Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Название (рус.) Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

            КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                   від 21 липня 2005 р. N 630

                              Київ

             Про затвердження Правил надання послуг

        з централізованого опалення, постачання холодної

          та гарячої води і водовідведення та типового

         договору про надання послуг з централізованого

            опалення, постачання холодної та гарячої

                     води і водовідведення

    Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити такі, що додаються:

    Правила надання   послуг   з    централізованого    опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення;

    типовий договір   про   надання   послуг  з  централізованого

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

    2. Визнати такими, що втратили чинність:

    постанову Кабінету Міністрів України від 30  грудня  1997  р.

N 1497  (  1497-97-п  ) "Про затвердження Правил надання населенню

послуг з  водо-,  теплопостачання  та  водовідведення"  (Офіційний

вісник України, 1998 р., N 1, ст. 16);

    пункт 10  змін,  що  вносяться до постанов Кабінету Міністрів

України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від

6 травня  2001 р.  N 450 ( 450-2001-п ) (Офіційний вісник України,

2001 р., N 20, ст. 856);

    пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України  від  25  грудня

2002  р.  N  1973  (  1973-2002-п  )  "Про внесення змін до деяких

постанов Кабінету Міністрів України"  (Офіційний  вісник  України,

2002 р., N 52, ст. 2391);

    пункт 5  змін,  що  вносяться  до постанов Кабінету Міністрів

України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від

15 травня 2003 р.  N 717 ( 717-2003-п ) (Офіційний вісник України,

2003 р., N 21, ст. 937).

    Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

    Інд. 21

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 21 липня 2005 р. N 630

                            ПРАВИЛА

          надання послуг з централізованого опалення,

                 постачання холодної та гарячої

                     води і водовідведення

                       Загальні положення

    1. Ці    Правила    регулюють    відносини    між   суб'єктом

господарювання,   предметом    діяльності    якого    є    надання

житлово-комунальних  послуг  (далі  -  виконавець),  і фізичною та

юридичною особою (далі - споживач),  яка  отримує  або  має  намір

отримувати   послуги   з   централізованого  опалення,  постачання

холодної та гарячої води і водовідведення (далі - послуги).

    2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

    опалювана площа (об'єм)  будинку  -  загальна  площа  (об'єм)

приміщень  будинку,  в  тому  числі  у разі опалення площа (об'єм)

сходових кліток, ліфтових та інших шахт;

    кількісний показник послуг - одиниця  виміру  для  обчислення

кількісних  показників  отриманої  споживачем  послуги,  визначена

відповідно до законодавства;

    міжопалювальний період   -   період   між    кінцем    одного

опалювального сезону та початком наступного опалювального сезону;

    опалювана площа  (об'єм)  квартири (будинку садибного типу) -

загальна площа (об'єм) квартири,  а також будинку  садибного  типу

без урахування площі лоджій, балконів, терас;

    точка розбору  -  місце розташування водорозбірних кранів або

змішувачів холодної та гарячої води у квартирі (будинку  садибного

типу);

    централізоване водовідведення   -   послуга,   спрямована  на

задоволення  потреб  споживача  у  відведенні  стічних  вод,   яка

надається    виконавцем   з   використанням   внутрішньобудинкових

централізованих систем водовідведення;

    централізоване постачання холодної та гарячої води - послуга,

спрямована  на  задоволення потреб споживача у холодній та гарячій

воді,     яка     надається     виконавцем     з     використанням

внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання;

    централізоване опалення - послуга,  спрямована на задоволення

потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря  у

приміщеннях  квартири  (будинку  садибного  типу),  яка  надається

виконавцем    з    використанням    внутрішньобудинкових    систем

теплопостачання.

    Інші терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  у  Законі

України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ).

