Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 1.8.10-1.24-97 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Название (рус.) ДНАОП 1.8.10-1.24-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРОХМАЛЕ-ПАТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 1.8.10-1.24-97
Дата принятия 15.12.1997
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

Державний нормативний акт

про охорону праці

Затверджено

наказом Державного

комітету України по нагляду за

охороною праці від 15.12.97 № 306

Д Н АОП 1.8.10 - 1.24 - 97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ

КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПЕРЕДМОВА

Розроблені Українським науково-дослідним інститутом цукрової промисловості (УкрНДІЦП) (Євфіменко В. Ф., Дехтярук Л. Т., Підбуцька Я. К.)

Внесені на розгляд і затвердження Державним комітетом України по харчовій промисловості

Редакційна комісія: Сазонов А.П. (голова комісії), Атаманенко П.Т., Мельничук Л.О., Кузнєцов Ю.С., Саган М.А., Данькевич Г.М., Євфіменко В.Ф.

З введенням в дію «Правил безпеки при виробництві крохмале-патокової продукції» вважати такими, що не застосовуються на території України:

«Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для крохмале-патокової промисловості», затверджені Мінхарчопромом СРСР 29.01.74 р.;

НАОП 1.8.10-2.05-84 ОСТ 18-429-84 «Оборудова-ние крахмало-паточной промышленности. Требования безопасности», затверджений Мінхарчопромом СРСР;

НАОП 1.8.10-2.06-85 ОСТ 18-445-85 «Процессы крахмало-паточного производства. Требования безопасности», затверджений Мінхарчопромом СРСР.

Д Н А О П   1.8.10 - 1.24 - 97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Дата введення 15.12.97

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки при виробництві крохмале-патокової продукції (далі - Правила) розповсюджуються на всі підприємства, установи, організації крохмале-патокового виробництва (далі -підприємства, незалежно від форм власності). Правила встановлюють основні вимоги з безпеки праці в крох-мале-патоковому виробництві. Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації об'єктів крохмале-патокового виробництва.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначення

Норматив-ного акта

Назва

нормативного акта

 

Затвердження нормативного акта

 

 

Дата (документ №

 

Організація

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Закон України «Про охорону праці»

 

14.10.92 № 2695-ІІІ

 

Верховна Рада України

 

 

 

Закон України «Про дорожній рух»

 

28.01.93 № 3353-ХІІ

 

Верховна Рада України

 

 

 

Закон України «Про санітарно-епідеміолопчне забезпечення населення»

 

24.02.94

 

Верховна Рада України

 

ДНАОП 0.00-1.07.94

 

Правила будови І безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

 

18.10.94 Наказ № 104

 

Держнаглядохоронпраці України

 

ДНАОП 0.00-1.02-92

 

Правила устройства й безопасной зксплуатации лифтов

 

17.06.92

 

Госгортехнад-зор СССР

 

ДНАОП 0.00-1.03.93

 

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

 

16.12.93 Наказ № 128

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

ДНАОП 0.00-4.21-93

 

Типове положення про службу охорони праці

зареєстровано:

 

03.08.93 № 73

30.09.93 № 140

 

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

 

ДНАОП 0.00-4.13-94

 

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

 

01.03.94 Наказ № 16

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

ДНАОП 0.00-4.14-94

 

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

 

16.03.94 Наказ № 19

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

 

 

зареєстровано:

 

12.05.94 № 94/303

 

Мін'юст України

 

 

 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

 

06.07.84

 

Міненерго СРСР

 

 

 

Правила пожежної безпеки в Україні зареєстровано:

 

14.06.95 № 219/755 22.06.95 № 400

 

МВС України

Мін'юст України

 

 

 

Положення про добровільні пожежні дружини (команди) і Типове положення про пожежно-технічну комісію

 

27.09.94 № 521

 

МВС України

 

ДНАОП 0.00-1.21-84

 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів І правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

 

12.12.84

 

Міненерго СРСР

 

 

 

зміни:

 

1988

 

 

 

 

 

Правила пользования и испытания защитных

 

12.12.84

 

Минэнерго СССР

 

 

 

средств, применяемых в электроустановках

 

 

 

 

 

ДНАОП 0.00-4-03-93

 

Положення про розсліду-вання та облік нещасних випадківв, професійних захворювань і аварій на підприемствах, в устано-вах і організаціях

 

10.08.93 Наказ № 623

 

Кабінет Міністрів України

 

ДНАОП 0.00-4.12-94

 

Типове положения про навчання, інструктаж і перевірку знань праців-ників з питань охорони праці

 

04.04.94 Наказ № 30

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

 

 

зареестровано:

 

12.05.94 № 95/304

 

Мін'юст України

 

ДНАОП 0.03-8.07-94

 

Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняеться застосування праці неповнолітніх

 

31.03.94 Наказ № 46

 

Міністерство охорони здоров 'я України

 

 

 

зареестровано:

 

28.07.94 № 176-385

 

Мін'юст УкраТни

 

ДНАОП 0.00-8.02-93

 

Перелік робіт з підвище-ною небезпекою

 

30.11.93 Наказ № 123

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

 

 

зареестровано:

 

23.12.93 № 196

 

Мін'юст України

 

ДНАОП 0.00-8.03-93

 

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприемстві

 

21.12.93 Наказ № 132

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

ДНАОП 0.03-8.08-93

 

Перелік важких робіт

з шкідливими  і

небезпечними умовами праці, на яких забороняеться застосування праці жінок

 

29.12.93 Наказ № 256

 

Міністерство охорони здоров'я України

 

 

 

зареестровано:

 

30.03.94 № 51/260

 

Мін'юст України

 

ДНАОП 0.03-3.01-71

 

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН 245-71

 

05.11.71

 

Минздрав СССР

 

ДНАОП 0.00-5.11.85

 

Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ

 

20.02.85

 

Госгортехнадзор СССР

 

ДНАОП 0.00-1.20-90

 

Правила безопасности в газовом хозяйстве

 

 

26.12.90 Постановление № 3

 

Госпроматом-надзор СССР

 

ДНАОП 0.00-4.26-96

 

Положение о порядке обеспечения работающих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

 

29.10.96 Приказ № 170

 

Госнадзор-охрантруда Украины

 

 

 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий пищевой, мясной и молочной промышленности

 

 

 

Госкомтруд СССР

 

ДНАОП 0.03.03-4.02-94

 

Положення про медичний огляд працівників певних категорий

 

13.03.94 Наказ № 45

 

Мінохорони здоров'я України

 

 

 

зареестровано:

 

21.06.94 № 136/345

 

Мін'юст України

 

НАОП 1.8.10-3.08.73

 

Нормы санитарной  одежды и санитарной обуви для рабочих, младшего обслуживающего персонала, инженерно-технических работников предприятий пищевой промышленности

 

12.03.73

 

Минпищепром СССР

 

ДНАОП 0.00-1.28-97

 

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

 

13.01.97 Наказ № 5

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

ЦРБ-004

 

Правила технічної експлуатації залізниць України

 

16.01.95 № 27

 

Мінтранс України

 

НАОП 1.3.10-1.07.79

 

Основные правила безопасной работы в химических лабораторних

 

27.07.77

 

Минхимпром СССР

 

 

 

Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного злектрооборудования (ПИВРЭ)

 

16.01.69

 

Минэнерго СССР

 

 

 

Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточньїми водами

 

16.05.74

 

Министерство мелиорации и водного хоз-ва СССР

 

 

 

Правила пользования электрической энергией

 

06.12.81 № 310

 

Минзнерго й злектрификации СССР

 

НАОП 1.1.10-1.01-85

 

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

 

10.09.85

 

Минэнерго СССР

 

НАОП 1.4.10-1.03-85

 

Правила техники безопасности и производственной санитарии при производ-стве ацетилена, кислоро-да и газопламенной обработке металлов

 

8.07.85

 

Минхиммаш СССР

 

 

 

Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневих работ на взрывоопасных и взры-вопожароопасных объектах

 

7.05.74

 

Госгортехнадзор СССР

 

ЦШ 0001

 

Інструкція по сигналізації на залізницях України

 

8.07.95 № 259

 

Мінтранс України

 

ГОСТ 12.0.003-74-ОСТ СЭВ 790-77

 

ССБТ. Опасные и вред-ные производственные фактори. Классификация

 

 

 

 

 

ГОСТ 12.0,005-84

 

ССБТ. Метеорологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положення

 

 

 

 

 

гост

12.1.004-91

 

ССБТ.  Пожарная безопасность.  Общие требования

 

ГОСТ 12.1.005-88*

 

ССБТ.    Воздух   рабочей зоны. Общие санитарно-гигиени-ческие  требования   к   воздуху   рабочей зоны

 

ГОСТ 12.1.010-76

 

ССБТ. Взрывобезопас-ность. Общие требования

 

ГОСТ 12.1.012-78

 

ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.1.019-79

 

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования безопасности и номенклатура видов защиты

 

ГОСТ 12.1.023-80

 

ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин

 

ГОСТ 12.1.030-81

 

ССБТ. Классификация. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

 

ГОСТ 12.2.007-75

 

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.007.7-83

 

ССБТ. Щиты, шкафы. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.003-91

 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.013-91

 

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

 

ГОСТ 12.2.019-86

 

 

ССБТ. Тракторы и машины самоходные

сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.

 

гост

12.2.022-80

 

ССБТ. Конвейеры  Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.026-93

 

ССБТ. Деревообрабатывающее оборудование. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.032-78

 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие эргономические требования

 

ГОСТ 12.2.033-78

 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работы стоя. Общие эргономические требования

 

ГОСТ 12.2.058-81

 

ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

 

ГОСТ 12.3.002-75

 

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.3.006-75

 

ССБТ. Эксплуатация водопроводных канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.3.009-75

 

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.3.010-82

 

ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности.

 

ГОСТ 12.3.020-80

 

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

 

гост

12.4.009-83

 

ССБТ.  Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

 

ГОСТ 12.4.011-89

 

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

 

ГОСТ 12.4.022-75

 

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования   

 

ГОСТ 12.4.026-76

 

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

 

ГОСТ 12.4.094-85

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

 

ГОСТ 2761-84

 

Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические требования и правила выбора

 

ГОСТ 2874-82

 

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

 

ГОСТ 6533-78

 

Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры

 

ГОСТ 9078-84

 

Поддоны плоские. Общие технические условия

 

ГОСТ 10000-75

 

Прицепы и полуприцепы транспортные. Общие технические требования

 

ГОСТ 10807-87

 

Знаки дорожные. Общие технические условия

 

ГОСТ 13188-87

 

Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры

 

гост

14192-77 (СТ СЭВ 257-80)

 

Маркировка грузов

 

ГОСТ 14254-80

 

Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначение. Методы испытания

 

ГОСТ 15597-82

 

Светильники для производственных зданий. Общие технические условия

 

ГОСТ 19822-82

 

Тара производственная. Технические условия

 

ГОСТ 21130-75

 

Изделия электротехнические. Зажимы заземления и знаки заземления. Конструкция и размеры

 

ГОСТ 23120-78

 

Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия

 

ГОСТ 21836-88

 

Стекла смотровые для промышленных установок

 

ГОСТ 21889-76

 

Система «человек-машина». Кресло оператора. Общие эргономические требования

 

ГОСТ 23838-89

 

Здания предприятий. Параметры

 

ГОСТ 24597-81

 

Пакеты тарно-штучных грузов

 

ГОСТ 26887-86

 

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

 

гост

28705-90

 

Центрифуги промышленные. Технические требования

 

СНиП 2.01.02-85

 

Противопожарные нормы

 

СНиП 2.04.01-86

 

Внутренний водопровод и канализация здания

 

СНиП 2.04.05-91

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование

 

СНиП 2.04.02-84

 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

 

СНиП 2.04.07-86

 

Тепловые сети

 

СНиП 2.04.09-86

 

Пожарная автоматика зданий и сооружений

 

СНиП 2.05.02-85

 

Автомобильные дороги

 

СНиП 2.09.02-85

 

Производственные здания

 

СНиП 2.09.03-85

 

Сооружения промышленных предприятий

 

СНиП 2.09.04-87

 

Административные и бытовые здания

 

СНиП 2.11.01-85

 

Складские здания

 

СНиП II-4-79

 

Естественное и искусственное освещение

 

СНиП II-39-79

 

Железные дороги. Колеи 1520 мм

 

СНиП II-89-90

 

Генпланы предприятий

 

СНиП III-4-80

 

Техника безопасности в строительстве (внесены изменения, опубликованные в БСТ, № 8, 1984 г.)

 

СНиП II- 104-76

 

Правила производства и приемки работ

 

 

 

 

 

СН 174-75

 

Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий

 

 

 

 

 

СН 3041-84

 

Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, которая передается на руки работающих

 

 

 

 

 

РД 34.21.122-87

 

Инструкция по защите от молнии зданий и сооружений

 

12.10.87

 

Минэнерго СССР

 

ВСН 205-84

 

Инструкция по проектированию электроустановок системы автоматизации технологического оборудования

 

5.04.84

 

Минмонтаж-спецбуд СССР

 

 

 

Временная инструкция № 9-1-88 по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядите-лей для производственного оборудования предприятий системы Министерства хлебопродуктов СССР

 

15.01.88 Приказ № 5

 

Министерство хлебопродуктов СССР

 

ВНТП 03-91

 

Ведомственные нормы технологического проектирования свеклосахарных заводов

 

09.09.91

 

Минсельхозпрод СССР

 

ОНТП 24-86

 

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Общесоюзные нормы технологического проектирования)

 

27.02.86

 

МВД СССР

 

 

 

Правила пользования и испытания защитных

 

12.12.84

 

Минэнерго СССР

 

 

 

средств,  применяемых в электроустановках

 

 

 

СН 181-70

 

Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров промьышленных предприятий

 

 

 

СН 3223

 

Допустимые уровни шума на рабочих местах

 

 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Термін приведення у відповідність з вимогами цих Правил планування території, будівель та споруд, розміщення устаткування, що введені в експлуатацію до введення цих Правил,  встановлюється місцевими органами Комітету по нагляду за охороною праці України (надалі - Держнаглядохоронпраці) за участю інших державних органів нагляду за охороною праці відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».

План приведення підприємства у відповідність з іншими вимогами Правил (технологічні процеси, устаткування, арматура, транспортні засоби, їх утримання, обслуговування та організація технічного нагляду) і термін його виконання власник підприємства повинен опрацювати та узгодити з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та Управлінням Дер-жавної пожежної охорони МВС України.

3.2. В разі відсутності в Правилах вимог, дотримання яких необхідне для забезпечення безпеки праці конкретно на даному підприємстві, керівник (далі - власник) підприємства і зобов'язаний вжити узгоджених з місцевими органами Держнаглядохоронпраці і Управлінням Державної пожежної охорони МВС України (відповідно до їх компетенції) заходів, що забезпечують безпеку працівників.

3.3. Проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій повинні проводитися з врахуванням вимог щодо охорони праці і пожежної безпеки.

Фінансування цих робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.

3.4. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду не дозволяється.

3.5. Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з питань охорони праці і пожежної безпеки при будівництві та експлуатації запроектованих ними підприємств і об'єктів.

3.6. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво і на які є вимоги, зазначені в стандартах, щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання.

3.7. Не дозволяється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гранично допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби метрологічного контролю і які не пройшли токсікологічну експертизу.

3.8. У разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або їх наявності, власник зобов'язаний завчасно повідомити про це органи державного нагляду, розробити і узгодити з ними заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників, населення та охорони навколишнього природного середовища.

3.9. На підприємствах наказом призначаються посадові особи, відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки:

- електрогосподарства;

- газового господарства;

- парових і водогрійних котлів і іншого устаткування котелень;

- посудин, що працюють під тиском;

- пересувних транспортних засобів;

- водопровідно-каналізаційного і вентиляційного господарства;

- зварювальних апаратів та їх зберігання;

- проведення вогневих робіт на спеціально виділених постійних місцях, їх підготовка і проведення;

- іншого устаткування і робіт підвищеної небезпеки. Власник підприємства призначає відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Накази про призначення цих працівників видаються після перевірки їх знань відповідних нормативних актів щодо охорони праці та пожежної безпеки (Правил, інструкцій, поло-, жень тощо) згідно з Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

3.10. Виробничі будівлі, споруди, устаткування, технологічні процеси, транспортні засоби повинні відповідати вимогам, що забезпечують нешкідливі і безпечні умови праці.

Ці вимоги включають безпеку на території та в виробничих приміщеннях, безпечну експлуатацію устаткування та організацію технологічних процесів, захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, утримання виробничих приміщень та робочих місць у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами і правилами, обладнання санітарно-побутових приміщень.

3.11. Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх до нормативних актів про охорону праці, пожежну безпеку та охорону навколишнього середовища, які діють в Україні.

3.12. Заміна устаткування на інше, що має відмінні, ніж у того, що замінюється, виробничо-технічні характеристики (принцип дії, конструкції, продуктивність, параметри технологічного процесу, розміри, масу тощо), або його перекомпонування, або зміна схеми обв'язки повинні виконуватися за проектом, узгодженим службою з охорони праці підприємства, у необхідних випадках - з галузевими науково-дослідними інститутами.

Вносити зміни в конструкцію устаткування та в технічні параметри, наведені в паспорті, без узгодження з заводом-виробником, фахівцями з охорони праці підприємства, а по устаткуванню з підвищеною небезпекою - також з органом Держнаглядохоронпраці не дозволяється.

3.13. У випадку зміни технологічного процесу, заміни устаткування, виникнення аварійної ситуації, аварій або травмування працюючих технологічні регламенти та інструкції, нормативні акти з охорони праці підприємства, які підлягають цим змінам, необхідно переглянути і при потребі внести до них зміни, затвердити у встановленому порядку до закінчення терміну їх дії.

3.14. Організація роботи з охорони праці на підприємстві, права та обов'язки посадових осіб і працівників повинні бути викладені у нормативних актах, розроблених згідно з Поряд-

ком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

3.15. На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік, незалежно від форм власності, видів діяльності та наявності підрозділів державної або відомчої пожежної охорони зі складу працюючих за рішенням трудового колективу створюються, у відповідності з Законом України «Про пожежну безпеку», добровільні пожежні дружини (команди) і пожежно-технічні комісії.

Основні завдання, порядок створення і організація роботи добровільної пожежної дружини викладені у «Положенні про добровільні пожежні дружини (команди)», а напрями роботи пожежно-технічної комісії - у «Типовому положенні про пожежно-технічну комісію».

4. ОБОВ'ЯЗКИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

4.1. Власники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

4.2. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об'єкта цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форм власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

4.3. Власник, який створив нове підприємство або реконструював, зобов'язаний одержати від органів Держнаглядохоронпраці та державного пожежного нагляду дозвіл на пуск його в експлуатацію.

4.4. Особи, винні у порушенні цих Правил, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

4.5. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце при експлуатації певних об'єктів, проводяться відповідно до «Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях».

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

5.1. Посадові особи і спеціалісти, інші працівники підприємств, а також приватні особи, які зайняті проектуванням, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією, діагностуванням та експлуатацією об'єктів, виконанням робіт, обумовлених Правилами, повинні проходити підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань Правил у порядку, передбаченому «Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці».

5.2. Працівники, зайняті на роботах об'єктів з підвищеною небезпекою (електрогосподарство, газове господарство, парові і водогрійні котли та інше обладнання котелень, посудини, що працюють під тиском), передбачені «Переліком робіт з підвищеною небезпекою», повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік -перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

5.3. Працівники, службовці і фахівці, які приймаються на роботу, а також працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці чи таких, де є необхідність у професійному відборі, повинні проходити попередні медичні огляди, а після цього періодичні огляди згідно з порядком і термінами, установленими «Положенням про медичний огляд працівників певних категорій».

5.4. Забороняється залучати осіб віком молодших 18 років до робіт, передбачених «Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування неповнолітніх».

5.5. Забороняється використання праці жінок на роботах, передбачених «Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок».

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: