Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами

Название (рус.) Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                  від 4 березня 2004 р. N 265

                              Київ

              Про затвердження Програми поводження

                з твердими побутовими відходами

    Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити  Програму  поводження  з  твердими   побутовими

відходами, що додається.

    2. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,

Київській  та   Севастопольській   міським,   районним   державним

адміністраціям  розробити і затвердити відповідні місцеві програми

поводження з твердими побутовими відходами.

    3. Міністерству   фінансів,   Раді    міністрів    Автономної

Республіки Крим,  обласним, Київській та Севастопольській міським,

районним  державним  адміністраціям  під  час  складання  проектів

державного  та місцевих бюджетів передбачати починаючи з 2005 року

кошти  для  здійснення  заходів,  визначених  цією  Програмою   та

відповідними місцевими програмами поводження з твердими побутовими

відходами.

    Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

    Інд. 21

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 4 березня 2004 р. N 265

                            ПРОГРАМА

           поводження з твердими побутовими відходами

              1. Сучасний стан сфери поводження з

                 твердими побутовими відходами

    У населених  пунктах  країни  щороку накопичується    близько

35 млн.  куб.  метрів твердих побутових відходів (далі -  побутові

відходи),  які  захоронюються  на  770  полігонах загальною площею

майже   3   тис.   гектарів   та    частково    утилізуються    на

сміттєспалювальних заводах.

    Накопичення побутових  відходів  значною  мірою  залежить від

погодних умов, сезону року, ступеня благоустрою житлових будинків,

рівня життя населення тощо. У загальному обсязі побутових відходів

міститься 10,3 - 26,4 відсотка паперу,  20-40 - харчових відходів,

0,75 - 3,7 - деревини,      0,2 - 8 - текстилю, 1 - 5,8 - металів,

1,1 - 9 - скла, 0,6 - 6 - полімерних відходів та інших речовин.

    Збирання побутових відходів є основним завданням  санітарного

очищення  населених  пунктів  і  здійснюється  більше ніж 7,5 тис.

спеціальними автомобілями 56  спеціалізованих  автопідприємств  та

650  цехами.  Проте  рухомий склад спеціалізованих автопідприємств

застарілий,  майже  75  відсотків  автомобілів  відпрацювали  свій

ресурс   і   підлягають   списанню.  При  нормативі  12  відсотків

відновлюється лише 1 відсоток  парку.  Високий  рівень  тарифів  з

надання  послуг  у сфері поводження з побутовими відходами призвів

до зменшення кількості укладених договорів на ці послуги.

    Для збирання та  тимчасового  зберігання  побутових  відходів

використовуються контейнери,  які через застосування недосконалого

механізму  розвантаження   деформуються   та   псуються.   Частина

контейнерів виготовляється без кришок, що призводить до підвищення

вологості побутових  відходів,   зумовлює   прискорення   процесів

загнивання в теплий період року та примерзання їх до контейнерів у

морозну погоду,  у зв'язку з чим ускладнюється транспортування  та

стає  практично  неможливою подальша переробка побутових відходів.

Через несвоєчасне вивезення побутових відходів  контейнери  стають

місцем  розповсюдження  гризунів,  шкідливих  комах та небезпечним

джерелом інфекцій.

    Майже всі  побутові  відходи  захоронюються   на   полігонах.

Переважна  їх  більшість  працює в режимі перевантаження,  тобто з

порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів.

Водночас полігони є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та

підземних вод.  Практично ні на одному  з  них  не  знешкоджується

фільтрат.  Майже  усі  полігони потребують невідкладної санації та

рекультивації.  Не вирішуються питання створення нових  полігонів.

Половина  полігонів побутових відходів приймає промислові відходи.

Крім   того,   у   багатьох   містах   триває   процес   утворення

несанкціонованих звалищ побутових відходів.

    Найбільші площі  під  полігони  зайняті в Дніпропетровській -

140 гектарів,  Донецькій - 330, Одеській - 195, Запорізькій - 153,

Луганській області - 129 гектарів.

    З чотирьох  сміттєспалювальних  заводів  (мм.  Київ,  Харків,

Севастополь  та  Дніпропетровськ)  працюють   лише   Київський   і

Дніпропетровський,  обладнання  яких  застаріле  і  не  відповідає

сучасним екологічним вимогам,  внаслідок чого вони стають джерелом

забруднення довкілля токсичними газами.

    У сільських   населених   пунктах   відсутні   спеціалізовані

підприємства  у  сфері  поводження  з  побутовими   відходами   та

санкціоновані  звалища  відходів.  Побутові  відходи складуються у

природних рельєфних утвореннях - балках,  ярах,  долинах річок. Це

становить  екологічну  небезпеку,  оскільки стічні води,  насичені

забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об'єкти.

    Існуюча структура  системи  санітарного  очищення   населених

пунктів   недосконала,   її   фрагментарність,   роз'єднаність  та

різнорідність  за  відсутності  взаємодії  з  органами   державної

санітарно-епідеміологічної   служби   та   охорони   навколишнього

природного  середовища  не  забезпечує  достатнього  контролю   за

санітарним   станом  територій,  а  також  збиранням,  вивезенням,

знешкодженням та захороненням побутових відходів.

    Ефективне вирішення   комплексу    питань,    пов'язаних    з

поводженням   з   побутовими  відходами,  можливе  лише  за  умови

визначення основних напрямів та  розв'язання  основних  завдань  з

реалізації  державної  політики  у  сфері  поводження з відходами,

визначених Програмою поводження з твердими побутовими відходами  в

Україні  (далі  - Програма),  яка враховує сучасний стан економіки

Найменування заходу |Загальний|        За роками виконання

                    |  обсяг  |----------------------------------

                    | фінансу-|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011

                    |  вання  |    |    |    |    |    |    |

------------------------------------------------------------------

1. Розроблення і           80     80

затвердження Методики

розрахунку тарифів на

послуги у сфері

поводження з твердими

побутовими відходами

2. Створення              150         80   40   30

автоматизованої            75*        40*  20*  15*

системи управління

у сфері поводження

з твердими побутовими

відходами в населених

пунктах

3. Розроблення і           50         50

затвердження Методики      25*        25*

організації

роздільного збирання

твердих побутових

відходів

4. Розроблення             75         75

типових проектів

сміттєперевантажу-

вальних станцій

різної потужності із

сортуванням твердих

побутових відходів

5. Розроблення і           50     50

затвердження

Рекомендацій щодо

підготовки місцевих

програм поводження

з твердими побутовими

відходами

6. Розроблення            160                   50   50   40   20

технологій переробки       60*                  30*  30*

окремих складових

твердих побутових

відходів

7. Розроблення            250        100   80   70

проектної

документації для

багаторазового

застосування

установок з вилучення

та утилізації біогазу

на полігонах твердих

побутових відходів

8. Створення системи       50     25  25

моніторингу

поводження з твердими

побутовими відходами

9. Розроблення і           45         45

затвердження Методики

організації

запровадження

двохетапного

перевезення твердих

побутових відходів

10. Розроблення і          70     70

затвердження Правил

експлуатації

полігонів твердих

побутових відходів

11. Розроблення і          50         50

затвердження Правил з

організації збирання,

транспортування і

знешкодження твердих

побутових відходів

12. Внесення змін          40              40

до Правил надання

послуг із збирання

та перевезення

твердих і рідких

побутових відходів,

затверджених наказом

Держбуду

від 21 березня

2000 р. N 54

( z0457-00 )

13. Розроблення і          60     60

затвердження паспорта

санітарно-технічного

стану полігону

твердих побутових

відходів

14. Розроблення і          80              40   40

затвердження Вимог

технологічного

проектування

підприємств

сортування та

переробки твердих

побутових відходів

15. Розроблення і          60                   30   30

затвердження Порядку

організації роботи із

санітарного очищення

приватного сектору

16. Підготовка і           80     80

затвердження Методики

розроблення оцінки

впливу на навколишнє

природне середовище

для об'єктів

поводження

з твердими побутовими

відходами

17. Розроблення і          80         80

затвердження Програми

перепідготовки та

підвищення

кваліфікації фахівців

сфери

житлово-комунального

господарства

18. Розроблення і          60         60

затвердження Типового

положення про

структуру управління

у сфері поводження

з твердими побутовими

відходами

_____________________

Усього                   1565    365 640  200  220   80   40   20

У тому числі за рахунок:

Державного бюджету       1405    365 575  180  175   50   40   20

України (за рахунок

коштів, що

виділяються

Держжитлокомунгоспу

на державні

науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм у

сфері розвитку

житлово-комунального

господарства)

Державного фонду          160         65   20   45   30

охорони навколишнього

природного середовища

______________

    * Тут і далі - з  Державного  фонду  охорони    навколишнього

природного середовища.Спонсоры раздела: