Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 1.1.10-1.01-97 (НПАОП 40.1-1.01-97) ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок

Название (рус.) ДНАОП 1.1.10-1.01-97 (НПАОП 40.1-1.01-97) ПРАВИЛА безопасной эксплуатации електроустановок
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 1.1.10-1.01-97 (НПАОП 40.1-1.01-97)
Дата принятия 06.11.1997
Рег. номер в Минюсте 11/2451
Дата регистрации в Минюсте 13.01.1998
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

Top of Form

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Наказ Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 6 жовтня 1997 р.
 N 257

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 1998 р. за
N 11/2451

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Комітету по нагляду за охороною праці України,
 Міністерства праці та соціальної політики
 (Держнаглядохоронпраці)
 від 25 лютого 2000 року N 26

На виконання вимог п. 3.1 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16 березня 1994 р. N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за N 94/303 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок, що додаються.

2. Зазначені Правила безпечної експлуатації набирають чинності з 01.03.98.

3. З вступом у дію зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок (видання друге, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).

4. Управлінню по нагляду в металургії, енергетиці, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду разом з Міненерго України:

4.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками установ, організацій, апарату Міненерго України у тримісячний термін від дня їх одержання.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил посадовими особами і працівниками.

5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці подати замовлення на видання цих Правил.

6. Начальнику управління по нагляду в металургії, енергетиці, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду Іванченко В. І. подати протягом двох тижнів управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

7. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І. Д.

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук


 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 6 жовтня 1997 р. N 257

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 1998 р. за N 11/2451

 

 

 

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 (НПАОП 40.1-1.01-97)

ПРАВИЛА
безпечної експлуатації електроустановок

1. Галузь застосування

Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України).

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.

Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

Під час виконання робіт в електроустановках поряд з цими Правилами слід керуватись також державними і галузевими нормативними актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.

Засоби захисту повинні відповідати вимогам державних стандартів, а також НАОП 1.1.10-1.07-82 "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках".

Ці Правила можуть бути змінені та доповнені тільки органом, що їх затвердив. Керівництво підприємства, залежно від місцевих умов, може вживати додаткових заходів, що підвищують безпеку робіт. Такі заходи не повинні суперечити цим Правилам.

Із набуттям чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок" (видання 2-е, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).

2. Нормативні посилання

   N

  п/п

Позначення

нормативного

акта

Назва

Ким, коли            

затверджено,          

реєстрація в Мінюсті      

   1

2

3

4               

   1.

ДНАОП

Правила будови і безпечної

Затверджено наказом           

0.00-1.03-93

експлуатації

Держнаглядохоронпраці         

вантажопідіймальних кранів

України від 16.12.93          

N 128                         

   2.

ДНАОП

Правила будови і безпечної

Затверджено наказом           

0.00-1.07-94

експлуатації посудин, що

Держнаглядохоронпраці         

працюють під тиском

України від 18.10.94          

N 104                         

   3.

ДНАОП

Перелік робіт з підвищеною

Затверджено наказом           

0.00-8.02-93

небезпекою

Держнаглядохоронпраці         

України від 30.11.93          

N 123                         

   4.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд

працівників певних категорій

Затверджено наказом           

МОЗ                           

України від 31.03.94          

N 45                          

Зареєстровано в               

Мін'юсті                      

України 21 червня             

1994 р. за                    

N 136/345                     

   5.

ДНАОП

Перелік важких робіт і робіт

Затверджено наказом МОЗ       

0.03-8.07-94

з шкідливими і небезпечними

України від 31.03.94 N 46     

умовами праці, на яких

Зареєстровано в Мін'юсті      

забороняється застосування

України 28 липня 1994 р.      

праці неповнолітніх

за N 176/385                  

   6.

НАОП

Правила техники безопасности

Затверджено Міненерго         

1.1.10-1.02-83

при эксплуатации

СРСР 05.11.83                 

тепломеханического

ЦК галузевої профспілки       

оборудования электростанций

26.10.83                      

и тепловых сетей

   7.

НАОП

Правила безопасности при

Затверджено Міненерго         

1.1.10-1.04-85

работе с инструментом и

СРСР 30.04.85 ЦК галузевої    

приспособлениями

профспілки 27.03.85           

   8.

НАОП

Правила применения и

Затверджено Міненерго         

1.1.10-1.07-82

испытания средств защиты,

СРСР 26.07.82                 

используемых в

электроустановках (издание

8-е)

   9.

ГОСТ

ССБТ. Электрические поля

12.1.002-84

промышленной частоты.

Допустимые уровни

напряженности и требования к

проведению контроля на

рабочих местах

   10.

ГОСТ

ССБТ. Электромагнитные поля

12.1.006-84

радиочастот. Допустимые

уровни на рабочих местах и

требования к проведению

контроля

   11.

ГОСТ

ССБТ. Строительство.

12.1.013-78

Электробезопасность. Общие

требования

   12.

ГОСТ

12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность.

Общие требования и

номенклатура видов защиты

   13.

ГОСТ

ССБТ. Рабочее место при

12.2.032-78

выполнении работ сидя.

Общие эргономические

требования

   14.

ГОСТ

ССБТ. Рабочее место при

12.2.033-84

выполнении работ стоя.

Общие эргономические

требования

   15.

ГОСТ

ССБТ. Работы

12.3.032-84

электромонтажные. Общие

требования безопасности

   16.

ГОСТ

ССБТ. Цвета сигнальные и

12.4.026-76

знаки безопасности

   17.

ГОСТ 8050-85

Двуокись углерода

газообразная и жидкая.

Технические условия

   18.

ГОСТ 9293-74

Азот газообразный и жидкий.

Технические условия

   19.

СНиП III-4-80

Техника безопасности в

Затверджено постановою        

строительстве

Держбуду СРСР 9.06.80 N 82    

   20.

Правила устройства

М.: Энергоатомиздат, 1985     

электроустановок. Шестое

издание, переработанное и

дополненное

   21.

Правила охорони електричних

Затверджено постановою        

мереж

Кабінету Міністрів України    

від 4 березня 1997 р. N 209   

   22.

ГКД

Навчання, інструктаж і

Затверджено Міненерго         

34.12.102-95

перевірка знань працівників

України 08.09.95              

підприємств, установ і

організацій Міненерго України

з питань охорони праці та

експлуатації обладнання

   23.

Типовая инструкция по

Затверджено Міненерго СРСР    

технике безопасности для

24.12.71                      

персонала, обслуживающего

24.

ГОСТ

12.1.051-90  

ССБТ. Электробезопасность.                Расстояния безопасности в                            охранной зоне линий    электропередачи напряжением                           свыше 1000 В       

(розділ 2 доповнено пунктом 24 згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 25.02.2000 р. N 26)

                                    

                                       3. Терміни, позначення, скорочення, визначення

     Терміни, позначення та

           скорочення

Визначення                     

                1

2                         

   АГП

Автоматичне гасіння поля                       

   АСК

Автоматизована система керування               

   Базове заземлення

Заземлювальний пристрій на повітряній          

лінії                                          

електропередавання (контур заземлення          

опори, груповий                                

заземлювач та ін.), що використовується        

для зниження                                   

наведеного потенціалу на проводах до           

безпечного значення                            

   БМО

Будівельно-монтажна організація                

   Бригада (за нарядом

Бригада у складі двох працівників і            

   або розпорядженням)

більше, включно з                              

керівником робіт або працівником, який         

спостерігає за                                 

безпечним виконанням робіт (наглядачем)        

   Відкрите розподільче

Електричне розподільче устаткування,           

   устаткування; ВРУ

обладнання якого                               

   Вторичне (допоміжне)

розташоване просто неба                        

   коло

Сукупність затискачів і електричних            

проводів, що з'єднують                         

прилади і пристрої керування, автоматики,      

вимірювань,                                    

захисту і сигналізації                         

   ВЧ-зв'язок

Високочастотний зв'язок                        

   Груповий заземлювач

Два і більше з'єднаних між собою               

стрижневих заземлювачі,                        

що встановлюються на відстані не менше 3 м     

   "Допускається", "може"

Означають, що зазначені вимоги                 

застосовуються як виняток, у                   

разі, якщо до цього спонукають місцеві         

умови                                          

   Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або                

розпорядженням, що                             

здійснюється вперше                            

   Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже          

проводилась робота                             

за цим нарядом                                 

   Електроустановка

Енергоустановка, призначена для                

виробляння,                                    

перетворювання, передавання, розподіляння      

чи споживання                                  

електричної енергії                            

   Електроустановка без

Електроустановки, ПЛ і КЛ, що їх               

   місцевих оперативних

обслуговують оперативно-виїзні                 

   працівників

бригади або оперативно-виробничі               

працівники                                     

   Електроустановка діюча

Електроустановка або її ділянка, які           

перебувають під напругою                       

або на які напруга може бути подана            

вмиканням комутаційних                         

апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні      

дії наведеної                                  

напруги або перетинається з діючою ПЛ          

   Електроустановка до і

Електроустановка напругою до і понад           

   понад 1000 В

1000 В (за діючим значенням напруги)           

   Електроустановка з

РУ напругою понад 1000 В з одиночною           

   простою та наочною

секціонованою або несекціонованою              

   схемою

системою шин, без обхідної системи шин,        

всі ПЛ та КЛ, всі електроустановки             

напругою до 1000 В                             

   Електромагнітне поле;

Вид матерії, що визначається в усіх            

   ЕМП

точках двома векторними величинами, які        

характеризують дві його сторони, що            

називаються відповідно "електричне             

поле" та "магнітне поле", які чинять           

силовий вплив на заряджені частинки, що        

залежить від їх швидкості і величини їх        

заряду                                         

   ЕУ

Електролізна установка                         

   Закрите розподільче

Електричне розподільче устаткування,           

   устаткування; ЗРУ

обладнання якого розташоване в приміщенні                       

   ЗДТК

Засоби диспетчерського і технологічного        

керування в                                    

енергосистемах (кабельні і повітряні           

лінії зв'язку і                                

телемеханіки, високочастотні канали,           

пристрої зв'язку і                             

телемеханіки)                                  

   Зона впливу електричного

Простір, в якому напруженість                  

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
  • ремонтные и отделочные работы Совиньон