Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про стан та ефективність використання нежитлових будинків і приміщень у м. Києві установами та організаціями, що належать до сфери управління Держбуду

Название (рус.) О состоянии и эффективности использования нежилых домов и помещений в г. Киеве учреждениями и организациями, которые належат к сфере управления Держбуду
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Решение
Рег. номер 1
Дата принятия 21.01.2003
Дата регистрации в Минюсте 28.02.2003
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости


КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Р І Ш Е Н Н Я
21.01.2003 N 1

Про стан та ефективність використання
нежитлових будинків і приміщень у м. Києві
установами та організаціями, що належать
до сфери управління Держбуду

Заслухавши і обговоривши результати проведеної робочою групою
перевірки використання нежитлових будинків і приміщень у м. Києві
підприємствами та організаціями, що належать до сфери управління
Держбуду, далі - підприємства і організації, колегія зазначає.
Станом на 01.12.2002 р. підприємства та організації здають в
оренду 25992 кв. м робочої площі, що складає 38% від робочої
площі, яка перебуває на балансі цих підприємств і організацій.
Така ситуація склалась у зв'язку з об'єктивними обставинами, що
мали місце впродовж останнього десятиріччя. Серед них, передусім,
різке зниження обсягу науково-дослідних та проектних робіт,
недостатнє бюджетне фінансування наукових та прикладних розробок,
збільшення кількості суб'єктів науково-технічної діяльності за
рахунок новоутворених підприємницьких структур тощо.
Крім того, Держбуд підтримав позицію Мін'юсту щодо розміщення
його апарату по бульвару Л. Українки, 26. Для цієї мети
запропоновано 13,7 тис. кв. м загальної площі.
Що стосується розрахунків з орендної плати, то організації,
які орендують площу у підприємств, підпорядкованих Держбуду,
щомісячно до державного бюджету перераховують 30% орендної плати,
що в середньому становить 163,3 тис. грн. у місяць. Заборгованість
по сплаті до державного бюджету орендної плати відсутня.
Розрахунки орендних ставок, як правило, проводяться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р.
N 786 ( 786-95-п ) "Про Методику розрахунку і порядок використання
плати за оренду державного майна", виходячи з експертної оцінки
будівель та споруд і виду діяльності орендонаймача.
Разом з тим, комісією, що була створена наказом Держбуду від
16.12.2002 N 98, виявлено ряд недоліків і порушень при здачі в
оренду нежитлових приміщень.
Так, у Національному заповіднику "Софія Київська" (НЗ "Софія
Київська") практично всі договори оренди не погоджені з
регіональним відділенням Фонду державного майна України по м.
Києву. Своєчасно не погодили договори оренди з регіональним Фондом
державного майна Український державний науково-дослідний і
проектний інститут цивільного сільського будівництва
("УкрНДІпроцивільсільбуд"), Український державний інститут
проектування міст ("Діпромісто") і Державний науково-дослідний і
проектний інститут містобудування ("НДПІмістобудування"). В
порушення статті 9 п. 3 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) більшість договорів оренди у
відкритому акціонерному товаристві "КиївЗНДІЕП" укладається без
висновків (дозволу) Держбуду про можливість оренди та умови
договору оренди.
Керівництвом Національного заповідника "Софія Київська" не
вжито дієвих заходів з виконання окремого доручення
Прем'єр-міністра України від 05.11.2002 р. N 12823/96 щодо
припинення оренди приміщень заповідника сторонніми організаціями.
Негативний вплив на фінансовий стан підприємств-орендарів
наносить прострочена дебіторська заборгованість орендонаймачів,
яка станом на 01.12.2002 р. становила у Національному заповіднику
"Софія Київська" - 484,9 тис. грн., в "УкрНДІпроцивільсільбуд" -
171,5 тис. грн., у ВАТ "КиївЗНДІЕП" - 144,3 тис. грн.
Виходячи з необхідності забезпечення ефективного використання
нежитлових будинків та приміщень підприємствами та організаціями,
що належать до сфери управління Держбуду, колегія В И Р І Ш И Л А:
1. Керівникам підвідомчих підприємств, організацій та
установ:
- протягом січня 2003 року привести орендні відносини у
відповідність з чинним законодавством та вжити заходів щодо
погашення заборгованості з орендної плати, достроково розірвати
договори оренди з орендарями, які мають заборгованість понад 3
місяці від установленого у договорі оренди терміну її внесення;
- не укладати нових договорів та не продовжувати діючих без
погодження з регіональними відділеннями Фонду державного майна і
дозволу Держбуду;
- забезпечити підготовку та щомісячне подання до 5 числа
наступного за звітним місяцем Держбуду інформації про стан
використання нежитлових будинків та приміщень.
2. Звернути увагу директора НЗ "Софія Київська"
Н. Куковальської на неналежне виконання окремого доручення
Прем'єр-міністра України від 05.11.2002 р. N 12823/96 щодо
припинення оренди приміщень заповідника та зобов'язати завершити
відселення орендарів у п'ятиденний термін.
3. Директорам: "УкрНДІпроцивільсільбуд" (О. Чижевському), ВАТ
"КиївЗНДІЕП" (В. Шевельову), Національного заповідника "Софія
Київська" (Н. Куковальській) вжити дієвих заходів щодо погашення
заборгованості за оренду приміщень.
4. Начальнику Фінансово-економічного управління
(Т. Щавінській) при підготовці контрактів з керівниками
підприємств, організацій і установ передбачити їх персональну
відповідальність за порушення порядку укладення договорів оренди
нерухомого майна та за невжиття заходів щодо погашення
заборгованості з орендної плати.
5. Керівникам підприємств і організацій вжити заходів щодо
нарощування обсягів робіт і зменшення площ, що здаються в оренду.

Голова колегії В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 1, січень, 2003 р.Спонсоры раздела: