Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інститути > ПНИИИС
Добавить свое объявление
Загрузка...

ПНИИИС


Список документов в категории

Название Дата
СНиП 2.01.15-90. Інженерний захист територій, будівель і споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
(СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)
29.12.1990
ДСТ 5180-84. Ґрунти. Метод лабораторного визначення фізичних характеристик
(ГОСТ 5180-84. Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик)
24.10.1984
ГОСТ 28622-90. Грунти. Метод лабораторного визначення ступеня обдиманості
(ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости)
18.05.1990
ГОСТ 26262-84. Грунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання
(ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания)
11.07.1984
ГОСТ 25358-82. Грунти. Метод польового визначення температури
(ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры)
30.06.1982
ГОСТ 23278-78. Грунти. Методи польових випробувань проникності
(ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости)
18.09.1978
ГОСТ 21719-80. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в свердловинах і в масиві
(ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве)
23.05.1980
ГОСТ 19912-81. Грунти. Метод польового випробування динамічним зондуванням (відмінений)
(ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен))
31.12.1980
ГОСТ 12536-79. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) і мікроагрегатного складу
(ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава)
12.10.1979
ГОСТ 12071-84. Грунти. Відбір, упаковка, транспортування і зберігання зразків (відмінений)
(ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен))
20.09.1984
ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класифікація.
(ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунты. Классификация.)
19.04.1995
 Емкости