zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування ДБН Б.1.1-4-2009

Название (рус.) Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування ДБН Б.1.1-4-2009
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер 1.1-4-2009
Дата принятия 20.10.2001
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

СКЛАД, ЗМІСТ,

ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

ДБН Б.1.1-4-2009

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2009


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО      

Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва»

ДП “УкрНДІпроцивільсільбуд”

РОЗРОБНИКИ: С.Буравченко, канд.арх.,

  В.Ковальов,

Т.Криштоп, к.т.н. (керівник розробки),

Н.Лисицина,

С.Маркітаненко,

С.Сидоров,

О.Ханенко.

О.Чижевський, канд.арх.

За участю:

О.Вашкулата

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління планування забудови територій Мінрегіонбуду

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:    

Наказ Мінрегіонбуду від _____________________ № _________

3 НА ЗАМІНУ ДБН Б.1.1-4-2002.

___________________________________________________________________


ЗМІСТ

           С.

 1.  Сфера застосування ................................................................................... 1

2 Терміни та визначення понять ………………………………………...... 1

3 Загальні положення .................................................................................... 2

4 Склад та зміст містобудівного обґрунтування ........................................ 3

5 Порядок розроблення, погодження та затвердження

містобудівного обґрунтування .................................................................. 8

Додаток А Нормативні посилання ……………………………………… 12

Додаток Б Форма містобудівного обґрунтування ………………….…. 13

Додаток В Форма завдання на розроблення

містобудівного обґрунтування.................................................................. 16

Додаток Г Склад вихідних даних …..……………….…………….……. 18

Додаток Д Бібліографія............................................................................... 21


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та

затвердження містобудівного обгрунтування

ДБН Б.1.1-4-209

На заміну ДБН Б.1.1-4-2002

 Чинний від ________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування.

Ці норми обовязкові для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.

2.1 зона впливу обєкта містобудування встановлена навколо обєкта містобудування зона прямого або опосередкованого його впливу на довкілля, умови життя та здоровя людей, що проживають на прилеглій території [1]

2.2 містобудівне обґрунтування вид містобудівної документації, в якому відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (обєкта будівництва), обовязкові для врахування при відведенні земельної ділянки та/або проектуванні цього обєкта [1]

2.3 містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до обєктів містобудування, встановлені законодавством та містобудівною документацією [1]

2.4 обєкт містобудування окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, обєкт благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва [1].

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  

3.1 Згідно з чинним законодавством [2] розроблення містобудівного обґрунтування є обовязковим при намірі забудови земельної ділянки, яка розташована:

а) в межах населеного пункту - за відсутності місцевих правил забудови;

б) за межами населеного пункту.

В разі наявності затвердженого проекту забудови мікрорайону (кварталу) розроблення містобудівного обґрунтування забудови земельної ділянки, розташованої в межах цих планувальних утворень, не здійснюється.

3.2 Містобудівне обґрунтування розробляється лише за наявності містобудівної документації (схеми планування території на місцевому рівні та /або генерального плану населеного пункту та/або детального плану території). Розроблення містобудівного обґрунтування здійснюється на основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася на території населеного пункту, в межах планувального утворення (кварталу, групи кварталів, мікрорайону, промислового вузла) або на території поза межами населеного пункту з урахуванням містобудівного значення обєкта та затвердженої містобудівної документації.

3.3 Затверджене містобудівне обґрунтування не підлягає коригуванню. При необхідності внесення змін до містобудівних умов та обмежень розробляється нове містобудівне обґрунтування.

4 СКЛАД І ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

4.1 Містобудівне обґрунтування оформлюється згідно з додатком Б і містить:

а) пояснювальну записку;

б) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (проект).

4.2 Пояснювальна записка складається з таких структурних елементів:

- вступ;

- аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, та характеристику земельної ділянки;

- основні техніко-економічні показники обєкта містобудування, які  характеризують намір забудови;

- розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльний аналіз намірів забудови;

- додатки.

4.3 У «Вступі» наводяться підстави для розроблення містобудівного обґрунтування (рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, завдання на розроблення), головна мета, законодавчі та нормативно-методичні документи щодо розроблення містобудівного обґрунтування, наводиться перелік затвердженої містобудівної документації на дану територію та інші джерела  вихідної інформації.

4.4 Розділ «Аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, та характеристика земельної ділянки» містить:

а) площу та опис меж земельної ділянки, її цільове призначення, відомості про її власника (користувача) за даними Державного земельного кадастру,

б) аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, а також наведену в містобудівній документації характеристику земельної ділянки та суміжних територій, а саме:

1) місце розташування в планувальній структурі території адміністративно-територіальної одиниці,

2) сучасне функціональне використання,

3) характеристику існуючої забудови (призначення будівель та споруд, їх висоту (поверховість), технічний стан),

4) характеристику зелених насаджень та інших елементів благоустрою,

5) характеристику існуючої інженерно-транспортної інфраструктури,

6) функціональне призначення, режим використання (в тому числі забудови),  інженерно-транспортне забезпечення відповідно до положень містобудівної документації,

7) характеристику інженерно-будівельних умов (геологічних, гідрологічних, кліматичних тощо),

8) вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного захисту;

9) характеристику екологічних умов,

10) планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку, а саме:

- санітарно-захисні зони від обєктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо,

- зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, обєктів оздоровчого призначення та інш.,

- зони охорони памяток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту,

- прибережні захисні смуги, водоохоронні зони,

- інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних обєктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній звязку, електропередачі, обєктів транспорту тощо),

- зони особливого режиму використання земель навколо військових обєктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі,

- межі червоних ліній вулиць,

в) планувальні обмеження щодо використання земельної ділянки, які виникли в період після затвердження містобудівної документації.

4.5 В розділі «Основні техніко-економічні показники обєкта містобудування, які  характеризують намір забудови» наводяться:

а) для обєктів цивільного призначення:

 1.  вид обєкта (житловий, дитячий дошкільний, навчальний, охорони здоровя, спортивний тощо),
 2.  площа забудови,
 3.  висота,
 4.  технічні характеристики обєкта (кількість, структура та загальна площа квартир, робоча/торговельна площа, місткість/пропускна здатність або інша технічна характеристика громадських обєктів, розрахункова чисельність населення, персоналу тощо),
 5.  призначення вбудованих та прибудованих приміщень;

б) для обєктів виробничого призначення:

 1.  основний вид діяльності та клас небезпеки виробництва відповідно до санітарної класифікації,
 2.  види продукції та клас її небезпеки,
 3.  потужність виробництва, 
 4.  обсяги вантажних перевезень,
 5.  відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспортних засобів та габарити),
 6.  загальна чисельність працюючих, в тому числі адміністративного персоналу, виробничого персоналу,
 7.  кількість змін,
 8.  склад та характеристика основних будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць (площу, технологічні процеси та обладнання, шкідливі властивості речовин та матеріалів, що використовуються та виділяються, категорію по вибухопожежній та пожежній небезпеці тощо),
 9.  технологічно обумовлені потреби в ресурсах: 
  •  земельних (необхідна площа для постійного та тимчасового використання, функціональне використання),  
  •  сировинних (види, обсяги),
  •  енергетичних (види, обсяги),
  •  водних (обсяги, необхідна якість),
  •  зовнішніх інженерних мереж,
 10.   необхідність улаштування технологічної каналізації та очисних споруд;
 11.   відомості про відходи виробництва (вид, кількість, технологія утилізації);
 12.   перелік і характеристика потенційних джерел впливу на навколишнє середовище, а також можливих меж зон впливу від них.

4.6 В розділі «Розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльний аналіз намірів забудови» містяться розрахунки щодо містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки з врахуванням історико-містобудівного обґрунтування, визначаються граничні параметри забудови земельної ділянки, проводиться порівняльний аналіз намірів забудови на відповідність визначеним умовам та обмеженням. Встановлюється зона впливу обєкта містобудування на прилеглі території з метою визначення переліку відповідних заходів, які необхідно здійснити в разі реалізації наміру забудови для мінімізації негативного впливу на довкілля, умови життя та здоровя людей, що проживають на цій території, а також визначення переліку робіт з реконструкції та технічного переоснащення обєктів соціальної та інженерної інфраструктури, благоустрою тощо.

4.7 До складу додатків входять завдання на розроблення містобудівного обґрунтування , вихідні дані.

4.8 Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (проект, який підлягає затвердженню), складаються з текстової та графічної частин [1].

4.9 Зміст текстової частини містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки відповідає [1, додаток 1]. В п.9 містобудівних умов і обмежень вносяться планувальні обмеження згідно переліку, наведеному в 4.4, б), 10) та в).

4.10 Графічна частина містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки відповідно до [1] містить креслення:

а) ситуаційна схема місця розташування земельної ділянки, на яку наноситься зона впливу обєкта містобудування в разі реалізації наміру забудови. Схема виконується на викопіюванні з чергового плану або на викопіюванні з містобудівної документації (опорного та проектного планів  схеми планування території на місцевому рівні для земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту або з генерального плану для земельної ділянки, розташованої в межах населеного пункту, опорного та проектного планів детального плану території - за наявності), на яке нанесені всі обєкти, побудовані після затвердження цієї документації;

б) схема використання земельної ділянки, яка виконується на оновленій топографо-геодезичній основі М 1:2000, 1:1000 або 1:500 (в залежності від площі території). На схему наносяться:

1) планувальні обмеження відповідно до затвердженої містобудівної документації (згідно переліку, наведеному в 4.4, б), 10)),

2) обмеження щодо використання, які зявились у період після затвердження містобудівної документації,

3) гранична площа забудови, благоустрою, інших видів використання (межі територій для розміщення обєктів забудови, благоустрою, транспортного обслуговування та інших видів використання), пропоноване розташування будівель і споруд, вїзди-виїзди, наявні інженерні мережі;

в) схема (модель) обємно-просторового рішення наміру забудови (необовязкове креслення).

Розробник містобудівного обґрунтування може розробляти додаткові графічні матеріали, які обґрунтовують, ілюструють або деталізують прийняті рішення, в довільному масштабі.

5 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА    ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

5.1 Згідно з чинним законодавством [2] згоду на розроблення містобудівного обґрунтування в залежності від місцезнаходження земельної ділянки надає:

а) виконавчий орган місцевого самоврядування, якщо обєкт планується розмістити в межах населеного пункту;

б) місцевий орган виконавчої влади, якщо обєкт планується розмістити за межами населеного пункту.

 

5.2 Замовником містобудівного обґрунтування може виступати згідно з чинним законодавством [2]:

а) власник (користувач) земельної ділянки,

б) особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення обєкта містобудування в порядку, визначеному земельним законодавством,

в) особа, яка одночасно отримала дозволи відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на розроблення містобудівного обґрунтування та проекту відведення земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності,

г) уповноважена ними особа,

д) відповідний орган містобудування та архітектури - у разі намірів будівництва з ініціативи органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

5.3 Після отримання згоди на розроблення містобудівного обґрунтування замовник згідно з чинним законодавством [3 (ст.888, 889), 4, 2]:

- визначає розробника містобудівного обґрунтування організацію, яка має ліцензію на виконання таких робіт;

- укладає з розробником містобудівного обґрунтування договір на його розроблення з визначенням вартості та строків виконання;

- складає разом з розробником містобудівного обґрунтування проект завдання на його розроблення, погоджує його з місцевим органом містобудування та архітектури (у випадку, коли цей орган не є замовником містобудівного обґрунтування) та затверджує його (рекомендована форма завдання наведена в додатку В);

- надає розробнику містобудівного обґрунтування завдання та вихідні дані для проектування (рекомендований перелік вихідних даних міститься в додатку Г);

- забезпечує організацію погодження містобудівного обґрунтування;

- забезпечує подання містобудівного обґрунтування на державну експертизу;

- приймає участь у громадському обговоренні містобудівного обґрунтування.

5.4 Розробник містобудівного обґрунтування згідно з чинним законодавством [3 (ст.888, 890), 2]:

 •  складає договір на розроблення містобудівного обґрунтування;
 •  бере участь у складанні завдання на розроблення містобудівного обґрунтування;
 •  розробляє містобудівне обґрунтування, здійснює його погодження із замовником, а в разі необхідності також з відповідними підрозділами органів виконавчої влади (за участю замовника);
 •  бере участь у громадському обговоренні.

5.5 Розробник містобудівного обґрунтування може виступати замовником на проведення необхідних досліджень іншими науково-дослідними і проектними організаціями.

5.6 Юридичні відносини між замовником та розробником містобудівного обґрунтування регулюються договором та завданням на розроблення містобудівного обґрунтування [3 (ст.837-864,887-891)].

5.7 Замовник та розробник містобудівного обґрунтування мають право зупинити виконання робіт з обовязковим оформленням двосторонніх актів та проведенням відповідних взаєморозрахунків, які здійснюються згідно з [3 (ст.889, 890)]. Розміри неустойки та порядок її виплати при односторонньому припиненні робіт встановлюються договором.

5.8 При внесенні замовником змін до раніше виданого завдання або вихідних даних, внаслідок чого виникає необхідність здійснення додаткового обсягу робіт, вже виконаних на час внесення змін, їх фінансування проводиться за окремим договором або за додатковими угодами до договору [3 (ст.889)].

5.9 Після завершення розроблення  містобудівного обґрунтування розробник передає його замовнику для організації погодження. Містобудівне обґрунтування погоджується з відповідними органами містобудування та архітектури, земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, природоохоронним та санітарно-епідеміологічним органом. Свої висновки зазначені органи надають протягом місяця з дня подання на їх розгляд містобудівного обґрунтування незалежно один від одного [2].

5.10 Експертиза містобудівного обґрунтування здійснюється за поданням замовника відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [4].

5.11 Громадське обговорення містобудівного обґрунтування проводиться в порядку, визначеному законодавством [2].

5.12 Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, викладені в містобудівному обґрунтуванні за формою, наведеною в додатку В, після його погодження, експертизи та врахування результатів громадського обговорення затверджуються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування [2].

5.13 Строк розроблення і погодження містобудівного обґрунтування, що містить містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, визначається договором і не може перевищувати трьох місяців [2].

5.14 Розробник містобудівного обґрунтування та залучені організації несуть особисту відповідальність за відповідність документації законодавству та державним нормам [2, 3 (ст.890, 891), 5].

5.15 Містобудівне обґрунтування виконується в трьох примірниках. Контрольний примірник містобудівного обґрунтування зберігається в архіві розробника. Два інших примірники передаються замовнику.  Договором може передбачатись більша кількість примірників містобудівного обґрунтування.


Додаток А

(обовязковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 489  “Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування обєктів містобудування”
 2.  Закон України “Про планування і забудову територій”
 3.  Цивільний кодекс України
 4.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 522  “Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації”
 5.  Закон України “Про архітектурну діяльність”


Додаток Б

(довідковий)

ФОРМА МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Б.1 Форма першої сторінки містобудівного обґрунтування

 ПОГОДЖЕНО      ПОГОДЖЕНО

Керівник органу містобудування  Керівник органу земельних

та архітектури     ресурсів

____________________________  ____________________________

«___» ________________ 20__ р.  «___» ________________ 20__ р.

 ПОГОДЖЕНО      ПОГОДЖЕНО

Керівник органу охорони   Керівник природоохоронного культурної спадщини    органу

____________________________  ____________________________

«___» ________________ 20__ р.  «___» ________________ 20__ р.

 ПОГОДЖЕНО      

Керівник санітарно-епідеміологічного

органу       

____________________________  

«___» ________________ 20__ р.  

МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Обєкт

Адреса

Замовник

Керівник організації-розробника     _____________   _____________

       (підпис)   (ПІБ)

МП


Б.2
 Форма викладення проекту текстової частини містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Проект

Містобудівні умови і обмеження

забудови земельної ділянки

______________________________________________________________

(адреса або місце розташування земельної ділянки)

 1.  Вид обєкта містобудування ______________________________________

2. Площа земельної ділянки ___________________________________ гектарів

3. Граничний відсоток забудови земельної ділянки ________________________  

4. Гранична щільність забудови земельної ділянки _____ кв. метрів корисної площі на 1 гектар, _______осіб на 1 гектар (для житлових будинків)

5. Гранична висота будівлі /споруди _______________________________ метрів

6. Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, метрів:

фронтальної ________ , тильної________ м, бокових _______

7. Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній _________ метрів

8. Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд ______ метрів

9. Інші планувальні обмеження _________________________________________

10. Вимоги до організації підїздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів __________________________________

11. Вимоги до орієнтації вїздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо для обєктів масового відвідування відносно елементів планувальної структури ___________________________________________________________

12. Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади з посиланням на номер і дату документа) щодо:

благоустрою та озеленення земельної ділянки _________________________

малих архітектурних форм _________________________________________

елементів зовнішньої реклами ______________________________________

використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху _____________________________________________________________

розташування та використання  вбудовано-прибудованих приміщень ____________________________________________________________________

опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо)

____________________________________________________________________

можливості зміни функціонального призначення обєкта: відомості про історико-культурну та архітектурну цінність обєкта, умови зміни його окремих елементів чи обємно-планувального та/або обємно-просторового рішення в цілому - при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення обєктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди ________________________________________________

13. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу обєкта містобудування в разі реалізації наміру забудови ____________________________________________________________________

14. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства ________________________________________________________               

15. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»__

16. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки _____________________________________________________________________

17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення обєкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту ____________________________________________________________________


Додаток В

(довідковий)

ФОРМА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ

МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

ПОГОДЖЕНО

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Начальник місцевого відділу містобудування та архітектури

____________________________

(посада замовника)

_________ __________________

(підпис)  (імя, прізвище)

_________ __________________

(підпис)  (ім.я, прізвище)

«___»_______________________

«___»_______________________

М.П.

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Керівник організації-розробника містобудівного обґрунтування

_________ __________________

(підпис)  (імя, прізвище)

«___»_______________________

М.П.

ЗАВДАННЯ

на розроблення містобудівного обґрунтування

1 назва обєкта, його адреса (місце розташування)  ____________________

2 замовник містобудівного обґрунтування ___________________________

3 розробник містобудівного обґрунтування __________________________

4 підстава для розроблення містобудівного обґрунтування

_______________________________________________________________

 (№ і дата рішення, назва органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевого самоврядування)

5 відомості про затверджену містобудівну документацію, яка має бути використана при розробленні містобудівного обґрунтування

________________________________________________________________

(вид документації, автор розробки, дата затвердження, орган, який затвердив)

6 перелік проектних робіт (за наявності), які мають бути використані при розробленні містобудівного обґрунтування (історико-містобудівне обґрунтування, проекти встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, інженерного підготовлення території тощо) _________________

7 площа території земельної ділянки, на яку розробляється містобудівне обґрунтування _____________________________________________________ га

8 характеристика сучасного стану використання земельної ділянки ______

9 характеристика наміру забудови (основні техніко-економічні показники обєкта містобудування) _______________________________________________

10 вимоги замовника та органів державного нагляду (за наявності) щодо:

10.1 благоустрою та озеленення земельної ділянки, малих архітектурних форм, елементів зовнішньої реклами ____________________________________

 1.  використання підземного простору, підвалів, цокольних поверхів, перших поверхів _____________________________________________________
  1.  розміщення та використання  вбудовано-прибудованих приміщень __
  2.  опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо) ______
  3.  організації підїздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів _______________________________________
  4.  орієнтації вїздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо для обєктів масового відвідування _____________________________________
  5.  відомостей про історико-культурну та архітектурну цінність обєкта, можливості зміни функціонального призначення обєкта, його окремих елементів чи обємно-планувального та/або обємно-просторового рішення в цілому (при намірі здійснити реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення обєктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди) _______________________________________________
  6.  врахування потреб інвалідів ___________________________________
  7.  необхідності розроблення у складі проектної документації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), заходів у сфері техногенної безпеки, протипожежних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів _____________________________________________

11 перелік науково-дослідних та проектних організацій, які мають бути залучені до розроблення містобудівного обґрунтування ____________________

12 необхідність розроблення схеми (моделі) обємно-просторового рішення наміру забудови ______________________________________________

Відповідальний виконавець (ГАП, ГІП)  ______________    _________________

       (підпис)  (імя, прізвище)


Додаток Г

(довідковий)

СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ

Г.1 Витяг із пояснювальних записок та графічних матеріалів містобудівної документації (схеми планування території на місцевому рівні, генерального плану населеного пункту, детального плану території) з інформацією щодо характеристики земельної ділянки, на яку розробляється містобудівне обґрунтування, та суміжних територій, а саме:

- перспективного функціонального призначення, режиму використання,

- знаходження в санітарно-захисних, охоронних зонах, зонах регулювання забудови,

- інженерно-будівельних умов (геологічних, гідрологічних, кліматичних тощо),

- існуючої забудови (архітектурно-просторова характеристика, призначення будівель та споруд, їх висота (поверховість), технічний стан, характеристика зелених насаджень та інших елементів благоустрою тощо),

- існуючої та проектної інженерно-транспортної інфраструктури,

- заходів з інженерної підготовки території та її захисту,

- екологічних умов.

Г.2 В разі відсутності необхідної інформації в затвердженій містобудівній документації або її застарілості актуальна інформація згідно переліку, наведеному в п.1.

Г.3 Витяги з проектних робіт (за наявності), які мають бути використані при розробленні містобудівного обґрунтування (історико-містобудівне обґрунтування, проекти встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, інженерного підготовлення території тощо).

Г.4 Дані Державного земельного кадастру щодо площі, опису меж земельної ділянки, прав на неї, відомостей про її власника (якщо замовником є користувач земельної ділянки).

Г.5 Характеристика наміру забудови (основні техніко-економічні показники обєкта містобудування):

а) для обєктів цивільного призначення:

 •   вид обєкта (житловий, дитячий дошкільний, навчальний, охорони здоровя, спортивний тощо),
 •   бажані розміри (площа забудови, висота (кількість поверхів)),
 •   технічні характеристики обєкта (кількість, структура та загальна площа квартир, робоча/торговельна площа, місткість/пропускна здатність або інша технічна характеристика громадських обєктів, розрахункова чисельність населення, персоналу),
 •  призначення вбудованих та прибудованих приміщень;

б) для обєктів виробничого призначення:

 •  основний вид діяльності та клас небезпеки виробництва відповідно до санітарної класифікації,
 •   перелік продукції та клас її небезпеки,
 •   потужність виробництва, 
 •   обсяги вантажних перевезень,
 •   відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспортних засобів та габарити),
 •   загальну чисельність працюючих, в тому числі адміністративного персоналу, виробничого персоналу,
 •   кількість змін,
 •   склад та характеристику основних будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць (площу, технологічні процеси та обладнання, шкідливі властивості речовин та матеріалів, що використовуються та виділяються, категорію по вибухопожежній та пожежній небезпеці тощо),
 •   технологічно обумовлені потреби в ресурсах: 
  •  земельних (необхідна площа для постійного та тимчасового використання, функціональне використання),  
  •  сировинних (види, обсяги),
  •  енергетичних (види, обсяги),
  •  водних (обсяги, необхідна якість),
  •  зовнішніх інженерних мереж,
 •  необхідність улаштування технологічної каналізації та очисних споруд;
 •   відомості про відходи виробництва (вид, кількість, технологія утилізації);
 •  перелік і характеристику потенційних джерел впливу на навколишнє середовище, а також можливих меж зон впливу від них.

Г.6 Відомості про історико-культурну та архітектурну цінність обєкта - при намірі здійснити реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне  переоснащення, капітальний ремонт будівлі/споруди.

Г.7 Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаний замовником відповідно до вимог земельного законодавства.

Г.8 Графічні матеріали (на паперовому та електронному (за наявності) носіях):  

- оновлена топографо-геодезична основа М 1:2000, 1:1000 або 1:500 (визначається в завданні),

- викопіювання із схеми планування території на місцевому рівні, генерального плану, детального плану території з відображенням земельної ділянки та суміжних територій, планувальних обмежень,

- викопіювання з чергового плану з відображенням земельної ділянки та суміжних територій,

- зони впливу обєкта містобудування в разі реалізації наміру забудови (відповідно до вимог, встановлених нормативними документами та передпроектними роботами).


Додаток Д

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1.  Земельний кодекс України
  1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328  “Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення обєкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”
  2.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 “Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”
  3.  ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”
  4.  ДБН В.2.2-4-97 “Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів”
  5.  ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”
  6.  ДБН В.2.2-10-2001 “Заклади охорони здоровя”
  7.  ДБН В.2.2-11-2002 “Підприємства побутового обслуговування. Основні положення”
  8.  ДБН Б.1.1-4-2002 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування”
  9.  ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
  10.  ДБН В.2.2-13-2003 “Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”
  11.  ДБН А.2.2-3-2004 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”
  12.  ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”
  13.  ДБН В.2.2-20:2008 “Готелі”
  14.  СНиП II-89-80 Строительные нормы и правила. Часть II Нормы проектирования. Глава 89 Генеральные планы промышленных предприятий
  15.  СНиП 2.09.02-85 Производственные здания
  16.  СниП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
  17.  Наказ Державної служби охорони культурної спадщини від 22 березня 2004 р. № 7 «Про затвердження Порядку розроблення історико-містобудівного обґрунтування»


Код УКНД
 ______________________________________________________

Ключові слова: зона впливу обєкта містобудування, містобудівне обгрунтування, містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, намір забудови, обєкт містобудування.Спонсоры раздела: