Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДНАОП 0.00-5.20-94 Типовая инструкция для инженерно-технических работников осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов

Название (рус.) ДНАОП 0.00-5.20-94 Типовая инструкция для инженерно-технических работников осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 0.00-5.20-94
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Государственный комитет Украины

по надзору за охраной труда

Государственный

нормативный акт про охрану труда

ДНАОП  0.00-5.20-94

ТИПОВАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

для инженерно-технических работников

осуществляющих надзор за содержанием

и безопасной эксплуатацией

грузоподъемных кранов


Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 року N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088, що додаються.

устройств безопасности (ограничителей грузоподъемности, высоты подъема крюка, механизмов передвижения, блокировочных устройств, сигнальных устройств и других) грузоподъемных кранов.

2.3.10. Неисправности кранового пути.

2.3.11. Выявлении других неисправностей и нарушений требований Правил безопасности, угрожающих безопасной работе людей.

3. ПРАВА ИТР ПО НАДЗОРУ ЗА
ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ  КРАНАМИ

3.1. ИТР по надзору имеет право:

3.1.1. В любое время в соответствии с установленным владельцем порядком посещать участки, где эксплуатируются грузоподъемные краны, проверять их состояние, условия эксплуатации, соблюдение Правил безопасности ответственными лицами и обслуживающим персоналом.

3.1.2. Запрещать эксплуатацию грузоподъемных кранов при наличии неисправностей, могущих вызвать аварию или травмирование людей.

3.1.3. Требовать от лиц, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии и безопасное производство работ по перемещению грузов, предъявления (для проверки) документов по вопросам, связанным с безопасной и безаварийной работой грузоподъемных кранов.

3.1.4. Ставить вопрос перед руководством предприятия (организации) об отстранении от обслуживания кранов необученных и неаттестованных рабочих и ответственных лиц и наказания тех, кто нарушает Правила и инструкции безопасности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИТР ПО НАДЗОРУ
ЗА ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ

4.1. ИТР по надзору несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и осуществление им своих функций.Спонсоры раздела: