zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України

Название (рус.) ДНАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України
Кем принят УЦЕБОПнафтогаз, Нафтогаз України, ВАТ “Укрнафта”, ДК “Укргазвидобування”
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 11.1-1.20-03
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

  

Д Е Р Ж А В Н И Й

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом Держнаглядохоронпраці

України

 

від 19.12.2003 р.    № 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНАОП  1.1.21-1. 20 -03

 

Правила безпеки у нафтогазовидобувній

промисловості України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

РОЗРОБЛЕНО

Відкритим     акціонерним       товариством “Український   Центр    екології,   безпеки   і  охорони  праці нафтогазової промисловості”  (ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз"), Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” (НАК “Нафтогаз України”), Відкритим акціонерним товариством “Укрнафта” (ВАТ “Укрнафта”), Дочірньою компанією “Укргазвидобування” (ДК “Укргазвидобування”)

 

ВНЕСЕНО

Управлінням організації державного нагляду у нафтогазовому і хімічному комплексах Держнаглядохоронпраці України

 

ВВЕДЕНО

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности”,  затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 31.01.74 р.

 

   

 

 

Редакційна комісія:   Герасименко Ю.М. академік УНГА (голова),   Чубатий В.О., Ковалик І.С., Корсун Н.М., Нефедченко Л.А., Плішка М.Г., Тачинський М.Є., Орехов О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

Зміст

 

 

 

Стор.

1

Галузь застосування

1

2

Нормативні посилання

2

3

Визначення

9

4

Позначення та скорочення

11

5

Загальні вимоги

12

5.1

Загальні організаційно-технічні вимоги

12

5.2

Вимоги до персоналу

13

5.3

Вимоги до засобів захисту працівників

14

5.4

Вимоги до територій, будівель, споруд, приміщень

15

5.5

Загальні вимоги  до обладнання та інструменту

19

5.6

Вимоги  до електрообладнання

21

5.7

Вимоги до сталевих канатів

22

5.8

Вимоги  до будівельних машин, механізмів, спеціальної техніки

23

5.9

Перевезення працівників

25

5.10

Виконання робіт в місткісному обладнанні та колодязях

26

6

Буріння нафтових та газових свердловин

28

6.1

Проектування  та спорудження  свердловин

28

6.2

Підготовчі і вежомонтажні роботи

29

6.3

Бурові установки. Бурове обладнання та інструмент

30

6.4

Кріплення свердловин

34

6.5

Буріння свердловин

36

6.6

Запобігання газонафтоводопроявам і відкритому фонтануванню свердловин

41

6.7

Монтаж та експлуатація противикидного обладнання

43

6.8

Освоєння і випробування закінчених бурінням свердловин

47

6.9

Ліквідація аварій при бурінні свердловин

 48

7

Видобування, промисловий збір та підготовка до транспортування нафти, газу і газового конденсату

 

50

7.1

Облаштування нафтових, газових і газоконденсатних родовищ

 50

7.2

Порядок приймання в експлуатацію споруд і обладнання

50

7.3

Колтюбінгові установки

51

7.4

Фонтанна і газліфтна експлуатація нафтових  свердловин

51

7.5

Експлуатація свердловин  штанговими насосами

53

7.6

Експлуатація свердловин відцентровими, гвинтовими, діафрагмовими  заглибними електронасосами

 

54

7.7

Експлуатація свердловин гідропоршневими і струминними насосами

55

7.8

Експлуатація нагнітальних свердловин при розробці родовищ з підтриманням пластового тиску методом закачування в пласт сухого газу ( сайклінг-процес ) або води (заводнення)

56

7.9

Дослідження свердловин

57

7.10

Депарафінізація свердловин, труб і обладнання

57

7.11

Інтенсифікація видобування нафти і газу  

58

7.12

Капітальний і підземний ремонт свердловин

62

7.13

Системи промислового та міжпромислового збору нафти і газу. Підготовка нафти та газу до транспортування

 

65

7.14  

Факельні системи

79


8

Ведення геофізичних робіт на нафтових і газових свердловинах

80

8.1

Загальні положення

80

8.2

Вимоги до геофізичної апаратури і обладнання

81

8.3

Геофізичні роботи при бурінні свердловин

82

8.4

Геофізичні роботи при експлуатації свердловин

83

8.5

Перфорація обсадних колон

84

9

Додаткові вимоги безпеки при розробці родовищ нафти і газу, що містять сірководень

 

85

9.1

Загальні положення

85

9.2

Вимоги до персоналу

86

9.3

Вимоги до території, будівель і споруд

87

9.4

Технологічне обладнання

88

9.5

Розробка проектів на розвідку, буріння свердловин і облаштування родовищ

89

9.6

Буріння і кріплення свердловин

91

9.7

Ведення промислово-геофізичних робіт

92

9.8

Освоєння і гідродинамічні дослідження свердловин

93

9.9

Експлуатація і ремонт свердловин

95

9.10

Збір і підготовка нафти, газу і газового конденсату

96

9.11

Контроль повітряного середовища

96

9.12

Засоби індивідуального захисту

97

9.13

Режимність виробничих об'єктів

98

9.14

Консервація та ліквідація свердловин

98

9.15

Охорона навколишнього середовища

99

 

 

Додатки.

 

1

Класифікація вибухонебезпечних зон бурових установок та нафтогазопромислових обєктів

100

2

Таблиця “Мінімальні відстані об'єктів облаштування нафтового родовища до будівель і споруд

 

101

3

Таблиця “Мінімальні відстані між будівлями та спорудами об'єктів облаштування нафтового родовища”

 

102

4

Таблиця “Мінімальні відстані між будівлями та спорудами, які розміщуються на території підприємства з видобування природного газу”

 

107

5

Категорії приміщень та будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою згідно з ОНТП 24-86

 

112

6

Норми штучного освітлення виробничих обєктів

113

7

Форма акта про випробування нагнітальних ліній бурових насосів

114

8

Форма акта про перевірку бурової вежі

115

9

Форма акта про введення в експлуатацію бурової установки

116

10

Форма акта перевірки готовності свердловини до промислово-геофізичних робіт

118

11

Форма акта перевірки готовності свердловини до промислово-геофізичних робіт під тиском

 

119

12

Форма журналу контролю повітря на вміст сірководню

120

13

Класифікація аварій на  технологічних обєктах нафтогазовидобувних виробництв

 

121

14

Перелік типових порушень вимог протифонтанної безпеки, несумісних з подальшим  виконанням робіт на нафтових та газових свердловинах

 

122

  

 

ДНАОП 1.1.21-1. ___ - ______

 

 

Правила безпеки у нафтогазовидобувній

промисловості України

 

 

 Дата  введення 01.01.2004 р

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Дія Правил поширюється на підприємства, організації та установи незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, діяльність яких повязана з проектуванням, спорудженням, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією обєктів нафтогазовидобувних виробництв, а також на спеціалізовані організації, що здійснюють геофізичні, науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні і діагностичні роботи, наглядові функції, ліквідацію аварій та навчання виробничого персоналу на нафтогазовидобувних виробництвах.

Правила встановлюють вимоги безпеки при бурінні та експлуатації, капітальному ремонті та дослідженнях нафтових та газових свердловин, промислового та міжпромислового збору нафти і газу та підготовки нафти і газу до транспортування магістральними трубопроводами.

Міжпромислові газозбірні колектори повинні експлуатуватись відповідно до “Правил технічної експлуатації магістральних газопроводів”, „Правил безпеки при експлуатації магістральних газопроводів”. Трубопроводи промислової системи збору газу повинні експлуатуватись згідно з „Правилами технічної експлуатації промислових трубопроводів газових, газоконденсатних та нафтових родовищ”.

Газопроводи з робочим тиском до 1,2МПа, що призначені для постачання газу на власні потреби нафтогазовидобувних виробництв (підприємств), експлуатуються згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.20-98 „Правила безпеки систем газопостачання України” та       ДБН В.2.5-20-2001 „Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання.”.

Зі вступом в дію цих Правил втрачає чинність НАОП 1.1.21-1.01-74 „Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості”, затверджений Держгіртехнаглядом СРСР 31.01.74р.

 


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цих Правилах є посилання на такі законодавчі акти і нормативні документи:

 

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверд-жено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

 

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці”

ВРУ,21.11.02

№229-IV

 

Закон України “Про пожежну безпеку”

ВРУ,17.12.93 №3747-ХІІ

 

Закон України “Про нафту і газ”

ВРУ,12.07.01 №2665-ІІІ

 

Закон України “Про трубопровідний транспорт”

ВРУ, 15.05.96 №192/96-ВР

 

Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”

ВРУ, 14.12.99

№1281-XIV

 

Закон України “Про обєкти підвищеної небезпеки”

ВРУ, 18.01.01 №2245-ІІІ

 

Земельний кодекс України

ВРУ, 25.10.01

№2196-ХІІ

Водний кодекс України

ВРУ, 06.06.95

№213/95-ВР

 

Кодекс законів про працю України

ВР УРСР, 10.12.71

№322-VІІІ

 

Кодекс України про надра

ВРУ, 27.07.94

№ 132/94-ВР

 

Правила дорожнього руху України

КМУ, від 10.10.01 пост.№1306

 

Про затвердження переліку обєктів та окремих територій, які підлягають постійному та обовязковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами

КМУ, від 04.08.00

пост. № 1214

Про ідентифікацію та декларування безпеки  обєктів підвищеної небезпеки

КМУ

від 11.07.2002

пост. № 956

ДНАОП

0.00-1.03-02

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Мінпраці України

від 20.08.02

нак. № 409

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Зміни:1

2

Держнаглядохорон-праці України

від 18.10.94

нак. № 104

Держнаглядохорон-праці України

від 18.10.94

нак. № 104

Мінпраці України від 22.03.02 нак.№161

ДНАОП

0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої  води

Зміни:

Держнаглядохорон-праці України

від 08.09.98

нак. № 177

Мінюст України 07.10.98 №636/3076

Мінпраці України від 06.03.02 нак.№131

Мінюст України 27.03.02 №306/6594

ДНАОП

0.00-1.15-71

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69)

Держгіртехнагляд СРСР, 5.03.71

ДНАОП

0.00-1.16-96

Правила  атестації  зварників

Держнаглядохорон-праці України

від 19.04.96

нак.№ 61

Мінюст України 31.05.95 № 262/128

ДНАОП

0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

Зміни: 1

2

Держгіртехнагляд України, 25.03.92

Держнаглядохорон-праці України

від 31.03.94нак.№28

Держнаглядохорон-праці України

від 01.01.97нак.№171

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Держнаглядохорон-праці України

від 09.01.98 нак. № 4

Мінюст України 10.02.98 №93/2533

ДНАОП

0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

Мінпраці та соціальної політики України

від 21.06.01нак.№272

ДНАОП

0.00-4.03-01

Положення про порядок розслідування та ве-дення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв

КМУ, від 21.08.01

пост. № 1094

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові під-приємства, установи, організації або уповнова-женому ними органу  дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

КМУ, від 06.10.93

пост. № 831

 

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Держнаглядохорон-праці України

від 17.02.99 нак.№27

Мінюст України 21.04.99 №248/3541

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Держнаглядохорон-праці України

від 29.01.98 нак № 9

Мінюст України 07.04.98 №226/2666

ДНАОП

0.00-4.20-94

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих обєктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

Зміни:

КМУ, від 23.06.94

пост. № 431

КМУ,

від 18.01.99 пост.№57

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Держнаглядохорон-праці України

від 29.10.96 нак.№170

Мінюст України 18.11.96 №667/1692

ДНАОП

0.00-4.33-99

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Держнаглядохорон-праці України

від 17.06.99

нак. № 112

Мінюст України

30.06.99 №424/3717

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобовязані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Держнаглядохорон-праці України,

від 11.10.93,

нак.№ 94

Мінюст України 20.10.94 №154

ДНАОП

0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Мінохорони здоровя України, Держнаглядохорон-праці України

від 23.09.94

нак. № 263/121

Мінюст України 25.01.95 №18/554

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Мінохорони здоровя України

від 31.03.94 нак.№46

Мінюст України 28.07.94 №176/385

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Мінохорони здоровя України

від 29.12.93

нак. № 256

Мінюст України 30.03.94 №51/260

ДНАОП

1.1.10-1.04-01

Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями

Мінпраці та соціаль-ної політики України від 05.06.01

нак. № 253

ДНАОП

1.1.10-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

 

Мінпраці та соціаль-ної політики України від 05.06.2001

нак. № 252

ДНАОП

1.1.23-8.02-01

Знаки безпеки для підприємств газової промисловості

Мінпраці та соціаль-ної політики України від 17.05.01 нак.№204

НАОП

1.1.21-1.18-82

Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах

Мінгазпром, Міннафтопром, Мінгео СРСР

09.09.82

НАОП

1.1.21-2.09-85

ОСТ 39.158-85 Буріння нафтових і газових свердловин. Загальні вимоги безпеки.

Міннафтопром СРСР, 1985

НАОП

1.1.21-3.03-75

Нормативи оснащення обєктів підприємств нафтової та газової промисловості механізмами, пристроями і приладами, що підвищують безпеку та технічний рівень їх експлуатації

Держгіртехнагляд СРСР, 15.04.75

НАОП

1.1.21-5.04-88

Типова інструкція щодо запобігання і первинних дій вахти при ліквідації нафтогазопроявів під час будівництва свердловин на нафту і газ

Держгіртехнагляд СРСР, 16.11.88

НАОП

1.1.23-1.14-84

Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем; ПУ і БЭФ-84

Держгіртехнагляд СРСР, 13.06.84

НАОП

1.1.23-5.14-75

Інструкція про порядок одержання від постачальників, перевезення, зберігання, відпуску та застосування метанолу на обєктах газової промисловості

Мінгазпром СРСР

07.07.75

НАОП

1.1.23-5.16-88

Інструкція щодо організації та безпечного ведення робіт під час ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів

Держгіртехнагляд СРСР, 16.10.88

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
    Скачать фильмы,avi,psp