Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар"єрного типу. Загальні технічні умови

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Сооружения транспорта. Ограждение дорожное металлическое барьерного типа. Общие технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ МЕТАЛЕВЕ

БАР'ЄРНОГО ТИПУ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.3-12-2004

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

2004


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: І. Дорош, Г. Жучко, Г. Мельничук, В. Резник, канд. техн. наук (керівник розробки), Є. Столбов, Т. Хрипушина

ПРИ УЧАСТІ: С. Вернуся, О. Крижанівського, Б. Овсієнка

 1.  ВНЕСЕНО: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор), Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 02 липня 2004 р. № 142

4 Вимоги цього стандарту в частині нормування основних показників призначеності огородження: стримувальної здатності, поперечного прогину та вимог до проведення натурних випробувань відповідають вимогам Європейських норм EN 1317-1:1998 „R?ckhaltesysteme an Stra?en. Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien f?r Pr?fverfahren (Дорожні стримувальні системи. Частина 1: Терміни і загальні критерії методів випробувань)" та EN 1317-2:1998 "R?ckhaltesysteme an Stra?en. Teil 2: Leistungsklassen, Abnahmekriterien f?r Anprallpr?fungen und Pr?fverfahren f?r Schutzeinrichtungen (Дорожні стримувальні системи. Частина 2: Види навантаження, критерії оцінки огороджень методом ударних випробувань)"

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

[1] ЗМІСТ

[2] 1 Сфера застосування

[3] 2 Нормативні посилання

[4] 3 Терміни та визначення понять, познаки

[5] 4 Класифікація огороджень

[6] 5 Загальні технічні вимоги

[7] 6 Вимоги безпеки і охорони довкілля

[8] 7 Правила приймання

[9] 8 Методи контролювання

[10] 9 Правила транспортування та зберігання

[11] 10 Правила застосування, вимоги до експлуатації

[12] 11 Гарантії виробника

[13]
Додаток А

[14] Приклади використання в стримувальних системах груп металевого огородження

[15]
Додаток Б

[16] Загальний вигляд профілю балок огородження

[17]
Додаток В

[18] Схема розрахунку довжини робочої ділянки огородження ДО, призначенного для встановлення перед окремою перешкодою

[19] Додаток Г

[20] Схема розрахунку довжини перехідних ділянок огородження


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ МЕТАЛЕВЕ БАР'ЄРНОГО ТИПУ

Загальні технічні умови

Сооружения транспорта

ОГРАЖДЕНИЕ ДОРОЖНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БАРЬЕРНОГО ТИПА

Общие технические условия

Transport constructions

METAL ROAD SAFETY BARRIERS

General specifications

Чинний від 2005-01-01

1 Сфера застосування

 1.  Стандарт розповсюджується на дорожні огородження першої групи, металеві бар'єрного типу згідно з ДСТУ 2735, призначені для відвернення з'їзду дорожнього транспортного засобу у небезпечну зону.
 2.  Місця встановлення огородження бар'єрного типу визначені ДСТУ 2735.
 3.  Стандарт визначає вимоги щодо призначення, міцності конструкції, а також загальні технічні вимоги до металевих дорожніх огороджень бар'єрного типу (далі  огороджень) та порядок їх застосування відповідно до дорожньої обстановки і умов руху транспортних засобів.
 4.  Вимоги цього стандарту обов'язкові при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг, вулиць та штучних споруд.

1.5 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділі 6.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування.

ДСТУ 2735-94 Огородження і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху.

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.

ДСТУ Б В.2.3-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови.

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. (ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Групи, технічні вимоги і позначення).

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю. (ЕСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю).

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием. (ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням).

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги).

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования к безопасности. (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги до безпеки).

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. (Штангенциркулі. Технічні умови).

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. (З'єднання зварні. Методи контролю якості).

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия. (Лінійки перевірочні. Технічні умови).

ГОСТ 9109-81 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия. (Грунтовки ФЛ03К і ФЛ-03Ж. Технічні умови).

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для климатических районов. Категории, условия эксплуатации и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища).

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. (Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент).

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент. (Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент).

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

ДНАОП-5.1.14-1.1-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг та інших об'єктах дорожнього господарства.

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. (Захист будівельних конструкцій від корозії).

СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы. (Мости і труби).

ІНУВ.3.2-218-051-95 Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах.

3 Терміни та визначення понять, познаки

У цьому стандарті використано терміни, визначення понять та позначення, установлені в ДСТУ Б В.2.3-10: автомагістраль, амортизаційний пристрій, ASI, висота огородження, ділянка огородження робоча, дозволена швидкість, дорога для автомобілів, небезпечна зона, система стримувальна транспортна, штучна споруда.

Нижче подано терміни, додатково використані в цьому стандарті.

3.1 балка (секція балки)

Конструктивний елемент металевого огородження бар'єрного типу, призначений для сприймання та утримання транспортного засобу, а також зменшення пошкоджень під час контакту з виступаючою частиною спеціального профілю.

3.2 ділянка початкова, кінцева

Ділянки стримувальної системи, призначені для закріплення (анкерування) робочої ділянки огородження бар'єрного типу.

3.3 елемент кінцевий

Елемент початкової та кінцевої ділянок огородження, призначений для прикриття торця балки.

3.4 консоль, (консоль-розпірка)

Конструктивний елемент робочої ділянки огородження, який з'єднує балку і стояк, підтримує балку у вертикальному положенні та запобігає її опусканню під час наїзду транспортного засобу на огородження.

3.5 наїзд розрахунковий

Моделювання первинного контакту та процесу наїзду на огородження транспортного засобу за визначеними розрахунковими параметрами.

3.6 прогин балки поперечний (W)

Максимальне переміщення балки огородження по горизонталі під дією транспортного засобу при розрахунковому наїзді або натурних випробуваннях.

3.7 стояк

Конструктивний елемент огородження, призначений підтримувати балку безпосередньо або через консоль на визначеній висоті та забезпечувати розрахунковий прогин огородження.

4 Класифікація огороджень

4.1 Залежно від призначення стандарт поділяє огородження на групи:

дорожнє однобічне (ДО), призначене для розміщення на узбіччі, тротуарі автомобільної дороги, вулиці, а також по краю розділювальної смуги, напрямного острівця, острівця безпеки;

дорожнє двобічне (ДД), призначене для розміщення на проїзній частині або по центру розділювальної смуги автомобільної дороги, вулиці;

мостове однобічне (МО), призначене для розміщення в межах габариту або на тротуарі моста, шляхопроводу, естакади, тунелю (далі  штучної споруди);

мостове двобічне (МД), призначене для розміщення по центру штучної споруди.

4.2 Огородження класифікуються за марками. Марка конструкції огородження складається з цифрового позначення типу профілю балки і кількості балок на стояку з одного боку, літерного позначення групи та ділянки огородження, наявності консолі, цифрового позначення кроку стояків, стримувальної здатності і поперечного прогину робочої ділянки та позначення цього стандарту. У разі необхідності, в позначенні марки огородження допускається вводити адресу його встановлення (дорога, назва штучної споруди, кілометри, плюс).

4.2.1 Тип профілю балки позначається цифрами (додаток Б): 1  овальний однохвильовий, овальний двохвильовий, неовальний однохвильовий,  неовальний двохвильовий, коробчатий замкнений, коробчатий замкнений подвійний, 7  коробчатий замкнений потрійний, коробчатий незамкнений.

У разі застосування в конструкції огородження балок різного типу в позначенні її зазначається основний тип профілю балки і загальна кількість балок з літерою "с".

4.2.2 Ділянки огородження позначаються: "Н"  початкова, "П"  перехідна, "К"  кінцева, робоча  у вигляді цифрового визначення кроку її стояків або у загальному вигляді  літерою "S".

 1.  Крок стояків в метрах позначається цифрами без зазначення розмірності. За умов встановлення огородження на цоколі або над огородженням парапетного типу (далі  на цоколі) в позначенні кроку стояків повинна бути літера "Ц".
 2.  Консоль однобічного огородження позначається літерами "КЖ", консоль-розпірка двобічного  "КР".

4.2.5 Стримувальна здатність (в кілоджоулях) і поперечний прогин робочої ділянки огородження (у метрах) позначаються через дріб без зазначення розмірності.

4.3 Приклади умовного позначення огородження:

- початкової ділянки дорожнього однобічного, без консолі, з однією балкою однохвильового овального профілю, кроком стояків 2 м для робочої ділянки з стримувальною здатністю 460 кДж і поперечним прогином 1,0 м:

11ДО  Н  2,0.460/1,0 ДСТУ...;

- ділянки дорожнього двобічного, без консолі-розпірки, з двома окремими балками коробчатого замкнутого профілю, кроком стояків 3,6 м, стримувальною здатністю 80 кДж і поперечним прогином 1,3 м:

52ДД-3,6.80/1,3 ДСТУ...;

- мостового однобічного на цоколі, без консолі, з двома балками однохвильового овального профілю, кроком стояків 2,4 м, стримувальною здатністю 280 кДж і поперечним прогином 0,6 м:

12МО-Ц-2,4.280/0,6 ДСТУ...;

- мостового двобічного з консолями-розпірками, з однією балкою однохвильового неовального профілю, однією балкою коробчатого замкненого і однією балкою коробчатого незамкненого профілю, кроком стояків 2,0 м, стримувальною здатністю 460 кДж та поперечним прогином 1,3 м:

33сМД-КР.2,0.460/1,3 ДСТУ...

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Вимоги призначеності

5.1.1 Огородження повинно забезпечити стримування дорожніх транспортних засобів, які, рухаючись проїзною частиною з дозволеною швидкістю, змінили напрямок руху.

5.1.2 Огородження використовують для відвернення ненавмисного:

- з'їзду транспортного засобу з земляного полотна, проїзної частини автомобільної дороги, вулиці, штучної споруди;

зіткнення транспортного засобу з зустрічним транспортним засобом;

наїзду транспортного засобу на небезпечну перешкоду, острівець безпеки.

5.1.3 Під час контакту з огородженням транспортний засіб не повинен:

перевертатися через огородження;

розвертатися у горизонтальній площині із збільшенням кута наїзду;

отримувати проникнення матеріалу огородження до салону кузова.

5.1.4 Конструкція огородження та фактура його робочої поверхні повинна бути однорідною та максимально гладкою і під час контакту транспортного засобу забезпечувати мінімальний коефіцієнт поздовжнього ковзання, максимальні інерційні перевантаження транспортного засобу у центрі його мас не більше 1,0 • 9,81 м/с2 (або загальний індекс інерційного перевантаження ASI  l,0) тa інерційні перевантаження водія і-пасажирів не більше 0,5 • 9,81 м/с2 (9,81 м/с2  прискорення вільного падіння).

5.1.5 Взаємодія транспортного засобу з огородженням повинна завершитись його зупинкою або виїздом у бік смуги руху під кутом до огородження та із швидкістю, які менші ніж під час первинного контакту.

5.1.6 Після контакту з транспортним засобом елементи огородження не повинні попадати на проїзну частину та створювати перешкоду або небезпеку для руху.

5.2 Вимоги надійності

5.2.1 Надійність конструкції огородження повинна бути визначена висновками розрахункового наїзду та підтверджена натурними випробуваннями.

 1.  При розрахунковому наїзді на робочу ділянку огородження не повинно бути розриву балки.
 2.  При наїзді на огородження МО, МД не повинно бути пошкоджень елементів несучої конструкції штучної споруди; при наїзді на огородження на цоколі, крім того,  руйнувань цоколя, огородження парапетного типу.
 3.  При розрахунковому наїзді легкового автомобіля на огородження МО, МД не повинно бути відриву балки від консолі (консолі-розпірки), відриву консолі (консолі-розпірки) від стояка і розриву жодного елемента огородження.
 4.  При розрахунковому наїзді вантажного автомобіля або автобуса в огородженні МО, МД не повинно бути:

- відриву стояка від закладних деталей в несучих конструкціях споруди (допускаються пластичні деформації в болтовому з'єднанні);

пошкодження анкера закладних деталей;

руйнування бетону цоколя, на якому встановлений (закріплений) стояк.

5.2.6 При розрахунковому наїзді на огородження МО, МД сідельного автопоїзду не повинно бути руйнувань:

анкера закладної деталі;

конструкції дорожнього одягу в зоні розміщення закладної деталі;

плити проїзної частини в місці кріплення стояка.

 1.  Конструкція прямої ділянки огородження повинна мати пристрій або технічне рішення, що забезпечують поперечний прогин балки не більше ніж 50 мм від різниці між лінійними температурними (в межах температур згідно з п.2.27 СНиП 2.05.03) розширеннями балки (балок) та матеріалу, на якому встановлено огородження.
 2.  Конструкція огородження повинна бути ремонтопридатна. У разі її поновлення після наїзду транспортного засобу показники міцності повинні бути не нижчі встановлених цим стандартом.

5.3 Вимоги до розрахунку огородження

5.3.1 Вихідними даними для проектування та натурного випробування конструкції огородження є умови руху та дорожня обстановка в місці застосування стримувальної системи, згідно з якими повинна бути визначена стримувальна здатність огородження, відповідний вид навантаження, тип і параметри розрахункових наїздів (таблиця 1 та 2).

5.3.2 Для проектування конструкції огородження необхідно приймати навантаження згідно з таблицею 3, залежно від дозволеної швидкості, а також умов руху на ділянці дороги, штучній споруді, визначеними ДБН В.2.3-4 (таблиця 1.4). Допускається приймати вид навантаження на одну градацію вищий ніж зазначено в таблиці 3 за умов забезпечення ASI.

5.3.3 Розрахунок конструкції огороджень МО, МД на діючій штучній споруді необхідно виконувати з урахуванням визначених місць розміщення стояків, які забезпечують мінімальне послаблення несучих конструкцій споруди від встановлення огородження.

Таблиця 1 Види навантажень та типи розрахункових наїздів на огородження

Вид навантаження

Стримувальна здатність, кДж, не менше

Тип розрахункового наїзду згідно з таблицею 2

для

проектування конструкції огородження

при натурних випробуваннях огородження для визначення:

ASI

відповідності вимогам призначення та надійності

N1

43

ТВ31

ТВ31

ТВ31

N2

82

ТБ32+ТВ11

ТВ32

ТВ32

Н1

128

ТВ42+ТВ11

ТВ11

ТВ42

Н2

280

ТВ51+ТВ11

ТВ11

ТВ51

Н3

460

ТВ61+ТВ11

TB11

ТВ61

Н4а

560

ТВ71+ТВ11

TB11

ТВ71

Н4b

720

ТВ81+ТВ11

TB11

ТВ81

Таблиця 2 Параметри розрахункових наїздів

Тип наїзду

Швидкість, км/год

Кут наїзду, градус

Маса транспортного засобу, кг

Тип транспортного засобу

ТВ11

100

20

900

легковий автомобіль

ТВ31

80

20

1500

легковий автомобіль

ТВ32

110

20

1500

легковий автомобіль

ТВ42

70

15

10000

вантажний автомобіль

ТВ51

70

20

13000

автобус

ТВ61

80

20

16000

вантажний автомобіль

ТВ71

65

20

30000

вантажний автомобіль

ТВ81

65

20

38000

сідельний автопоїзд

5.3.4 Кріплення балки (балок) до стояків  початкової і кінцевої ділянок огородження, а також балки робочої ділянки огородження на цоколі висотою понад 0,3 м треба передбачати без консолей (консолей-розпірок). Необхідність застосування консолі (консолі-розпірки) та їх конструкція визначають розрахунком.

Мінімальна відстань від балки до стояка огороджень ДО, МО (довжина консолей) повинна прийматись 0,2 м, між балками огороджень ДД та МД (довжина консолей-розпірок)  0,6 м.

Таблиця 3 Призначення виду навантаження в розрахунках конструкції огородження

Дозволена швидкість, км/год

Умови руху

Вид навантаження для огородження групи

ДО, ДД, МД

МО

60

легкі 

N1*, N2

N2*, НІ

утруднені 

N2*, Н1

Н1

небезпечні 

Н2

90

легкі 

Н1

Н2

утруднені 

Н2

Н3

небезпечні 

Н3

>90

легкі 

Н2

Н4а

утруднені 

Н3

небезпечні 

Н4а

Н4b**

* Вид навантаження приймають, якщо транспортний потік складається з легкових автомобілів

** На штучних спорудах автомагістралей треба приймати навантаження Н4b незалежно від умов руху на них 

5.3.5 В огородженні з однією балкою відстань від низу балки до рівня поверхні проїзної частини, розділювальної смуги, узбіччя під нею з боку проїзної частини повинна прийматись в межах від 0,3 до 0,5 м.

 1.  Висота огороджень ДО, ДД та МД приймається 0,8 м, огородження МО  згідно з таблицею 4. Для огороджень на цоколі слід приймати висоту, що складається з висоти цоколя або огородження парапетного типу та висоти металевої балки, але не меншою ніж визначено цим пунктом.
 2.  При розрахунку конструкції огородження слід приймати, що контакт транспортного засобу з ним відбувається на висоті 0,6 м.
 3.  Розрахунки виконують за умов, що огородження розташоване на прямій горизонтальній ділянці дороги. Поперечний похил покриття в місці контакту транспортного засобу з огородженням не враховують.

5.3.9 Допустимий поперечний прогин балки огородження при розрахунковому наїзді не повинен перевищувати величин, наведених у таблиці 5. В позначенні марки огородження зазначають поперечний прогин, визначений натурними випробуваннями.

Таблиця 4 Мінімальна висота огороджень МО      У метрах

Категорія дороги,

Характеристика

Умови руху згідно з ДБН В.2.3-4 (таблиця 1.4)

На штучній споруді тротуар або службовий прохід

в наявності

відсутній

Дорога І категорії, вулиця з розділювальною смугою 

легкі 

0,9 

1,1 

утруднені 

1,1 

1,3 

небезпечні 

1,1 

1,5 

Дорога II-V категорії, вулиця без розділювальної смуги 

легкі 

0,8 

0,9 

утруднені 

0,8 

0,9 

небезпечні 

0,9 

1,1 

Таблиця 5 Допустимі величини поперечного прогину балки при розрахунковому наїзді

Група огородження

Допустима величина поперечного прогину (W), не більше:

ДО 

мінімальної відстані від місця встановлення огородження до початку небезпечної зони, вибирають з ряду, м:

0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,7; 2,1; 2,5; 3,5 

МО 

0,6 м - якщо огородження встановлюють на тротуарі або між проїзною частиною і тротуаром, шириною менше 1,0 м або тротуар відсутній;

0,8 м - якщо огородження встановлюють між проїзною частиною і тротуаром шириною1,0 м і більше 

ДД, МД 

1,0 м - якщо огородження встановлюють на розділювальній смузі шириною менше 3,0 м або смуга відсутня;

1,3 м - якщо розділювальна смута має ширину 3,0 м і більше 

5.4 Конструктивні вимоги

 1.  Огородження повинне відповідати вимогам цього стандарту, технічних умов та комплекту документації, розроблених, узгоджених та затверджених у встановленому порядку.
 2.  Конструкція огородження, довжина початкової і кінцевої ділянок, крок стояків та спосіб їх встановлення повинні забезпечувати вимоги цього стандарту щодо призначеності та надійності, стримувальної здатності системи, в якій огородження використовується.

5.4.3 Довжину початкової і кінцевої ділянок огородження ДО і ДД визначають розрахунком за умов забезпечення поперечного прогину балки (балок) на початку і в кінці робочої ділянки. Мінімальна їх довжина наведена в таблиці 6.

 1.  Профіль балки та стояків початкової і кінцевої ділянок огородження повинен бути таким же, як і для робочої ділянки.
 2.  Стояки початкової і кінцевої ділянок огородження ДО повинні мати між собою діагональний зв'язок, а балки  кінцеві елементи. Допускається відсутність зв'язку між стояками та відсутність кінцевих елементів у разі поступового зниження балки цих ділянок до поверхні узбіччя, розділювальної смуги або дорожнього покриття.

Таблиця 6 Мінімальна довжина початкової і кінцевої ділянок огородження

Вид навантаження

Довжина ділянки огородження, м

ДО

ДД

початкової

кінцевої

N1

2*

2*

2*

N2

4*

2*

4*

Н1

6

4

6

Н2

8

6

8

Н3

12

8

12

Н4а, Н4b

15

12

14

* При навантаженні N1 і N2 допускається починати (закінчувати) робочу ділянку огородження ДО кінцевими елементами, огородження ДД - кінцевими елементами або амортизаційними пристроями. 

5.4.6 Початкова ділянка огородження ДО повинна бути поступово відведена в бік від смуги руху на відстань, що зазначена в таблиці 7 та у додатку В.


Таблиця
7 Відстань відведення секцій балок початкової ділянки огородження ДО при кроку стояків 2 м

Позначення відстані у додатку В

К1

К2

К3

К4

K5

К6

К7

Відстань до робочої ділянки, м 

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Відстань відведення, м 

0,08

0,22

0,46

0,78

1,15

1,56

2,00

Допустиме відхилення, м,

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

 1.  Балки початкової (кінцевої) ділянки огородження ДД повинні бути поступово знижені до поверхні розділювальної смуги, дорожнього покриття або до висоти кінцевого елемента.
 2.  Секції балки, визначеного профілю (додаток Б) слід виготовляти з прокату листового за ГОСТ 19903 або ГОСТ 19904 згідно з технічними умовами розробленими, узгодженими і затвердженими у встановленому порядку.

Відхилення прямої секції балки від прямолінійності в просторі не повинно перевищувати 3 мм на довжині 1000 мм.

5.4.9 Профіль та поперечні розміри балки повинні відповідати вимогам призначеності відповідної групи огородження. Міцність на розрив стрічки з'єднаних між собою секцій балки повинна забезпечити стримувальну здатність огородження (системи) та допустимий прогин згідно з таблицею 1 та таблицею 5 цього стандарту.

5.4.10 Секції балок робочої ділянки огородження, що призначені для встановлення на кривій у плані радіусом більшим 150 м або на вертикальній кривій радіусом більшим 500 м можуть бути виготовлені прямими з дотриманням вимог їх транспортування та технології монтажу.

При встановленні огородження на кривій у плані радіусом менше 150 м або на вертикальній кривій радіусом менше 500 м слід приймати довжину прямої секції балки згідно з таблицею 8 та таблицею 9.

Таблиця 8        У метрах

Радіус кривої у плані

Максимальна довжина прямої секції балки 

120 - 150

6,5

80 - 120

4,5

40 - 80

2,5

Таблиця 9        У метрах

Радіус вертикальної кривої 

Максимальна довжина прямої секції балки 

400 - 500 

8,5 

300 - 400 

6,5 

200 - 300 

4,5 

100 - 200 

2,5 

Для кривих у плані радіусом менше 40 м секції балок слід виготовляти криволінійними в горизонтальній площині, а для вертикальних кривих радіусом менше 100 м  криволінійними в вертикальній площині.

 1.  Довжина робочої частини секції балки повинна бути кратною кроку стояків. Якщо у мостового огородження відстань між стояками різна, кожна секція балки підлягає цифровому позначенню, починаючи з кінцевої частини огородження.
 2.  З'єднання секцій балок слід передбачати в місці кріплення до балок консолі, консолі-розпірки або стояка. При необхідності, допускається одне з'єднання в іншому місці тільки на перехідній ділянці огородження. Отвори для кріплення балки до консолі, консолі-розпірки або стояка повинні мати не менше ніж подвійний поздовжній розмір.
 3.  З'єднання секцій балок між собою повинно передбачатися тільки за допомогою болтів. Допускається розміщення болтів на вертикальних частинах профілю балки, розташованих з боку проїзної частини дороги.
 4.  Початкова за рухом транспорту частина секції балки повинна мати розміри і конфігурацію, що забезпечують щільне накладання на неї кінцевої частини попередньої секції та збігання всіх отворів для кріплення. Вісь отворів секції балки повинна бути перпендикулярною до поверхні площини їх розміщення, похибка вимірювання ± 1 мм.

5.4.15 Огородження довжиною більше 120 м повинно мати секцію (секції) балки для компенсації лінійного температурного розширення металу (надалі компенсаційні балки). Поздовжній розмір отворів з'єднання цієї балки з стрічкою балок повинні бути більше трьох  десяти діаметрів болтів.

Компенсаційні балки в огородженнях МО та МД необхідно розташовувати в місцях розміщення деформаційних (температурних) швів штучної споруди.

 1.  Консолі та консолі-розпірки повинні мати конструкцію, яка здатна підтримувати балку у вертикальному положенні і не допускати її зниження при наїзді транспортного засобу. Довжина консолі та консолі-розпірки повинна бути не меншою ніж зазначена в 5.3.4.
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: