zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Лист Кабінет Міністрів України направив для врахування у роботі міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади лист Міністерства освіти і науки України наступного змісту.

Название (рус.) Лист Кабінет Міністрів України направив для врахування у роботі міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади лист Міністерства освіти і науки України наступного змісту.
Кем принят Не определен
Тип документа Письмо
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Кабінет Міністрів України направив для врахування у роботі міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади лист Міністерства освіти і науки України наступного змісту.

Останнім часом на ринок програмного забезпечення та комп’ютерної техніки в Україні надходить значна кількість як контрафактних (неліцензійних) примірників програмних продуктів, так і ліцензійних (випущених в інших країнах з дотриманням авторських прав), але ввезених на територію України поза митним контролем, тобто з порушенням чинного законодавства. В обох випадках придбання та використання таких програмних продуктів є протиправним і завдає збитків інтересам держави.

Розповсюдження примірників контрафактних і контрабандних програмних продуктів, як правило, здійснюють підприємства та організації, які переважною більшістю працюють в тіньовому секторі економіки, не мають законних підстав для розповсюдження такого програмного забезпечення, діють з порушенням чинного авторського, податкового та митного законодавства.

Проте, при поверхневому розгляді програмного забезпечення, яке пропонується зазначеними „підприємцями”, та супроводжуючих його документів у більшості випадків дуже важко встановити протизаконність розповсюдження такого програмного забезпечення.

Трапляються випадки, коли суб’єктами господарювання програмне забезпечення, яке протиправно знаходиться в обігу, пропонується для придбання державним органам та бюджетним організаціям в ході проведення останніми закупівель товарів (робіт, послуг) за державні кошти. Як правило, такі пропозиції є за цінами нижчими, ніж пропозиції легального програмного забезпечення (що пов’язано з „економією” на сплаті авторської винагороди, податків та митних платежів), і, як наслідок, в ході тендерів зазначені суб’єкти підприємницької діяльності успішно конкурують з легальними постачальниками.

Придбання державними органами та бюджетними організаціями контрафактних і контрабандних програмних продуктів не лише створює умови для порушення такими органами законодавства України про авторське право, але і призводить до відтоку бюджетних коштів у тіньову сферу, ухилення від оподаткування, сприяє загальній криміналізації економічних відносин.

Саме тому, до основних організаційних заходів, передбачених Концепцією легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року № 247-р, віднесені, зокрема, заборона незаконної інсталяції нового програмного забезпечення та обов’язковість придбання ліцензійного програмного забезпечення під час закупівлі комп’ютерної техніки.

На виконання зазначених заходів і згідно з планом реалізації Концепції наказом Міністерства освіти і науки України від 8 січня 2003 року № 8 було утворено Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (далі – Реєстр), який розпочав свою роботу з 1 березня 2003 року.

Реєстр створено з метою збору та систематизації на загальнодержавному рівні достовірних даних про суб’єктів господарювання, які в Україні здійснюють виробництво та (чи) розповсюдження програмного забезпечення, вжиття ефективних заходів, спрямованих на захист прав авторів та їх правонаступників, створення цивілізованого конкурентного середовища у цій сфері.

Внесення суб’єктів господарювання до Реєстру є безоплатним та добровільним, відбувається на підставі їх заяв і пакета документів, що підтверджує правомірність діяльності заявників у галузі виробництва та (чи) розповсюдження програмного забезпечення. Зазначені документи мають містити відомості про суб’єкта господарювання, які у своїй сукупності можуть бути підтвердженням того, що заявник на легальних підставах виробляє та (або) реалізує програмне забезпечення на території України.

Отримання інформації з Реєстру надасть можливість органам державної влади, бюджетним установам і організаціям мати достовірні дані про діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, які пропонують їм для придбання програмне забезпечення, встановити правомірність таких пропозицій.

Враховуючи зазначене, з метою вдосконалення механізмів протидії розповсюдженню нелегальних програмних продуктів та забезпечення оптимального і раціонального використання державних коштів, Міністерство освіти і науки України звертається до Вас з проханням розглянути можливість надання рекомендацій державним органам та бюджетним організаціям при проведенні ними процедур закупівлі програмного забезпечення (а також комп’ютерної техніки з встановленим програмним забезпеченням), вносити до тендерних умов вимогу про реєстрацію постачальника в Реєстрі виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, держателем якого є державний департамент інтелектуальної власності, та отримувати від Державного департаменту інтелектуальної власності письмове підтвердження про факт такого внесення.

_________________

* тел. Департаменту інтелектуальної власності (044) 212-50-82

_________________

про реєстрацію постачальника в Реєстрі виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, держателем якого є державний департамент інтелектуальної власності, та


Спонсоры раздела:
    Скачать фильмы,avi,psp