Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Загальносоюзні науково-дослідні проектні інститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
Рекомендації по упровадженню вахтового методу організації будівництва
(Рекомендации по внедрению вахтового метода организации строительства)
01.01.1984
ГОСТ 12.4.087-84 Будівництво. Фарби будівельні. Технічні умови
(ГОСТ 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические условия)
10.05.1984
ГОСТ 12.3.035-84 Будівництво. Роботи забарвлення. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.035-84 Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности)
04.09.1984
ГОСТ 21.611-85. СПДС. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні літерні і графічні позначення вигляду і зміст інформації
(ГОСТ 21.611-85. СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные буквенные и графические обозначения вида и содержания информации)
26.09.1985
ГОСТ 24404-80. Вироби з деревини і деревних матеріалів. Покриття лакофарбні. Класифікація і позначення
(ГОСТ 24404-80. Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения)
17.09.1980
ГОСТ 4.219-81. СПКП. Будівництво. Матеріали облицювальні з природного каменя і блоки для їх виготовлення. Номенклатура показників
(ГОСТ 4.219-81. СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей)
07.12.1981
ГОСТ 4.211-80. СПКП. Будівництво. Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників
(ГОСТ 4.211-80. СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей)
29.12.1979
ГОСТ 6666-81. Каміння бортове з гірських порід. Технічні умови
(ГОСТ 6666-81. Камни бортовые из горных пород. Технические условия)
24.02.1981
ДСТ 24099-80. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.08 N 599)
(ГОСТ 24099-80. Плиты декоративные на основе естественного камня. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 599))
03.04.1980
ГОСТ 23735-79. Суміші піщано-гравієві для будівельних робіт. Технічні умови
(ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия)
22.06.1979
ГОСТ 22856-89. Щебінь і пісок декоративні з природного каменя. Технічні умови (Відмінений - наказ Мінрегіонбуду України N 16 від 21.01.2008 р.)
(ГОСТ 22856-89. Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия (Отменен -приказ Минрегионстроя Украины N 16 от 21.01.2008 г.))
27.02.1989
СНіП 2.04.07-86*. Теплові мережі (відмінна з 01.07.09р. - наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N568)
(СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сеты (отменен с 01.07.09г. -приказание Минрегионстроя Украины вот 09.12.08 N568))
30.12.1986
 Емкости