ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Передавання електроенергії. Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ, Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Передавання електроенергії. Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ, Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ
Кем принят Не определен
Тип документа Правила
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінпаливенерго

України від "5" січня 2006 р № 3

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

РОЗДІЛ 2

ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання
напругою до
1 кВ

Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання
напругою вище
1 кВ до 750 кВ

Київ

2006


УДК 621.315

Глави 2.4 і 2.5 Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) перероблені згідно з вимогами чинних в Україні стандартів, будівельних норм і правил, рекомендацій МЕК і погоджені Держбудом України, Держнаглядохоронпраці, Державним департаментом пожежної безпеки МВС України та іншими відомствами.

З огляду на тривалість термінів перероблення, окремі розділи та глави ПУЕ в новій редакції видаються в міру завершення робіт з їх перегляду, узгодження та затвердження.

Вимоги глав 2.4 та 2.5 Правил улаштування електроустановок обов'язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями і підприємцями незалежно від форм власності.


ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

Державним підприємством Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний
та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект», (керівник розробки В.В. Лях)
за участю:
Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», Донбаської національної академії будівництва та архітектури,
Полтавського технічного університету
ім. Ю.В. Кондратюка,
Інституту «УкрНДІпроектстальконструкція»
ім. В. М. Шимановського,
ТОВ «Содружество», Української науково-технічної електроенергетичної асоціації «АсЕлЕнерго»,
Київської обласної організації Спілки наукових та інженерних об'єднань України

3 УЗГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України
(С.М. Тітенко),
29.12.2005 р.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України (С.Я. Меженний), 09.09.2005 р.

Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Г.М. Суслов), листи від 09.08.2005 р.
№ 06-11/4208, №06-1 1/4209

Державним Департаментом пожежної безпеки (В.В. Бовсуновський), лист від 15.08.2005 р. № 21/3/2192

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (О.Г. Яворська) лист
від
25.06.2005 р. № 5620/21-10

Державним комітетом України з будівництва та архітектури (О.М. Бондаренко), лист
від
28.10.2005 р. № 2/8-863

Міністерством охорони здоров'я України (Г.Ф. Бурлак), лист від 25.10.2005 р. № 7-03-182

ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго"»
(Г.І. Гримуд) лист від
08.09.2005 р. № 30-33/4926


Юридичним департаментом Міністерства палива
та енергетики (Г.Б. Пітік), 29.12.2005 р.

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Г.П. Хайдурова), 30.12.2005 р.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України
(І.В. Плачков), наказ від
5 січня 2006 р № 3

5 НАДАНО ЧИННОСТІ

З 5 липня 2006 р.

6 ЗАМІСТЬ

Глав 2.4 і 2.5 Правил устройства электроустановок
6-е издание,
Москва, Энергоатомиздат, 1985 г.

7 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

2011 рік

З наданням чинності новій редакції глав ПУЕ 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» визнати такими, що втратили чинність на території України:

глава 2.4 «Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ» і глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ» Правил устройства электроустановок, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985, затверджені Головтехуправлінням Міненерго СРСР зі змінами і доповненнями від 27.12.83 рішенням за № Э-8/83,

ВБН В.2.5-341.004.001.001-02 Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 06.12.2002 р.  713,

ВБН В.2.5-34.20.176-2004, ГНД 34.20.176-2004 Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою 6-36 кВ з проводами із захисним покриттям, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.03.2004 р № 130,

ГКД 34.20.505-2003 Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кВ, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 12.05.2003 р № 223.


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05 січня 2006 року м Київ № 3

Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 Правил улаштування електроустановок

Державним підприємством «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут „Укрсільенергопроект"» з Державним проектно-вишукувальним та науково-дослідним інститутом «Укренергомережпроект», Донбаською національною академією будівництва та архітектури, Полтавським технічним університетом та іншими на замовлення Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» переглянуто і підготовлено нову редакцію глави 2.4 «Повітряні лінії елетропередавання напругою до 1 кВ» та глави 2.5 «Повітряні лінії елетропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), які погоджено Держбудом України, Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, Державним комітетом з нагляду за охороною праці, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та природних ресурсів.

З метою введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 ПУЕ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити главу 2.4 «Повітряні лінії елетропередавання напругою до 1 кВ» і главу 2.5 «Повітряні лінії елетропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ у новій редакції, що додається.

2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» Інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести глави 2.4 та 2.5 ПУЕ до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.

3. Енергетичним компаніям і підприємствам замовити в Об'єднанні енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» необхідну кількість примірників глав 2.4 та 2.5 ПУЕ і оплатити витрати на їх розроблення та тиражування.

4. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Коданьова В.Т.) після реєстрації глав 2.4 та 2.5 ПУЕ забезпечити їх видання та розповсюдження на підставі замовлень зацікавлених організацій

5. 3 введенням в дію глав 2.4 та 2.5 ПУЕ вважати такими, що втратили чинність:

- глави 2.4 та 2.5 ПУЭ-86, видання 6-е;

- ВБН В.2.5-34.004.001.001-02 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами»;

- ВБН В.2.5-34.20.176-2004 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою 6-35 кВ з проводами із захисним покриттям»,

- ГКД 34.20.505-2003 «Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кВ».

6. Термін введення в дію глав 2.4 та 2.5 ПУЕ  шість місяців після дати видання цього наказу.

7. Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго (Улітіч Ю.І.), Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Коданьова В.Т.) та Інституту «Укрсільенергопроект» (Лях В.В.) до 28.02.06 розробити програму заходів щодо впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ.

  1.   Державному підприємству УНДПВКТІ «Укрсільенергопроект» (Лях В.В.) забезпечити науково-технічний супровід процесу впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ.
  2.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Тітенка С.М.

Міністр  І.Плачков

Зміна № 1

Глава 2.4 ПУЕ:2006

Глава 2.5 ПУЕ:2006

Правила улаштування електроустановок

Розділ 2. Передавання електроенергії

Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

Київ-2007

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29 грудня 2006 р. м. Київ № 541

Про затвердження та введення в дію «Зміни №1 до глав 2.4 та 2.5 ПУЕ:2006»

З метою забезпечення якісного та ефективного виконання проектних і будівельно-монтажних робіт зі спорудження повітряних ліній електропередавання напругою до 750 кВ.

НАКАЗУЮ:

  1.   Затвердити і ввести в дію з 15 травня 2007 року «Зміну №1 до глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006 (далі  Зміна № 1), що додається.
  2.   Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енерго-сервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусову В.І.) внести Зміну № 1 до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.
  3.   Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Сова К.В.) забезпечити видання і розповсюдження необхідної кількості примірників Зміни № 1 енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та оплати.
  4.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Шеберстова О.М.

Міністр Ю. БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива
та енергетики України
від
29 грудня 2006 р. № 541

Зміна № 1

Глава 2.4 ПУЕ:2006

Глава 2.5 ПУЕ:2006

Правила улаштування електроустановок

Розділ 2. Передавання електроенергії

Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект», за участю: Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», Донбаської національної академії будівництва та архітектури, ТОВ «Содружество»

2 ПРИЙНЯТО
ТА НАДАНО
ЧИННОСТІ:

наказ Мінпаливенерго України
від
29.12.2006 р. № 541

Чинна від 2007-05-15

РОЗДІЛ 2

ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Глава 2.4

Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Пункт 2.4.22. Вилучити посилання на пункти 2.5.106 і 2.5.107.

Пункт 2.4.34. Останнє речення першого абзацу «Опір кожного із заземлювальних пристроїв повинен бути не більше 30 Ом» вилучити.

Пункт 2.4.40. Перший абзац викласти в такій редакції:

«У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг. Опір кожного з цих заземлювальних пристроїв повинен бути не більшим ніж 30 Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більшою ніж 100 м».

Пункт 2.4.42. Перший абзац викласти в такій редакції:

«Повторні заземлення PEN-провідника необхідно влаштовувати згідно з вимогами 1.7.93-1.7.96».

Глава 2.5

Повітряні лінії електропередавання напругою
вище
1 кВ до 750 кВ

Пункт 2.5.5. Перший абзац викласти в такій редакції:

«Населена місцевість  сельбищна територія міського і сільського поселень у межах їхнього перспективного розвитку на десять років, курортні та приміські зони, зелені зони навколо міст та інших населених пунктів, землі селищ міського типу і сільських населених пунктів у межах їх сельбищної території, виробничі території, а також території садово-городніх ділянок».

Пункт 2.5.33. Після формули (2.5.1) визначення  викласти в такій редакції:

«  коефіцієнт, який враховує зміну навантаження ожеледі від діаметра елементів кругового перерізу d і визначається згідно з табл. 2.5.4 залежно від значення gmp».

Таблицю 2.5.4 замінити на таблицю в такій редакції:

Значення коефіцієнта  залежно від розрахункового ожеледного навантаження gmp, Н/м

Діаметр d, мм

Значення коефіцієнта  залежно від розрахункового ожеледного навантаження gmр, Н/м

До 10

10-19

20-30

Більше ніж 30

5

0,8

0,85

0,9

0,95

10

1

1

1

1

15

1,15

1,1

1,05

1,05

30

1,4

1,25

1,15

1,1

70

2,0

1,7

1,5

1,4

Примітка. Проміжні значення обчислюються за допомогою лінійної інтерполяції по діаметру проводу d. 

Пункт 2.5.36 викласти в такій редакції:

«Ожеледне навантаження на опори слід враховувати для металевих опор висотою понад 50 м, а також для опор, розташованих у 5 і 6-му районах за ожеледдю та в гірській місцевості, якщо характеристичне значення максимального навантаження від ожеледі gргір (див. додаток Б) перевищує 30 Н/м, виготовлених з фасонного прокату, у тому числі й на відтяжках. Для залізобетонних і дерев'яних опор, а також для металевих опор з елементами, виготовленими з труб, ожеледні відкладення не враховують».

Пункт 2.5.49. Після формули (2.5.11) доповнити «Wom і Сс  див. 2.5.39;».

Пункт 2.5.51. Після формули (2.5.16) доповнити «Ск і Сс  див. 2.5.39;».

Пункт 2.5.54. Перший абзац викласти в такій редакції:

«Навантаження від дії вітру на елементи ПЛ кругового перерізу діаметром до 70 мм включно, вкриті ожеледдю, слід обчислювати як лінійне навантаження. Розрахункове значення лінійного навантаження від дії вітру під час ожеледі Qm, Н/м, обчислюють за формулою:

 (2.5.17)»

Після формули визначення kg викласти в такій редакції:

«kg  коефіцієнт, який враховує зміну розміру ожеледі за висотою h (обчислюється згідно з табл. 2.5.10 залежно від висоти розташування елемента)» та додати «Сc  див. 2.5.39;».

Пункт 2.5.66 викласти в такій редакції:

«Навантаження на опори ПЛ від натягу проводів і тросів обчислюють залежно від кліматичних навантажень згідно з формулами (2.5.1), (2.5.11), (2.5.17) і 2.5.58-2.5.61 для умов і середніх періодів повторюваності, зазначених у пункті 3
табл.
2.5.1».

Пункт 2.5.67 викласти в такій редакції:

«Розрахункове горизонтальне навантаження від натягу проводів і тросів Tmах, вільних від ожеледі або покритих ожеледдю, під час розрахунку конструкцій опор, фундаментів та основ обчислюють шляхом множення навантаження від натягу проводів на коефіцієнт надійності , який дорівнює: 1,3  під час розрахунку за першою групою граничних станів; 1,0  під час розрахунку за другою групою граничних станів».

Пункт 2.5.68. викласти у такій редакції:

«Проміжні опори ПЛ з підтримувальними підвісами і глухими затискачами слід розраховувати в аварійному режимі лише за першою групою граничних станів. При цьому горизонтальне навантаження вздовж осі лінії Тгор, кН, від обірваних проводів однієї фази на ПЛ напругою до 500 кВ включно обчислюють за формулою:

, (2.5.20)

де kT  коефіцієнт, яким зменшують значення натягу проводу в аварійному режимі залежно від конструкції опор і проводів (табл. 2.5.13а);

kN  коефіцієнт, яким зменшують значення натягу проводу в аварійному режимі залежно від кількості проводів у фазі
(табл. 2.5.13б);

 кількість проводів у фазі;

Тmах  найбільше розрахункове значення натягу проводу, кН.

Таблиця 2.5.13а  Коефіцієнт зменшення натягу kT

Конструкція опор

Переріз проводу за алюмінієм

до 200 мм2

понад 200 мм2

Опори жорсткого типу 

0,5

0,4

Залізобетонні вільностоячі 

0,3

0,25

Дерев'яні вільностоячі 

0,25

0,2

Таблиця 2.5.13б  Коефіцієнт зменшення натягу kN

Кількість проводів N

1

2

3

kN 

1

0,8

0,4*

* 3астосовують лише для ПЛ 500 кВ на металевих опорах. 

Для інших типів опор залежно від гнучкості (опор з нових матеріалів, металевих гнучких опор тощо) допускається приймати значення коефіцієнта зменшення натягу kT в зазначених вище межах.

На ПЛ 750 кВ із розщепленням на 4 і більше проводів у фазі горизонтальне навантаження вздовж осі лінії на проміжній опорі необхідно приймати 27 кН на фазу (вимоги 2.5.75 враховані).

У розрахунках допускається враховувати підтримувальну дію необірваних проводів і тросів за середньорічної температури без ожеледі і вітру. При цьому розрахункові горизонтальні навантаження необхідно визначати як для нерозщеплених фаз, а механічні напруження, які виникають у підтримувальних проводах і тросах, не повинні перевищувати 70 % їх розривного зусилля.

Розрахунок значення Тгор проміжних опор великих переходів виконують за 2.5.82.

У разі застосування пристроїв, які обмежують передавання поздовжнього навантаження на проміжну опору (багатороликові підвіси, а також інші пристрої), розрахунок опор виконують на навантаження, які виникають під час використання цих пристроїв, але не більших від навантаження Тгор, прийнятих у разі підвішування проводів у глухих затискачах».

Рис. 2.5.9 і 2.5.10 вилучити.

Пункт 2.5.69 викласти в такій редакції:

«Розрахункове горизонтальне навантаження вздовж осі лінії Тгор, кН, від обірваного троса на проміжній опорі на ПЛ напругою до 500 кВ включно приймається таким, що дорівнює 0,5Тmах, де Тmах  найбільше розрахункове значення натягу троса.

На ПЛ 750 кВ розрахункове значення навантаження вздовж осі лінії приймається 20 кН (вимоги 2.5.75 враховані)».

Рис. 2.5.11, 2.5.12 і 2.5.13 вилучити.

Пункт 2.5.78. Перший абзац викласти в такій редакції:

«Розрахунок ПЛ виконується для сполучень кліматичних навантажень, зазначених у табл. 2.5.14».

Пункт 2.5.82. Другий абзац викласти в такій редакції:

«Навантаження на розщеплені проводи великих переходів визначають за допомогою таких понижувальних коефіцієнтів: 0,8  у разі розщеплення на два проводи, 0,7  у разі розщеплення на три проводи і 0,6  у разі розщеплення на чотири проводи і більше».

Пункт 2.5.89. Підпункт б) викласти в такій редакції:

б) райони 4-6:

А менше ніж 95 мм2  А/С до 6,0;
А від 120 до 400 мм2  А/С від 4,0 до 4,5;
А понад 400 мм2  А/С від 7,5 до 8,0;
А понад 400 мм2 на великих переходах  А/С від 0,5 до 2,5.

Пункт 2.5.94. Табл. 2.5.21 викласти в такій редакції:

«Таблиця 2.5.21  Механічні напруження, МПа, розщеплених проводів і тросів з двох складників за середньорічної температури tе, за якої необхідний захист від вібрації

Проводи, троси

Тип місцевості

І, II

III, IV

Сталеалюмінієві марок АС при А/С:

0,65-0,95

Понад 75

Понад 85

1,46

» 65

» 70

4,29-4,39

» 50

» 55

6,0-8,05

» 45

» 50

11,5 і більше

» 40

» 45

Алюмінієві та з нетермообробленого алюмінієвого сплаву всіх марок

» 40

» 45

З термообробленого алюмінієвого сплаву зі сталевим осердям і без нього всіх марок 

» 45 

» 50 

Сталеві всіх марок 

» 195

» 215 

У третьому абзаці (після табл. 2.5.21) текст « проводи (троси) великого перерізу  гасниками вібрації типу Стокбріджа;» викласти в такій редакції:

« проводи (троси) більшого перерізу  гасниками вібрації типу Стокбріджа;».

Пункт 2.5.98. У першому абзаці текст перед підпунктом 1) викласти в такій редакції:

«На ПЛ (крім ПЛЗ) з підтримувальними ізоляційними підвісами в разі негоризонтального (змішаного або вертикального) розташування проводів відстань між проводами за умовами їх роботи в прогоні визначають:» Крім того в підпункті 3) посилання на табл. 2.5.23 замінити посиланням на табл. 2.5.24.

Пункт 2.5.99. П'ятий абзац викласти в такій редакції:

«Відстань від проводу до троса, якщо вони не зміщені по горизонталі на опорах анкерного типу ПЛ 35-750 кВ, повинна бути не меншою від прийнятої на проміжних опорах. Допускається зменшувати цю відстань не більше як на 25 % за умови, що кількість анкерних опор не перевищує в середньому 0,5 на 1 км лінії».

Сьомий абзац пункту 2.5.99 викласти в такій редакції:

«На двоколових опорах великих переходів відстань між осями фаз різних кіл повинна бути не меншою ніж:», далі за текстом.

Пункт 2.5.101. Посилання на пункти 2.5.97-2.5.99, 2.5.102 замінити посиланнями на пункти 2.5.97, 2.5.98, 2.5.102.

Пункт 2.5.115. П'ятий абзац викласти в такій редакції:

«ПЛ 110-750 кВ з металевими і залізобетонними опорами слід захищати від прямих ударів блискавки тросами. ПЛ з дерев'яними опорами, як правило, не повинні захищатися тросами.»

Пункт 2.5.120 після другого абзацу доповнити абзацами:

«Кріплення тросів на всіх опорах ПЛ 220-750 кВ потрібно виконувати за допомогою ізоляторів, які шунтуються ІП розміром, не меншим ніж 40 мм.

На кожному анкерному відрізку довжиною до 10 км троси повинні бути заземленими в одній точці шляхом влаштування спеціальних перемичок на анкерній опорі. За більшої довжини анкерних прогонів кількість точок заземлення в прогоні вибирається такою, щоб у разі найбільшого значення повздовжньої електрорушійної сили, яка наводиться в тросі під час короткого замикання (КЗ) на ПЛ, не виникло перекриття ІП.

Ізольоване кріплення троса рекомендується виконувати скляними підвісними ізоляторами.», далі за тексом.

Пункт 2.5.122. У першому абзаці вилучити останнє речення: «Опір заземлювального пристрою приймають за табл. 2.5.29».

Пункт 2.5.127. Восьмий абзац викласти в такій редакції:

«Опір заземлювальних пристроїв опор ПЛ, зазначених у підпункті 3) для ВЛ 110 кВ і більше, не повинен бути більшим від вказаного в табл. 2.5.29, а для ПЛ 3-35 кВ повинен відповідати вимогам 1.7.98 і 1.7.101».

Пункт 2.5.129 викласти в такій редакції:

«У разі проходження ПЛ 110 кВ і вище в місцевості з глинистими, суглинистими, супіщаними і подібними грунтами з питомим опором  слід використовувати арматуру залізобетонних фундаментів і опор як природні заземлювачі без додаткового укладання або в поєднанні з укладанням штучних заземлювачів. У грунтах з  необхідне значення опору заземлювального пристрою слід забезпечувати тільки штучними заземлювачами».

Пункт 2.5.165. Текст пункту до переліку викласти в такій редакції:

«Необхідно, як правило, уникати прокладання ПЛ по землях, зайнятих лісами І групи, а саме: лісами-заповідниками...», далі за текстом

Пункт 2.5.166. Таблицю 2.5.31 викласти в такій редакції:

Напруга ПЛ, кВ 

До 20

35-110

150-220

330-500

750

Найменша відстань, м 

2

3

4

5

8

Пункт 2.5.169. Перший і другий абзаци викласти в такій редакції:

«Проходження ПЛ по населеній місцевості слід виконувати відповідно до вимог державних будівельних норм України «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». Проходження ПЛ 750 кВ по населеній місцевості не дозволяється. ПЛ 35-500 кВ необхідно, як правило, розміщувати за межами сельбищних територій. На сельбищних територіях усіх видів поселень дозволяється споруджувати ПЛ напругою нижче 35 кВ. ПЛ 35 кВ дозволяється споруджувати на сельбищних територіях усіх видів поселень із будинками висотою до трьох поверхів включно.

Допускається перетин ПЛ 35-500 кВ протяжних сільських населених пунктів з однорядною чи дворядною забудовою за умови виділення коридору між садибами, ширина якого для ПЛ 35-220 кВ має дорівнювати ширині охоронної зони відповідно до табл. 2.5.32, а для ПЛ 330-500 кВ  ширині санітарно-захисної зони відповідно до табл. 2.5.32 плюс 20 м з кожного боку зони».

Останній абзац пункту 2.5.169 вилучити.

Пункт 2.5.174. Другий і третій абзаци викласти в такій редакції:

«Проходження ПЛ 330-500 кВ над виробничими будівлями допускається за умови забезпечення захисту працівників, які перебувають або можуть перебувати в будівлі, від впливу електричного поля.

Металеві покрівлі, над якими проходять ПЛ, слід заземлювати, а покрівлі, над якими проходять ПЛ 330-500 кВ,  заземлювати у двох точках. Опір заземлення повинен бути не більшим від зазначеного в табл. 2.5.29».

Таблицю 2.5.33 викласти в такій редакції:

Умови роботи ПЛ

Найменша відстань, м, для ПЛ напругою, кВ

до 35

110

150

220

330

500

Нормальний режим: 

- до поверхні землі 

7

7

7,5

8

11

15,5

- до виробничих будівель і споруд 

3

4

4

5

7,5

8

Обрив проводу в суміжному прогоні до поверхні землі 

5,5

5,5

5,5

5,5

6

-

Пункт 2.5.175. Перший абзац викласти в такій редакції:

«На несельбищних територіях населеної місцевості відстані по горизонталі від крайніх проводів за найбільшого їх відхилення до найближчих виступаючих частин виробничих, складських, адміністративно-побутових будинків, гаражів, кладовищ і споруд, розташування яких у охоронній зоні ПЛ може бути дозволено відповідно до чинних Правил охорони електричних мереж, повинні бути не меншими за відстані, вказані в табл. 2.5.32.»

Пункт 2.5.181 викласти в такій редакції:

«Опори ПЛ 500-750 кВ, які обмежують прогін перетину з ПЛ 500 кВ, повинні бути анкерного типу. Перетин ПЛ 500- 750 кВ з ПЛ 330 кВ і нижче, а також ПЛ 330 кВ і нижче між собою допускається здійснювати в прогонах, обмежених як проміжними, так і анкерними опорами. Перетин ПЛ 750 кВ між собою не дозволяється».

Пункт 2.5.242. П'ятий абзац викласти в такій редакції: «Огорожі слід установлювати з обох боків перетину на відстані від трубопроводу, яка дорівнює висоті опори. Ширина огорожі має перевищувати відстань від проекції крайніх відхилених проводів ПЛ на 3 м  для ПЛ до 20 кВ, на 4 м  для ПЛ 35-220 кВ і на 8 м  для ПЛ 330-750 кВ. Відстань від опор ПЛ до огорожі слід установлювати, як до надземних трубопроводів».

Пункт 2.5.246. Останній абзац викласти в такій редакції:

«Траса ПЛ напругою 110 кВ і вище за паралельного проходження з технічними коридорами надземних і наземних магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів повинна проходити, як правило, на місцевості з відмітками рельєфу, вищими ніж відмітки технічних коридорів магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів».

Пункт 2.5.250. Другий абзац викласти в такій редакції:

«У виняткових випадках допускається під час проектування зменшувати до 50 % відстані (наприклад, якщо ПЛ проходить по територіях електростанцій, промислових підприємств, по вулицях міст тощо), зазначені в пункті 3 (табл. 2.5.51)».

Пункт А.7 (додаток А) викласти в такій редакції:

«Розрахункове навантаження від дії вітру під час ожеледі Qm, Н/м, на проводи і троси ліній обчислюють згідно з формулою (2.5.17) за умови, що Qom, Н/м, обчислюють за формулою:

 (А.5)

де   математичне очікування вітрового тиску під час ожеледі відповідно до даних спеціального кліматичного довідника, Н/м;

В  коефіцієнт безвідмовності за табл. А.1 для конкретного періоду спостережень на певній метеостанції;

  коефіцієнт варіації дії вітру під час ожеледі відповідно до даних спеціального кліматичного довідника.

У таблицю 2.5.17 внести такі зміни:

Місце зміни 

Надруковано 

Повинно бути 

Колонка 5, рядки 3 і 4

51

48

УДК 621.315.1.027.4/.(083.13)


ЗМІСТ

2.4.1-2.4.3

2.4.1-2.4.9

2.4.10

2.4.11-2.4.22

2.4.23-2.4-29

2.4.30-2.4.32

2.4.33-2.4.44

2.4.45-2.4.49

2.4.50-2.4.63

2.4.64-2.4.81

2.4.82-2.4.87

2.5.1-2.5.6

2.5.7-2.5.24

2.5.25-2.5.29

2.5.30-2.5-31

2.5.32-2.5.37

2.5.38-2.5.56

2.5.57-2.5.61

2.5.62-2.5.64

2.5.65

2.5.66-2.5.70

2.5.71-2.5.73

2.5.74-2.5.85

2.5-86-2.5.94

2.5.95-2.5.102

2.5.103-2.5.114

2.5.115-2.5.133

2.5.134-2.5.137

2.5.138-2.5.159

2.5.160-2.5.164

2.5.165-2.5.168

2.5.169-2.5.178

2.5.179-2.5.189

2.5.190-2.5.206

2.5.207-2.5.213

2.5.214-2.5.221

2.5.222-2.5.225

2.5.226-2.5.234

2.5.235-2.5.237

2.5.238-2.5.239

2.5.240

2.5.241-2.5.248

2.5.249-2.5.252

2.5.253-2.5.254

Додаток А

Додаток Б

ГЛАВА 2.4 ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

НАПРУГОЮ ДО 1 КВ

[0.1] МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

[0.1.1] МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

[0.1.1.1] Міністр Ю. БОЙКО

[0.1.2]
Розділ 2
ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

[1] Сфера застосування. Визначення

[2] Загальні вимоги

[3] Кліматичні умови

[4] Проводи. Лінійна арматура

[5] Розташування проводів на опорах

[6] Ізоляція

[7] Заземлення. Захист від перенапруг

[8] Опори

[9] Габарити, перетини і зближення

[10] Перетини, зближення, сумісна підвіска ліній до 1 кВ з лініями зв'язку (ЛЗ), лініями радіотрансляційних мереж (ЛРМ), кабельного телебачення (КТ)

[11] Перетини і зближення ПЛІ (ПЛ) з інженерними спорудами

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: