Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДНАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

Название (рус.) ДНАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 1.1.30-5.38-96
Дата принятия 01.01.1970
Статус Не действительный
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7

Київ

ДНАОП 1.1.30-5.38-96

ІНСТРУКЦІЯ З ОГЛЯДУ ТА РЕВІЗІЇ РУДНИКОВОГО ВИБУХОБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

До § 531 Правил безпеки у вугільних шахтах І. Щозмінний І щотижневий огляди

Щозмінний огляд повинен проводитися на початку кожної зміни особами, що працюють на машинах і механізмах, а також черговими електрослюсарями на устаткуванні, за ними закріпленому.

Щотижневий огляд проводиться механіком дільниці або особою, що його заміщає.

Щозмінний і щотижневий огляди проводяться без розкриття електроустаткування, якщо не встановлено порушень, для усунення яких потрібне проведення ревізії, або якщо розкриття не передбачене експлуатаційною документацією.

Порядок огляду

1. Оглянути місце установлення електроустаткування. Електроустаткування не повинно знаходитися у місцях, де можливе обвалення покрівлі та його пошкодження транспортом, і повинно бути захищеним від попадання на нього води.

Електроустаткування повинно бути в зібраному укомплектованому стані відповідно до інструкції з його експлуатації.

2. Очистити зовнішні поверхні машин і апаратів від вугільного пилу, деревинних стружок, обтирального та іншого горючого матеріалу.

3. Перевірити стан оболонки. Оболонка не повинна мати тріщин, отворів, пропалів, несправного захисного скла та інших пошкоджень.

При огляді електродвигунів перевірити стан вентиляторів зовнішнього обдування, їх кожухів та вузлів кріплення.

4. Перевірити наявність кріпильних гайок і болтів та іх затягнення. Гайки та болти повинні бути затягнуті повністю, щоб фланець кришки та корпусу вибухонепроник-ливої оболонки щільно прилягали по всьому периметру, а в оболонці з кварцевим заповнювачем забезпечувалося надійне ущільнення прокладок.

Забороняється експлуатація електроустаткування у разі відсутності або неповному затягуванні хоча б одного болта або іншого кріпильного елемента.

5. Перевірити справність увідного пристрою, а також наявність елементів ущільнення та закріплення кабелю. Послаблені болти або гайки, які служать для ущільнення гумового кільця і закріплення кабелю від висмикування, необхідно підтягнути. Кабель не повинен провертатися і переміщуватися в осьовому напрямку.

6. Кабельні уводи, що не використовуються при експлуатації, повинні бути закриті сталевою або капроновою вибухонепроникливою заглушкою заводської конструкції (мал. 1),

7. Якщо є пристрої для полегшення відкриття кришки, перевірити їх справність або наявність спеціальних ключів до них.

8. Перевірити наявність пломб на електроустаткуванні і написів, що зазначають установку (дільницю), що включається, величину уставки струму спрацювання реле максимального струму (номінального струму плавкого запобіжника).

9. У вибухонепроникливих оболонках, підданих розкриттю, проконтролювати ширину щілини (зазору) в плоских з'єднаннях між зовнішніми частинами оболонки при нормальному затягуванні кріпильних болтів. Для контролю необхідно вибрати щуп товщиною на 0,05 мм більше величини ширини щілини (зазору), зазначеної Е інструкції з експлуатації електроустаткування (на кресленні безпечності). Перевірку проводити не менше ніж в чотирьох точках, розташованих рівномірно по периметру з'єднання. Щуп не повинен входити у фланцеву щілину, що перевіряється (мал. 2). ,

В оболонці з кварцевим заповнювачем перевірити візуально, через оглядові вікна, висоту захисного шару заповнювача. В непошкодженій оболонці мінімально допустима висота захисного шару заповнювача фіксується по верхніх кромках оглядових вікон. У разі недостатньої висоти шару повинно бути проведене його досипання сухим заповнювачем рівномірно «під кришку».

Забороняється експлуатація електроустаткування з недостатнім рівнем захисного шару заповнювача.

II. Щоквартальна ревізія

Ревізія повинна проводитися бригадою електрослюсаріь із залученням працівників енергомеханічної служби дільниці під контролем головного енергетика шахти або призначеної ним особи.

Ревізія проводиться з відкриттям кришок оболонок розбиранням уводів (за потребою), оглядом електричних


Мал. 1. Схема кабельного вводу із заглушками:

1 - заглушка; 2 - ущільнювальне кільце; З - ущільнюючий фланець; 4 - закріплююча планка

Мал. 2. Способи контролю ширини щілини

(зазору) у фланцевих з'єднаннях: а - плоских; б - лабіринтних; в - ступінчастих

частин електроустаткування та проведенням необхідного ремонту.

Роботи з ревізії електроустаткування повинні проводитися з дотриманням технічних і організаційних заходів, викладених в «Інструкції з безпечного виробництва робіт у підземних електроустановках» і в інструкції з експлуатації підданого ревізії електроустаткування.

Щоквартальна ревізія, окрім робіт, зазначених нижче, включає роботи, перераховані в пп. 1- 9 цієї Інструкції.

Порядок ревізії

10. Перед ревізією необхідно зняти напругу з електроустаткування, що перевіряється, за допомогою найближчого вимикача і на його рукоятці повісити плакат «Не вмикати - працюють люди!»

11. Перевірити наявність на електроустаткуванні знаків рівня та виду вибухозахисту, а також справність охоронних кілець для головок кріпильних болтів і гайок.

Для устаткування, що знаходиться в експлуатації, за відсутності знаків рівня і виду вибухозахисту або несправності окремих охоронних кілець експлуатація електроустаткування може бути допущена тимчасово за умови, що в решті вибухобезпечність електроустаткування не порушена.

Дозвіл на тимчасову експлуатацію такого електроустаткування може бути даний тільки головним енергетиком (головним механіком) шахти і повинен бути занесений до «Книги реєстрації стану електроустаткування і заземлення» із зазначенням строку заміни.

12. Відкрити кришки увідного відділення електроустаткування, що оглядається, і перевірити відсутність напруги на струмопровідних частинах.

Після цього відкрити всі кришки і очистити внутрішні поверхні вибухонепроникливої оболонки та змонтовані в ній електричні частини від вологи і пилу.

У разі ревізії оболонок електродвигунів повинні розкриватися тільки кришки увідних пристроїв, а у двигунах з фазним ротором - також і кришки відділень контактних кілець.

Увідні коробки апаратів І машин знімаються, якщо в цьому є необхідність.

У разі ревізії оболонок з кварцевим заповнювачем їх знімні кришки слід відкривати тільки для досипання заповнювача, якщо його необхідність установлена через оглядові вікна.

13. Оглянути вибухозахисні поверхні, очистити їх від іржі, мастила та пилу.
Спонсоры раздела: