Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Правила улаштування електроустановок. ПУЕ:2006. Розділ 2

Название (рус.) Правила улаштування електроустановок. ПУЕ:2006. Розділ 2
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ПУЭ
Рег. номер ПУЕ:2006
Дата принятия 05.07.2006
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінпаливенерго

України від "5" січня 2006 р № 3

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

РОЗДІЛ 2

ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання
напругою до
1 кВ

Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання
напругою вище
1 кВ до 750 кВ

Видання офіційне

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2006


УДК 621.315

Глави 2.4 і 2.5 Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) перероблені згідно з вимогами чинних в Україні стандартів, будівельних норм і правил, рекомендацій МЕК і погоджені Держбудом України, Держнаглядохоронпраці, Державним департаментом пожежної безпеки МВС України та іншими відомствами.

З огляду на тривалість термінів перероблення, окремі розділи та глави ПУЕ в новій редакції видаються в міру завершення робіт з їх перегляду, узгодження та затвердження.

Вимоги глав 2.4 та 2.5 Правил улаштування електроустановок обов'язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями і підприємцями незалежно від форм власності.

Зауваження і пропозиції щодо змісту глав 2.4 і 2.5 ПУЕ
слід надсилати в інститут «Укрсільенергопроект» за адресою:
04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька, 11/8


ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

Державним підприємством Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний
та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект», (керівник розробки В.В. Лях)
за участю:
Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», Донбаської національної академії будівництва та архітектури,
Полтавського технічного університету
ім. Ю.В. Кондратюка,
Інституту «УкрНДІпроектстальконструкція»
ім. В. М. Шимановського,
ТОВ «Содружество», Української науково-технічної електроенергетичної асоціації «АсЕлЕнерго»,
Київської обласної організації Спілки наукових та інженерних об'єднань України

3 УЗГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України
(С.М. Тітенко),
29.12.2005 р.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України (С.Я. Меженний), 09.09.2005 р.

Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Г.М. Суслов), листи від 09.08.2005 р.
№ 06-11/4208, №06-1 1/4209

Державним Департаментом пожежної безпеки (В.В. Бовсуновський), лист від 15.08.2005 р. № 21/3/2192

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (О.Г. Яворська) лист
від
25.06.2005 р. № 5620/21-10

Державним комітетом України з будівництва та архітектури (О.М. Бондаренко), лист
від
28.10.2005 р. № 2/8-863

Міністерством охорони здоров'я України (Г.Ф. Бурлак), лист від 25.10.2005 р. № 7-03-182

ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго"»
(Г.І. Гримуд) лист від
08.09.2005 р. № 30-33/4926


Юридичним департаментом Міністерства палива
та енергетики (Г.Б. Пітік), 29.12.2005 р.

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Г.П. Хайдурова), 30.12.2005 р.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України
(І.В. Плачков), наказ від
5 січня 2006 р № 3

5 НАДАНО ЧИННОСТІ

З 5 липня 2006 р.

6 ЗАМІСТЬ

Глав 2.4 і 2.5 Правил устройства электроустановок
6-е издание,
Москва, Энергоатомиздат, 1985 г.

7 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

2011 рік

З наданням чинності новій редакції глав ПУЕ 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» визнати такими, що втратили чинність на території України:

глава 2.4 «Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ» і глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ» Правил устройства электроустановок, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985, затверджені Головтехуправлінням Міненерго СРСР зі змінами і доповненнями від 27.12.83 рішенням за № Э-8/83,

ВБН В.2.5-341.004.001.001-02 Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 06.12.2002 р.  713,

ВБН В.2.5-34.20.176-2004, ГНД 34.20.176-2004 Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою 6-36 кВ з проводами із захисним покриттям, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.03.2004 р № 130,

ГКД 34.20.505-2003 Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кВ, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 12.05.2003 р № 223.

© ОЕП «ГРІФРЕ» 2006

Право власності на цей документ належить ОЕП "ГРІФРЕ". Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до ОЕП "ГРІФРЕ".


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05 січня 2006 року м Київ № 3

Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 Правил улаштування електроустановок

Державним підприємством «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут „Укрсільенергопроект"» з Державним проектно-вишукувальним та науково-дослідним інститутом «Укренергомережпроект», Донбаською національною академією будівництва та архітектури, Полтавським технічним університетом та іншими на замовлення Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» переглянуто і підготовлено нову редакцію глави 2.4 «Повітряні лінії елетропередавання напругою до 1 кВ» та глави 2.5 «Повітряні лінії елетропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), які погоджено Держбудом України, Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, Державним комітетом з нагляду за охороною праці, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та природних ресурсів.

З метою введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 ПУЕ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити главу 2.4 «Повітряні лінії елетропередавання напругою до 1 кВ» і главу 2.5 «Повітряні лінії елетропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ у новій редакції, що додається.

2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» Інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести глави 2.4 та 2.5 ПУЕ до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.

3. Енергетичним компаніям і підприємствам замовити в Об'єднанні енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» необхідну кількість примірників глав 2.4 та 2.5 ПУЕ і оплатити витрати на їх розроблення та тиражування.

4. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Коданьова В.Т.) після реєстрації глав 2.4 та 2.5 ПУЕ забезпечити їх видання та розповсюдження на підставі замовлень зацікавлених організацій

5. 3 введенням в дію глав 2.4 та 2.5 ПУЕ вважати такими, що втратили чинність:

- глави 2.4 та 2.5 ПУЭ-86, видання 6-е;

- ВБН В.2.5-34.004.001.001-02 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами»;

- ВБН В.2.5-34.20.176-2004 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою 6-35 кВ з проводами із захисним покриттям»,

- ГКД 34.20.505-2003 «Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кВ».

6. Термін введення в дію глав 2.4 та 2.5 ПУЕ  шість місяців після дати видання цього наказу.

7. Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго (Улітіч Ю.І.), Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Коданьова В.Т.) та Інституту «Укрсільенергопроект» (Лях В.В.) до 28.02.06 розробити програму заходів щодо впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ.

 1.   Державному підприємству УНДПВКТІ «Укрсільенергопроект» (Лях В.В.) забезпечити науково-технічний супровід процесу впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ.
 2.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Тітенка С.М.
 3.  

Міністр  І.Плачков


ЗМІСТ

2.4.1-2.4.3

2.4.1-2.4.9

2.4.10

2.4.11-2.4.22

2.4.23-2.4-29

2.4.30-2.4.32

2.4.33-2.4.44

2.4.45-2.4.49

2.4.50-2.4.63

2.4.64-2.4.81

2.4.82-2.4.87

2.5.1-2.5.6

2.5.7-2.5.24

2.5.25-2.5.29

2.5.30-2.5-31

2.5.32-2.5.37

2.5.38-2.5.56

2.5.57-2.5.61

2.5.62-2.5.64

2.5.65

2.5.66-2.5.70

2.5.71-2.5.73

2.5.74-2.5.85

2.5-86-2.5.94

2.5.95-2.5.102

2.5.103-2.5.114

2.5.115-2.5.133

2.5.134-2.5.137

2.5.138-2.5.159

2.5.160-2.5.164

2.5.165-2.5.168

2.5.169-2.5.178

2.5.179-2.5.189

2.5.190-2.5.206

2.5.207-2.5.213

2.5.214-2.5.221

2.5.222-2.5.225

2.5.226-2.5.234

2.5.235-2.5.237

2.5.238-2.5.239

2.5.240

2.5.241-2.5.248

2.5.249-2.5.252

2.5.253-2.5.254

Додаток А

Додаток Б

ГЛАВА 2.4 ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

НАПРУГОЮ ДО 1 КВ

[0.1] МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

[0.1.1] Міністр  І.Плачков

[0.1.2]
Розділ 2
ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

[1] Сфера застосування. Визначення

[2] Загальні вимоги

[3] Кліматичні умови

[4] Проводи. Лінійна арматура

[5] Розташування проводів на опорах

[6] Ізоляція

[7] Заземлення. Захист від перенапруг

[8] Опори

[9] Габарити, перетини і зближення

[10] Перетини, зближення, сумісна підвіска ліній до 1 кВ з лініями зв'язку (ЛЗ), лініями радіотрансляційних мереж (ЛРМ), кабельного телебачення (КТ)

[11] Перетини і зближення ПЛІ (ПЛ) з інженерними спорудами

[11.0.1] Розділ 2
ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

[12] ГЛАВА 2.5
ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ ВИЩЕ 1 кВ ДО 750 кВ

[13] Сфера застосування. Визначення

[14] Загальні вимоги

[15] Вимоги до механічної міцності повітряних ліній

[15.0.0.1] Розрахунки

[15.0.0.2] Назва характеристики

[15.0.0.3] Напруга лінії, кВ

[16] Кліматичні умови

[17] Ожеледні навантаження

[18] Вітрові навантаження

[19] Температурні кліматичні впливи

[20] Навантаження від ваги конструкцій і ґрунтів

[21] Монтажні навантаження

[22] Навантаження, створені натягом проводів і тросів

[23] Інші впливи

[24] Розрахункові режими та сполучення навантажень повітряних ліній

[25] Проводи і грозозахисні троси

[25.0.0.1] Проводи і троси

[25.0.0.2] Проводи і троси

[25.0.0.3] Сталеві

[26] Розташування проводів і тросів та відстані між ними

[27] Ізолятори і арматура

[28] Захист ПЛ від перенапруг, заземлення

[29] Опори і фундаменти

[30] Розташування волоконно-оптичних ліній зв'язку на ПЛ

[31] Проходження ПЛ по ненаселеній і важкодоступній місцевостях

[32] Проходження ПЛ по території, зайнятій насадженнями

[33] Проходження ПЛ по населеній місцевості

[33.0.0.1] Напруга, кВ

[34] Перетин і зближення ПЛ між собою

[34.0.0.1] Ділянки траси ПЛ

[35] Перетин і зближення ПЛ зі спорудами зв'язку, сигналізації та лініями радіотрансляційних мереж

[36] Перетин і зближення ПЛ із залізницями

[37] Перетин і зближення ПЛ з автомобільними дорогами

[38] Перетин, зближення або паралельне проходження ПЛ із тролейбусними і трамвайними лініями

[39] Перетин ПЛ з водними просторами

[40] Проходження ПЛ по мостах

[41] Проходження ПЛ по греблях і дамбах

[42] Зближення ПЛ з вибухо- і пожежонебезпечними установками

[43] Перетин і зближення ПЛ з надземними і наземними трубопроводами, спорудами для транспортування нафти і газу та канатними дорогами

[44] Перетин і зближення ПЛ з підземними трубопроводами

[45] Зближення ПЛ з аеродромами

[45.0.1]
Додаток А
до глави 2.5 «Повітряні лінії
електропередавання напругою
вище 1 кВ до 750 кВ»
(обов'язковий)

[46] Методика перевірки кліматичних навантажень для ліній класів безвідмовності 3 КБ і 4 КБ

[46.0.1]
Додаток Б
до глави 2.5 «Повітряні лінії
електропередавання напругою
вище 1 кВ до 750 кВ»
(обов'язковий)

[47] Методика визначення кліматичних навантажень для гірської місцевості


Розділ 2
ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ГЛАВА 2.4

ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ ДО 1 кВ

Чинний з п'ятого липня 2006 р.

Сфера застосування. Визначення

2.4.1 Ця глава Правил поширюється на повітряні лінії електропередавання змінного струму напругою до 1 кВ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами, а також на відгалуження від цих ліній до вводів в будівлі (споруди) із застосуванням самоутримних ізольованих проводів, які знову будуються та реконструюються.

Правила не поширюються на лінії, спорудження яких визначається особливими правилами та нормами (контактні мережі міського електротранспорту і т. ін.).

Додаткові вимоги до повітряних ліній напругою до 1 кВ подані в главах 1.7, 2.5, 6.3, 7.7.

Кабельні вставки в лінію та кабельні відгалуження від лінії слід влаштовувати згідно з вимогами глави 2.3.

2.4.2 Повітряна лінія електропередавання напругою до 1 кВ споруда для передавання електричної енергії проводами, розташованими на відкритому повітрі і закріпленими за допомогою ізоляторів і арматури на опорах або кронштейнах на стояках будівель і інженерних спорудах (мостів, шляхопроводів і т. п.). Надалі в тексті повітряна лінія із застосуванням самоутримних ізольованих проводів позначається ПЛІ, а із застосуванням неізольованих проводів  ПЛ.

Самоутримний ізольований провід (СІП)  скручені в джгут ізольовані жили, що не вимагають спеціального утримного троса. Механічне навантаження може сприйматися утримною жилою або всіма провідниками джгута. Ізоляція жил СІП повинна виготовлятися з матеріалу, стійкого до впливу зовнішнього середовища, та відповідати вимогам до непоширення горіння.

2.4.3 Магістраль  відрізок повнофазної лінії електропередавання від живильної трансформаторної підстанції до найбільш віддаленої точки. До магістралі можуть приєднуватися лінійні відгалуження та відгалуження до вводів.

Лінійне відгалуження  частина лінії електропередавання, яка має два і більше прогони і приєднана одним кінцем до магістралі.

Відгалуження до вводу в будівлю (споруду)  проводи від опори, на якій здійснено відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

Загальні вимоги

2.4.4 У розрахунках механічної частини розрізняють такі режими роботи лінії: нормальний режим  режим з необірваними проводами; аварійний режим  режим з обірваними проводами; монтажний режим  режим в умовах монтажу опор і проводів.

Механічний розрахунок елементів лінії електропередавання слід здійснювати за методами, поданими в главі 2.5, як для ПЛ першого класу безвідмовності (1КБ) відповідно до 2.5.26.

Механічний розрахунок лінії до 1 кВ в аварійному режимі не провадиться.

2.4.5 Повітряні лінії електропередавання слід розташовувати таким чином, щоб їх опори не загороджували входи в будівлі і в'їзди у двори, не утруднювали рух транспорту і пішоходів. У місцях, де існує небезпека наїзду транспорту (в'їзди у двори, біля з'їздів з доріг, у разі перетину доріг тощо) опори рекомендується захищати від наїзду (наприклад, відбійними тумбами).

Допускається прокладання СІП на стінах будинків і споруд з урахуванням вимог пункту 2.4.55 та вимог глави 2.1.

2.4.6 Якщо лінія електропередавання проходить лісовими масивами або зеленими насадженнями, вирубка просік є не обов'язковою; у цьому разі допускається вирубування окремих дерев, які створюють загрозу для проводів лінії.

Відстань від проводів за найбільшої стріли провисання або найбільшого їх відхилення до дерев і кущів для СІП не нормована, а для неізольованих проводів має бути не меншою ніж 1 м з кожного боку ПЛ.

 1.   На кожній опорі лінії електропередавання на висоті не менше ніж 1,5 м від землі повинні бути встановлені (нанесені) порядковий номер і рік встановлення опори. Крім того, на першій від підстанції опорі і на опорах, що обмежують перетин з іншими лініями, додатково повинні бути нанесені диспетчерський номер лінії та номер підстанції, від якої ця лінія відходить. На опорах, які встановлюють на відстані менше 4 м від кабельних ліній зв'язку, додатково повинні бути встановлені (нанесені) плакати або застережні знаки, на яких зазначають відстань від опори до лінії зв'язку, ширину охоронної зони і телефони власника лінії зв'язку та лінії електропередавання.
 2.    Захист елементів і деталей опор від корозії повинен відповідати вимогам 2.5.19 і 2.5.21 та чинним будівельним нормам і правилам.

2.4.9 Захист ліній від електричного перевантаження необхідно здійснювати згідно з вимогами глави 3.1.

Кліматичні умови

2.4.10 Кліматичні умови для розрахунку ліній напругою до 1 кВ у нормальному режимі слід приймати згідно з 2.5.30-2.5.63 як для ПЛ першого класу безвідмовності. Поєднання кліматичних умов приймається відповідно до 2.5.76.

Проводи. Лінійна арматура

2.4.11 Для спорудження повітряних лінії до 1 кВ, як правило, слід застосовувати СІП.

У місцях, де досвідом експлуатації встановлено руйнування неізольованих проводів від корозії (узбережжя морів, солоних озер, промислові райони та райони засолених пісків), а також у місцях, де на підставі даних вишукувань таке руйнування можливе, для спорудження ліній необхідно застосовувати тільки СІП. У цьому разі застосування СІП з неізольованою утримною жилою забороняється.

Магістральні ділянки ПЛІ рекомендується здійснювати трифазними СІП. Кількість додаткових жил СІП визначається проектом.

На відгалуженнях до вводів в будівлі (споруди) необхідно застосовувати СІП. Усі жили СІП на відгалуженнях до вводів в будівлі повинні бути ізольованими.

2.4.12 Вибір перерізу проводів лінії до 1 кВ здійснюється згідно з вимогами глави 1.3.

Вибраний переріз СІП додатково перевіряється за тривало допустимим струмом навантаження з урахуванням сонячної радіації району будівництва лінії та на термічну стійкість до дії струмів короткого замикання. Допустимий струм навантаження з урахуванням сонячної радіації та допустимий струм короткого замикання приймаються за технічними умовами на виготовлення СІП.

2.4.13 За умови механічної міцності на магістральних ділянках ліній, лінійних відгалуженнях і відгалуженнях до вводів в будівлі (споруди) необхідно застосовувати багатодротові проводи з мінімальним перерізом, не меншим за подані в таблицях 2.4.1 і 2.4.2.


Таблиця
2.4.1 Мінімально допустимий переріз жили
СІП за умови механічної міцності

Район ожеледі

Переріз жили СІП на магістралі ПЛІ або лінійному відгалуженні, мм

Переріз жили СІП на відгалуженні до вводу в будівлю (споруду), мм2

1-3

25 (25)*

16

4-6

35 (25)*

16

* У дужках подано мінімальний переріз жил СІП з чотирма утримними жилами.

Таблиця 2.4.2 Мінімально допустимий переріз неізольованих проводів за умови механічної міцності

Район ожеледі

Матеріал проводу

Переріз проводу на магістралі ПЛ або лінійному відгалуженні, мм2

1-3

Алюміній (А) або нетермооброблений алюмінієвий сплав АВЕ (АН)

25

Сталеалюмінієвий (АС) або термооброблений алюмінієвий сплав АВЕ (АЖ)

25

4-6

А, АН

35

АС, АЖ

25

 1.    Магістраль лінії рекомендується виконувати проводами одного перерізу. У разі обґрунтування допускається виконувати магістраль проводами різного перерізу.
 2.    Механічний розрахунок проводів ліній електропередавання здійснюється за методом допустимих механічних напружень для умов, визначених пунктами 2.5.30  2.5.62. Величина механічного напруження в проводах повинна бути не більше наведеної в таблиці 2.4.3, а відстань від проводів до поверхні землі, споруд та заземлених елементів опор повинна відповідати вимогам цієї глави.


Таблиця
2.4.3 Допустиме механічне напруження в проводах лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Провід

Допустиме механічне напруження, %,

межі міцності у разі розтягування

за найбільшого зовнішнього навантаження або за нижчої температури повітря

за середньорічної температури повітря

СІП з однією утримною жилою перерізом 25-120 мм2

40

30

СІП з усіма утримними жилами перерізом 25-120 мм2:

35

30

Неізольовані проводи

- алюмінієві перерізом, мм2:

25-95

35

30

120

40

30

- із термообробленого і нетермообробленого алюмінієвого сплаву АВЕ перерізом, мм2:

25-95

40

30

120

45

30

- сталеалюмінієві перерізом,

мм2:

25

35-95

35

40

30

30

Межа міцності проводів у разі розтягування та інші параметри приймаються за технічними умовами на їх виготовлення.

 1.    Механічні навантаження СІП з однією утримною жилою повинна сприймати саме ця жила, а для СІП з усіма утримними жилами  всі жили скрученого джгута.
 2.    Довжина прогону відгалуження до вводу в будівлю (споруду) не повинна перевищувати 25 м. Якщо ця відстань становить більше 25 м, на відгалуженні необхідно встановлювати додаткову опору.

СІП відгалужень від опор до вводів у будівлі (споруди) повинні мати анкерне кріплення.

У разі влаштування відгалужень до вводів в будівлі (споруди) сам ввід до ввідного пристрою рекомендується виконувати тим же СІП, що й відгалуження до вводу. У цьому випадку слід також дотримуватися вимог глави 2.1.

2.4.18 Жили СІП або неізольовані проводи в прогонах необхідно з'єднувати за допомогою з'єднувальних затискачів. В одному прогоні допускається не більше одного з'єднання на кожен неізольований провід і не більше одного з'єднання  системи СІП. З'єднання, які піддаються натягу, повинні мати механічну міцність не менше ніж 90% розривного зусилля проводу.

Проводи різних марок або перерізу необхідно з'єднувати тільки в петлях анкерних опор. Неізольовані проводи в петлях анкерних опор з'єднуються за допомогою затискачів або зварювання. Місця з'єднання ізольованих жил СІП повинні мати світлостабілізовану ізоляцію.

2.4.19 Кріплення СІП на магістральних ділянках ПЛІ і відгалуженнях від них необхідно здійснювати із застосуванням такої лінійної арматури:

кріплення утримної жили (утримних жил) на проміжних і кутових проміжних опорах  за допомогою підтримувальних затискачів;

анкерне (кінцеве) кріплення утримної жили (утримних жил) на опорах анкерного типу, а також кінцеве кріплення утримної жили (утримних жил) відгалуження на опорі і на вводі у будівлю (споруду)  за допомогою натяжних (анкерних) затискачів.

За допомогою відгалужувальних затискачів, які проколюють ізоляцію СІП, здійснюються:

відгалуження від ізольованих жил магістралі;

приєднання заземлювальних провідників до ізольованої жили, яка виконує функцію РЕN (РЕ)-провідника;

приєднання ліхтарів вуличного освітлення до ліхтарної жили та до ізольованого РЕN-провідника і з'єднання корпусів світильників з РЕN-провідником;

приєднання заземлювального провідника опори до ізольованого РЕN-провідника.

У разі застосування СІП з ізольованою утримною жилою підтримувальні та натяжні (анкерні) затискачі повинні мати вкладиші або корпуси з ізоляційного матеріалу, які запобігають руйнуванню ізоляції проводів.

Відгалужувальні затискачі повинні забезпечувати надійний контакт відгалуження (приєднання) без зняття ізоляції з ізольованих жил СІП.

Затискачі, за допомогою яких здійснюється відгалуження від ізольованих жил або приєднання до них, повинні мати захисні ізолювальні кожухи.

На ПЛІ рекомендується застосовувати таку фурнітуру:

1) бандажні стрічки, призначені для обтискання скручених в джгут проводів. Вони встановлюються в місцях, де в процесі монтажу можливе розкручування джгута СІП з однією утримною жилою, а саме:

біля анкерних затискачів,

з обох боків окремих або груп з'єднувальних затискачів,

з обох боків підтримувального затискача;

2) захисні ковпачки, призначені для ізоляції кінців жил СІП; вони повинні захищати вільні від приєднань кінці ізольованих проводів.

 1.    Кріплення підтримувальних і натяжних (анкерних) затискачів до опор ПЛІ, будівель і споруд необхідно здійснювати за допомогою гаків, кронштейнів або інших конструкцій.
 2.    Кріплення неізольованих проводів до ізоляторів і ізолювальних траверс на опорах ПЛ рекомендується виконувати одинарним, за винятком опор, які обмежують прогони перетину. Кріплення неізольованих проводів до штирових ізоляторів на проміжних опорах необхідно, як правило, виконувати до шийки ізолятора з внутрішньої сторони відносно стояка опори.
 3.    Гаки, штирі та інші вузли кріплення слід розраховувати для нормального режиму роботи лінії за методом руйнівних навантажень згідно з 2.5.106 і 2.5.107.

Розташування проводів на опорах

2.4.23 На опорах допускається будь-яке розташування ізольованих і неізольованих проводів лінії електропередавання незалежно від кліматичних умов. РЕN (РЕ)-провідник ПЛ з неізольованими проводами необхідно розташовувати нижче фазних проводів.

Неізольовані проводи зовнішнього освітлення на опорах ПЛ повинні розташовуватися, як правило, над РЕN (РЕ)-провідником, а ізольовані проводи на опорах ПЛІ можуть розташовуватися вище або нижче СІП, а також бути додатковими жилами в джгуті СІП.

2.4.24 Захисні і секціонувальні пристрої, які встановлюються на опорах, слід розташовувати на висоті не нижче 3,0 м, а апарати для приєднання електроприймачів  на висоті 1,6 м від поверхні землі.

 1.    Відстань між неізольованими проводами ПЛ на опорі і в прогоні за умовою їх зближення в прогоні за найбільшої стріли провисання до 1,2 м повинна бути не менше 0,6 м. За найбільшої стріли провисання понад 1,2 м цю відстань необхідно збільшувати пропорційно відношенню найбільшої стріли провисання до стріли 1,2 м.
 2.    Відстань по вертикалі між проводами різних фаз на опорі в разі відгалуження від ПЛ, а також у разі перетину різних ПЛ напругою до 1 кВ на спільній опорі повинна бути не менше ніж 0,1 м.

Відстань від проводів ПЛ до будь-яких елементів опор повинна бути не менше ніж 0,05 м.

2.4.27 Сумісне підвішування на спільних опорах неізольованих проводів ПЛ напругою до 1 кВ та СІП допускається за дотримання таких вимог:

неізольовані проводи ПЛ повинні бути розташовані вище СІП;

відстань між проводами ПЛ і СІП на опорі і в прогоні за температури повітря плюс 15°С без вітру повинна бути не менше ніж 0,5 м.

У разі сумісного підвішування на спільних опорах різних кіл ПЛІ відстань між СІП різних кіл на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,3 м.

2.4.28 У разі сумісного підвішування на спільних опорах неізольованих проводів ПЛ напругою до 10 кВ і проводів ПЛІ або ПЛ напругою до 1 кВ необхідно забезпечувати виконання таких вимог:

- лінію до 1 кВ необхідно влаштовувати за розрахунковими умовами ПЛ напругою до 10 кВ;

проводи ПЛ напругою до 10 кВ слід розташовувати вище проводів лінії до 1 кВ. Відстань по вертикалі між ближніми проводами ліній різної напруги на спільній опорі, а також у прогоні за температури повітря плюс 15 °С без вітру повинна становити не менше ніж: 1 м  у разі підвішування СІП і 2,0 м  у разі підвішування неізольованих проводів ПЛ напругою до 1 кВ;

проводи ПЛ напругою до 10 кВ, які прокладаються на штирових ізоляторах, повинні мати подвійне кріплення.

2.4.29 У разі сумісного підвішування на спільних опорах проводів ПЛЗ напругою 10 кВ і проводів ПЛ або ПЛІ напругою до 1 кВ необхідно забезпечувати виконання таких вимог:

лінію до 1 кВ необхідно влаштовувати за розрахунковими умовами ПЛЗ напругою до 10 кВ;

проводи ПЛЗ 10 кВ необхідно розташовувати вище проводів лінії до 1 кВ. Відстань по вертикалі між ближніми проводами ліній різної напруги на спільній опорі, а також у прогоні за температури повітря плюс 15°С без вітру повинна становити не менше ніж: 0,5 м  у разі підвішування СІП і 1,5 м  у разі підвішування неізольованих проводів ПЛ до 1 кВ;

кріплення проводів ПЛЗ напругою до 10 кВ на штирових ізоляторах повинно бути посиленим.

Ізоляція

 1.    Самоутримні ізольовані проводи закріплюються на опорах ПЛІ за допомогою спеціальної арматури без застосування ізоляторів.
 2.    На ПЛ з неізольованими проводами незалежно від матеріалу опор, ступеня забруднення атмосфери та інтенсивності грозової діяльності слід застосовувати ізолятори або траверси з ізолювального матеріалу.

2.4.32 На опорах відгалужень від ПЛ з неізольованими проводами рекомендується застосовувати багатошийкові ізолятори або здійснювати відгалуження із застосуванням додаткових ізоляторів.

Заземлення. Захист від перенапруг

2.4.33 Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту.

Залізобетонні опори повинні мати металевий зв'язок між установленими металоконструкціями, арматурою стояків, підкосів та відтяжок.

2.4.34 На ПЛ (ПЛІ) до 1 кВ повинні бути влаштовані заземлювальні пристрої, призначені для захисту від грозових перенапруг (2.4.40) і повторного заземлення РЕN (РЕ)-провідника (2.4.42). Опір кожного із заземлювальних пристроїв повинен бути не більше 30 Ом.

Відкриті провідні частини електрообладнання, установленого на опорах ПЛ (комутаційні апарати, шафи і щитки для приєднання електроприймачів тощо) повинні приєднуватися до РЕN (РЕ)-провідника лінії.

2.4.35 На опорах ПЛІ з неізольованим РЕN-провідником елементи, зазначені в 2.4.33, повинні бути додатково з'єднані з РЕN-провідником на кожній опорі.

На опорах ПЛІ з ізольованим РЕN-провідником елементи, зазначені в 2.4.33, з'єднуються з РЕN-провідником лише на опорах, які мають заземлювальні пристрої.

У разі сумісного підвішування на спільних металевих або залізобетонних опорах лінії напругою вище 1 кВ і ПЛІ напругою до 1 кВ РЕN-провідник ПЛІ незалежно від того, ізольований він чи неізольований, повинен бути з'єднаний із заземлювальним провідником опори (арматурою опори) на кожній опорі.

 1.    Гаки і штирі фазних проводів, установлені на дерев'яних опорах, повинні бути з'єднані з РЕN-провідником лише на опорах, які мають заземлювальні пристрої.
 2.    Гаки, штирі та арматура опор лінії напругою до 1 кВ, що обмежують прогони перетину, та опор із сумісною підвіскою проводів необхідно заземлювати. Опір заземлювального пристрою повинен бути не більше 30 Ом.
 3.    У разі переходу повітряної лінії в кабельну металеву оболонку кабелю необхідно приєднувати до РЕN-провідника. Крім того, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруги (ОПН).
 4.    З'єднання захисних і заземлювальних провідників між собою, приєднання їх до верхнього заземлювального випуску стояка залізобетонної опори, до гаків і кронштейнів, а також металоконструкцій опор та устаткування, встановленого на опорах, необхідно здійснювати за допомогою зварювання або болтового з'єднання.

Приєднання заземлювальних провідників (спусків) до заземлювачів у землі здійснюється шляхом зварювання.

2.4.40 У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг (2.4.34). Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більше ніж 100 м.

Крім того, зазначені заземлювальні пристрої повинні бути влаштовані:

- на опорах з відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби тощо) або які мають велику господарську цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщення, склади, гаражі тощо);

- на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення цієї ж лінії за таких умов повинна бути не більшою за 50 м.

У зазначених місцях рекомендується встановлення грозозахисних пристроїв (обмежувачів перенапруг).

 1.    Грозозахисні пристрої, установлені на опорах, повинні приєднуватися до заземлювача найкоротшим шляхом.
 2.    Повторні заземлення РЕN-провідника необхідно влаштовувати на кінцях ліній або відгалужень від них довжиною понад 200 м.

Для повторних заземлень РЕN-провідника слід використовувати передусім природні заземлювачі (наприклад, підземні частини опор), а також заземлювальні пристрої для захисту від грозових перенапруг. Сумарний опір розтікання всіх повторних заземлювачів РЕN-провідника (в тому числі, природних) кожної лінії напругою 0,38 кВ джерела трифазного струму незалежно від пори року повинен бути не більше 10 Ом.

Якщо питомий опір землі  >100 Ом.м, то опір повторних заземлень допускається збільшувати в 0,01  раза, але не більше ніж в 10 разів.

 1.    На початку і в кінці кожної магістралі ПЛІ на проводах рекомендується встановлювати затискачі для приєднання переносного заземлення.
 2.    Для заземлювальних провідників допускається застосовувати круглу сталь діаметром не менше 6 мм.

Опори

2.4.45 Для спорудження ліній електропередавання напругою до 1 кВ можуть застосовуватися залізобетонні, дерев'яні, дерев'яні із залізобетонними приставками і металеві опори.

Для спорудження ліній слід застосовувати такі типи опор:

 1.  проміжні опори, які встановлюються на прямих ділянках траси; ці опори в нормальному режимі роботи не сприймають зусиль, спрямованих уздовж лінії;
 2.  анкерні опори, які встановлюються для обмеження анкерного прогону, а також у місцях зміни кількості, марок і перерізу проводів. Ці опори повинні сприймати в нормальному режимі роботи зусилля від різниці натягу проводів, спрямованого вздовж лінії;
 3.  кутові опори, які встановлюються в місцях зміни напрямку траси лінії. Ці опори в нормальному режимі роботи повинні сприймати сумарне навантаження від натягу проводів суміжних прогонів. Кутові опори можуть бути проміжного та анкерного типів;
 4.  кінцеві опори, які встановлюються на початку і в кінці лінії, а також у місцях кабельних вставок. Ці опори є опорами анкерного типу і повинні сприймати в нормальному режимі роботи односторонній натяг усіх проводів;
 5.  відгалужувальні опори, на яких здійснюються відгалуження від лінії;
 6.  перехресні опори, на яких здійснюється перетин ліній двох напрямків.

Відгалужувальні і перехресні опори можуть бути всіх зазначених вище типів.

2.4.46 Конструкція опор повинна забезпечувати можливість установлення:

ліхтарів вуличного освітлення всіх типів;

кінцевих кабельних муфт;

секціонувальних і комутаційних апаратів;

- шаф і щитків для приєднання електроприймачів. Крім того, усі типи опор за конструкцією повинні допускати можливість здійснення одно- і трифазних відгалужень до вводів у будівлі (споруди) довжиною до 25 м.

2.4.47 Опори незалежно від їх типу можуть бути вільностоячими, з підкосами або відтяжками.

Відтяжки опор повинні прикріплюватися до анкерів, установлених у землі, або до кам'яних, цегельних, залізобетонних і металевих елементів будівель і споруд. Вони можуть бути одно- або багатодротовими. Переріз відтяжок визначається розрахунком. Переріз однодротових сталевих відтяжок повинен бути не менше ніж 25 мм2.

2.4.48 Опори повинні розраховуватися за методом граничних станів відповідно до чинних державних стандартів і норм для умов нормального режиму роботи лінії і кліматичних умов відповідно до 2.4.10.

Проміжні опори розраховуються на одночасну дію поперечного вітрового навантаження на проводи і конструкцію опори без ожеледі або покриті ожеледдю. Допускається враховувати відхилення опори під дією навантаження.

Кутові опори (проміжні та анкерні) розраховуються на результуюче навантаження від натягу проводів і вітрового навантаження на проводи і конструкцію опори.

Анкерні опори розраховуються на різницю натягу проводів суміжних прогонів і поперечне навантаження від тиску вітру за ожеледі і без ожеледі на проводи і конструкцію опори. За мінімальне значення різниці натягу необхідно приймати 50% найбільшого значення одностороннього натягу всіх проводів.

Кінцеві опори розраховуються на односторонній натяг усіх проводів.

Відгалужувальні опори розраховуються на результуюче навантаження від натягу всіх проводів.

2.4.49 У випадку встановлення опор на затоплюваних ділянках траси, де можливі розмиви ґрунту або льодохід, опори повинні бути укріплені (підсипка землі, замощення, улаштування банкеток, установлення льодорізів).

Габарити, перетини і зближення

2.4.50 Відстань по вертикалі від самоутримних проводів ПЛІ за найбільшої стріли провисання до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевості або до проїзної частини вулиці повинна бути не менше ніж 5,0 м. У важкодоступній місцевості ця відстань може бути зменшена до 2,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі)  до 1 м.

У разі перетину непроїзної частини вулиці відгалуженнями до вводів в будівлі (споруди) відстань від СІП до тротуарів і пішохідних доріжок за найбільшої стріли провисання повинна бути не менше ніж 3,5 м. У випадку неможливості дотримання зазначеної відстані встановлюється додаткова опора або ввідна конструкція на будівлі (споруді).

Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду) до поверхні землі перед конструкцією вводу повинна бути не менше ніж 2,75 м.

 1.    Відстань по вертикалі від неізольованих проводів ПЛ до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях і до проїзної частини вулиці за найбільшої стріли провисання повинна бути не менше ніж 6,0 м. У важкодоступній місцевості ця відстань може бути зменшена до 3,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі)  до 1 м.
 2.    Відстань по горизонталі від самоутримних проводів ПЛІ за їх найбільшого відхилення до елементів будівель і споруд повинна бути не менше ніж: 1,0 м  до балконів, терас та вікон і 0,15 м  до глухих стін будівель і споруд.

Допускається проходження ПЛІ над дахом (покрівлею) промислових будівель і споруд (крім зазначених у главах 4 і 5 ДНАОП 0.00-1.32-01) за умови, якщо відстань від покрівлі до СІП становить не менше ніж 2,5 м.

Відстань у просвіті від СІП до даху будівель малих архітектурних форм (торгівельні павільйони, намети, кіоски, фургони тощо), на даху яких унеможливлене перебування людей, повинна бути не менше ніж 0,5 м.

2.4.53 Відстань по горизонталі від неізольованих проводів ПЛ за їх найбільшого відхилення до елементів будівель і споруд повинна бути не менше ніж:

1,5 м  до балконів, терас і вікон;

1,0 м  до глухих стін будівель і споруд.

Проходження ПЛ з неізольованими проводами над будівлями і спорудами не допускається.

 1.    Найменша відстань від проводів лінії електропередавання до поверхні землі, води або до споруд різного призначення в разі проходження над ними визначається за найвищої температури повітря без урахування нагріву проводів електричним струмом.
 2.    Прокладання СІП стінами будівель і споруд необхідно здійснювати таким чином, щоб вони були недосяжними для дотику з місць, де можливе часте перебування людей (вікна, балкони, ґанок тощо). Від зазначених місць СІП повинен знаходитися на відстані, не меншій за:

у разі горизонтального прокладання:

0,3 м  над вікном або над вхідними дверима,

0,5 м  під вікном або під балконом,

2,75 м  до землі,

у разі вертикального прокладання:

0,5 м  до вікна,

1,0 м  до балкона, вхідних дверей.

Відстань у просвіті між СІП і стіною будівлі або споруди повинна бути не менше ніж 0,06 м.

Прокладання СІП по стінах вибухо- і пожежонебезпечних будівель і споруд (АЗС, газорозподільних станцій тощо) не допускається.

2.4.56 Відстань по горизонталі від підземних частин опор або заземлювальних пристроїв опор до підземних кабелів, трубопроводів і наземних колонок різного призначення повинна бути не менше від зазначеної в табл. 2.4.4.

Таблиця 2.4.4 Найменша допустима відстань по горизонталі від підземних частин опор або заземлювальних пристроїв опор до підземних кабелів, трубопроводів і надземних колонок

Об'єкт зближення

Відстань, м

Водо-, паро- і теплопроводи, розподільні газопроводи, каналізаційні труби

1

Пожежні гідранти, колодязі, люки каналізації, водорозбірні колонки

2

Бензинові колонки

10

Кабелі (крім кабелів зв'язку, сигналізації і ліній радіотрансляційної мережі, див. також 2.4.77)

1

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: