Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про затвердження Положення про Реєстрацію сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Название (рус.) Про затвердження Положення про Реєстрацію сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Кем принят Кабінет Міністрів України
Тип документа Постановление
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word





 



Емкости

                КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                  від 15 травня 2003 р. N 686

                              Київ

                 Про затвердження Положення про

                Державний реєстр сортів рослин,

               придатних для поширення в Україні

    На виконання Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

( 411-15 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити Положення про Державний реєстр  сортів  рослин,

придатних для поширення в Україні, що додається.

    2. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету

Міністрів України від 22 листопада 1993 р. N 935 ( 935-93-п ) "Про

Реєстр сортів рослин України" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 78).

    Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

    Інд. 22

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 15 травня 2003 р. N 686

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

                        Загальні питання

    1. Занесення сортів  до  Державного  реєстру  сортів  рослин,

придатних для поширення в Україні (далі - Реєстр сортів),  ведення

Реєстру сортів,  видача свідоцтв про  державну  реєстрацію  сортів

рослин,  виключення  сортів  із  зазначеного  Реєстру здійснюється

відповідно до цього Положення.

    2. Реєстр  сортів  є  офіційним  документом  і  являє   собою

зброшуровані, пронумеровані книги.

    3. Реєстр  сортів ведеться Держсортслужбою,  яка щороку видає

Каталог сортів рослин,  придатних для поширення в Україні (далі  -

Каталог  сортів),  що  є витягом з Реєстру сортів.  Форма Каталогу

сортів та відомості, що містяться в ньому, визначаються Положенням

про Каталог сортів, який затверджується Держсортслужбою.

    4. До  Реєстру  сортів  відомості  про  сорт заносяться після

прийняття Держсортслужбою рішення про його державну реєстрацію.

    Підставою для  прийняття  рішення  про  державну   реєстрацію

сорту, що підлягає державному випробуванню, є позитивні результати

кваліфікаційної експертизи щодо рівня його урожайності, визначеної

протягом періоду проведення державного випробування, якщо вона:

    більша ніж усереднена урожайність сортів, що пройшли державну

реєстрацію  за  п'ять  попередніх  років,  на  величину  верхнього

значення  довірчого  інтервалу,  що  обчислюється  за  відповідною

методикою;

    менша ніж усереднена урожайність сортів,  що пройшли державну

реєстрацію   за  п'ять  попередніх  років,  але  сорт  має  високі

показники якості та інші господарське цінні властивості;

    знаходиться на  рівні  усередненої  урожайності  сортів,   що

пройшли  державну  реєстрацію за п'ять попередніх років,  але сорт

має  підвищену  стійкість   до   хвороб,   шкідників,   вилягання,

обсипання, посухи, а також зимостійкість.

    Підставою для   прийняття  рішення  про  державну  реєстрацію

сорту,  що  не  підлягає  державному  випробуванню,  є   позитивні

результати  кваліфікаційної  експертизи  на  відповідність  такого

сорту критеріям охороноздатності.

    5. Рішення про визнання сорту перспективним та включення його

до переліку сортів рослин,  перспективних для поширення в Україні,

який є складовою частиною Каталогу сортів, приймається на підставі

позитивного  висновку  Українського  інституту  експертизи  сортів

рослин про результати кваліфікаційної експертизи щодо  рівня  його

урожайності або інших господарське цінних властивостей, визначення

протягом одного року  проведення  державного  випробування.  Такий

сорт допускається для комерційного поширення в Україні починаючи з

року  занесення  до  переліку  сортів  рослин,  перспективних  для

поширення  в  Україні,  з  одночасним продовженням його державного

випробування.

    6. Сорт, що був занесений до Реєстру сортів і з різних причин

втратив  свого  власника,  але  має попит на ринку,  заноситься до

Реєстру сортів за умови,  що будь-яка фізична або  юридична  особа

добровільно  візьме на себе обов'язки з підтримання такого сорту і

подасть відповідну заяву до Держсортслужби.

    7. Охорона прав на сорт,  занесений до раніше діючого Реєстру

сортів  рослин України до набрання чинності Законом України від 17

січня 2002 р. N 2986-III ( 2986-14, 3116-12 ) "Про охорону прав на

сорти  рослин",  здійснюється  відповідно  до законодавства. Датою

державної  реєстрації  такого  сорту  вважається 1 січня року його

занесення до зазначеного Реєстру.

    8. Дії,  пов'язані  з веденням Реєстру сортів,  виконуються у

разі подання  Держсортслужбі  документа  про  сплату  відповідного

Опис сорту: кодова формула, рослина,

стебло, суцвіття, квітка, плід, насінина

Характеристики придатності сорту

для поширення в Україні:

урожайність, стійкість до хвороб,

стійкість до екстремальних факторів

довкілля, показники якості,

господарсько цінні властивості

                                                      Додаток 2

                                                     до Положення

Зразок

                     Державний герб України

             МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

         Державна служба з охорони прав на сорти рослин

                           СВІДОЦТВО

                              N___

                    про державну реєстрацію

                          сорту рослин

                    ________________________

                         (назва сорту)

                    ________________________

                      (ботанічний таксон)

Заявка N ____________

Заявник (заявники) _______________________________________________

                  _______________________________________________

Дата державної реєстрації ________________________________________

Голова Державної служби

з охорони прав на сорти рослин ________     ______________________

                              (підпис)     (ініціали та прізвище)

МП



Спонсоры раздела: