Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > БудНовости

Строительная революция Тигипко. Чего ожидать?

 
Tweet


Уходящий 2010 год запомнится, как год начала всевозможных реформ. Строительная отрасль не стала исключением, уже нашумевший законопроект  «О регулировании градостроительной деятельности» внесен в парламент и 17 декабря принят в первом чтении, скорее всего, в новом году, строительная отрасль начнет жить по новым правилам.

Проект этого закона был подготовлен рабочей группой под руководством вице-премьера Сергея Тигипко,  и как он сам говорит: «закон должен принести  революционные изменения в строительную отрасль».

 

 

 

 

Какие же это изменения?

·         сокращение и упрощение разрешительных процедур.  Планируется сократить с 93 до 23 процедур, из которых инвестору нужно будет сделать только 9.

·         Временные сокращения получения разрешительной документации. С 415 дней до 60 дней.

·         Сокращение коррупционной составляющей, что даст удешевления готового квадратного метра. Ведь взятки порой составляют почти половину стоимости строительства.

·         Регистрация квартир до сдачи жилья. Это делает невозможным повторение ситуации с «Элитой-центр»

·         Формирование Градостроительного кадастра – электронная система, которая будет содержать информацию об объектах, которые строятся и будущих  объектах.

·         Местные органы будут полностью решать вопросы по Градостроительству.

Эти выгоды помпезно представлены властью, и продвигаются как единственная панацея но, как известно у медали есть друга сторона. На сайте www.epravda.com.ua уделено много внимания особенно части проекта, где ущемляются права общественности и лишаются полномочий местные органы власти. Вот основные моменты:

1. Виборні органи місцевого самоврядування буде відсторонено від продажу землі та її оренди. Рішення прийматимуть чиновники, які не відповідають перед громадою.

2. Ліквідується єдиний реальний механізм впливу громадськості на містобудівну політику — громадські слухання. У більшості випадків це остання можливість для простих людей сказати “ні” небезпечним об’єктам чи незаконним забудовам.

4. Громадськість не зможе впливати на розробку генпланів, зонінгів і детальних планів територій. Останні взагалі будуть затверджуватися чиновниками вищої ланки, і ніхто не матиме права їм перечити. А це сквери, парки, двори будинків, дитячі майданчики — все, навколо чого так часто спалахують будівельні війни.

Кроме все этого, «интересные изменения» есть в ст. 43  «Проектная документация на строительство»

«Проектна документація не потребує погодження з будь-якими органамидержавної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, заснованими такими органами.»

Заказал себе проект шарашкиной конторе и возводи небоскреб. Если небоскреб рухнет… Ну, рухнет, так рухнет.

Более подробно рассмотрено в статье «Шабаш застройщиков и личный интерес Тигипко.», на сайте ord-ua.com.

Прочитав «Выводи Главного научно-технического управления» при Кабинете Министров, выплывает ряд интересных моментов, а именно:

«Проте, як засвідчує аналіз, за своїм змістом запропонований законопроект по суті має системовпорядковуючий характер, передбачає уточнення, деталізацію ключових положень з містобудування. Це завдання вирішується шляхом внесення змін до цілої низки законів: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Земельного кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України “Про інвестиційну діяльність”, Закону України “Про основи містобудування”, Закону України “Про пожежну безпеку”, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закону України “Про енергозбереження”, Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, Закону України “Про екологічну експертизу”, Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закону України “Про палату за землю”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про виконавче провадження”, Закону України “Про архітектурну діяльність”, Закону України “Про природні монополії”, Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності ”, Закону України “Про охорону культурної спадщини”, Закону України “Про охорону праці”, Закону України “Про оренду землі”, Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, Закону України “Про телекомунікації”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “Про охорону археологічної спадщини”, Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, Закону України “Про будівельні норми”, Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”. 
Втім, незважаючи на значну кількість законодавчих актів, що мають зазнати змін, такий підхід є методологічно вразливим з позицій систематизації законодавства, яка має призводити до суттєвого зменшення законодавчих актів, що регулюють відповідні суспільні відносини. У даному випадку прийняття запропонованого закону має призвести до виключення з числа чинних лише одного закону – Закону України “Про планування і забудову територій” (пункт 2 розділу V “Перехідні положення” проекту). При цьому важливо підкреслити, що прийняття законопроекту зовсім не позначиться на долі Закону України “Про основи містобудування”. «…». Отже, заздалегідь програмується існування двох законів, з однаковою сферою застосування і роллю у законодавчому регулюванні містобудівної діяльності. Очевидно, що такий варіант упорядкування законодавства неминуче призведе до конкуренції законів, ускладнень у їх застосуванні.»

Как видим, изменены будут около 30 законов, и самое главное: управление заявляет о том, что законопроект всего лишь дублируют уже похожий закон и не есть чем-то оригинальным и точно не революционным.

«У зв’язку з цим вважаємо, що замість внесення фрагментарних змін до чинного Закону України “Про основи містобудування” (які також пропонуються у даному проекті) варто було б визначитися з тим, який саме закон потрібен, і відповідно або вдосконалювати чинний закон (запропонувати його нову редакцію), або ж запропонувати новий закон з одночасним вирішенням питання про припинення дії чинного закону.»
«При розгляді цього законопроекту не можна лишити поза увагою й те, що на даний час у першому читанні прийнято проект Містобудівного кодексу (30.06.2010 р.). Наявність останнього на цій стадії розгляду також ставить під сумнів доцільність прийняття запропонованого проекту.»

Конфликт с кодексом!

«Викликає зауваження термінологія проекту. Частина термінів наводиться у надто спрощеному вигляді порівняно з відповідною термінологією, визначеною у статті 1 Закону України «Про планування і забудову територій» («детальний план території», «замовник» тощо). Деякі терміни залишились не визначеними («схема планування території», «проект забудови територій», «регіональні правила забудови», «місцеві правила забудови», «містобудівне обґрунтування», «громадське обговорення», «громадські слухання»).»
«При цьому поза увагою у проекті залишаються й відповідні правовідносини, як це, наприклад, має місце із останніми двома визначеннями… Проведення громадських слухань у даній сфері є вимогою Орхуської конвенції «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», ратифікованої Законом України від 6 липня 1999 року (відповідні зміни було внесено до Закону України «Про планування і забудову територій» Законом України від 16 вересня 2008 р.)»
«Викликає заперечення в цьому контексті і положення ч. 4 ст. 21 проекту, в якому пропонується зазначити, що порядок проведення громадського обговорення проекту генерального плану населеного пункту визначається Кабінетом Міністрів України. Оскільки мова йде про визначення обсягу прав громадян у відповідній сфері відносин, то відповідно до п.1 ч.1 статті 92 Конституції України такий порядок повинен визначатися виключно законами України, а не підзаконними актами уряду. Підтвердженням такого висновку є також положення ч.2 ст. 19 Конституції України, згідно з яким органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Припис аналогічного змісту міститься також у ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а тому доцільно, щоб порядок проведення громадського обговорення визначався законом, як це існує зараз.»
«Головне управління вважає помилковою ідею прямої і суцільної заборони проведення різного роду експертиз у даній сфері, яка реалізується у проекті При цьому передбачається заборона проведення екологічної, санітарно-епідеміологічної та деяких інших експертиз щодо проектів будівництва, а також самого будівництва, реконструкції виробничих об’єктів тощо.»

Выходит, что упрощение в прохождении процедуры получения разрешительных документов – есть отмена экспертиз. Проще отменить, чем оптимизировать. Послабление контроля не всегда приводит к желаемому результату.

«Варто зазначити, що будь які проекти будівництва, а особливо у сфері ядерної енергії, є джерелами ризику і можуть негативно впливати на навколишнє природне середовище. Упереджувати такі ситуації доцільно вже на стадії проектування, а експертиза відповідних проектів є найбільш дієвим заходом такого упередження.»

Строительство объекта атомной энергетики без экологической экспертизы – вот это точно «упрощение процедуры». Может отменить и ДБН, а строить будем по «благословению богов».

«можна констатувати, що у вказаній частині проект порушує екологічні права громадян та право на участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище»

Нарушение прав граждан в нашей стране, ну это обычное дело.

Головне управління звертає увагу на те, що статті 2, 6, 7, 8, 11-17, які регламентують питання планування територій на всіх рівнях (від державного до окремого населеного пункту), не дають відповіді на принципове питання: чи є таке планування обов’язковою функцією відповідних органів влади, чи має факультативний характер. Звідси випливає необхідність встановлення чіткого механізму планування з визначенням порядку узгодження рішень на різних рівнях управління, часових параметрів, системи контрою тощо.

По сути: не с кого будет спросить в случае... Полная безответственность – возможность  для злоупотреблений.

«Управління не підтримує запропоновані зміни до Закону «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо відмови від проектної декларації. Вважаємо, що наявність цієї декларації є одним з елементів захисту прав інвесторів при здійсненні інвестицій у будівництво через фонди його фінансування»

И так далее по тексту «не підримує», «наголушує», «не є достатньо зрозумілим», «неможливо встановити».

«за результатами розгляду у першому читані проект Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (№ 7418) доцільно направити на доопрацювання.»

Надеется на доработку законопроекта. Для более детального ознакомления с выводом научно-технического управления предлагаем скачать документ по этой ссылке.

Как видим изменения грядут, и с ними новая головная боль для застройщиков. С опыта внедрения реформ в нашей стране, можно сделать вывод, что будет полная неразбериха, не только среди строителей, а главным образом среди органов, которые выдают всевозможные разрешительные документы. Реализация данного Закона дополнительно нуждается в разработке 26 постановлений Кабинета Министров Украины, 17 приказов Минрегионстроя, и 6 Государственных строительных норм, внесения изменений к существующим нормативным актам.

Учитывая, что эти изменения на практике будут внедрять люди, которые и в данный момент занимаются выдачей разрешительной документации, период внедрения реформы (никто не отвечает, неразбериха),  напрашивается вывод: насколько больше заработают на взятках? при незнании новых правил.

Вопрос о процедуре получения разрешительной документации поднимался на сайте Будинфо в статье «Разрешительная документация в строительстве – как составляющая рентабельности», которая вызвала хороший отклик наших пользователей, 22 из которых посетили семинар по этой теме. Учитывая новые реалии, которые несет законопроект «О регулировании градостроительной деятельности», тема получения разрешительной документации приобретает еще большей актуальности для специалистов строительной отрасли. Возникает необходимость в разъяснении новых правил.

В конце января следующего года состоится семинар на тему: «Разрешительная документация в строительстве от А до Я в соответствии с последними законодательными изменениями», следите за анонсами на сайте БудИнфо, мы сообщим точную дату проведения и программу семинара.

 

Дмитрий Гайдук

Редактор БудИнфо

 

Tweet
Комментарии:
Всего комментариев: 27
От: Андрей Дата: 2010-12-22 23:41:36

нормалёк

От: человек Дата: 2010-12-23 10:33:42

да уж, реформаторы, мля...

От: Володимир Дата: 2010-12-23 11:31:05

Общественное слушание это "базар-вокзал". На сто одних высказываний будет сто противоположных мнений. Такова суть человека. В результате никакого решения и все растянуто по времени до бесконечности. А трепачам(политикам) только этого и надо-попиарится(трепатся бесконечно)

От: Одессит Дата: 2010-12-23 11:34:41

Автор данной статьи все смешал в одну кучу, совершенно не разобравшись в сути данного законопроекта. Для тех, кто не знает, скажу, что порой взятки в согласующих организациях в сумме превышают стоимость разработки строительной документации. Согласование реально требуется только для объектов повышенной опасности

От: Андрей Дата: 2010-12-23 12:28:34

Автор наверное не занимается проектированием. Иначе он так бы не рассуждал. У нас чтоб получить разрешение на частный дом уходит по году. (если без взяток). А все так сделано чтоб без взяток оно было ооочень долго. А для сложных объектов там введено что не проходят експертизу только здания до 3 категории сложности.

От: Унгурян Микола Іларійович Дата: 2010-12-23 12:41:16

Так громадські слуханя і не потрібні при розробці генпланів, ніхто ж не проводить громадські слуханя як лікувати апендецит чи гонорею - є спеціалісти і вони приймають рішення і відповідають за них.

От: Бохонко О.А. Дата: 2010-12-23 13:39:25

Изменения необходимы. Противоречия между законами скорее всего придётся устранять постепенно. От согласования и от взяток не уйти, потому что дейтствующие ДБНы и СНиПы создают непреодолимые препятствия. Ни один объект в нашем государстве не соответствует строительным нормам, т.е. нарушение нормативных требований придётся согласовывать с разработчиками норм, т.е. готовьте чемоданы с подношениями в Киевские институты. Поэтому для эффективной инвесторской деятельности все нормативные документы необ

От: Бохонко О.А. Дата: 2010-12-23 13:46:36

Поэтому для эффективной инвесторской деятельности все нормативные документы необходимо перевести в разряд рекомендаций - руководств. Опасения что всё начнёт взрываться и разрушаться - безосновательны: в соотвествии с действующим законодательством эксперты не несут ни уголовной ни административную ответственность. За всё отвечают три человека - владелец объекта, главный архитектор (инженер) проекта, прораб.

От: Олег Дата: 2010-12-23 14:00:24

Поживем побачим як працюватиме закон.

От: Конопля Александр Анатольевич Дата: 2010-12-23 14:01:40

«Проектна документація не потребує погодження з будь-якими органамидержавної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, заснованими такими органами.»

Заказал себе проект шарашкиной конторе и возводи небоскреб. Если небоскреб рухнет… Ну, рухнет, так рухнет.
---
Представляю сколько денег имела власть за подпись проекта! И типа они разбираются в проектной документации и смогут выявить там ошибки. Правильно сделали, что убрали этот пункт.

От: Бохонко О.А. Дата: 2010-12-23 14:02:51

Риторический вопрос: Что будет с застройками Манхеттена, Парижа, Венеции ... если к ним применить наше законодательство и дать волю нашим экспертам???

От: volldemaro Дата: 2010-12-23 14:06:44

Для "Унгурян Микола Іларійович" - так извините гонорея и апендецит касается только одного конкретного человека, а вот строительство например какого-нибудь дома может затронуть интерсы как минимум людей из рядом стоящих домов, а вот строительство какого-нибудь хим.завода в городе коснется уже минимум 1.000.000 человек!А если запретить "грамадські слухання" то совсем нетрудно догадаться к чему приведет!


Добавьте свое мнение:

Имя:
Email:
Антиспам: Сколько будет 3 плюс 2?
Коментарий:
(до 500 символов)
 

Спонсоры раздела:
  Скачать фильмы,avi,psp