                     Порядок надання послуг

    3. Послуги надаються  споживачам  безперебійно,  за  винятком

часу перерв на:

    проведення в установленому порядку ремонтних і профілактичних

робіт виконавцем за графіком,  погодженим з  виконавчими  органами

сільських,  селищних  та  міських  рад  або  місцевими  державними

адміністраціями;

    міжопалювальний період (для систем опалення);

    ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили або

аварією.

    4. У  разі  планування  перерви  в  наданні послуг виконавець

зобов'язаний повідомити про  це  споживача  через  засоби  масової

інформації,  а  також  письмово  не  пізніше  ніж за 10 днів до її

настання (за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії

непереборної  сили).  У  повідомленні  зазначаються причина та час

перерви в наданні відповідних послуг.

    5. Рішення про початок  та  закінчення  опалювального  сезону

приймається  виконавчими органами відповідних сільських,  селищних

та міських рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з

кліматичних  умов  згідно  з  будівельними  нормами  і  правилами,

правилами    технічної    експлуатації,    нормами     санітарного

законодавства та іншими нормативними документами.

    6. Послуги повинні відповідати:

    з централізованого  постачання  холодної  та  гарячої  води -

вимогам щодо якості і тиску  води,  температури  гарячої  води,  а

також розрахунковим нормам витрати води у точці розбору;

    з централізованого опалення - нормативній температурі повітря

у приміщеннях  квартири  (будинку  садибного  типу)  за  умови  їх

утеплення  споживачами  та  вжиття  власником (балансоутримувачем)

будинку та/або виконавцем заходів до  утеплення  місць  загального

користування будинку;

    з централізованого  водовідведення  - нормативам з відведення

стічних вод за  умови  підтримання  відповідного  стану  приміщень

будинку та прибудинкової території.

    7. Місцеві  органи  виконавчої  влади  або  органи  місцевого

самоврядування  мають  право  тимчасово   визначати   інші   норми

споживання, кількісні та якісні показники та режими надання послуг

в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

    Перелік  послуг, що надаються споживачеві, залежить від рівня

благоустрою відповідного будинку.

    8. Послуги  надаються  споживачеві  згідно  з  договором,  що

оформляється на основі типового  договору  про  надання  послуг  з

централізованого  опалення,  постачання холодної та гарячої води і

водовідведення (далі - договір).

                Порядок обліку та оплати послуг

    9. У квартирі (будинку садибного типу) роботи з  установлення

засобів  обліку  води  і теплової енергії (далі - квартирні засоби

обліку)  проводяться  спеціалізованою  організацією,   виконавцем,

виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.

    Квартирні засоби  обліку  беруться виконавцем на абонентський

облік.

    Періодична повірка,  обслуговування та ремонт (у  тому  числі

демонтаж,  транспортування  та  монтаж)  квартирних засобів обліку

проводяться за рахунок виконавця.

послуг  не  в  повному  обсязі - шляхом зменшення розміру плати та

виплати споживачеві компенсації за перевищення строків  проведення

аварійно-відбудовних     робіт     в     розмірі,    встановленому

законодавством,  _____ відсотка місячної плати за послугу за кожну

добу її ненадання;

    3) порушення прав споживачів згідно із законодавством;

    4) порушення    зобов'язань,   встановлених   договором   або

законодавством.

              Точки розподілу, в яких здійснюється

           передача послуг від виконавця споживачеві

    22. Точками  розподілу,  в  яких здійснюється передача послуг

від виконавця споживачеві, є:

    у багатоквартирному будинку:

    - з централізованого опалення - стояки в межах квартири;

    - з постачання холодної та гарячої води - водорозбірні  крани

(душова сітка);

    - з   водовідведення   -  зливний  отвір  санітарно-технічних

приладів;

    у будинку садибного типу - місце підключення мереж будинку до

мереж виконавця.

                   Порядок розв'язання спорів

    23. У   разі  порушення  виконавцем  умов  договору  споживач

викликає  представника  виконавця  для  складання  та   підписання

акта-претензії   споживача,  в  якому  зазначаються  строки,  види

порушень кількісних і якісних показників послуг тощо.

    Представник виконавця повинен з'явитися на  виклик  споживача

не пізніше двох робочих днів.

    Акт-претензія складається    споживачем    та   представником

виконавця  і  скріплюється  їх  підписами.   У   разі   неприбуття

представника   виконавця   у   визначений   договором   строк  або

необґрунтованої відмови від  підписання  акт-претензія  вважається

дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

    24. Акт-претензія  подається  виконавцю,  який протягом трьох

робочих днів вирішує питання про перерахунок  платежів  або  видає

споживачеві  обґрунтовану  письмову  відмову  в  задоволенні  його

претензій.

    25. Виконавець може відмовити споживачеві в задоволенні  його

претензій  щодо  відхилення кількісних і якісних показників послуг

на підставі:

    показань реєстраційних  технічних  засобів,   атестованих   і

опломбованих відповідними органами Держспоживстандарту;

    правильності показань засобів обліку води і теплової енергії;

    аналізу якості води.

    У разі обґрунтованості претензій споживача витрати, пов'язані

з   їх   перевіркою,   відшкодовуються    виконавцем,    у    разі

необґрунтованості - споживачем.

    26. Спори  між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або

у судовому порядку.

                     Форс-мажорні обставини

    27.   Сторони   звільняються   від  відповідальності  за  цим

договором  у  разі  настання  непереборної  сили (дії надзвичайних

ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка

унеможливлює   надання   відповідної   послуги  згідно  з  умовами

договору.

                       Строк дії договору

    28. Цей договір укладається на _________ і набирає чинності з

                                    (строк)

дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за

місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово

заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

    29. Договір може бути розірваний достроково у разі:

    зникнення потреби в отриманні послуги або  відмови  споживача

від користування послугами виконавця;

    переходу права  власності (користування) на квартиру (будинок

садибного типу) до іншої особи;

    невиконання умов договору сторонами договору.

    30. Договір  складено  у  двох  примірниках,  один   з   яких

зберігається у споживача, другий - у виконавця.

                           Інші умови

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                      Довідкові відомості

                Телефони спеціального виклику у разі

          виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій

    Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж:

__________________________________________________________________

              (адреса і телефон виконавця послуг)

__________________________________________________________________

    Органи, які відповідно до законодавства  здійснюють  контроль

за  дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення:

    Центральний орган     виконавчої     влади      з      питань

житлово-комунального господарства:

адреса __________________________ телефон ________________________

Територіальний орган Держспоживстандарту:

назва_____________________________________________________________

адреса __________________________ телефон ________________________

Антимонопольний комітет та його органи на місцях:

назва ____________________________________________________________

адреса __________________________ телефон ________________________

Управління житлово-комунального  господарства  місцевої  державної

адміністрації:

назва_____________________________________________________________

адреса __________________________ телефон ________________________

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради:

назва_____________________________________________________________

адреса __________________________ телефон ________________________

                    Адреси і підписи сторін

          Виконавець                       Споживач

_______________________________   _______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)   (прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________   _______________________________

адреса ________________________   адреса ________________________

_______________________________   _______________________________

телефон _______________________   телефон _______________________

_______________________________   _______________________________

         (підпис)                          (підпис)

    М.П.

                                                         Додаток

                                                        до Правил

                             ВИМОГИ

          щодо кількісних і якісних показників послуг

            та зменшення плати у разі їх відхилення

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|   Вид   | Кількісні і якісні  |Відхилення |  Допустимий  | Зменшення плати за |   Розрахункова   |

| послуги |      показники      |показників |    строк     |  надані послуги у  |     одиниця      |

|         |                     |           |  відхилення  |  разі перевищення  |------------------|

|         |                     |           |  показників  |строку відхилення їх|   за    |   за   |

|         |                     |           |              |     показників     |наявності|відсут- |

|         |                     |           |              |                    | засобів | но сті |

|         |                     |           |              |                    | обліку  |засобів |

|         |                     |           |              |                    |         | обліку |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|Централі-|безперебійне або за  |перерви у  |не більш як 6 |на 3,3 відсотка     |за пока- |з одного|

|зоване   |затвердженим режимом |постачанні |год на добу   |місячної плати за   |заннями  |мешканця|

|поста-   |надання послуг       |холодної   |при           |кожний день         |засобів  |за      |

|чання    |протягом року        |води або   |цілодобовому  |перевищення         |обліку   |місяць  |

|холодної |                     |порушення  |водопостачанні|допустимого строку  |         |        |

|води     |                     |режиму     |та не більш як|відхилення          |         |        |

|         |                     |надання    |30 відсотків  |                    |         |        |

|         |                     |холодної   |загального    |                    |         |        |

|         |                     |води       |часу надання  |                    |         |        |

|         |                     |           |води за       |                    |         |        |

|         |                     |           |затвердженим  |                    |         |        |

|         |                     |           |режимом (не   |                    |         |        |

|         |                     |           |більше двох   |                    |         |        |

|         |                     |           |разів на      |                    |         |        |

|         |                     |           |місяць)       |                    |         |        |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|Централі-|склад і властивості  |відхилення |не            |на 20 відсотків за  |за пока- |з одного|

|зоване   |води згідно з        |складу і   |допускається  |весь строк          |заннями  |мешканця|

|поста-   |нормативами,         |властивос- |(або згідно з |відхилення якості   |засобів  |за      |

|чання    |встановленими        |тей води   |абзацом першим|води від ГОСТу      |обліку та|місяць  |

|холодної |органами             |від уста-  |пункту 7      |2874-82 "Вода       |результа-|        |

|води     |Держспоживстандарту  |новлених   |Правил)       |питьевая.           |тами     |        |

|         |                     |або        |              |Гигиенические       |лабора-  |        |

|         |                     |погоджених |              |требования и        |торного  |        |

|         |                     |нормативів |              |контроль за         |контролю |        |

|         |                     |           |              |качеством", вимог   |         |        |

|         |                     |           |              |санітарного         |         |        |

|         |                     |           |              |законодавста        |         |        |

|         |                     |           |              |та від дозволів     |         |        |

|         |                     |           |              |Держспоживстандарту |         |        |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|Централі-|безперебійне або за  |перерви у  |не більш як 6 |на 3,3 відсотка     |за пока- |-"-     |

|зоване   |затвердженим режимом |постачанні |год на добу   |місячної плати за   |заннями  |        |

|поста-   |                     |гарячої    |при           |кожний день         |засобів  |        |

|чання    |                     |води або   |безперебійному|перевищення         |обліку   |        |

|гарячої  |                     |порушення  |водопостачанні|допустимого строку  |         |        |

|води     |                     |його режиму|та не більш як|відхилення          |         |        |

|         |                     |           |30 відсотків  |                    |         |        |

|         |                     |           |загального    |                    |         |        |

|         |                     |           |часу          |                    |         |        |

|         |                     |           |постачання    |                    |         |        |

|         |                     |           |води за       |                    |         |        |

|         |                     |           |затвердженим  |                    |         |        |

|         |                     |           |режимом (не   |                    |         |        |

|         |                     |           |більше двох   |                    |         |        |

|         |                     |           |разів на      |                    |         |        |

|         |                     |           |місяць)       |                    |         |        |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|Централі-|забезпечення         |фактична   |не більш як   |при температурі     |за пока- |з одного|

|зоване   |нормативної          |температура|2 хв після    |гарячої води:       |заннями  |мешканця|

|поста-   |температури гарячої  |гарячої    |відкриття     |понад               |засобів  |за      |

|чання    |води у точці розбору |води у     |водорозбірного|50 град. С - плата  |обліку   |місяць  |

|гарячої  |не менш як 50 град. С|точці      |крану         |справляється згідно |         |        |

|води     |та не більш          |розбору не |              |з установленим      |         |        |

|         |як 75 град. С        |відповідає |              |тарифом;            |         |        |

|         |                     |нормативам |              |45-49 град. С -     |         |        |

|         |                     |           |              |плата зменшується на|         |        |

|         |                     |           |              |10 відсотків за весь|         |        |

|         |                     |           |              |строк відхилення;   |         |        |

|         |                     |           |              |40-44 град. С -     |         |        |

|         |                     |           |              |плата зменшується на|         |        |

|         |                     |           |              |30 відсотків за весь|         |        |

|         |                     |           |              |строк відхилення;   |         |        |

|         |                     |           |              |нижче 40 град. С -  |         |        |

|         |                     |           |              |плата не            |         |        |

|         |                     |           |              |справляється за весь|         |        |

|         |                     |           |              |строк відхилення    |         |        |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|-"-      |склад і властивості  |відхилення |не            |на 10 відсотків за  |за пока- |з одного|

|         |гарячої води         |складу і   |допускається  |весь строк          |заннями  |мешканця|

|         |відповідають         |властивос- |(або згідно з |відхилення якості   |засобів  |за      |

|         |нормативам,          |тей води   |абзацом першим|води від ГОСТу      |обліку та|місяць  |

|         |встановленим органами|від уста-  |пункту 7      |2874-82 "Вода       |результа-|        |

|         |Держспоживстандарту  |новлених   |Правил)       |питьевая.           |тами     |        |

|         |                     |нормативів |              |Гигиенические       |лабора-  |        |

|         |                     |           |              |требования и        |торного  |        |

|         |                     |           |              |контроль за         |контролю |        |

|         |                     |           |              |качеством", вимог   |         |        |

|         |                     |           |              |санітарного         |         |        |

|         |                     |           |              |законодавста        |         |        |

|         |                     |           |              |та від дозволів     |         |        |

|         |                     |           |              |Держспоживстандарту |         |        |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|Водовід- |безперебійне         |перерви у  |один день на  |на 3,3 відсотка     |за пока- |з одного|

|ведення  |водовідведення       |водо-      |місяць (з 6 до|місячної плати за   |заннями  |мешканця|

|         |протягом року        |відведенні |24 год)       |кожний день         |засобів  |за      |

|         |                     |           |              |перевищення         |обліку   |місяць  |

|         |                     |           |              |допустимого строку  |         |        |

|         |                     |           |              |відхилення          |         |        |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|Централі-|своєчасний початок і |простро-   |одна доба від |на 3,3 відсотка     |-"-      |за 1 кв.|

|зоване   |закінчення           |чення      |строку,       |місячної плати за   |         |метр    |

|опалення |опалювального сезону |початку або|встановленого |кожний день         |         |(куб.   |

|         |(три доби із         |дострокове |міськдержадмі-|перевищення         |         |метр    |

|         |середньодобовою      |закінчення |ністрацією або|допустимого строку  |         |об'єму) |

|         |температурою         |опалю-     |органом       |відхилення          |         |загаль- |

|         |8 град. С)           |вального   |місцевого     |                    |         |ної     |

|         |                     |сезону     |самоврядування|                    |         |площі   |

|         |                     |           |              |                    |         |квартири|

|         |                     |           |              |                    |         |(будинку|

|         |                     |           |              |                    |         |садиб-  |

|         |                     |           |              |                    |         |ного    |

|         |                     |           |              |                    |         |типу)   |

|         |---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|         |безперебійне         |перерви у  |12 год на добу|на 3,3 відсотка     |-"-      |-"-     |

|         |теплопостачання      |теплопоста-|(один раз на  |місячної плати за   |         |        |

|         |протягом усього      |чанні      |місяць)       |кожний день         |         |        |

|         |опалювального сезону |           |              |перевищення         |         |        |

|         |                     |           |              |допустимого строку  |         |        |

|         |                     |           |              |відхилення          |         |        |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|Централі-|температура повітря в|фактична   |12 год на добу|на 5 відсотків за   |за пока- |за 1 кв.|

|зоване   |житлових приміщеннях |температура|(один раз на  |кожний градус       |заннями  |метр    |

|опалення |(за умови їх         |в          |місяць)       |відхилення від      |засобів  |(куб.   |

|         |утеплення) відповідає|приміщеннях|              |18 град. С до       |обліку   |метр    |

|         |діючим нормам і      |нижча      |              |12 град. С у        |         |об'єму) |

|         |правилам (18 град. С,|нормативної|              |житлових примі-     |         |загаль- |

|         |у наріжних кімнатах -|           |              |щеннях (у наріжних  |         |ної     |

|         |20 град. С)          |           |              |кімнатах - від      |         |площі   |

|         |                     |           |              |20 град. С до       |         |квартири|

|         |                     |           |              |14 град. С) плати за|         |(будинку|

|         |                     |           |              |період відхилення   |         |садиб-  |

|         |                     |           |              |(протягом усього    |         |ного    |

|         |                     |           |              |строку відхилення); |         |типу)   |

|         |                     |           |              |                    |         |        |

|         |                     |           |              |при температурі в   |         |        |

|         |                     |           |              |житлових приміщеннях|         |        |

|         |                     |           |              |нижче 12 град. С (у |         |        |

|         |                     |           |              |наріжних кімнатах - |         |        |

|         |                     |           |              |нижче 14 град. С)   |         |        |

|         |                     |           |              |плата за            |         |        |

|         |                     |           |              |централізоване      |         |        |

|         |                     |           |              |опалення не         |         |        |

|         |                     |           |              |справляється. При   |         |        |

|         |                     |           |              |двоставкових тарифах|         |        |

|         |                     |           |              |перерахунку за      |         |        |

|         |                     |           |              |ненадані чи неякісно|         |        |

|         |                     |           |              |надані послуги      |         |        |

|         |                     |           |              |справляється лише   |         |        |

|         |                     |           |              |плата за фактично   |         |        |

|         |                     |           |              |спожитий об'єм      |         |        |

|         |                     |           |              |теплової енергії    |         |        |

|         |                     |           |              |(умовно-змінна      |         |        |

|         |                     |           |              |частина тарифу)     |         |        |

|---------+---------------------+-----------+--------------+--------------------+---------+--------|

|Централі-|своєчасне усунення   |заливання  |припинення    |на 2 відсотки за    |         |        |

|зоване   |витікання води із    |приміщень  |витікання -   |кожну добу (але не  |         |        |

|опалення,|санітарно-технічних  |водою      |терміново,    |більш як на 50      |         |        |

|поста-   |трубопроводів        |           |усунення      |відсотків місячної  |         |        |

|чання    |                     |           |причини       |плати)              |         |        |

|холодної |                     |           |витікання     |                    |         |        |

|та       |                     |           |води -        |                    |         |        |

|гарячої  |                     |           |протягом доби |                    |         |        |

|води,    |                     |           |              |                    |         |        |

|водовід- |                     |           |              |                    |         |        |

|ведення  |                     |           |              |                    |         |        |

|         |                     |           |              |                    |         |        |

|         |своєчасне усунення   |витікання  |-"-           |на 1 відсоток за    |         |        |

|         |несправностей і      |холодної та|              |кожну добу (але не  |         |        |

|         |витікання води із    |гарячої    |              |більш як на 25      |         |        |

|         |запірної та          |води       |              |відсотків місячної  |         |        |

|         |водорозбірної        |           |              |плати)              |         |        |

|         |арматури, приладів   |           |              |                    |         |        |

|         |опалення             |           |              |                    |         |        |

----------------------------------------------------------------------------------------------------Спонсоры раздела:
  • строительная компания в Одесской области