Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ Б В.2.7-166:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.7-166:2008. Строительные материалы. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ЩЕБІНЬ І ПІСОК

ІЗ ПОРИСТИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-166:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009


ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

РОЗРОБНИКИ: Н. П'ятигорська; В. Сай, канд.техн.наук; Т. Чередніченко, канд.техн.наук (науковий керівник); О. Шляковська

2   ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2008 р. № 598, чинний з 2009-07-01

3   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22263-76)


ЗМІСТ

С.

[1] НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

[1.1] Будівельні матеріали

[1.1.1] Технічні умови

[1.1.1.1] Будівельні матеріали

[2] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[3] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[4] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[5] 4 КЛАСИФІКАЦІЯ

[6] 5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

[7] 6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

[8] 7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗУВАННЯ

[9] 8 МАРКУВАННЯ

[10] 9 ПАКУВАННЯ

[11] 10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

[12] 11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

[13] 12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

[14] 13 ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

[15] 14 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Щебінь і пісок із пористих гірських порід

Технічні умови

Строительные материалы

Щебень и песок из пористых горных пород

Технические условия

Building materials

Crushed stone and sand of porous rocks.

General specification

______________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на щебінь і пісок із пористих гірських порід (далі - щебінь і пісок) вулканічного походження (пемзи, шлаків, туфів, крупнопористих базальтів) або осадового походження (пористих вапняків, вапняків-черепашників та інших карбонатних порід).

Щебінь і пісок використовують як заповнювач при виготовленні легких бетонів, бетонних виробів, будівельних розчинів, сухих будівельних сумішей, а також для тепло- і звукоізоляційних засипок.

Стандарт не поширюється на щебінь і пісок із щільних гірських порід з середньою густиною понад 2000 кг/м3.

1.2 Обов'язкові вимоги до якості щебеню і піску, що забезпечують нешкідливість продукції та безпечність для життя, здоров'я і майна населення та охорону довкілля, викладені в розділах 6, 7 цього стандарту.

1.3 Стандарт придатний для підтвердження відповідності шляхом сертифікації щебеню і піску.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.1.1-32-94 ССНБ. Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требовании (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних впливів. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)

ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний (Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры. (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)

СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

МУ 4436-87 Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Вимірювання концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У стандарті використано терміни та визначення понять відповідно до ДСТУ Б А.1.1-32, ДСТУ Б В.2.7-29, ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ Б В.2.7-33, ДСТУ Б В.2.7-34.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Класифікація за зерновим складом

4.1.1 Щебінь залежно від найбільшого і найменшого номінальних розмірів зерен поділяють на фракції:

- від 5 мм до 10 мм;

- від 5 мм до 20 мм;

- від 5 мм до 40 мм;

- від 10 мм до 20 мм;

- від 20 мм до 40 мм.

4.1.2 Пісок поділяють на фракції:

- до 5 мм - нефракціонований;

- від 2,5 (2) мм до 5 мм;

- від 0,63 мм до 2,5 (2) мм;

- понад 0 мм до 2,5 (2) мм;

- понад 0 мм до 0,63 мм.

4.1.3 Пісок, що використовують для виготовлення сухих будівельних сумішей, може вироблятись таких фракцій:

- від 0,63 мм до 1 мм;

- від 1 мм до 1,5 мм;

- від 1,5 мм до 2 мм;

- від 2 мм до 2,5 мм.

4.2 За насипною густиною щебінь поділяють на марки 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200.

4.3 За насипною густиною пісок поділяють на марки 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400.

4.4 Щебінь залежно від вмісту зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми класифікують відповідно до 3.6 ДСТУ Б В.2.7-74.

4.5 Пісок класифікують за формою та характером поверхні зерен відповідно до 3.7 ДСТУ Б В.2.7-29.

4.6 Щебінь залежно від міцності поділяють на марки П 25; П 35; П 50; П 75; П 100; П 125; П 150; П 200; П 250; П 300; П 350.

4.7 Щебінь за морозостійкістю поділяється на марки F 15; F 25; F 35; F 50; F 100; F 150; F 200. Марка за морозостійкістю щебеню визначається за вимогою споживача.

4.8 Щебінь і пісок за показником ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів відповідно до ДБН В.1.4-1.01 поділяють на класи:

- 1-й клас - використання в усіх видах будівництва без обмежень;

- 2-й клас - використання для дорожнього і промислового будівництва.

4.9 Умовна познака щебеню і піску при замовленні та в іншій документації складається зі скороченої назви виду продукції (відповідно - "щебінь" або "пісок"), познаки фракції, познаки марки за насипною густиною, марки за міцністю, марки за морозостійкістю (на вимогу замовника), класу за радіоактивністю та познаки цього стандарту.

4.10 Приклад умовної познаки щебеню фракції від 10 мм до 20 мм, марки за насипною густиною 1200, марки за міцністю П 350, марки за морозостійкістю F 200, 1-го класу за радіоактивністю (придатного до використання в усіх видах будівництва без обмежень):

"Щебінь фракції від 10 мм до 20 мм, 1200/П 350, F 200, 1 клас ДСТУ Б В.2.7-166:2008".

До умовної познаки на замовлення споживачів може додаватись значення вмісту зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми в щебені або характеристика форми і поверхні зерен піску, походження та вид гірської породи.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Щебінь і пісок повинні відповідати вимогам цього стандарту і вироблятись згідно з технологічним регламентом підприємства(кар'єру)-виробника, затвердженим у встановленому порядку.

5.2 Основні показники і характеристики

5.2.1 Зерновий склад щебеню

5.2.1.1 Щебінь виготовляється у вигляді таких основних фракцій:

- від 5 мм до 10 мм;

- від 5 мм до 20 мм;

- від 5 мм до 40 мм;

- від 10 мм до 20 мм;

- від 20 мм до 40 мм.

5.2.1.2 За узгодженням між виробником і споживачем допускається випуск щебеню іншого зернового складу або у вигляді суміші фракцій, обумовленої договором на постачання.

5.2.1.3 Повні залишки на контрольних ситах щебеню кожної фракцій повинні відповідати величинам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Діаметр отворів контрольних сит, мм

d

D

2D

Повні залишки на ситах, % за масою 

Від 95 до 100

До 10

Не допускається

Примітка, d і D - відповідно найменший і найбільший діаметри отворів контрольних сит. 

5.2.2 Зерновий склад піску

5.2.2.1 Пісок виготовляється у вигляді таких основних фракцій: 

- до 5 мм;

- від 2,5 (2) мм до 5 мм;

- від 0,63 мм до 2,5 (2) мм; 

- до 2,5 (2) мм;

- до 0,63 мм;

- від 0,63 мм до 1 мм;

- від 1 мм до 1,5 мм;

- від 1,5 мм до 2 мм;

- від 2 мм до 2,5 мм.

5.2.2.2 Повні залишки на ситах піску кожної фракції, призначеного для виробництва сухих будівельних сумішей, повинні відповідати величинам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Номінальні отвори

контрольних сит, мм

0,5 d

d

D

2D

Повні залишки, % за масою 

0-10

90-100

До 10

Не допускається

5.2.2.3 За узгодженням між виробником і споживачем допускається виробництво піску у вигляді суміші різних фракцій або щебенево-піщаної суміші з розміром зерен, обумовленим договором на постачання, а також на замовлення споживачів допускається відвантаження нефракціонованих щебеню і піску.

5.2.2.4 Зерновий склад піску, призначеного для тепло- і звукоізоляційної засипки, не нормується.

5.2.2.5 Модуль крупності піску повинен бути в межах від 1,0 до 4,0.

5.2.2.6 Вміст у нефракціонованому піску зерен розміром від 5 мм до 10 мм не повинен перевищувати 15 % за масою.

5.2.2.7 Вміст у нефракціонованому піску зерен розміром понад 10 мм не повинен перевищувати 0,5 % за масою.

5.2.2.8 Вміст у нефракціонованому піску зерен, що проходять крізь сито № 016 (014), не повинен перевищувати 15 % за масою.

5.2.3 Насипна густина щебеню і піску відповідно до марок за насипною густиною повинна бути в межах значень, наведених у таблиці 3.

Таблиця 3

Марка за насипною густиною

Насипна густина, кг/м3

щебеню

піску

300

-

    Від 250  до  300 включ. 

350

-

                    Понад 300  до  350 »

400

-

»   350   »   400   »

450

-

»   400   »   450   »

500

500

»   450   »   500   »

600

600

»   500   »   600   »

700

700

»   600   »   700   »

800

800

»   700   »   800   »

900

900

»   800   »   900   »

1000

1000

»   900   » 1000   »

1100

1100

» 1000   » 1100   »

1200

1200

» 1100   » 1200   »

-

1300

» 1200   » 1300   »

-

1400

» 1300   » 1400   »

Примітка 1. Насипна густина щебеню і піску, призначених для звуко- і теплоізоляційної засипки, не повинна перевищувати 800 кг/м3.

Примітка 2. Теплопровідність щебеню і піску, призначених для звуко- і теплоізоляційної засипки, не повинна перевищувати 0,12 Вт/(м?К). Споживач визначає цей показник у разі необхідності. 

5.2.4 Міцність щебеню відповідно до марок за міцністю при здавлюванні в циліндрі повинна бути в межах значень, наведених в таблиці 4.

Таблиця 4

Марка щебеню за міцністю

Міцність щебеню при здавлюванні в циліндрі, МПа

П 25

     Від 0,2 до 0,3 включ.

П 35

                               Понад 0,3  »  0,4   »

П 50

»    0,5  »  0,8    »

П 75

»    0,8  »  1,0   »

П 100

»    1,0  »  1,2    »

П 125

»    1,2  »  1,5    »

П 150

»    1,5  »  2,0    »

П 200

»    2,0  »  2,5    »

П 250

»    2,5  »  3,0    »

П 300

»    3,0  »  3,5    »

П 350

»    3,5

5.2.5 Залежність між маркою щебеню за міцністю і маркою за насипною густиною повинна відповідати встановленій у таблиці 5.

Таблиця 5

Марка щебеню за насипною густиною 

Марка щебеню за міцністю, не менше

300 

П 25

350 

П 25 

400 

П 35 

450 

П 35 

500 

П 50 

600 

П 75 

700 

П 100 

800 

П 150 

900 

П 200 

1000 

П 250 

1100 

П 300 

1200 

П 350 

5.2.6 Коефіцієнт розм'якшення щебеню повинен бути в межах 0,6 - 0,7.

5.2.7 Морозостійкість щебеню визначають за показниками, які наведено в таблиці 6.


Таблиця
6

Назва показника

Значення показника для марки

F15

F25

F35

F50

F100

F150

F200

Кількість циклів заморожування та відтавання 

15

25

35

50

100

150

200

Втрата маси після випробування, % за масою, не більше 

10

10

5

5

5

5

5

5.2.8 Форма зерен щебеню і піску

5.2.8.1 Вміст у щебені зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми не повинен перевищувати норм для груп, наведених у таблиці 7.

Таблиця 7

Група щебеню за формою зерен

Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми, % за масою

Обкочена 

                                До 10 включ.

Кубічна 

Понад  10 до 15 включ.

Поліпшена 

»  15  »  20  »

Звичайна 

»  20  »  30  »

5.2.8.2 Форма і характер поверхні зерен піску повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 8.

Таблиця 8

Форма зерен

Характер поверхні зерен

Близька до кубічної або кулеподібної 

Рівна, гладка

Пласка (лускоподібна) або подовжена 

Шорстка

5.2.9 На щебінь і пісок, призначених для теплозвукоізоляційних засипок, вимоги 5.2.1, 5.2.6 - 5.2.8 не поширюються.

5.2.10 Вміст пиловидних і глинистих часток

5.2.10.1 Вміст пиловидних і глинистих часток у щебені не повинен перевищувати 3 % за масою, в тому числі глини у грудках не повинен бути більше 0,5 % за масою.

5.2.10.2 Вміст у піску пиловидних і глинистих часток не повинен перевищувати 20 % за масою, в тому числі глини у грудках не повинен бути більше 1,0 % за масою.

5.2.10.3 Вміст пиловидних і глинистих часток у піску, призначеному для будівельних сумішей, не повинен бути більше 1,0 % за масою.

5.2.10.4 За узгодженням між виробником і споживачем допускається виготовлення щебеню і піску з вмістом пиловидних і глинистих часток більшим ніж нормовані значення.

5.2.11 Вміст зерен сторонніх гірських порід та сторонніх домішок

5.2.11.1 Вміст в щебені зерен сторонніх гірських порід не повинен перевищувати 10 % за масою.

5.2.11.2 Щебінь і пісок не повинні вміщувати сторонніх забруднюючих домішок у вигляді рослинного шару ґрунту, деревини, каміння, шматків металу тощо, видимих неозброєним оком.

5.2.12 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів (Аеф) щебеню і піску залежно від призначення та умов застосування відповідно до ДБН В.1.4-1.01 може бути:

- Аеф ? 370 Бк/кг - 1-й клас;

- Аеф ? 740 Бк/кг - 2-й клас.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

6.1 Щебінь і пісок - продукція природного походження - відноситься до негорючих матеріалів, пожежо- і вибухобезпечна.

6.2 Щебінь і пісок не токсичні, не впливають шкідливо на організм людини при добуванні, подрібненні, збагаченні, транспортуванні, зберіганні та використанні.

6.3 Щебінь і пісок не утворюють токсичних сполук при виробництві та використанні.

6.4 Загальні вимоги безпеки, яких потрібно дотримуватись у кар'єрі та на виробничих дільницях, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.0.001.

6.5 Підвищений вміст пилу може чинити фіброгенну дію на організм людини. Концентрація пилу в повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005 не повинна перевищувати норм гранично-допустимої концентрації (ГДК) відповідно до ГОСТ 12.1.005.

6.6 Контроль концентрації пилу гірської породи в повітрі робочої зони на виробничих дільницях необхідно здійснювати відповідно до МУ 4436 та згідно з чинними на момент контролю методичними документами.

6.7 Технологічне обладнання виробничих процесів і комунікації повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.1.018.

6.8 Правила безпеки в кар'єрах та на виробничих дільницях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002, виробниче обладнання - ГОСТ 12.2.003 та СП 1042.

6.9 Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати за дотримання ГОСТ 12.3.009.

6.10 Працюючі повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до вимог СНиП 2.09.04 та питною водою згідно з ГОСТ 2874.

6.11 Працюючі повинні бути забезпечені безпечними умовами праці відповідно до СНиП ІІІ-4 і засобами індивідуального захисту:

- спецодягом - згідно з ГОСТ 27574 та ГОСТ 27575;

- спецвзуттям - згідно з ГОСТ 12.4.162;

- засобами індивідуального захисту рук - згідно з ГОСТ 12.4.010.

6.12 Експлуатацію енергоустаткування і електроприладів необхідно здійснювати згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019.

6.13 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати гранично-допустимих норм, встановлених ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037.

6.14 Природне і штучне освітлення на виробничих дільницях повинно відповідати ДБН В.2.5-28.

7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗУВАННЯ

7.1 Тверді та рідкі відходи при добуванні і технологічній обробці щебеню і піску відсутні.

7.2 Порода, непридатна для використання за призначенням, може використовуватись як сировинний матеріал для виготовлення інших видів продукції або для інших цілей відповідно до чинних в Україні нормативних документів.

7.3 У кар'єрі та на виробничих дільницях повинні діяти заходи щодо охорони довкілля відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201.

8 МАРКУВАННЯ

8.1 За умови транспортування щебеню і піску в транспортному пакованні (мішках, м'яких контейнерах) на кожен засіб транспортного паковання повинне бути нанесене транспортне маркування, що містить:

- назву підприємства-виробника, його товарний знак та адресу;

- назву та умовну познаку продукції;

- призначення продукції;

- масу нетто щебеню або піску в одиниці транспортної тари, кг;

- номер партії і дату відвантаження (число, місяць, рік);

- штрихкод виробника відповідно до ДСТУ 3146, ДСТУ 3147;

-для щебеню і піску, що сертифіковані - знак відповідності згідно з ДСТУ 2296.

8.2 Транспортне маркування повинно бути виконане відповідно до вимог ГОСТ 14192 і нанесене українською мовою.

8.3 У разі відвантаження щебеню або піску за межі України маркування додатково виконують мовою, вказаною у контракті на постачання. У маркуванні повинен бути напис "Виготовлено в Україні".

9 ПАКУВАННЯ

9.1 Щебінь і пісок можуть відвантажуватись насипом у транспортних засобах або розфасованими в транспортну упаковку.

9.2 Для транспортного пакування щебеню і піску необхідно використовувати мішки відповідно до ГОСТ 17811, м'які контейнери, що відповідають чинним нормативним документам, або інші засоби пакування, що забезпечують цілісність упаковки і збереження кількості та якості продукції під час вантажно-розвантажувальних робіт, а також протягом усього терміну транспортування.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Щебінь і пісок транспортують у засобах транспортного пакування, складених у транспортні засоби або насипом у будь-яких видах транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту.

10.2 Щебінь і пісок зберігають у складських приміщеннях або на критих майданчиках за видами і параметрами відповідно до класифікації в умовах, що запобігають змішуванню та забрудненню.

10.3 При транспортуванні та зберіганні щебеню і піску у зимовий період підприємство-виробник повинно вживати заходів для запобігання їх змерзанню.

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1 Зерновий склад щебеню, форму зерен, міцність при здавлюванні в циліндрі, морозостійкість, коефіцієнт розм'якшення щебеню, вміст пиловидних і глинистих часток у щебені, в тому числі глини у грудках, вміст зерен сторонніх гірських порід, насипну густину щебеню визначають згідно з ГОСТ 9758.

11.2 Форму і характер поверхні зерен піску перевіряють зовнішнім оглядом проби піску масою (45 - 50) г з використанням лупи трикратного збільшення за освітленості (200 - 300) лк.

11.3 Зерновий склад, модуль крупності піску, вміст пиловидних і глинистих часток в піску, в тому числі глини у грудках, насипну густину піску визначають згідно з ГОСТ 8735.

11.4 Наявність сторонніх домішок у щебені і піску контролюють на відібраній для контролю пробі. Всю пробу висипають на білий папір і розгортають тонким шаром. При огляданні неозброєним оком проби за освітленості (200 - 300) лк відповідно до ДБН В.2.5-28 з відстані (0,5 - 1,0) м не повинно спостерігатись сторонніх домішок.

11.5 Теплопровідність щебеню і піску визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-105.

11.6 Ефективну сумарну питому активність природних радіонуклідів щебеню і піску визначають згідно з ДБН В.1.4-2.01

11.7 Якість транспортного пакования і маркування контролюють зовнішнім оглядом відібраних для контролю транспортних паковань.

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1 Приймання щебеню і піску на підприємстві(кар'єрі)-виробнику здійснюють партіями.

12.2 Партією вважається кількість щебеню або піску одного виду, однакових параметрів відповідно до класифікації, що одночасно відвантажується одному споживачу в одному поїзді або одному судні. При відвантаженні продукції автомобільним транспортом партією вважається кількість щебеню або піску одного виду, однакових параметрів відповідно до класифікації, що відвантажується одному споживачу протягом однієї доби.

12.3 Для перевірки відповідності якості щебеню і піску вимогам цього стандарту проводять приймально-здавальні і періодичні випробування.

12.3.1 Періодичність і правила приймання щебеню встановлюють відповідно до ДСТУ Б В.2.7-17. Відбір і підготовку проб для випробувань здійснюють відповідно до ГОСТ 9758.

12.3.2 Періодичність і правила приймання піску встановлюють відповідно до ДСТУ Б В.2.7-17. Відбір і підготовку проб для випробувань здійснюють відповідно до ГОСТ 8735.

12.4 Визначення ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів щебеню і піску та відбір проб для контролю здійснюють у порядку, встановленому органом, акредитованим на ці випробування, згідно з ДБН В.1.4-2.01. Показник контролюють не рідше одного разу на рік та при переході на інший кар'єр або інший рівень розробки одного кар'єру.

12.5 Вимоги безпеки контролюють у процесі підготовки та організації виробництва і за вимогою відповідних органів Держнагляду.

13 ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

13.1 Щебінь і пісок використовують у якості заповнювачів при виготовленні бетонів, бетонних виробів, будівельних розчинів та сухих будівельних сумішей.

13.2 Щебінь і пісок необхідно використовувати тільки за умови наявності підтвердження відповідності їх вимогам цього стандарту.

13.3 Щебінь і пісок постачають на підприємства-споживачі, де вони застосовуються як сировинний матеріал відповідно до технологічних регламентів підприємств-споживачів.

13.4 Остаточну оцінку придатності щебеню і піску для виробництва конкретних видів продукції або якість виконання інших будівельних робіт проводять за результатами випробувань у дослідно-промислових умовах.

13.5 Показники якості продукції, що виготовляється з використанням щебеню і піску, повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів на конкретні види продукції.

14 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

14.1 Виробник гарантує відповідність щебеню і піску, що виробляються, вимогам цього стандарту за дотримання правил транспортування, зберігання та використання.

14.2 Гарантійний термін зберігання та застосування не обмежується за умови дотримання правил транспортування, зберігання та використання.


Код УКНД 91.100.15

Ключові слова: пористі гірські породи, партія, пісок, щебінь, фракції, зерновий склад, насипна густина, міцність на стиск, приймання, контролювання.Спонсоры раздела: