пирсов и набережных для строительства в сейсмических районах)
11.03.1986
Рекомендации по проектированию и технологии строительства оградительных сооружений из наброски с жестким экраном
(Рекомендации по проектированию и технологии строительства оградительных сооружений из наброски с жестким экраном)
06.02.1986
ВСН 3-80. Інструкція по проектуванню морських причальних споруд
(ВСН 3-80. Инструкция по проектированию морских причальных coopужений)
01.01.1981
ГОСТ 21.403-80. СПДС. Позначення умовні графічні в схемах. Устаткування енергетичне
(ГОСТ 21.403-80. СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое)
31.10.1980
СНиП II-58-75. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 58. Електростанції теплові
(СНиП II-58-75. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые)
25.11.1975
ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням
(ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкции домов и сооружений. Конструкции стальные строительные. Методы испытания нагрузкой)
18.12.1996
СНиП 2.06.14-85. Захист гірських вироблень від підземних і поверхневих вод
(СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод)
23.04.1985
ГОСТ 19804.3-80*. Сваї забивні залізобетонні квадратного перетину з круглою порожниною. Конструкція і розміри
(ГОСТ 19804.3-80*. Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры)
12.09.1980
СН 456-73. Норми відведення земель для магістральних водоводів і каналізаційних колекторів
(СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов)
28.12.1973
СН 465-74. Норми відведення земель для електричних мереж напругою 0,4-500 кВ
(СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ)
22.07.1974
 Емкости