Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Название (рус.) ДНАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 22.1-1.02-96
Дата принятия 01.01.1970
Статус Не действительный
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Київ


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ
ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.96 № 123

ДНАОП 1.9.40-1.01-96

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств та організацій

поліграфічної промисловості

Київ


1РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка

РОЗРОБНИКИ

Б.А.Гайванович (УНДІПП),

Л.А.Гвозденко (Інститут медицини праці),

В.О.Громцев (Мінпресінформ),

О.Г.Жеглов (ВО "Поліграфкнига),

В.Ц.Жидецький (УАД),

Н.И.Куновська (УНДІПП),

Г.Ю.Лут (Видавництво “Вільна Україна”),

Л.О.Мельничук (Держнаглядохоронпраці),

В.К.Моргунський (АТ “Поліграфіст”).

Л.Г.Палагнюк (В-во “Преса України”),

О.О.Печенюк (відповідальний виконавець, УНДІПП),

Л.М.Тяллєва (зав. відділом, УНДІПП),

С.А.Чайка (УНДІПП),

І.М.Чижевський (УАД),

Л.Я.Шиманська (керівник теми. УНДІПП)

2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Міністерством України у справах преси та інформації

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Передрукування заборонено

Державний комітет України по нагляду за охороною праці


ЗМІСТ

[1] 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

[2] 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3] 3. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

[4] 4. ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

[4.1] 4.1. Загальні положення

[4.2] 4.2. Територія підприємства

[4.3] 4.3. Виробничі будівлі і приміщення

[4.4] 4.4. Допоміжні будівлі і приміщення

[4.4.1] 4.4.1. Загальні вимоги

[4.4.2] 4.4.2. Санітарно-побутові приміщення

[5] 5. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ЦЕХІВ (ДІЛЬНИЦЬ), ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

[5.1] 5.1. Загальні положення

[5.2] 5.2. Цехи (дільниці) виготовлення форм

[5.3] 5.4. Брошурувально-палітурні цехи (дільниці)

[5.4] 6. Допоміжне виробництво

[5.5] 6.3. Ремонтно-механічні цехи (дільниці)

[5.6] 6.4. Склади та цехові кладові

[5.7] 6.5. Дільниця зарядження акумуляторів

[6] НОРМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[7] ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ ВБУДОВАНИМ МІСЦЕВИМ ОСВІТЛЕННЯМ

[8] НОРМОВАНІ ЗНАЧЕННЯ КПО* ПРИ БІЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ

[9] ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ГДК) ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ

[10] ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ, РЕКОМЕНДОВАНІ КРАТНОСТІ ТА СПОСОБИ ПОВІТРООБМІНУ

[11] ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ МІСЦЕВИМИ ВІДСМОКТУВАЧАМИ

[12] ОРІЄНТОВАНІ ТЕРМІНИ ЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

[13] НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ

[14] НОРМИ ШУМУ У ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[15] КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТАНОМ СЕРЕДОВИЩА, ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

[16] МІНІМАЛЬНІ ВІДДАЛІ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОБЛАДНАННЯ

[17] МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ПРОЇЗДІВ У ВИРОБНИЧИХ ЦЕХАХ

[18] РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СИДЯЧИ

[19] РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СТОЯЧИ

[20] ВІДСТАНЬ ВІД ОГОРОЖІ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА ОБЛАДНАННЯ

[21] ВИСОТА ОГОРОЖІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗТАШУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА

[22] КОЛЬОРОВЕ ПОЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ

[23] НОРМИ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ПРИ ПІДІЙМАННІ І ПЕРЕМІЩЕННІ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ВРУЧНУ

[24] ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ЖІНКАМИ


ДНАОП 1.9.40-1.01-96

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Дата введення 01.01.97

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Правила розповсюджуються на поліграфічні підприємства та організації (надалі-підприємства), що діють, реконструюються, заново будуються чи проектуються, а також на окремі цехи, що виробляють поліграфічну продукцію або використовують поліграфічне обладнання, незалежно від форм власності й відомчої належності.

Правила встановлюють вимоги охорони праці до території, будівель та приміщень, технологічного обладнання та робочих місць.

Дані Правила обов'язкові для виконання посадовими особами, фахівцями та всіма працівниками підприємств.

За правильність конструкції, вибір матеріалів, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність виробничих і допоміжних будівель, приміщень та обладнання цим Правилам відповідає організація або підприємство (незалежно від форм власності та відомчої належності), яка виконує відповідні роботи.

Відповідальність за виконання вимог цих Правил покладається на керівників підприємств та інших посадових осіб згідно з діючим законодавством.

Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством.

Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце на підприємствах, повинні проводитись у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93.

З введенням в дію Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 8.7.10-1.01-86 “Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для поліграфічних підприємств системи Держкомвидаву СРСР”, затверджені Держкомвидавом СРСР, 1986 р.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даних Правилах використані такі нормативні документи: ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация";

ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" ;

ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования":

ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";

ГОСТ 12.1.030-81"ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";

ГОСТ 12.2.003-91"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.016-81"ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.026.0-93 "ССБТ. Оборудование деревообрабатывающие. Общие требования безопасности к конструкции";

ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.053-91"Краны-штабелеры. Требования безопасности";

ГОСТ 12.2.058-81"ССБТ. Краны грузоподьемные. Требования к цветовому обозначению частей крана опасных при эксплуатации";

ГОСТ 12.2.061-81"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам";

ГОСТ 12.2.062-81"ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные";

ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы злектросварочные. Требования безопасности";

ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности";

ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.10.94 № 104;

ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 26.05.94 № 51;

ДНАОП 0.00-1.13-71"Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71;

ДНАОП 0.00-1.20-90 "Правила безпеки у газовому господарстві". Затверджені постановою Держпроматомнаглядом СРСР від 26.12.90 № 3;

ДНАОП 0.00-1.21-84 "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84;

ДНАОП 0.00-1.22-72 "Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72;

ДНАОП 0.00-4.13-94 "Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 № 16;

ДНАОП 0.00-5.09-86 "Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 29.08.86;

ДНАОП 0.03-1.43-88 "Санітарні правила при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88". Затведжені Мінохорониздоров'я СРСР, 1988;

ДНАОП 0.03-3.18-88 "Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88". Затверджені Мінохорониздоров''я СРСР, 1988;

ДНАОП 0.03-3.01-71"Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71". Затверджені Мінохорониздоров'я СРСР. 1971р;

ДНАОП 0.03-3.28-93 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками". Затверджені Мінохорониздоров'я України наказом від 10.12.93 № 241;

НАОП 1.3.10-1.06-77 "Загальні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях". Затверджені Мінхімпромом СРСР 27.07.77;

НАОП 5.1.11-1.10-82 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті 111-14720". Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.03.82:

НАОП 5.1.12-1.01-80 "Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті". Затверджені Мінавтотранс РРФСР 23.10.80;

НАОП 5.1.12-1.02-78 "Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств". Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78;

НАОП 5.1.12-1.04-77 "Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на стиснутому природному газі". Затверджені Мінтрансом УРСР 27.05.77:

НАОП 5.1.12-1.05-90 "Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на зрідженому нафтовому газі". Затверджені Мінтрансом РСР 03.10.90;

НАОП 8.7.10-1.01-86 "Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для поліграфічних підприємств системи Держкомвидаву СРСР". затверджені Держкомвидавом СРСР 13.10.86;

НАОП 8.7.10-2.04-84 "ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки". Затверджені Деркомвидавом СРСР, 1984;

НАОП 8.7.10-3.01-87 "Мікроклімат. Санітарно-гігієнічні вимоги. відомчі норми". Затверджені Держкомвидавом СРСР, 1987;

НАОП 8.7.10-3.02-89 "Відомчі норми штучного освітлення для підприємств та організацій системи Держкомвидаву СРСР". Затверджені Держкомвидавом СРСР, 1989;

НАОП 9.0.00-1.01-79 "Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць". Затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР 29.12.79;

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду 14.06.95. Зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755;

Правила безопасности при эксплуатации водоканализационных, водопроводных сооружений и сетей;

Правила дорожнього руху України. Затверджені постановою кабінету Міністрів України від 31.12.93 № 1094;

Правила улаштування електроустановок. Міненерго СРСР, 6-е вид. перероб. дол.- М; Енергоатомвидав, 1986;

Правила будови і безпечної експлуатації водогрійних і парових котлыв з тиском до 0.07 МПа. Затверджені Держгідротехнаглядом »РФСР 13.11.60;

Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 29.12.73;

Типовое положение о газовой службе и ответственных лицах за газовое хозяйство предприятий. Затверджене Держгідротехнаглядом СРСР 39.12.75;

Положение о планово-предупредительном ремонте оборудования полиграфической промышленности. Затверджене Держкомвидавом СРСР 06.06.79;

Иструкция по безопасной эксплуатации систем кондиционирования зоздуха и вентиляции на полиграфических предприятиях". Затверджена Держкомвидавом СРСР 15.10.82.


3. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

ВТП  відеотермінальні пристрої

ПАР  поверхнево-активні речовини

ЛЗР  легкозаймисті рідини

ГР  горючі рідини

ФДФ  фотополімерні друкарські форми

УФ  ультрафіолетове (випромінювання)

ГДК  гранично-допустимі концентрації

ЗІЗ  засоби індивідуального захисту

ПУ  полі уретан

СДОР  сильнодіючі отруйні речовини

ВЧ  висока частота

СВЧ  струм високої частоти

ПУЕ  Правила улаштування електроустановок

РМЦ  ремонтно-механічний цех

ПХВ  поліхлорвініл

ОУ  освітлювальна установка


4. ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

4.1. Загальні положення

Планування, забудова, благоустрій території, утримання виробничих та допоміжних будівель і приміщень мають відповідати вимогам діючих будівельних і санітарних норм та правил (СНиП II-89-90, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, ДНАОП 0.03-3.01-71, ДНАОП 0.03-3.18-88).

Освітлення території підприємств, виробничих та допоміжних будівель і приміщень належить влаштовувати згідно з вимогами СНиП II-4-79. Приміщення з постійним перебуванням людей повинні мати природне освітлення. Для захисту від надмірної інсоляції через вікна слід використовувати жалюзі, штори або влаштовувати ззовні будівель біля віконних отворів спеціальні сонцезахисні пристрої.

Виробничі та допоміжні будівлі і приміщення за пожежною безпекою мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

На території і в приміщеннях поліграфічних підприємств застосовуються знаки безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76. Небезпечні під час експлуатації елементи будівельних конструкцій, виробничого обладнання, внутрішньозаводського транспорту, бокові поверхні електрокар, навантажувачів, візків, елементів вантажопідіймальних кранів фарбуються в жовтий сигнальний колір.

4.2. Територія підприємства

4.2.1. Території поліграфічних підприємств необхідно утримувати в чистоті. До основних і допоміжних будівель і споруд, до майданчиків для стоянки автомобілів, до протипожежних засобів, до місць навантаження і розвантаження автомобілів та залізничного транспорту передбачаються під'їзди і проходи.

4.2.2. Санітарно-захисна зона (відстань від виробничих будівель до житлової забудови) має бути не менше 50 м.

4.2.3. Взаємне розташування будівель і споруд на території має виключати можливість розповсюдження шкідливих речовин в адміністративні та побутові приміщення.

4.2.4. Між будівлями і спорудами, які освітлюються через вікна, передбачаються санітарні розриви не менше висоти до верху карнизу розташованих навпроти будівель і споруд. Взаємне розташування будівель і споруд має відповідати вимогам пожежної безпеки.

4.2.5. Розміри воріт, проїздів і вид шляхового покриття встановлюються залежно від специфіки підприємства, типу і виду транспорту. Розмір воріт і мінімальних проїздів при застосуванні автомобільного транспорту має бути більше ширини використовуваних машин на 1,5 м, але не менше 4,5 м, залізничних воріт  не менше 4,9 м. Якщо на території нема "петльового" об'їзду, в тупиках влаштовуються майданчики для розвороту машин розміром не менше 12х12 м.

Для руху транспортних засобів по території підприємства мають бути розроблені і встановлені на видних місцях схеми руху, встановлені дорожні знаки згідно з ГОСТ 10807-78 і нанесена розмітка на транспортних шляхах згідно з ГОСТ 13508-74. Вантажно-розвантажувальні майданчики належить забезпечити знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-78, межі майданчиків окреслити лініями. Швидкість руху автомобільного транспорту має бути не більше 5 км/год.

Місця проведення ремонтних робіт на транспортних шляхах, включаючи траншеї і ями, загороджуються і позначаються дорожніми знаками, а в темний час доби  світловою сигналізацією.

Пішохідні доріжки, транспортні шляхи, проїзди та вантажно-розвантажувальні майданчики заасфальтовуються або замощуються і утримуються в справності вільними для руху; у вечірній і нічний час освітлюються, взимку очищуються від снігу, льоду і посилаються піском або шлаком.

4.2.6. Водостоки (канави) з твердим покриттям для відведення атмосферних вод регулярно прочищаються і ремонтуються.

4.2.7. На території підприємства виділяються місця для короткочасного зберігання відходів виробництва при умові, що вони не захаращують проїзди, проходи, місця відпочинку та не порушують екстер'єр підприємства.

Для збирання відходів виробництва (паперові обрізки, картон, шпагат тощо) та сміття у відведених місцях встановлюються виготовлені з негорючих матеріалів контейнери, які щільно закриваються. відходи і сміття регулярно вивозяться за межі підприємства.

4.2.8. Під час виконання земляних або Інших ремонтних робіт ями, траншеї і відкриті люки загороджуються і позначаються відповідними попереджувальними знаками.

4.2.9. Територію підприємства належить озеленяти. На території підприємства, яке виділяє шкідливі речовини в атмосферу, не допускається розміщувати деревинно-чагарникові насадження у вигляді щільних груп та смуг, що сприяють накопиченню шкідливостей.

4.2.10. На території підприємства рекомендується передбачати впорядковані спортивні майданчики для відпочинку і гімнастичних вправ. Майданчики належить розміщувати з навітряної сторони по відношенню до будинків з виробництвом, яке виділяє шкідливі викиди в атмосферу.

4.3. Виробничі будівлі і приміщення

4.3.1. Виробничі будівлі і приміщення споруджуються згідно з вимогами будівельних і санітарних норм (СНиП 2.09.02-85, ДНАОП 0.03-3.01-71, ДНАОП 0.03-3.18-88).

Об'єм виробничого приміщення на одного працівника складає не менше 15 м3, площа  не менше 4,5 м3. Об'єм виробничих приміщень для програмістів, операторів відеотермінальних пристроїв (ВТП) на одного працівника складає 19,5 м3, площа приміщень  6 м3 з урахуванням максимального числа працівників в одну зміну.

4.3.2. Технічна безпека будівель і споруд забезпечується під час проектування, будівництва та експлуатації шляхом дотримання будівельних норм і правил. Підприємству слід мати розрахунки допустимих навантажень на міжповерхові перекриття і не допускати їх перевантаження обладнанням, сировиною, напівфабрикатами і готовою продукцією.

Дотримання цих вимог перевіряється під час експертизи проектів на будівництво нових або реконструкцію експлуатованих будівель і споруд і контролюється в процесі попереднього нагляду. який здійснюється проектною організацією і організацією-замовником, а також під час приймання об'єктів в експлуатацію відповідно до СНиП 3.01.04-87.

4.3.3. Інтер'єр приміщень виробничих будівель має відповідати СН 181-70, гама кольорів витримуватись в спокійних тонах з незначним їх контрастом залежно від орієнтації вікон відповідно сторін світу.

4.3.4. Приміщення та дільниці виробництва зі значним виділенням шкідливих газів, пару, пилу або з надлишками тепла слід розміщати біля зовнішніх стін переважно одноповерхових будівель і споруд. При необхідності розташування таких виробництв в багатоповерхових будівлях, їх слід розміщати на верхніх поверхах, якщо це допускають умови технологічного процесу.

При об'єднанні в одній будівлі або споруді виробництв та виробничих дільниць з різними санітарно-гігієнічними умовами слід передбачати заходи по упередженню дії шкідливих факторів на працюючих, та на осіб, які не працюють з цими шкідливостями: розміщення дільниць в окремих ізольованих приміщеннях, здування, повітряні завіси тощо.

Перелік дільниць, які розміщуються в ізольованих приміщеннях, вирішується на кожному підприємстві в залежності від технології та організації виробництва.

4.3.5. Стіни, стелі та поверхні конструкцій приміщень, де є виробництва, що виділяють шкідливі або агресивні речовини (свинець, кислоти, луги тощо) підлягають покриттю, яке запобігає поглинанню цих речовин і забезпечує легке, доступне прибирання або миття приміщень.

4.3.6. Зовнішні входи у виробничі приміщення обладнуються тамбурами і повітряними завісами.

Вікна, люки і прорізи, призначені для транспортування сировини, напівфабрикатів і готової продукції, обладнуються пристроями, що виключають виникнення протягів.

4.3.7. Сходові марші, площадки і сходи, які ведуть до виходу, підмостки при перепаді висоти більше 0,75 м обладнуються міцною огорожею висотою не менше 1,0 м, а при перепаді висоти більше 5 м  огорожею висотою 1,2 м.

Люки в підлозі огороджуються на висоту не менше 1,0 м.

4.3.8. Всі дверні прорізи виконуються без порогів.

4.3.9. Підлоги мають бути без дірок, вибоїн, відкритих отворів, виступаючих шин заземлення, трубопроводів, гвіздків тощо. Дерев'яні підлоги мають бути гладкі без щілин (щілини зашпакльовуються спеціальною мастикою), пофарбовані в кілька шарів олійною фарбою.

Для влаштування підлог використовуються матеріали, що відповідають гігієнічним і експлуатаційним вимогам даного виробництва.

Покриття підлог, оброблення стін, стель, обладнання стін, стель вибирається залежно від характеру виробництва за СНиП 2.03.13-88 (дод. 1).

4.3.10. Цехові комунікації (повітроводи, трубопроводи) розташовуються за фальшстіною або за підвісною стелею робочих приміщень, кабелі  в підлозі в газових трубах.

4.3.11. Не дозволяється заставляти обладнанням, сировиною, напівфабрикатами, готовою продукцією, тарою і т. і. робочі місця, проходи, шляхи евакуації, входи і виходи, вікна і двері, коридори, сходові клітки і марші. Має бути забезпечений вільний доступ до засо3бів пожежогасіння, електрощитів та електророзподільних шаф.

4.3.12. Виробничі приміщення, коридори, сходові клітки необхідно утримувати в чистоті і порядку, сміття і відходи збирати в урни і виносити з приміщення після закінчення зміни. Прибирання приміщень проводиться відповідно до графіку, але не рідше одного разу на добу.

У виробничих приміщеннях, де є значні виділення пилу (цехи складальні, стереотипні, друкарські, брошурувально-палітурні, підготування паперу), необхідно щодобово проводити вологе прибирання або прибирання за допомогою пилососних установок.

Генеральне прибирання приміщень з очищенням від пилу стін, стель, вікон, опалювальних приладів, колон і т. і. проводиться не рідше одного разу на місяць, а білення і фарбування панелей стін. колон і стелі  не рідше одного разу на рік.

4.3.13. Всі будівлі і споруди в процесі їх експлуатації перебувають під постійним технічним наглядом, підлягають періодичним загальним оглядам (двічі на рік), цільовим перевіркам стану окремих конструктивних елементів та ремонту відповідно до "Положения о проведении планово-предупредительны ремонтов производственных зданий и сооружений".

Цільові перевірки технічного стану окремих конструктивних елементів будівель і споруд проводяться в міру необхідності спеціально призначеними комісіями за участю спеціалістів-експертів.

Результати всіх видів оглядів оформлюються актами, в яких відмічаються виявлені недоліки і вказуються заходи для їх усунення.

Для проведення технічних оглядів і ремонту будівель і споруд на підприємствах розробляється річний план-графік технічних оглядів; поточних і капітальних ремонтів будівель і споруд.

У випадках виявлення непередбачених пошкоджень будівель і споруд, що створюють небезпеку для працівників і можливість псування обладнання, терміново проводиться їх усунення з зупиненням робіт і виведенням людей.

4.3.14. Для ремонту будівель і приміщень, чищення і ремонту дахів, ліхтарів, освітлювальної арматури і засклення вікон не обхідно передбачити спеціальні механізми, обладнання і пристрої, що забезпечують зручне і безпечне виконання вказаних робіт на висоті (стрем'янки, пересувні вишки тощо). Ці пристрої необхідно оглядати перед використанням і проводити спеціальні щорічні випробування їх з реєстрацією в журналі.

4.3.15. Дахи будинків в зимовий час належить регулярно очищувати від снігу, а карнизи  від утвореного зледеніння. Два рази на рік (весною та восени) потрібно відчищати водоізолюючі покриття покрівлі, жолоби, водостічні труби від листя, гілок, сміття і пилу.

4.3.16. У виробничих приміщеннях потрібно мати аптечки першої допомоги, які розташовуються на видному, легкодоступному місці.

Аптечка першої допомоги укомплектовується перев'язочним матеріалом, індивідуальними перев'язочними антисептичними пакетами, джгутом, шинами, настойкою йоду, нашатирним спиртом, питною содою, 3%-ним розчином перекису водню та іншими медикаментами, які не мають надпису "Приймати за призначенням лікаря".

4.4. Допоміжні будівлі і приміщення

4.4.1. Загальні вимоги

4.4.1. Склад допоміжних будівель і приміщень поліграфічних підприємств та їх оснащення встановлюються відповідно до СНиП 2.09.04-87. Додатково до допоміжних приміщень вказаних в таблиці, допускається передбачати інші побутові приміщення з відповідним обладнанням.

Побутові та адміністративні приміщення належить розміщувати в окремих будівлях. Допускається  у вставках чи вбудовах до виробничих будівель І, II, ІІІ а та Іа ступенів вогнестійкості категорій В, Г, Д; в прибудовах до виробничих будівель. У вбудовах до виробничих будівель можна розміщувати умивальні, напівдуші, туалети, пристрої питного во6допостачання, приміщення для обігрівання, для відпочинку, особистої гігієни жінок, ванн для ніг, кімнати майстрів та іншого персоналу, які за умовами виробництва мають бути поблизу робочих місць, а в приміщеннях категорій В, ГІД- також кімнати для куріння.

Висоту приміщень допоміжних будівель від підлоги до стелі належить приймати не менше 2,5 м. Висоту від підлоги до низу виступаючих конструкцій перекрить, обладнання та комунікацій, а також висоту від підлоги до стелі в коридорах  не менше 2,2 м.

Таблиця

Допоміжні будівлі і приміщення поліграфічних підприємств

БудІвлі

Приміщення

Склад приміщень

Побутові

Санітарно-побутові

Охорони здоровя

Громадського харчування

Культурного обслуговування

Гардеробні, душові, умивальні, туалетні, кімнати для куріння, місця для пристроїв питного водопостачання, приміщення для обігрівання, приміщення для прання, чищення, знепилення та ремонту спецодягу

Пункти охорони здоров'я, приміщення особистої гігієни жінки, парильні (сауни), інгаляторії, фотарії, приміщення для відпочинку в робочий час та психологІчного розвантаження, спортивно-оздоровчі комплекси

Їдальні доготовочні, їдальні роздавальні, кімната приймання їжі, приміщення видавання продуктів профілактичного харчування

Приміщення для зборів, заклади культури, спортивні споруди

Адміністративні

Управління, конструкторських бюро, громадських організацій, охорони праці

Санітарно-побутові та адміністративні приміщення необхідно забезпечити евакуаційними виходами, при цьому ширина проходу в приміщенні приймається не менше 1м, коридору або переходу в іншу будівлю  не менше 1,4 м.

Розташовані в окремих будівлях допоміжні приміщення належить забезпечити опалюваними переходами до опалюваних виробничих приміщень.

Відстань від робочих місць у виробничих будівлях до туалетів, місць для куріння, приміщень для відпочинку, обігрівання, напівдушів, пристроїв питного водопостачання  не більше 75 м, а від робочих місць на території підприємства  не більше 150 м.

Побутові приміщення необхідно розташовувати так, щоб користувачі не проходили через виробничі приміщення з шкідливими та небезпечними факторами, якщо вони в цих приміщеннях не працюють.

Приміщення громадського харчування, охорони здоров'я, відпочинку, культурного обслуговування, громадських організацій, кабінети охорони праці, спортзали необхідно розташовувати в місцях, де вплив шкідливих виробничих факторів найменший.

Не допускається розміщувати душові, умивальні та туалети над робочими кімнатами управлінь, технічних служб, охорони здоров'я, громадського харчування, громадських організацій.

В допоміжних будівлях необхідно передбачати приміщення для зберігання, чищення та сушіння прибирального інвентарю. Ці приміщення належить розмістити суміжно з туалетами, обладнати гарячим та холодним водопостачанням. Площа приміщень приймається із розрахунку 0,8 м2 та 100 м2 площі поверху, але не менше 4 м2. Якщо площа поверху менша за 400 м2, допускається передбачати одне приміщення на два поверхи.

4.4.2. Санітарно-побутові приміщення

4.4.2.1. Загальні вимоги

Розрахунок потреби санітарно-побутових приміщень та спеціальних побутових пристроїв для працівників, які зайняті безпосередньо на виробництві, проводиться відповідно до санітарної характеристики виробничих процесів і кількості працівників в найбільш численній зміні (дод. 2). При сполученні виробничих процесів різних груп тип гардеробних, кількість душових сіток і кранів, умивальних передбачається за групою з найбільш високими вимогами, а спеціальні приміщення і пристрої за сумарними вимогами.

Норму площі приміщень на 1чоловіка чи одиницю обладнання, розрахункову кількість працівників на одиницю обладнання в санітарно-побутових приміщеннях, геометричні параметри, мінімальні віддалі між осями і ширину проходів між рядами обладнання належить приймати згідно з СНиП 2.09.04-87.

Стіни та перегородки приміщень гардеробних спецодягу, душових. переддушових, умивальних, туалетів, кімнат для куріння, приміщень для сушіння та знепилювання робочого одягу, кладових спецодягу необхідно виконувати висотою 2 м світлих теплих тонів із використанням матеріалів, що допускають їх легке чищення та миття гарячою водою з застосуванням миючих засобів. Стіни та перегородки вище відмітки 2 м, а також стелі покриваються вологостійкими матеріалами.

Підлоги побутових приміщень виконуються вологостійкими, поверхня підлог в гардеробних, душових, переддушових та умивальнях має бути неслизькою.

Побутові приміщення  душові, умивальні, туалети, а також умивальники при столових і буфетах належить забезпечувати милом і електрорушниками.

4.4.2.2. Гардеробні

Гардеробні вуличного, а також вуличного і домашнього одягу в усіх випадках можуть бути спільними для всіх груп виробничих процесів.

Гардеробні домашнього одягу і спецодягу для груп виробничих процесів 1в, 2в, 2г і 3 б мають бути окремими для кожної з цих груп.

При списковому складі працюючих на підприємстві до 50 чоловік допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виробничих процесів.

Гардеробні належить влаштовувати виходячи із умов самообслуговування. Виключення складають гардеробні вуличного одягу і роздавальні спеціального одягу.

Гардеробні, душові та умивальні належить об'єднувати в гардеробні блоки.

При гардеробних блоках необхідно передбачати кладові спецодягу, туалети, приміщення (місця) для чергового персоналу, місця для зберігання прибирального інвентаря, місця для чищення взуття, прасування одягу, куріння, сушіння волосся, площею не менше 4 м2 кожна.

В гардеробних застосовуються шафи висотою 1,65 м.

Розміри шаф в плані приймаються: для звичайного складу спецодягу (халати, фартухи, костюми, напівкомбінезони)  0,25 х 0,5 м; для розширеного складу (звичайний склад плюс засоби індивідуального захисту (ЗІЗ))  0,33 х 0,5 м; для громіздкого спецодягу (розширений склад плюс утеплений одяг, валянки, взуття), а також для одночасного зберігання двох різних видів (вуличного і домашнього одягу або вуличного і робочого, за виключенням дрібного і легкого робочого одягу) -0,4 х 0,5 м.

Кількість відділень в шафах приймається рівною списковій кількості працівників (1шафа на 1працюючого). Кількість крючків вішалок для окремого зберігання вуличного одягу визначається кількістю працівників у двох найбільш численних суміжних змінах. Довжина вішалки приймається 5 крючків на 1пог. метр.

В шафах глибиною 0,5 м необхідно передбачати місця для зберігання головних уборів, взуття і приладдя для умивання. У верхній та нижній частинах закритих шаф передбачаються отвори (решітки, сітки, жалюзі тощо) для провітрювання.

4.4.2.3. Душові

Душові належить розміщувати суміжно з гардеробними. У випадках спільного зберігання в гардеробній всіх видів одягу обладнуються переддушові для переодягання; при кількості душових сіток до 4-х переддушова не передбачається. Не допускається розміщувати душові та переддушові біля зовнішніх стін будівель.

Число душових, умивальників та спеціальних побутових пристроїв, передбачених додатком 2, приймається за кількістю працівників в найбільш численній зміні або частині зміни, що одночасно закінчує роботу. Розрахункова тривалість роботи душових становить 45 хв. для кожної зміни.

Душові обладнуються відкритими кабінами розмірами 0,9 х 0,9 м, загородженими з трьох сторін, а при виробництвах груп 1в, 3б  загородженими з двох сторін із наскрізним проходом. Допускається до 20% душових кабін передбачити закритими (розмірами 1.8 х 0,9 м).

Перегородки виконуються з вологостійких матеріалів висотою 1,8 м і відстанню від підлоги 0,2 м. Душові кабіни обладнуються індивідуальними змішувачами холодної та гарячої води, поличками для мила та підніжками для миття ніг.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: