Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДНАОП 0.00-5.21-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників

Название (рус.) ДНАОП 0.00-5.21-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 0.00-5.21-96
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДЕРЖАВНИЙКОМІТЕТ

УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

УКРАИНЫ

ПО НАДЗОРУ

ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

(Держнаглядохоронпраці)

 

(Госнадзорохрантруда)

252004, Київ-4,

б-р Т. Шевченка, 8/26

 

252004, Киев-4,

б-р Т. Шевченко, 8/26

 

тел. 226-20-83

 

 

Н А К А З

 

12” __грудня__ 1996 р.

№ _216_

 

 

 

Про затвердження Інструкції

про порядок видачі дозволу

на роботу атестацiйної комiсiї

з атестацiї зварникiв.

 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів в Україні від 02.03.94 р. № 135 “Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці та відповідно до вимог Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці № 61 від 19.04.96 р. і введених в дію з 1 вересня 1996 року

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників, що додається.

 

2. Установити, що зазначена Інструкція набуває чинності з 12 січня 1997 р. і поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності.

 

3. Нормативно-правовому управлінню Держнаглядохоронпраці разом з Українським атестаційним комітетом зварників організувати видання та розповсюдження Інструкції.

 

4. Територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці встановити постійний нагляд за виконанням вимог Інструкції працівниками підприємств, установ, організацій.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови комітету Штефана П.Т.


УЗГОДЖЕНО

Голова Українського атестаційного
комітету зварників

В.К. Лебедєв

__10__ ___грудня__ 1996 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною

праці

від __12__ __грудня__ 1996 р.

№ 216

 

 

 

 

 

 

 

 

Iнструкцiя

про порядок видачі дозволу на роботу атестацiйної
комісії з атестації зварників

 

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 19 квiтня 1996 р. N 61 (ДНАОП 0.00-1.16-96) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р. за № 262/1287

1.2. Інструкція обовязкова для підприємств, організацій і громадян, незалежно вiд їх вiдомчої належностi та форм власностi, якi проводять зварювальні роботи при виготов-ленні, монтажі, реконструкції і ремонті об`єктів та обладнання згідно з Правилами Держнаглядохоронпрацi , Державними будiвельними нормами України, а також у всiх iнших випадках, коли нормативною документацiєю передбачено атестацiю зварників як засiб забезпечення якостi зварювальних робiт.

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Печатка підприємства ________________________________

(дата)

 


Додаток № 3

до Інструкції про порядок видачі

дозволу на роботу атестаційної

комісії з атестації зварників

 

 

Затверджую

Начальник_________________________________

(назва ЕТЦ)

Держнаглядохоронпраці України

__________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

 

Експертний висновок
з оцінки готовності Атестаційної комісії
по атестації зварників

____________________________________________________________

(назва підприємства)

створеної наказом по підприємству № _____ від _______________

 

 

Голова атестаційної комісії _______________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

посвідчення експерта УАКЗ №______________

Експертна комісія у складі:

представників УАКЗ

1. ____________________________________________

(прізвище, ініціали експерта УАКЗ)

2. _____________________________________________

(прізвище, ініціали експерта УАКЗ)

представників ЕТЦ

1. ______________________________________________

(прізвище, ініціали експерта ЕТЦ)

2. _______________________________________________

(прізвище, ініціали експерта ЕТЦ)

 

згідно вимог Правил атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16-96) провела перевірку навчально-випробовувальної бази і розглянула подані документи на голову і членів атестаційної комісії ____________________________________________________________________________________

(назва підприємства)

___________________________________________________________________________________________

і робить ВИСНОВОК:

 

 Атестаційна комісія з атестації зварників ______________________________________________

(назва підприємства)

 

(Голова атестаційної комісії ________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

посвідчення експерта УАКЗ № ____________)

 

відповідає / не відповідає (непотрібне закреслити) вимогам Правил атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16.96) і

може / не може (непотрібне закреслити) бути виданий дозвіл на проведення атестації

 

зварників на допуск до виконання робіт

з__________________________________________________________________________________________

 (спосіб зварювання)

при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті обєктів та обладнання

згідно з___________________________________________________________________________________

(назва НД, за якими проводиться атестація зварників)

в обсязі____________________________зварників на рік.

(кількість)

_________________________________________

(дата складання висновку)

 

 

 

Підписи членів комісії ________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 


Додаток № 4

до Інструкції про порядок видачі

дозволу на роботу атестаційної

комісії з атестації зварників

 

Склад
атестаційної комісії з атестації
________________________________________
(назва підприємства)
створеної наказом від_____________________ №__________________

 

№ п/п

Прізвище, імя,
по батькові

Функції в
атестаційній
комісії

Освіта і
спеціальність
за освітою

Посада, профе-сія

Стаж роботи в галузі зварюваль-ного виробництва

Реєстраційний № документа про перевірку знань НД щодо атестації
зварників

1

2

3

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис керівника підприємства

і печаткаСпонсоры раздела: