Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управління підприємств, установ та організацій

Название (рус.) Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управління підприємств, установ та організацій
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

                КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                 від 6 листопада 1995 р. N 891

                              Київ

       Про затвердження Положення про порядок передачі в

           комунальну власність державного житлового

      фонду, що перебував у повному господарському віданні

     або в оперативному управлінні підприємств, установ та

                          організацій

    ( На часткову зміну Постанови додатково див. Постанову КМ

      N 1443 ( 1443-96-п ) від 02.12.96 )

   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

     N 695 ( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )

    ( У назві і тексті постанови слово "загальнодержавного"

      замінено  словом "державного" згідно з Постановою КМ

      N 695 ( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )

    Відповідно до  пункту  9  статті  8   Закону   України   "Про

приватизацію державного житлового фонду"  ( 2482-12 )      Кабінет

Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

    Затвердити Положення  про  порядок  передачі   в   комунальну

власність  державного  житлового  фонду,  що  перебував  у повному

господарському  віданні або в оперативному управлінні підприємств,

установ та організацій (додається).

    Прем'єр-міністр України                      Є.МАРЧУК

             Міністр

    Кабінету Міністрів України                   В.ПУСТОВОЙТЕНКО

    Інд.35

                                        ЗАТВЕРДЖЕНЕ

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                від 6 листопада 1995 р. N 891

                           ПОЛОЖЕННЯ

          про порядок передачі в комунальну власність

            державного житлового фонду, що перебував

      у повному господарському віданні або в оперативному

         управлінні підприємств, установ та організацій

(  Назва  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 695

( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )

    1.  Це  Положення  визначає  порядок  передачі  в  комунальну

власність  державного  житлового  фонду,  що  перебував  у повному

господарському  віданні або в оперативному управлінні підприємств,

установ  та  організацій  (далі  - відомчий житловий фонд), у разі

банкрутства, зміни форми власності або ліквідації цих підприємств,

установ  та  організацій.  (  Абзац  перший  пункту  1 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  695  (  695-2004-п  ) від

26.05.2004 )

    Передача  в  комунальну власність відомчого житлового фонду в

інших випадках здійснюється в такому ж порядку з дотриманням вимог

Законів   України   "Про  передачу  об'єктів  права  державної  та

комунальної  власності" ( 147/98-ВР ), "Про місцеве самоврядування

в  Україні"  (  280/97-ВР  )  та інших законодавчих актів. ( Абзац

другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695

( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )

    2. Передачі в комунальну власність підлягають житлові будинки

відомчого  житлового  фонду  у тому числі гуртожитки. ( Пункт 2 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695 ( 695-2004-п ) від

26.05.2004 )

    3.  Відомчий житловий фонд передається у комунальну власність

безоплатно.  ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 695

( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )

    Разом з  відомчим  житловим  фондом  передаються  відповідним

комунальним підприємствам зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-,

водопостачання і водовідведення,  а також будівлі,  призначені для

обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні,   каналізаційні та

водопровідні споруди,   вбудовані    і   прибудовані   приміщення,

обладнання тощо).

    4. Якщо  житловий  будинок перебував у повному господарському

віданні або   в   оперативному   управлінні   кількох    державних

підприємств, установ  та  організацій,  з яких хоча б одна зазнала

банкрутства, змінила форму власності або ліквідована,  всі частини

житлового будинку  можуть  бути  передані  в  комунальну власність

одночасно у разі згоди інших підприємств, установ та організацій.

    У разі  відсутності  такої  згоди  у  комунальну    власність

передається лише  та  частина  будинку,  що  перебувала  у повному

господарському віданні    або    в    оперативному      управлінні

підприємства, установи  та  організації,  яка зазнала банкрутства,

змінила форму власності або ліквідована.

    5. Передача будинків відомчого житлового фонду  в  комунальну

власність провадиться   комісією   з  питань  приймання  відомчого

житлового фонду в комунальну власність,  яка утворюється Київською

та Севастопольською   міськими   державними   адміністраціями  або

виконкомами відповідної Ради.

    До складу  цієї  комісії  входять  представники   відповідних

місцевих комунальних      підприємств,     житлово-експлуатаційної

організації, на  баланс   якої   передаються   будинки   відомчого

житлового фонду,  регіонального відділення (представництва)  Фонду

державного майна,  місцевого фінансового  органу,  бюро  технічної

інвентаризації, спеціалізованого       проектного       інституту,

підприємства, установи  чи  організації,   що   передає   відомчий

житловий фонд,  та представники інших заінтересованих підприємств,

установ і організацій.

    Комісію   очолює   заступник   голови  держадміністрації  або

заступник  голови  відповідної  ради.  (  Абзац третій пункту 5 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 695 ( 695-2004-п ) від

26.05.2004 )

    6. Комісія з питань приймання відомчого  житлового  фонду   в

комунальну власність визначає технічний  стан житлового будинку та

об'єктів комунального   призначення,   що    його    обслуговують,

Гаряче водопостачання ______________ кв.м загальної площі

з довжиною мереж ___________________ пог.м

    у тому числі:

від колонок _________________ кв.м загальної площі

від місцевої котельні _____________________ кв.м  загальної площі

з довжиною мереж _________________________________      пог.м

від     ТЕЦ           _____________________ кв.м  загальної площі

з довжиною мереж _________________________________      пог.м

Ванни    (душі)       _____________________ кв.м  загальної площі

Електроосвітлення     _____________________ кв.м  загальної площі

з довжиною мереж _________________________________      пог.м

Газопостачання        _____________________ кв.м  загальної площі

з довжиною мереж _________________________________      пог.м

Стаціонарні  електроплити ______________________________  одиниць

___________________________________________ кв.м  загальної площі

Ліфти __________________ одиниць, у тому числі ті, що  підключені

до АДС (ОДС) _______________ одиниць

Сміттєпроводи ________________________ одиниць

з довжиною стволів  _______________ пог.м

ЗПУ ____________________ під'їздів

    4. Відомості про допоміжні приміщення будинку

Площа допоміжних приміщень будинку ____________ кв.м

    у тому числі:

    підвалів ___________________ кв.м

    напівпідвалів_______________ кв.м

    мансард  ___________________ кв.м

    горищ    ___________________ кв.м

    5. Вартість основних фондів

Відновна вартість будинку _________________ гривень

Зношення будинку на 01.01.20 ____ р. ___________%

Залишкова вартість будинку _______________ гривень

    6. Впрорядкованість прибудинкової території

Кількість дерев та чагарників _________________ одиниць

Площа газонів та квітників ____________________ кв.м

Площа асфальтових покрить  ____________________ кв.м

Приведена площа, що прибирається_______________ кв.м

Інші відомості про домоволодіння

    7. Наслідки огляду та випробувань елементів будинку

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

    8. Підприємство, установа чи організація,  що фінансує ремонт

або реконструкцію будинку, джерела фінансування

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

    Підприємство, установа    чи    організація,    в     повному

господарському віданні   або   в   оперативному   управлінні  якої

перебував будинок,  ПЕРЕДАЛА,  а  виконком   Ради   ПРИЙНЯВ   таку

документацію:

    технічний паспорт на будинок

    плани поверхів

    схеми надвірних прибудинкових мереж та  внутрішніх  технічних

засобів

    домові книги

    іншу документацію ___________________________________________

                               ( перелік документів)

    матеріали, устаткування, пристрої та інше ___________________

_________________________________________________________________

                           (перелік)

на суму__________________________________________________ гривень

    Відображене в акті прийнято

    Голова комісії ____________________

    Члени комісії  ____________________

                   ____________________

                   ____________________

    "____" _____________ 20 __ р.

(  Додаток  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 695

( 695-2004-п ) від 26.05.2004 )Спонсоры раздела: