Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод

Название (рус.) Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод
Кем принят Не определен
Тип документа МР (Методические Рекомендации)
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

конецформыначалоформыЗатверджено:
Наказ Держпромгірнагляду МНС України
від 24.03.2006 № 51

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод

I. Загальна частина

Відповідно до вимог Кодексу України про надра, Водного кодексу України, а також Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду головними завданнями нагляду за правильністю розробки родовищ мінеральних вод і охорони є виконання всіма підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, які проводять розробку родовищ мінеральних вод, вимог з їх раціонального використання, проведення заходів з їх охорони від псування і передчасного виснаження.

Нагляд у цій області здійснюється на всіх стадіях вивчення родовищ мінеральних вод, зокрема дослідно-промислова розробка родовищ і промислова експлуатація, охоплюючи питання виконання вимог з охорони надр при проведенні геологорозвідувальних робіт, з виявлення й оцінки родовищ мінеральних вод, а також дотримання встановленого порядку передачі родовищ до промислового освоєння; при узгодженні спеціальних дозволів на користування надрами; узгодженні проектів дослідно-промислової розробки і проектів (технологічних схем) розробки родовищ мінеральних вод, проектів округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів, а також виконанні вимог Правил розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод; узгодженні дозволів на проведення робіт у межах гірничих відводів і зон санітарної охорони родовищ і курортів; при контролі за дотриманням надрокористувачами встановлених режимів у зонах санітарної охорони.

У наглядовій діяльності при геологічному вивченні родовищ мінеральних вод, їх розробці та охороні варто керуватися наступними законодавчими актами і нормативними документами:

1. Кодексом України про надра. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 27 липня 1994р. № 132/94- ВР.

2. Водним кодексом України. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 р. № 213/95 ВР.

3. Законом України «Про курорти». Затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 жовтня 2000 р. №2026 III.

4. Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» . Затверджено Указом Президента України від 1червня 2000 р. № 1775 III.

5. Законом України «Про питну воду і питне водопостачання». Затверджено Указом Президента України від 10 січня 2002 р. №2918 III.

6. Положенням про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду . Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2005 р. № 1090.

7. Положенням про порядок надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006р. №168

8. Положенням про порядок надання гірничих відводів. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59

9. Положенням про порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. № 114

10. Положенням про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р №459.

11.Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду до родовищ питних і технічних підземних вод. Затверджено ДКЗ України 2000 р.

12.Правилами розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод. Затверджено постановою Держгіртехнагляду СРСР від 27 серпня 1987 р. № 28

13. Державними і галузевими стандартами, технічними умовами для мінеральних вод.

14. Правовим режимом зон санітарної охорони водних обєктів. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998р. № 2024.

II. Перевірка дотримання вимог з охорони надр при проведенні геологорозвідувальних робіт з виявлення й оцінки родовищмінеральних вод

Перевірка дотримання вимог з геологічного вивчення надр, їх використання й охорони на стадії проведення геологорозвідувальних робіт варто проводити на об'єктах, що знаходяться в детальній розвідці і по яких готуються матеріали підрахунку запасів мінеральних вод для надання в ДКЗ України. Вибір об'єктів для нагляду варто робити на основі пооб'єктних планів геологорозвідувальних організацій.

Під час перевірки дотримання вимог з геологічного вивчення родовищ мінеральних вод необхідно керуватися вимогами ст.56 Кодексу України про надра і Проектом геологорозвідувальних робіт. Особливу увагу приділити дотриманню встановленого законодавством порядку надання надр у користування; наявності ліцензії на вид діяльності в геологорозвідувальній організації; раціональному видобутку, використанню й утилізації мінеральних вод при відкачках; недопущенню шкідливого впливу бурових робіт на схоронність запасів корисної копалини; дотриманню проектних рішень при розвідці родовищ, а також питанням розміщення розвідувальних свердловин, їх конструкції, способу буріння, термінам дослідних відкачок і забезпеченості їх технічними засобами, виконанню заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Необхідно приділяти увагу питанням консервації і ліквідації свердловин. Також мати на увазі те, що спостережні свердловини буряться найменшим діаметром, але з розрахунком можливості установки фільтрів у водоприймальній частині; діаметри розвідувальних свердловин визначаються з розрахунком проведення з них дослідних відкачок; діаметри розвідувальних свердловин, призначених для наступної передачі в експлуатацію, повинні відповідати проектним діаметрам експлуатаційних свердловин.

Конструкція свердловин і способи буріння повинні передбачати можливість окремого випробування водоносних горизонтів, а при мінливості по вертикалі проникненості водовміщуючих порід і хімічного складу мінеральних вод окремих їх зон.

III. Узгодження спеціальних дозволів на користування надрами

При узгодженні спеціальних дозволів на користування надрами заявнику органи Держпромгірнагляду зобов'язані керуватися вимогами, пропонованими до розробки родовищ мінеральних вод і перевіряти:

наявність затверджених запасів корисної копалини в ДКЗ України на ділянку надр, на яку отримується спеціальний дозвіл на користування надрами (вимога ст.45 Кодексу України про надра);

наявність фахівців з виконання обов'язків надрокористувача в частині геологічного вивчення родовища при його експлуатації (вимога ст. 24 р.2 п.2 Кодексу України про надра);

забезпечують захоплення на глибині і виведення на поверхню мінеральних вод з максимально можливим дебітом, напором; збереження їх природного хімічного складу і фізичних властивостей;

відбір мінеральних вод у кількості, що не перевищує затверджених у ДКЗ України експлуатаційних запасів й відповідно до потреби в них споживача;

скорочення невиправданих втрат мінеральних вод і своєчасне виконання заходів, спрямованих на поліпшення стану розробки родовищ;

недопущення псування і передчасного виснаження родовища мінеральних вод, що розробляється.

Під час перевірки розрахунків потреби організацій, установ і підприємств у мінеральних водах варто мати на увазі, що для наповнення однієї ванни потрібно 300 літрів води з урахуванням її ополаскування, а норми витрат мінеральних вод при розливі встановлюються в кожному окремому випадку відповідним техніко-економічним розрахунком, наведеним у проекті підприємства.

VI. Порядок узгодження дозволу на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення

Порядок видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №459, визначає узгодження органів Держпромгірнагляду у випадку користування гідромінеральними ресурсами, а також при видачі гірничих відводів на розробку мінеральних ресурсів.

Під час узгодження умов спеціального використання природних ресурсів органам Держпромгірнагляду необхідно, в першу чергу, звертати увагу на наявність повного пакета документів на користування надрами: ліцензії на користування надрами, проекту розробки родовища, акта гірничого відводу; наявність затверджених запасів корисної копалини в ДКЗ України, відповідність затверджених запасів мінеральних вод їх кількості; наявність акта передачі родовища в експлуатацію; наявність затверджених проектів зон санітарної охорони, а також виконання надрокористувачем раніше виданих розпоряджень органів Держпромгірнагляду.

VII. Розгляд проектів гірничих відводів.

Основним документом для розгляду проектів гірничих відводів для розробки родовищ мінеральних вод є Положення про порядок надання гірничих відводів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59, а також матеріали підрахунку запасів мінеральних вод з протоколом ДКЗ України.

Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам і громадянам тільки за наявності в них спеціального дозволу на користування надрами , а також затвердженого у встановленому порядку проекту (технологічної схеми) розробки родовища корисної копалини. При зміні користувача надр чи реорганізації підприємства переоформляються акт про надання гірничого відводу і напис на копії топографічного плану.

Під час розгляду проектів гірничих відводів для розробки родовищ мінеральних вод особливу увагу потрібно приділяти правильності визначення меж гірничих відводів, які мають базуватися на результатах гідрогеологічного вивчення родовищ і визначаються розрахунковим шляхом територіальними геологічними організаціями за встановленими методиками для конкретного виду родовища з урахуванням складності його геологічної будівлі.

Межі гірничого відводу визначаються:

для всього родовища, якщо один надрокористувач, - контуром підрахунку промислових запасів, оцінених у ДКЗ;

для окремих свердловин у межах одного родовища (для декількох надрокористувачів) межі гірничого відводу визначаються розрахунковим шляхом по межі нульового струму води для окремих свердловин (з урахуванням дозволеного відбору води), що відповідає другій зоні санітарної охорони водного об'єкта; у разі якщо межі нульового струму свердловин (межі гірничих відводів) перетинаються, то межа між ними визначається умовно, по лінії, що з'єднує дві точки перетинання кіл (меж гірничих відводів), при цьому актами гірничих відводів визначається спільна відповідальність надрокористувачів за раціональний видобуток мінеральних вод та охорону родовища, що розробляється, при цьому відбір води регулюється затвердженими планами і контролюється інспектором гірничого нагляду.

VIII. Контроль за правильністю розробки родовищ мінеральних вод і їх охороною

Безпосередній контроль за правильністю розробки родовищ мінеральних вод і їх охороною здійснюється шляхом систематичних обстежень підконтрольних підприємств і організацій, що розробляють родовища мінеральних вод.

Періодичність перевірок встановлюється начальником інспекції за планами, що складаються з урахуванням аналізу наглядової діяльності інспектора на підконтрольних підприємствах.

Під час проведення обстежень необхідно перевіряти наявність:

Статуту підприємства, зареєстрованого у райдержадміністрації.

Посвідчення про державну реєстрацію підприємства.

Довідки про внесення в єдиний державний реєстр підприємств.

Геологічних матеріалів із протоколом твердження запасів мінеральних вод у ДКЗ України. Вимога ст.45, 56 п.1 Кодексу України про надра.

Спеціального дозволу на користування надрами. Вимога ст.16 Кодексу України про надра.

Ліцензії на вид господарської діяльності пошук, розвідка родовищ корисних копалин і на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення. Вимога ст.9 п.1 і п.5 Закону про ліцензування окремих видів господарської діяльності.

Технологічної схеми розробки родовища. Вимога ст.51 Кодексу України про надра.

Акта гірничого відводу. Вимога ст.17,19 Кодексу України про надра.

Дозволу на спеціальне водокористування. Вимога ст.48 Водного кодексу України.

Проекту зон санітарної охорони родовища. Вимога ст.93 Водного кодексу України, розділу 6 Закону України «Про курорти».

Паспорта надкаптажної споруди. Вимога п. 4.16 Правил розробки й охорони родовищ лікувальних мінеральних вод.

Акта передачі родовища для промислового освоєння. Вимога ст.40 Кодексу України про надра.

Дозволу на початок робіт підприємства.

Результати гідрогеологічного забезпечення робіт з:

виконання програми режимних спостережень за обсягами і термінами з веденням відповідних журналів, перевірки сталості дебетів, напорів, рівнів, температури, складу і властивостей мінеральної води, даних аналізу річних і багаторічних спостережень за розробкою родовища;

ведення журналу обліку видобутку води (ПІД-11, ПІД-12);

стану обліку і руху запасів по Ф-7 гр.;

наявності і виконання заходів щодо проекту зон санітарної охорони;

наявності і ведення річних звітів;

стану виконання погоджених планів відбору і витрат мінеральних вод;

контролю технічного стану надкаптажних споруд, свердловин, їх оголовків, мінералопроводів, накопичувальних резервуарів та інших бальнеотехнічних і гідротехнічних споруд (наявність технічних паспортів на трубопроводи, засувки тощо; наявність графіків поточного і капітальних ремонтів надкаптажних і бальнеотехнічних споруд; ведення журналів з перевірки технічного стану минералопроводів на предмет витоку вод - щорічні гідравлічні випробування, щомісячний візуальний огляд; стан огородження першої зони санітарної охорони і стан території першої і другої зон санітарної охорони; дотримання вимог електробезпечності під час роботи електронасосного устаткування.);

забезпеченості надкаптажних споруд контрольно-вимірювальними приладами відповідно до проекту, їх таріровка, наявність паспортів технічної експлуатації приладів обліку.

Під час обстеження території гірничого відводу звертати увагу на можливе ведення гірничих, будівельних чи інших господарських робіт, перевіряти наявність у працівників проектної і дозвільної документації на господарську діяльність, а також вимагати виконання запроектованих заходів щодо охорони родовища мінеральних вод.

Перед виїздом на намічений для обстеження об'єкт варто ознайомитися з геологічною, гідрогеологічною і технічною документацією, яка характеризує родовища мінеральних вод, що розробляються, і систему їх розробки; зі звітними даними, які є в теруправліннях Держпромгірнагляду, в територіальних геологічних організаціях, а також з основними недоліками і недоглядами, відзначеними в матеріалах попередніх перевірок.

Після цього окреслюється головне завдання обстеження і складається чітка програма перевірки. Про перевірку повідомляється підприємство з проханням підготувати всі необхідні документи.

У разі потреби, за для детальнішого і ретельнішого розгляду окремих питань, до участі в перевірці доцільно залучати різних фахівців (гідрогеологів, курортологів, представників санепідемнагляду ).

За результатами обстеження складаються і видаються надрокористувачу приписи для обов'язкового виконання.Спонсоры раздела: