Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ ЕN 54-11:2004 (ЕN 54-11:2001, ІDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні

Название (рус.) ДСТУ ЕN 54-11:2004 (ЕN 54-11:2001, ІDТ). Системы пожарной сигнализации. Часть 11. Сповіщувачі пожарные ручные
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДСТУ EN 54-11:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні

(EN 54-11:2001, IDТ)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Кісельов, В. Макаров, В. Приймаченко,

Л. Фесенко, Н. Морозова, В. Василенко-Шереметьєв

 1.  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 132 з 2005-01-01
 2.  Національний стандарт відповідає EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 11:Manual call points (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

[1] ПЕРЕДМОВА

[1.1] ЗМІСТ

[2] НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

[2.0.0.1] СИСТЕМИ

[2.0.0.2] ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

[3] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[4] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[5] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[6] 4 ВИМОГИ

[6.1] 4.1 Відповідність

[6.2] 4.2 Маркування та дані

[6.3] 4.3 Крихкий елемент

[6.4] 4.4 Індикатори тривожного стану

[6.5] 4.5 Засіб для повернення у початковий стан

[6.6] 4.6 Тестувальний пристрій

[6.7] 4.7 Конструкція та дизайн

[6.8] 4.8 Додаткові вимоги щодо програмно-керованих ручних пожежних сповіщувачів

[7] 5 ВИПРОБОВУВАННЯ

[7.1] 5.1 Загальні положення

[7.2] 5.2 Експлуатаційне випробовування

[7.3] 5.3 Функційне випробовування

[7.4] 5.4 Випробовування тестувального пристрою (стійкість)

[7.5] 5.5 Випробовування на надійність (тривкість)

[7.6] 5.6 Зміна параметрів електроживлення

[7.7] 5.7 Сухе тепло (стійкість)

[7.8] 5.8 Сухе тепло (тривкість)

[7.9] 5.9 Холод (стійкість)

[7.10] 5.10 Вологе тепло, циклічне (стійкість)

[7.11] 5.11 Вологе тепло, циклічне (тривкість)

[7.12] 5.12 Вологе тепло, постійний режим (тривкість)

[7.13] 5.14 Поштовх (стійкість)

[7.14] 5.15 Удар (стійкість)

[7.15] 5.16 Вібрація, синусоїдна (стійкість)

[7.16] 5.17 Вібрація синусоїдна (тривкість)

[7.17] 5.18 Електромагнітна сумісність (ЕМС) (стійкість)

[7.18] 5.19 Захист оболонки

[8] ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ НА СПРАЦЬОВУВАННЯ

[8.1] ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ НА НЕСПРАЦЬОВУВАННЯ

[8.2] ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ НА УДАР


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 11. Ручні пожежні сповіщувачі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54, які зазначені в додатку А стандарту EN 54-1:1996.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 •  вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;
 •  до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;
 •  структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 •  вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
 •  у тексті стандарту подано «Національне пояснення» та «Національні примітки», виділені рамкою;
 •  вилучено англійський текст «e.g.see»;
 •  для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 11. Ручні пожежні сповіщувачі» змінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні»;
 •  у стандарті є посилання на EN 54-1:1996, який в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ EN 54-1-2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ» (EN 54-1:1996, IDT). Решта стандартів в Україні не прийнята як національні і відсутні чинні замість них документи;
 •  змінено познаки одиниць фізичних величин: «kPa» на «кПа», «mm» на «mm», «N» на «Н», «h» на «год», «min» на «хв», «lх» на «лк», «d» на «доба», «kg» на «кг», «m · s -2» на «м/с2», «N · s -1» на «Н/с», «J» на «Дж», «Hz» на «Гц», «octave · min -1» на «окт/хв», «m · s -1» на «м/с», «s» на «с», «dm3 · m -1» на «дм3/м», «cm3 · m -3» на «см33»,«g» на «г».

Копії стандартів, на які є посилання в тексті стандарту, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні

СИСТЕМЫ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 11. Извещатели пожарные ручные

FIRE ALARM SYSTEMS

Part 11. Manual call points

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2005-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги та методики випробовувань ручних пожежних сповіщівачів систем пожежної сигналізації, що їх встановлюють всередині та зовні будівель. Він враховує внутрішні і зовнішні умови використовування, зовнішній вигляд і функціювання ручних пожежних сповіщувачів типу А «прямої дії» і типу В «непрямої дії» і охоплює пристрої, що є простими механічними перемикачами, а також пристрої, що оснащені простими електронними компонентами (наприклад резисторами, діодами), і пристрої, які містять активні електронні компоненти та які працюють із контрольними панелями сигналізації та ідентифікації, наприклад, які вказують адресу або місце розташування.

Цей стандарт не поширюється на ручні пожежні сповіщувачі для спеціальних застосувань, наприклад, на ручні пожежні сповіщувачі, що є вибухобезпечними або для використовування в небезпечних умовах, якщо такі застосування вимагають виконання додаткових або інших вимог або випробовувань ніж ті, що їх наведено в цьому стандарті.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недато-ваних посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

Видання ISO/IEC

Назва

Видання EN/HD

-

Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction 

EN 54-1:1996 

Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment 

EN 54-2:1997 

-

Safety of machinery - Ergonomics requirements for the desing and control actuators - Part 3: Control actuators 

EN 894-3:2000 

-

Alarm Systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems 

EN 50130-4:1995 

ІЕС 60068-1:1988 

Environmental testing - Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992) 

EN 60068-1:1994 

ІЕС 60068-2-1:1990 

Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold (IEC 60068-2-1:1990) 

EN 60068-2-1:1993 

IEC 60068-2-1/A1:1993 

Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold (IEC 60068-2-1 /A1: 1993) 

EN 60068-2-1 /A1: 1993 

IEC 60068-2-1/A2:1993 

Environmental testing - Part 2: Tests - Tests A: Cold (IEC 60068-2-1 /A2: 1994) 

EN 60068-2-1/A2:1994 

IEC 60068-2-2:1974 

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat (IEC 60068-2-2:1974 + + IEC 68-2 -2A: 1976) 

EN 60068-2-2:1993 


IEC 60068-2-2/A1:1993 

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat (IEC 60068-2 -2/A1: 1993) 

EN 60068-2-2/A1:1993 

IEC 60068-2-2/A2:1994 

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat (IEC 60068-2-2/A2:1994) 

EN 60068-2-2/A2:1994 

IEC 60068-2-3:1969 

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady state 

HD 323.2.3 S2:1987 

IEC 60068-2-6:1995 

Environmental testing - Part 2: Tests - Test Fc: Vibration, (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + + Corrigendum 1995) 

EN 60068-2-6:1995 

IEC 60068-2-1 8: 1989 

Environmental testing - Part 2: Tests - Test R and guidance: Water 

-

IEC 60068-2-18/A1:1993 

Environmental testing - Part 2: Tests - Test R and guidance: Water (Amendment 1) 

-

IEC 60068-2-27:1987 

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:1987) 

EN 60068-2-27:1993 

IEC 60068-2-30:1980 

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Db and Guidance: Damp heat, cyclic (12+12 hour cycle) 

HD 323.2.30 S3:1988 

IEC60068-2-30/A1:1985 

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Db and Guidance: Damp heat, cyclic (12+12 hour cycle) + A1:1985 

-

IEC 60068-2-42:1982 

Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections 

-

IEC 60068-2-56:1988 

Environmental testing - Part 2: Tests - Test Cb: Damp heat, steady state, primarily tor equipment 

HD 323.2.56 S1:1990 

ISO 209-1:1989 

Wrought aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and forms of products - Part 1 :Chemical composition 

-

ISO 3098-0:1997 

Technical product documentation - Lettering - Part 0: General Requirements 

EN ISO 3098-0:1997 

ISO 3864:1984 

Safety colours and safety signs 

-

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

Видання ISO/IEC 

Назва 

Видання EN/HD 

-

Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ 

EN 54-1:1996 

-

Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 2. Устатковання контролювання та індикації 

EN 54-2:1997 

-

Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо конструкції пристроїв відображування та виконавчих механізмів - Частина 3: Виконавчі механізми 

EN 894-3:2000 

-

Системи аварійної сигналізації. Частина 4. Сумісність електромагнітна. Стандарт на серію виробів. Вимоги щодо завадостійкості частин систем пожежної сигналізації, сигналізації зламу та загального аварійного оповіщування 

EN 50130-4:1995 

ІЕС 60068-1:1988 

Випробовування на впливання довкілля. Частина 1. Загальні положення та настанови (ІЕС 60068-1:1988 + + Список друкарських помилок 1988 + А1:1992 

EN 60068-1:1994 

ІЕС 60068-2-1:1990 

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1:1990) 

EN 60068-2-1:1993 

ІЕС 60068-2-1/А1:1993 

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1 /А1: 1993) 

EN 60068-2-1/А1: 1993 

ІЕС 60068-2-1/А2:1993 

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування А. Холод (ІЕС 60068-2-1/А2:1994) 

EN 60068-2-1/А2:1994 


ІЕС 60068-2-2:1974 

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:1974 + + ІЕС 68-2-2А:1976) 

EN 60068-2-2:1993 

ІЕС 60068-2-2/А1:1993 

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2/А1:1993) 

EN 60068-2-2/A1:1993 

ІЕС 60068-2-2/А2:1994 

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування В. Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2/А2:1994) 

EN 60068-2-2/A2:1994 

ІЕС 60068-2-3:1969 

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Са. Вологе тепло, постійний режим 

HD 323.2.382:1987 

ІЕС 60068-2-6:1995 

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Fc. Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:1995 + Список друкарських помилок 1995) 

EN 60068-2-6:1995 

ІЕС 60068-2-18:1989 

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування R та настанови: Вода 

-

IEC 60068-2-18/A1:1993 

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування R та настанови: Вода (Виправлення 1) 

-

ІЕС 60068-2-27:1987 

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Еа та настанови. Удар (ІЕС 60068-2-27:1987) 

EN 60068-2-27:1993 

IEC 60068-2-30:1980 

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Db та настанови: Вологе тепло, циклічне (12 + 12 - годинний цикл) 

HD 323.2.30 S3:1988 

IEC60068-2-30/A1:1985 

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Db та настанови: Вологе тепло, циклічне (12+12 - годинний цикл) 

-

IEC 60068-2-42:1982 

Основні методи випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Кс. Випробовування контактів та з'єднань на впливання діоксиду сірки 

-

IEC 60068-2-56:1988 

Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Сb: Вологе тепло постійний режим, призначене в основному для апаратури 

HD 323.2.56 31 S1:1990

ISO 209-1:1989 

Кований алюміній і алюмінієві сплави. Хімічний склад та форми виробів. Частина 1. Хімічний склад 

-

ISO 3098-0:1997 

Технічна документація на виріб. Напис. Частина 0. Загальні вимоги 

EN ISO 3098-0:1997

ISO 3864:1984 

Кольори і знаки безпеки 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті терміни і визначення, наведені в EN 54-1:1996, застосовують разом із такими:

3.1 тривожний стан (alarm condition)

Стан ручного пожежного сповіщувача після активізації робочого елемента

3.2 крихкий елемент (frangible element)

Компонент, який є склом або має вид скла і який після нанесення удару або прикладання тиску, як зазначено інструкцією, фізично руйнується або помітно пересувається зі зміною положення і залишається в такому положенні доти, поки не буде зроблена заміна або повернення в початковий стан.

Примітка. Крихкий елемент призначений для захисту від ненавмисного спрацьовування, також є стримувальним засобом від несанкційованого застосовування. Помітне переміщення крихкого елемента приймають за очевидне розбиття

3.2.1 невідновлюваний крихкий елемент (non-resettable frangible element)

Крихкий елемент, що повинен бути замінений після активізації ручного пожежного сповіщувача для того, щоб ручний пожежний сповіщувач міг вернутися в нормальний стан

3.2.2 відновлюваний крихкий елемент (resettable frangible element)

Крихкий елемент, який можна повернути у початкове положення без заміни для того, щоб ручний пожежний сповіщувач міг вернутися в нормальний стан

3.3 передня сторона (front face)

Область у межах обрисів переднього виду ручного пожежного сповіщувача, окрім області робочої поверхні.

Примітка. Див. рисунки 1 і 2, позиція 1

3.4 ручний пожежний сповіщувач (manual call point)

Компонент системи пожежної сигналізації, призначений для подавання сигналу тривоги вручну [EN 54-1:1996].

Ручні пожежні сповіщувачі поділяють на два типи залежно від принципу функціювання:

3.4.1 тип А: прямої дії (type A: direct operation)

Ручний пожежний сповіщувач, у якому зміна на тривожний стан відбувається автоматично (тобто, немає необхідності в подальших ручних діях), коли крихкий елемент розбито або переміщено

3.4.2 тип В: непрямої дії (type В: indirect operation)

Ручний пожежний сповіщувач, у якому зміна на тривожний стан вимагає від користувача окремої ручної дії над робочим елементом після розбиття або переміщення крихкого елемента

3.5 нормальний стан (normal condition)

Стан, за якого крихкий елемент не ушкоджений, і ручний пожежний сповіщувач функціює без видавання сигналу тривоги або сигналу про несправність

3.6 робочий елемент (operating element)

Механічний і електричний перемикальний елемент, частина ручного пожежного сповіщувача, який ініціює сигнал тривоги під час функціювання

3.7 робоча поверхня (operating face)

Область ручного пожежного сповіщувача, яка може бути видимою частиною крихкого елемента або видимою областю за ним.

Примітка. Див. рисунки 1 і 2, позиція 2

3.8 спеціальний інструмент (special tool)

Пристрій, що його зазвичай не носить персонал (наприклад, ключ), звичайно наданий виробником та використовуваний для заміни або повернення у початковий стан крихкого елемента.

Примітка. Мають на увазі, що несанкційований доступ до ручного пожежного сповіщувача буде обмежуватися, у той час як спеціальний інструмент буде доступний на об'єкті і буде знаходитися на місці, визначеному «відповідальною особою», ознайомленою із системою.

4 ВИМОГИ

4.1 Відповідність

Для відповідності цьому стандарту ручний пожежний сповіщувач повинен задовольняти вимоги цього розділу, що повинно бути підтверджено огляданням або технічним оцінюванням. Пожежний сповіщувач треба випробовувати відповідно до розділу 5, та він повинен відповідати вимогам цих випробовувань.

4.2 Маркування та дані

4.2.1 Марковання

Кожний ручний пожежний сповіщувач повинен мати чітке марковання, яке містить таку інформацію:

 1.  номер цього стандарту (наприклад, EN 54-11);
 2.  назву або торговельну марку виробника або постачальника;
 3.  познаку моделі (тип А або В);
 4.  категорію умов використовування (внутрішні/зовнішні, спеціальні умови довкілля);
 5.  познаку клем;
 6.  познаку(-и) або код(и) (наприклад, серійний номер або номер партії), за якими виробник може визначити, принаймні, дату або партію та місце виготовлення і номер(и) версії програмного забезпечення, що міститься у ручному пожежному сповіщувачі.

Якщо у маркованні на ручному пожежному сповіщувачі використовують символи або скорочення незагальноприйнятого використовування, тоді їх повинно бути роз'яснено у супровідній документації, надаваній разом із пристроєм.

Марковання повинне бути видиме протягом встановлювання ручного пожежного сповіщувача та доступне під час обслуговування.

Марковання не треба розміщувати на гвинтах або інших легкознімних частинах.

4.2.2 Дані

Ручні пожежні сповіщувачі треба або постачати із супровідною документацією, що забезпечує їх пра-

вильне встановлювання та роботу, або, якщо всі ці дані не надають із кожним ручним пожежним сповіщувачем, повинне бути надане посилання на відповідний(-і) перелік(и) технічних характеристик.

Для забезпечення правильної роботи ручних пожежних сповіщувачів ці дані повинні описувати вимоги щодо правильного обробляння сигналів від ручного пожежного сповіщувача. Ця інформація може бути у вигляді повного технічного опису цих сигналів, посилання на відповідний протокол передавання сигналів або посилання на відповідні типи пожежного приймально-контрольного приладу тощо.

Примітка. Для організацій, які проводять роботи з сертифікації ручних пожежних сповіщувачів на відповідність вимогам цього стандарту, може знадобитися додаткова інформація.

4.3 Крихкий елемент

4.3.1 Нормальний стан

Нормальний стан повинен бути легко розпізнаваним по зовнішньому вигляду робочої сторони, як це докладно зазначено у 4.7. Крихкий елемент повинен бути плоским і не повинен бути розбитий, здеформований або переміщений.

4.3.2 Тривожний стан

Перехід від нормального стану до тривожного стану повинен бути легко розпізнаваним по зміні зовнішнього вигляду робочої сторони. Його досягають:

a) для ручних пожежних сповіщувачів типу А:

 1.  розбиттям крихкого елемента;
 2.  переміщенням крихкого елемента, що є результатом розбиття;

переміщенням крихкого елемента без розбиття разом зі зміною зовнішнього вигляду робочої сторони;

b) для ручних пожежних сповіщувачів типу В:

 1.  розбиттям і (або) переміщенням крихкого елемента як зазначено у 4.3.2 а) для доступу до робочого елемента;

ручною активізацією робочого елемента.

Крім того, для ручних пожежних сповіщувачів типу В повинно бути можливим спостерігати, що робочий елемент знаходиться в активізованому стані і його неможливо активізувати без розбивання або переміщування крихкого елемента (4.3.2 b)) або без використовування спеціального інструмента (4.6).

4.4 Індикатори тривожного стану

Тривожний стан треба визначати:

 1.  для типу А: станом крихкого елемента, як зазначено у 4.3;

для типу В: станом крихкого елемента, як зазначено у 4.3, разом з ідентифікованим активізованим положенням робочого елемента.

Тривожний стан додатково може бути відображений візуально за допомогою інших засобів, наприклад, ламп або світлодіодів (LED).

Національна примітка.

LED - [light-emitting diode] світловипромінювальний діод. 

Якщо передбачено додатковий візуальний індикатор, він повинен бути розташований в межах робочої поверхні або в межах передньої сторони ручного пожежного сповіщувача. Візуальний індикатор повинен бути червоного кольору, за його допомогою можна ідентифікувати ручний пожежний сповіщувач, що видав тривогу, доки тривожний стан не буде знято. Індикатор повинен бути видимим із відстані 2 м перед ручним пожежним сповіщувачем, в умовах освітленості довкілля до 500 лк. Якщо візуально можна ідентифікувати інші стани ручного пожежного сповіщувача, вони повинні чітко відрізнятися від індикації тривоги, крім випадку, коли ручний пожежний сповіщувач переведено у режим сервісного обслуговування.

4.5 Засіб для повернення у початковий стан

Повертати пожежний ручний сповіщувач у початковий стан після спрацювання можна тільки за допомогою спеціального інструмента:

 1.  для невідновлюваного крихкого елемента встановленням нового елемента;

для відновлюваного крихкого елемента за допомогою повернення у початкове положення крихкого елемента.

Крім того, для ручних пожежних сповіщувачів типу В повертати робочий елемент у нормальне положення можна тільки за допомогою спеціального інструмента.

4.6 Тестувальний пристрій

Ручний пожежний сповіщувач повинен бути обладнаний тестувальним пристроєм для стандартного тестування. Тестувальний пристрій повинен:

 1.  моделювати тривожний стан активізуванням робочого елемента без розбиття крихкого елемента;
 2.  надавати можливість повертати ручний пожежний сповіщувач у початковий стан без розбиття крихкого елемента.

Тестування повинне бути можливим тільки за умов використовування спеціального інструмента.

4.7 Конструкція та дизайн

4.7.1 Аспекти безпеки

Під час роботи з крихким елементом оператору не повинні бути нанесені ушкодження.

Для ручних пожежних сповіщувачів типу В зусилля приведення в дію робочого елемента повинне відповідати вимогам EN 894-3.

Кути та краї ручних пожежних сповіщувачів повинні бути закруглені, щоб знизити можливість ушкодження, однак радіус кривизни не повинен перевищувати 0,05а (див. таблицю 1).

4.7.2 Форма, розміри і кольори

4.7.2.1 Форма

Передня сторона ручного пожежного сповіщувача повинна бути приблизно квадратною відповідно до таблиці 1.

Робоча поверхня повинна бути або квадратною (див. рисунок 1), або прямокутною (див. рисунок 2). Робоча поверхня відповідно до таблиці 1, рисунку 1 і рисунку 2:

 1.  повинна бути в центрі щодо вертикальної центральної лінії передньої сторони;

може бути розроблена так, щоб мати вертикальний зсув щодо горизонтальної центральної лінії передньої сторони.

Робоча поверхня повинна знаходитись на одному рівні або бути заглибленою в передню сторону; вона не повинна виступати за межі передньої сторони.

4.7.2.2 Розміри

Розміри передньої сторони і робочої поверхні повинні бути в межах відповідно до рисунка 1, рисунка 2 і таблиці 1. Допустимі відхили ± 5 %, якщо не зазначене інше.

Ручні пожежні сповіщувачі повинні бути спроектовані з передньою стороною, піднятою, принаймні, на 15 мм над навколишньою поверхнею так, щоб їх можна було встановлювати відповідно до інструкцій виробника.

Пояснення:

1 - передня сторона;

2 - робоча поверхня;

а - е - див. таблицю. 1

Рисунок 1 - Ручний пожежний сповіщувач із квадратною робочою поверхнею

Пояснення:

1 - передня сторона;

2 - робоча поверхня;

а - е - див. таблицю 1.

Рисунок 2 - Ручний пожежний сповіщувач із прямокутною робочою поверхнею

 

Таблиця 1 - Розміри ручних пожежних сповіщувачів

Розмір

Літера на рисунку 1 або

рисунку 2

Ручний пожежни й сповіщувач із

квадратною робочою поверхнею

прямокутною робочою поверхнею

Висота передньої сторони 

а 

85 мм  а  135 мм 

85 мм  а  135 мм 

Ширина передньої сторони 

b 

85 мм  b   135 мм 

85 мм  b   135 мм 

Співвідношення ширини до висоти передньої сторони 

b/a 

0,95  b/a  1,05 

0,95 b/a  1,05 

Висота робочої поверхні 

с 

0,5a ± 5 mm 

0,4а ± 5 мм 

Ширина робочої поверхні 

d 

0,5a ± 5 mm 

0,8а ± 5 мм 

Співвідношення ширини до висоти робочої поверхні 

d/c 

0,95 d/c  1,05 

1,9 d 2,1 

Максимальний вертикальний зсув робочої поверхні 

e 

± 0,1a 

± 0,1а 

4.7.2.3 Кольори

Колір видимої поверхневої області ручного пожежного сповіщувача, змонтованого відповідно до 5.1.3, повинен бути червоного кольору, за винятком:

 1.  робочої поверхні;
 2.  символів і написів на передній стороні, визначених у 4.7.3.2;
 3.  спеціальних інструментів доступу, отворів кабельних вводів і шурупів.

Колір робочої поверхні, крім символів і написів, визначених у 4.7.3.3, повинен бути білим. Колір видимої частини робочого елемента (ручний пожежний сповіщувач типу В) повинен бути чорним.

Примітка. Відповідні червоні, білі і чорні кольори визначено в ISO 3864.

4.7.3 Символи і написи

4.7.3.1 Загальні положення

Ручний пожежний сповіщувач повинен бути промаркований спеціальними символами, зображеними на рисунку 3, як зазначено в 4.7.3.2 і 4.7.3.3. Приклади розташовання символів на ручних пожежних сповіщувачах типу А і типу В надані на рисунках 4 і 5 відповідно.

4.7.3.2 Символи і написи на передній стороні

4.7.3.2.1 На передній стороні над робочою поверхнею та у центрі вертикальної центральної лінії повинен знаходитися символ відповідно до рисунка За). Цей символ може бути доповнено словом «FIRE» або еквівалентними словами державною мовою. Ця комбінація повинна знаходитися на передній стороні і вище робочої поверхні симетрично вертикальної центральної лінії. Висота символу повинна бути, принаймні, 0,15 а і висота напису не повинна перевищувати висоту символу. Напис повинен відповідати ISO 3098-0:1997, «напис для типу В, вертикальний (V) ». Символи і написи повинні бути білими згідно з ISO 3864:1984.

4.7.3.2.2 Інше марковання, відмінне від визначеного в 4.7.3.2.1 (наприклад, логотип компанії або контактна адреса), повинне бути обмежене до області передньої сторони, що знаходиться нижче горизонтальної центральної лінії робочої поверхні. Загальна площа для цього марковання, відмінного від червоного кольору, не повинна перевищувати 5 % площі передньої сторони.

4.7.3.3 Символи і написи на робочій поверхні

4.7.3.3.1 Робоча поверхня ручного пожежного сповіщувача типу А повинна бути промаркована спеціальним символом відповідно до рисунка Зс). Робоча поверхня ручного пожежного сповіщувача типу В повинна бути промаркована спеціальними символами відповідно до рисунків 3b) і 3d). Символ відповідно до рисунка 3b) повинен вказувати на робочий елемент і повинен залишатися чітко видимим, коли крихкий елемент розбито або зміщено. Ці символи можуть бути доповнені відповідними словами для інструкції. Там, де використовують додаткові слова, вони повинні вказувати на положення і (або) на відповідну дію (наприклад, «НАТИСНУТИ ТУТ»).

Ці символи і написи для будь-яких додаткових інструкцій повинні бути чорного кольору з площею, що не перевищує 10 % площі робочої поверхні.

Примітка. Відповідний чорний колір визначено у ISO 3864.

4.7.3.3.2 Інше марковання, відмінне від визначеного в 4.7.3.3.1 (наприклад, логотип компанії або контактна адреса), повинне бути обмежене вище і (або) нижче 25 % області робочої поверхні і не повинне перетинатися з іншими символами. Загальна площа цього марковання, відмінного від білого кольру, не повинна бути більшою ніж 5 % площі робочої поверхні.


а) символ на передній стороні 

Ь) символ на робочій поверхні для активізування робочого елемента для ручного пожежного сповіщувача типу В

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: