Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про затвердження Програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України

Название (рус.) Про затвердження Програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                  від 15 лютого 2002 р. N 160

                              Київ

             Про затвердження Комплексної програми

           ліквідації наслідків підтоплення територій

                   в містах і селищах України

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

           N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )

    Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити   Комплексну   програму   ліквідації  наслідків

підтоплення  територій  в  містах  і  селищах  України   (далі   -

Програма), що додається.

    2. Міністерству    економіки   та   з   питань   європейської

інтеграції,  Міністерству  фінансів,  Раді  міністрів   Автономної

Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським

державним адміністраціям під час підготовки проектів державного та

місцевих  бюджетів  починаючи  з  2003  року  передбачати  в межах

реальних можливостей кошти для виконання заходів Програми.

    3. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

    забезпечити здійснення  моніторингу  динаміки рівня грунтових

вод,  контролю за станом і використанням  підтоплених,  потенційно

підтоплених   та   з   проявами  і  ризиком  розвитку  небезпечних

геологічних процесів територій в містах  і  селищах  та  створення

відповідної інформаційної бази даних;

    розробити    регіональні    програми   ліквідації   наслідків

підтоплення територій міст і селищ та щороку подавати Міністерству

економіки   та  з  питань  європейської  інтеграції  і  Державному

комітетові  з  питань житлово-комунального господарства пропозиції

щодо  фінансування  заходів  Програми.  ( Абзац третій пункту 3 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 717 ( 717-2003-п ) від

15.05.2003 )

    Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ

    Інд. 21

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 15 лютого 2002 р. N 160

                      КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

           ліквідації наслідків підтоплення територій

                   в містах і селищах України

    Ця Програма   спрямована  на  реалізацію  державної  політики

України в  галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища,

використання   природних  ресурсів  та  створення  безпечних  умов

життєдіяльності населення.

    Основним принципом Програми  є  дотримання  загальнодержавних

інтересів,    що    досягається    шляхом    формування    системи

взаємоузгоджених  заходів  органів   виконавчої   влади,   органів

місцевого  самоврядування на  загальнодержавному,  регіональному і

місцевому рівнях,  спрямованих на розв'язання проблеми  ліквідації

наслідків  підтоплення  територій міст і селищ та зменшення впливу

причин і факторів розвитку цих процесів.

           Характеристика стану підтоплення територій

                          міст і селищ

    В останні  п'ятдесят років,  особливо в 60 - 70 роки минулого

століття,   розвиток   промислового   комплексу   України   сприяв

зростанню міського населення,  активізації процесів урбанізації та

агломерації.

    Забудова територій,  експлуатація  будівель та споруд,  інших

комплексів    і   об'єктів   практично   скрізь    супроводжується

накопиченням  вологи  в грунті та підвищенням рівня грунтових вод,

що призводить до порушення природної рівноваги у  водному  балансі

та негативно позначається на стані довкілля, соціально-економічних

умовах життєдіяльності на цих територіях.

    Кількість міст  і  селищ  із  сталими проявами підтоплення за

період з 1984 по 2000 рік зросла з 265 до  541  (в  два  рази),  а

загальна  площа  підтоплених  територій  в  цих  містах  і селищах

збільшилася з 88667 до 196205 гектарів (таблиця 1).

                                                        Таблиця 1

              Загальна площа підтоплених територій

----------------------------------------------------------------------

Адміністративно- |   Кількість міських       |  Площа територій

територіальна    |   населених пунктів       |   міст і селищ

одиниця          |                           |

                |---------------------------+------------------------

                |загальна,|підтопле-|відсот-|загальна,|підтоплена

                |одиниць  |них,     |ків    |гектарів |--------------

                |         |одиниць  |       |         |гекта-|відсот-

                |         |         |       |         |рів   |ків

----------------------------------------------------------------------

Автономна            72        12       16,7    63264     8804   13,9

Республіка

Крим

Області:

Вінницька            47        10       21,3    52923      416    0,79

Волинська            33        11       33,3    28280     1871    6,6

Дніпропетровська     65        43       66,2   160740    25455   15,8

Донецька            183        42       22,9   240743    18099    7,51

Житомирська          55        55        100    46302    23123   49,94

Закарпатська         33        27         82    29014     7123   24,6

Запорізька           37        24       64,9    69222     8599   12,4

Івано-Франківська    38        -         -      53209    враховано в

                                                        Програмі

                                                        Держводгоспу

Київська             53        23       43,4    58400     2844    4,87

Кіровоградська       38        11       28,9    50600      633    1,25

Луганська           142        34       23,9   173851    10695    6,16

Львівська            78        17       21,8    62353     2991    3,63

Миколаївська         26        10       38,4    51608     3140    6,08

Одеська              54        40       74,1    53393    20101   37,6

Полтавська           36        22       61,1    69648    11557   16,59

Рівненська           27        19       70,4    26168     1365    5,21

Сумська              35        20       57,1    56247     5913   10,4

Тернопільська        35        10       28,6    29301      254    0,86

Харківська           77        32       41,6    97925    10054   10,26

Херсонська           39        19       48,7    41400    13881   33,5

Хмельницька          37        19       51,4    48152     1711    3,55

Черкаська            32         8         25    49813      877    1,76

Чернівецька          19        18       94,7    31694    12886   40,6

Чернігівська         45        11       24,4    53985      921    1,71

м. Київ               2         1         50    82473     2360    2,86

м. Севастополь        3         3        100    27168      552    2,03

Усього             1341       541       40,3  1807876   196205   10,85

    Інтенсивний розвиток процесів підтоплення  територій  міст  і

селищ  спостерігається  в  зонах  впливу  водосховищ,  зрошуваного

землеробства.

    У зоні недостатнього зволоження (степу)  процеси  підтоплення

набули найбільшого розвитку у містах і селищах  Дніпропетровської,

Одеської, Донецької, Херсонської, Луганської областей.

    У зоні  нестійкого  зволоження  (лісостепу) найбільше зазнали

підтоплення міста і селища Чернівецької,  Полтавської, Харківської

областей.

    У регіонах  з  близьким  природним  заляганням  грунтових вод

   Впровадження    Мінпром-   забезпечується виконанням заходів за іншими напрямами

   маловодних      політики,

   технологій,     Мінагро-

   повторного      політики

   використання

   стічних вод,

   замкнених

   систем

   виробничого

   водокорис-

   тування

   Будівництво і   місцеві    забезпечується виконанням заходів за іншими напрямами

   санація         держадмі-

   каналізаційних  ністрації

   мереж,

   насосних

   станцій,

   очисних

   споруд

   Відновні        місцеві                                      4,7                 2,4      2,3     19,7    225,6

   роботи і        держадмі-

   будівництво     ністрації

   підземних

   водозаборів

   (вертикального

   дренажу) на

   підтоплених

   землях,

   забезпечення

   подальшого

   використання

   дренажних вод

   Реконструкція                                                                                       60      150

   і розширення

   режимної

   спостережної

   мережі для

   вивчення

   режиму

   підземних вод

5.  Будівництво                  гек-    1274  9157   84888   230,33     50,85    115,01      64,47 1639,9  15488,29

   систем                       та-

   інженерного                  рів

   захисту

6.  Науково-                                                      15        15                         177     1100

   технічне

   забезпечення

7.  Нормативно-                                                    6         6                          17       45

   правове

   забезпечення

8.  Будівництво і   місцеві                                     3,5       1,5          2              18,5      650

   реконструкція   держадмі-

   об'єктів        ністрації

   виробничого

   призначення

   для служби

   експлуатації,

   придбання

   машин,

   механізмів

9.  Розроблення                                                                                        0,5        2

   заходів

   Програми на

   2006-2010 роки

10. Використання                                                                                       2,5       10

   засобів

   масової

   інформації

   для

   екологічного

   виховання

   населення

                                                        Додаток 2

              ВАРТІСТЬ ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Адміністративно-|Площа, на якій      |              Обсяг фінансування, млн. гривень (у цінах 2001 р.)

територіальна   |передбачено проведе-|------------------------------------------------------------------------------

одиниця         |ння робіт, гектарів |2003-2005| у тому числі за рахунок |       за роками       |2003-2010|усього

               |--------------------|роки,    |-------------------------+-----------------------|роки     |

               |2003- |2003- |усього|усього   |держав-|місцевих|коштів  | 2003  | 2004  | 2005  |         |

               |2005  |2010  |      |         |ного   |бюдже-  |підпри- |       |       |       |         |

               |роки  |роки  |      |         |бюд-   |тів -   |ємств,  |       |       |       |         |

               |      |      |      |         |жету - |місцевий|інвес-  |       |       |       |         |

               |      |      |      |         |зага-  |і регіо-|торів,  |       |       |       |         |

               |      |      |      |         |льно-  |нальний |фізичних|       |       |       |         |

               |      |      |      |         |держав-|рівень  |осіб -  |       |       |       |         |

               |      |      |      |         |ний    |        |об'єк-  |       |       |       |         |

               |      |      |      |         |рівень |        |товий   |       |       |       |         |

               |      |      |      |         |       |        |рівень  |       |       |       |         |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Усього за         7220  26132  196225    550,7   198,4    261,67    90,63  180,68  183,5   186,52   2927,52 23890,62

Програмою

Автономна          225    890    8804     15,3     4,59     7,96     2,75    5,05    5,12    5,13     76,36   886,52

Республіка Крим

Області:

Вінницька           35    160     416      4       1,28     2,2      0,52    1,16    1,36    1,48     19,52    53,52

Волинська          150    710    1871      8,6     2,68     4,55     1,37    2,86    2,87    2,87     42,74   146,71

Дніпропетровська   630   2825   25455     41,44   14,52    17,85     9,07   13,41   14,01   14,02    268,3   2933,87

Донецька           595   1810   18099     42,6    11,49    20,89    10,22   14,2    14,2    14,2     214,98  2504,21

Житомирська        530   2400   23123     32,64   11,43    16,63     4,58   10,86   10,86   10,92    221,89  2218,98

Закарпатська       215   1320    7123     28,62   11,47    13,45     3,7     9,54    9,54    9,54    150,89   698,03

Запорізька         650   1050    8599     39,4    16,18    17,32     5,9    13,13   13,13   13,14     99,75   976,85

Івано-             Ураховано в програмі Держводгоспу

Франківська

Київська           220    880    2844     12,65    4,44     6,43     1,78    4,21    4,22    4,22     70,15   302,6

Кіровоградська      90    190     633      5,47    2,13     2,52     0,82    1,65    1,91    1,91     18,2     72,93

Луганська          540   1200   10695     35       9,09    14,35    11,56   11,6    11,6    11,8     132,64  1186,55

Львівська          160    470    2991     17,74    4,99     8,34     4,41    6,06    5,84    5,84     57,97   377,16

Миколаївська       195    490    3140     16,7     6,17     8,02     2,51    5,56    5,57    5,57     52,01   333,47

Одеська            690   2600   20101     56,5    18,63    29,39     8,48   18,45   19,02   19,03    281,4   2279,89

Полтавська         460   1300   11557     28       9,74    14,41     3,85    9       9,01    9,99    138,56  1295,68

Рівненська         130    665    1365      8,6     2,94     4,56     1,1     2,76    2,76    3,08     51,69   105,78

Сумська            235    740    5913     13,6     4,77     7,33     1,5     4,33    4,63    4,64     66,86   629,46

Тернопільська       35    165     254      3,6     1,26     1,84     0,5     1,2     1,2     1,2      16,5     39,94

Харківська         435   1930   10054     28,23    8,48    15,24     4,51    9,21    9,26    9,76    195,29  1120,56

Херсонська         375   1420   13881     22,4     8,06    11,42     2,92    7,46    7,47    7,47    131,4   1450,22

Хмельницька        150    490    1711      9,98    3,61     5,19     1,18    3,14    3,14    3,7      46,62   172,47

Черкаська           80    397     877      9,2     3,69     4,49     1,02    3,06    3,07    3,07     45,97   101,97

Чернівецька        230   1320   12886     22,93    7,58    12,6      2,75    7,16    7,77    8       138,85  1380,09

Чернігівська        75    290     921      8,6     3,28     4,13     1,19    2,86    2,87    2,87     42,63    90,26

м. Київ             75    360    2360     12,2     2,8      7,3      2,1     4,06    4,07    4,07     60,73   396,48

м. Севастополь      15     60     552      2,2     0,6      1,26     0,34    0,6     0,8     0,8      10,12    89,42

----------------

Разом,            7220  26132  196225     52,2   175,9    259,67    90,63  172,58  175,3   178,32   2652,02 21933,62

з них загально-

державні роботи                           24,5    22,5      2                8,1     8,2     8,2     275,5   1957

      Вартість заходів з ліквідації наслідків підтоплення

-----------------------------------------------------------------------------

Адміністративно-|     Загальна довжина,     |Обсяг фінансування, млн. гривень

територіальна   |         кілометрів        |        (у цінах 2001 р.)

одиниця         |---------------------------+--------------------------------

               |2003-2005|2003-2010|усього |2003-2005|2003-2010|   усього

               |роки     |роки     |       |роки     |роки     |

-----------------------------------------------------------------------------

                    Упорядкування систем водовідведення

Автономна           3,3       6,7      96,4      4,14      4,56      118,1

Республіка Крим

Області:

Вінницька           2,2       4,9       8,4      1,1       2,5         4,2

Волинська                     3        23                  3,14       24,2

Дніпропетровська   13,5      70       458       14,43     74,9       489,6

Донецька           15        23       390       21,32     32,6       554,3

Житомирська        12        52       495        8,12     45,7       435,48

Закарпатська                  5,5     270                  2,99      378,73

Запорізька         14,7      25       160       13,98     23,8       152,2

Івано-             Ураховано в програмі Держводгоспу

Франківська

Київська            2,1      11,5      57        2,64     11          59,9

Кіровоградська      2,4       6,5      27        1,22      9,2        38,5

Луганська          10,8      24       270       15,34     17,16      320,9

Львівська           3,2       6       103,5      4,54      7,5       129,3

Миколаївська        6,8      10        39,8      4,28      6,3        34,6

Одеська             9,1      65       430       11,26     80,4       532,1

Полтавська          5,1      26       276        7,24     36,9       328,4

Рівненська          1,6       8        16,4      1,81      9,1        18,6

Сумська             3,2      12,5     110        2,17      8,5       110,6

Тернопільська       0,8       1         2        0,4       0,7         1,3

Харківська         10,2      33       231,5     11,56     37,4       262,4

Херсонська          8,9      36       262        6,06     24,5       178,4

Хмельницька         2,1      12        65,2      2,94     15,1        81,9

Черкаська           1,7      10,3      22,3      1,64     10          21,6

Чернівецька         5,1      36       374        4,92     41         504,9

Чернігівська        2,9       4,8       9,6      1,43      6,6        12,2

м. Київ

м. Севастополь

----------------

Разом             136,7     492,7    4197,1    142,54    511,55     4792,41

-----------------------------------------------------------------------------

Адміністративно-|     Загальна довжина,     |Обсяг фінансування, млн. гривень

територіальна   |         кілометрів        |        (у цінах 2001 р.)

одиниця         |---------------------------+--------------------------------

               |2003-2005|2003-2010|усього |2003-2005|2003-2010|   усього

               |роки     |роки     |       |роки     |роки     |

-----------------------------------------------------------------------------

                  Будівництво систем інженерного захисту

Автономна             50       405     4350      8,4      68         730,62

Республіка Крим

Області:

Вінницька             25        80      240      2,9      13,62       41,02

Волинська             20       120      315      4,15     20          53,61

Дніпропетровська     100      1130    14255     21,2     186,1      2394,87

Донецька              77       820     8900     15,96    173,38     1995,31

Житомирська           50       750     9120      8,32    129,89     1600,3

Закарпатська                            320                           63,4

Запорізька            90       365     3956     18,71     70,15      789,85

Івано-                Ураховано в програмі Держводгоспу

Франківська

Київська              30       230     1010      6,24     41,05      192

Кіровоградська        20        25      130      3,36      4,2        24,93

Луганська             67       484     3970     13,28     94,38      812,35

Львівська             30       150      760      5,06     27,17      153,36

Миколаївська          60       250     1570     12,42     44,01      293,77

Одеська              132       910     9570     25,43    162,5      1645,09

Полтавська            68       460     4890     13,49     87,36      906,38

Рівненська            20       160      325      4,15     29,99       61,18

Сумська               25       230     2395      4,2      42,56      452,06

Тернопільська         20        70      170      3,2      14,2        33,84

Харківська            75       850     4660     12,6     147,29      825,36

Херсонська            80       540     6660     13,44     98,2      1215,02

Хмельницька           30       130      350      5,06     25,12       68,07

Черкаська             45       170      390      7,56     34,26       78,67

Чернівецька           50       300     3390      8,3      52,3       739,09

Чернігівська          20       108      280      3,2      23,02       57,84

м. Київ               75       360     2360     12,2      60,73      396,48

м. Севастополь        15        60      552      2,2      10,12       89,42

----------------

Разом               1274      9157    84888    235,03   1659,6     15713,89

                   Вартість заходів на річках

------------------------------------------------------------------------------------------------

Адміністративно-|             Загальна довжина, кілометрів                |Обсяг фінансування,

територіальна   |---------------------------------------------------------|млн. гривень

одиниця         |  2003-2005 роки  |  2003-2010 роки  |       усього      |(у цінах 2001 року)

               |------------------+------------------+-------------------+---------------------

               |регу-|проти-|бере-|регу-|проти-|бере-|регу- |проти-|бере-|2003- |2003- |усього

               |люва-|павод-|гоук-|люва-|павод-|гоук-|люва- |павод-|гоук-|2005  |2010  |

               |ння  |кові  |ріп- |ння  |кові  |ріп- |ння   |кові  |ріп- |роки  |роки  |

               |річок|дамби |лення|річок|дамби |лення|річок |дамби |лення|      |      |

------------------------------------------------------------------------------------------------

Автономна          5,7                7,6                43,8                2,76   3,8    37,8

Республіка Крим

Області:

Вінницька                             2,5          0,8    6,7          0,8          3,4     8,3

Волинська          6,6               29                  59,8                4,45  19,6    68,9

Дніпропетровська  12                 15                 102                  5,81   7,3    49,4

Донецька          11                 16,5    1,5         86      4,6         5,32   9      44,6

Житомирська       12,2               38                 230                 16,2   46,3   183,2

Закарпатська       6,3    8,2   5,6  30     34,3  32,2   49,8   74,3  49,2  28,62 147,9   255,9

Запорізька        13,9               12                  72                  6,71   5,8    34,8

Івано-            Ураховано в програмі Держводгоспу

Франківська

Київська           7,5               36                  93            2     3,77  18,1    50,7

Кіровоградська            1,4         6,6    2,1         11,6    3,2         0,89   4,8     9,5

Луганська         13,2               26            1,8   74            1,8   6,38  21,1    53,3

Львівська          3,5          1,6  10,8    1,5   3,2   40,9   12    11,6   8,14  23,3    94,5

Миколаївська                          2                   6,1                       1,7     5,1

Одеська           19,5    2,5   0,8  35      9     1,5   95     18     5    19,81  38,5   102,7

Полтавська        15,1               20,9                89                  7,27  14,3    60,9

Рівненська         3,9               18,5                38,1                2,64  12,6    26

Сумська            7,5    1,2        16,1    3           73      6           7,23  15,8    66,8

Тернопільська                                0,7          2      1,4                1,6     4,8

Харківська         8,1               21                  65,2                4,07  10,6    32,8

Херсонська         6                 18                  98                  2,9    8,7    56,8

Хмельницька        4,1                6,9    1,7   1     13,8    3,4   2,1   1,98   6,4    22,5

Черкаська                             3,5                 3,5                       1,71    1,7

Чернівецька        4,4    1,8   1,6  18      7     6     42,5   28    22     9,71  45,55  136,1

Чернігівська       2            2    11,2          3,2   22,4          4     3,97  13,01   20,22

м. Київ

м. Севастополь

----------------

Усього           162,5   15,1  11,6 401,1   60,8  49,7 1418,1  150,9  98,5 148,63 480,87 1427,32Спонсоры раздела: