Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про затвердження Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження

Название (рус.) Об утверждении Временного положения о порядке завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством к введению в действие новых нормативов из энергосбережения
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Приказ
Рег. номер 200
Дата принятия 17.10.2001
Дата регистрации в Минюсте 27.03.2003
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 200 від 17.10.2001

Про затвердження Тимчасового положення про порядок
завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових
будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію
нових нормативів з енергозбереження

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з будівництва та архітектури
N 18 ( v0018509-03 ) від 26.02.2003 )


На виконання рішення колегії Держбуду України від 25.07.2001
р. N 81 "Про введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих
будівництвом до введення в дію нових нормативів з
енергозбереження" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 листопада 2001 р. Тимчасове
положення про порядок завершення будівництва і введення в
експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до
введення в дію нових нормативів з енергозбереження, розроблене
Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного
обладнання будинків і споруд (додається).
2. Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного
обладнання будинків і споруд (Л. Муляр) забезпечити доведення
зазначеного Положення до Ради міністрів АР Крим, обласних,
Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.
3. Мінбудархітектури АР Крим та управлінням містобудування і
архітектури облдержадміністрацій та Севастопольської і Київської
міських держадміністрацій забезпечити впровадження вказаного
Положення при будівництві незавершених об'єктів та контроль за
його дотриманням.
4. Держархбудінспекції України (В. Папка), місцевим
інспекціям архітектурно-будівельного контролю забезпечити
постійний контроль за виконанням державних будівельних нормативів
з енергозбереження в житловому будівництві.

Голова Комітету В.Череп
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України
від 17 жовтня 2001 р. N 200

( Дію Тимчасового положення відмінено з 01.03.2003 року згідно з
Наказом Державного комітету України з будівництва та
архітектури N 18 ( v0018509-03 ) від 26.02.2003 )

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок завершення будівництва і введення в
експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом
до введення в дію нових нормативів з енергозбереження
1. Дане Положення встановлює додаткові правила до ДБН
А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення" та умови завершення будівництва і
прийняття в експлуатацію житлових будинків, розпочатих
будівництвом до 01.07.95, на підставі наказу Держкоммістобудування
від 10.01.95 N 5 "Про реалізацію заходів по впровадженню у
проектуванні та житловому будівництві енергоефективних
огороджуючих конструкцій".
2. Положення розроблено згідно з рішенням колегії Держбуду
України від 25.07.2001 N 81, в якому запропоновано Раді міністрів
АР Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
держадміністраціям до 1 вересня п. р. надати Держбуду Перелік
житлових будинків по території (які будуються замовниками всіх
форм власності), будівництво яких розпочато до 01.07.95 і ступінь
будівельної готовності яких складає 50 і більше відсотків
(завершено зведення несучих будівельних та огороджуючих
конструкцій, встановлені віконні та дверні балконні блоки), для
пооб'єктного погодження Держбудом завершення будівництва та
введення в експлуатацію будинків, які вказані у зазначеному
Переліку.
3. Це Положення розповсюджується для застосування на
території України всіма суб'єктами житлового будівництва,
незалежно від форми власності, відомчої належності та джерел
фінансування, в тому числі для реконструкції гуртожитків з
перепрофілюванням їх під квартирні житлові будинки.
У випадках передачі незавершеної будови іншим інвесторам в
акті передачі обов'язково повинно бути підтвердження про фактичний
стан готовності на момент передачі об'єкта.
4. Звернення замовників (власників незавершеного об'єкта)
щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію вказаних
будинків розглядають технічні (або робочі) комісії в залежності
від виду власності, які створюються обласними і районними
держадміністраціями та міськими виконкомами місцевих Рад народних
депутатів згідно з вимогами ДБН А.3.1-3-94.
5. Технічна (або робоча) комісія за участю замовника,
проектувальника, місцевого органу Держархбудконтролю та
Держінспекції з енергозбереження визначає термін початку
будівництва об'єкта, ступінь його будівельної готовності,
наявність і вид відступів від нормативних вимог з
енергозбереження, термін введення будинку в експлуатацію і складає
про це акт з затвердженням його заступником голови
облдержадміністрації.
За 50-відсоткову готовність житлового будинку слід вважати
завершення зведення основних несучих та огороджуючих конструкцій -
стін, перегородок, перекрить, даху та встановлення віконних і
балконних дверних блоків.
6. Для одержання дозволу на введення в експлуатацію таких
будинків поадресно згідно з Переліком незавершеного будівництва
житлових будинків, розпочатих будівництвом до 01.07.95 та з
ступенем готовності 50 і більше відсотків, який передано Держбуду,
облдержадміністрації звертаються до Держбуду з наданням вказаних
актів технічних (або робочих) комісій.
7. Держбуд України розглядає звернення облдержадміністрацій
та приймає відповідні рішення щодо завершення будівництва та
введення в експлуатацію вказаних будинків.
8. Державні приймальні (технічні) комісії діють згідно з
вимогами цього Положення і ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення"
та з урахуванням висновку Держбуду.

Начальник управління
архітектурно-будівельних систем
та інженерного обладнання будинків
і споруд Держбуду України Л.Муляр

Начальник державної
архітектурно-будівельної
інспекції України В.Папка

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 10, 2001 р.Спонсоры раздела: