zwcad arcon


Зміна до глави 2.4 "Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кв" і глави 2.5 "Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кв до 750 кв" ПУЕ:2006

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) Изменение к главе 2.4 "Воздушные линии электропередач напряжением до 1 кв" и главы 2.5 "Воздушные линии электропередач напряжением выше 1 кв до 750 кв" ПУЭ:2006
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 3
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05 травня 2009

м.Київ

№231

Про затвердження та введення в дію «Зміни № 3 до глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006

З метою забезпечення якісного та ефективного виконання проектних і будівельно-монтажних робіт зі спорудження повітряних ліній електропередавання напругою до 750 кВ, регламентованих вимогами глав 2.4 і 2.5 ПУЕ:2006,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію через 90 днів з дати підписання цього наказу «Зміну № 3 до глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до         1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006 (далі Зміна № 3), що додається.

2. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиці-йний фонд розвитку енергетики» (Пержинський В.В.) внести Зміну № 3 до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку і забезпечити видання необхідної кількості примірників Зміни № 3 та їх надходження енергетичним компаніям і державним підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, і господарським товариствам, щодо яких Мінпаленерго здійснює управління корпоративними правами держави, відповідно до їх замовлень.

3. Державному підприємству «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект» (ЛяхВ.В.) забезпечити подальший науково-технічний супровід процесу впровадження глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В.А.

Міністр                                     Ю. Продан


Зміна № 3 до глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до         1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006

Затверджено

наказом Міністерства палива і

енергетики Украини від 05.05.2009 р. № 231

Глава 2.4. Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Пункт 2.4.2. Останнє речення другого абзацу викласти в новій редакції:

Ізоляція жил СІП має виготовлятися зі зшитого світлостабілізованого поліетилену, стійкого до впливу зовнішнього середовища; СІП повинен бути стійким до розповсюдження вогню згідно з ДСТУ 4216.

Пункт 2.4.53. Перший абзац викласти в новій редакції:

Відстань по горизонталі від неізольованих проводів ПЛ за умови їх невідхилення до елементів будівель і споруд повинна бути не менше 2 м (охоронна зона).

У разі розташування будівель і споруд в охоронній зоні відстань по горизонталі від проводів ПЛ за їх найбільшого відхилення до елементів цих будівель і споруд повинна бути не менше ніж:

- 1,5 м до балконів, терас і вікон;

- 1,0 м до глухих стін будівель і споруд.

У разі якщо дотримання цих умов неможливе, необхідно використовувати СІП із виконанням умов 2.4.52.

Глава 2.5. Повітряні лінії електропередавання напругою

вище 1 кВ до 750 кВ

Пункт 2.5.1. Доповнити абзацом:

На ПЛ напругою 400 кВ поширюються вимоги Правил, що стосуються ПЛ напругою 500 кВ.

Пункт 2.5.2. Доповнити абзацом:

Повітряна лінія із захищеними проводами (ПЛЗ) ПЛ з проводами, у яких поверх струмопровідної жили нанесено екструдовану полімерну захисну ізоляцію, що виключає коротке замикання між проводами у разі доторкання до них і зменшує імовірність замикання на землю.

Пункт 2.5.5. Доповнити абзацами:

Охоронна зона ПЛ (ОЗ) простір уздовж траси ПЛ, в межах якого для збереження ПЛ і безпеки населення обмежено певні види діяльності, зокрема заборонено розташування житлових, громадських, дачних будівель, АЗС, сховищ пально-мастильних матеріалів, ринків, стадіонів, територій навчальних та дитячих установ, спортивних та гральних майданчиків, зупинок громадського транспорту (2.5.175), а розміщення будівель і споруд іншого призначення можливе тільки з дозволу суб'єкта господарювання, у віданні якого перебуває ПЛ. Діяльність в охоронній зоні регламентують «Правила охорони електричних мереж». Межі ОЗ встановлюють на унормованних відстанях від крайніх невідхилених проводів.

Санітарно-захисна зона ПЛ (СЗЗ) простір уздовж траси ПЛ напругою 330 кВ і вище, за межами якого дія електричного поля будь-якої тривалості небезпечна для людського організму і домашніх тварин. Межі СЗЗ встановлюють на унормованих відстанях від крайніх невідхилених проводів ПЛ або на відстанях, де напруженість електричного поля зменшується до 1 кВ/м.

Пункт 2.5.166. Третій абзац. Друге речення викласти в новій редакції:

Проходження ПЛ територією фруктових садів з насадженнями висотою до 4 м дозволяється без прокладання просік.

Пункт 2.5.169. Третій абзац. Друге речення доповнити текстом:

... вулиць і доріг місцевого призначення.


Таблицю 2.5.32 викласти в новій редакції:

Напруга, кВ

Відстань по горизонталі від проекцій крайніх проводів до межі зон і споруд, м

Проводи в невідхиленому стані

Проводи в стані найбільшою відхилення

Відстань до межі ОЗ

Відстань до межі СЗЗ

Відстань до об'єктів (будівель, споруд, гаражів), розміщених в ОЗ

Більше  1 до 20

10

-

2

35

15

-

4

110

20

-

4

150

25

-

5

220

25

-

6

330

30

20

8

500

30

30

Розміщення об'єктів в ОЗ заборонено*

750

40

40

Розміщення об'єктів в ОЗ заборонено*

* До виробничих будівель і споруд тільки на території електроустановок дозволена відстань становить 10 м

Пункт 2.5.174. Перший абзац викласти в новій редакції:

Проходження ПЛ напругою до 330 кВ над виробничими, складськими будівлями та іншими спорудами у разі їх розміщення в ОЗ ПЛ з дозволу суб'єкта господарювання, у віданні якого перебуває ПЛ (див. 2.5.175), а також проходження ПЛ напругою до 500 кВ над виробничими будівлями і спорудами, на території електроустановок виконують при дотриманні таких умов:

- будівлі та споруди повинні мати І або II ступінь вогнестійкості відповідно до будівельних норм і правил пожежної безпеки, а також покрівлю з негорючих матеріалів;

- відстань по вертикалі від проводів ПЛ до вказаних будівель і споруд при найбільшій стрілі провисання повинна бути не меншою, ніж визначено в табл. 2.5.33;

- кріплення проводів на ПЛ напругою до 220 кВ у прогонах перетину має бути подвійним.


Таблицю 2.5.33 викласти в новій редакції:

Умови роботи ПЛ

Найменша відстань, м,  

для ПЛ напругою, кВ

до 35

110

150

220

330

500

Нормальний режим:             

- до поверхні землі;

7

7

7,5

8

11

15,5

- до виробничих будівель і споруд

3

4

4

5

7,5

8

Обрив проводу в суміжному прогоні до поверхні землі

5,5

5,5

5,5

5,5

Примітка. ПЛ не повинні перешкоджати безпечній роботі пожежних автосходів та колінчастих підйомників.

Пункт 2.5.175. Другий абзац викласти в новій редакції:

Якщо відстань до об'єкта в ОЗ менше передбаченої табл. 2.5.32 або об'єкт розташований безпосередньо під проводами ПЛ, вертикальні габарити між проводами та об'єктами має бути дотримано відповідно до табл. 2.5.33, а також виконано додаткові умови, зазначені в 2.5.174.

Розміщення в ОЗ ПЛ житлових, громадських, дачних будівель, АЗС, сховищ пально-мастильних матеріалів, ринків, стадіонів, територій навчальних та дитячих установ, спортивних та гральних майданчиків, зупинок громадського транспорту заборонено.

Допускається, як виняток, на ділянках траси ПЛ 6 кВ і 10 кВ, розташованих в умовах обмеженої забудови, відстань по горизонталі від крайніх проводів ПЛ при найбільшому їх відхиленні до найближчих виступаючих частин житлових, громадських і дачних будівель приймати не менше ніж 2 м за умови застосування на таких ділянках ПЛЗ (2.5.2).

Пункт 2.5.176. Другий і третій абзаци вилучити.

Пункт 2.5.177. Послання на 2.5.176 вилучити.Спонсоры раздела: