Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.2-3-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.

Название (рус.) ДБН В.2.2-3-97. Изменение N2. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений.
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2008
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДБН В.2.2-3-97

Зміна № 2

Київ

Мінрегіонбуд України 2008

Будинки і споруди

Будинки та споруди навчальних закладів

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний

науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву"

(ВАТ "КиївЗНДІЕП")

за участю

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва"

АМН України;

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
НАДАНО ЧИННОСТІ:                від
18.03.2008 р. № 129, чинна з 2008-10-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

По всьому тексту державних будівельних норм замінити посилання на додаток 8 із зазначеною позицією нормативного документа: "п.1" на: "ДБН 360"; "п.2" на: "ДБН В.2.2-15"; "п.3" на: "ДБН В.2.2-9"; "п.5" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.6" на: "СНиП 2.04.01"; "п.7" на: "СНиП 2.04.05"; "п.8" на: "ДБН В.2.5-20"; "п.9" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.10" на: "СНиП 2.09.02"; "п.11" на: "СНиП 2.09.04"; "п.12" на: "СНиП 3.05.06"; "п.13" на: "СНиП 3.05.07"; "п.14" на: "ДБН В.2.5-28"; "п.15" на: "ДБН В.1.1-12"; "п.16" на: "ДБН В.2.2-17"; "п.17" на: "ДБН В.2.5-23"; "п.18" на: "ПУЭ"; "п.19" на: "ДСанПіН 5.5.6.009"; "п.20" на: "СанПиН 42-121-4719".

Вступ. У першому абзаці, першому пункті переліку після слова: "ліцеїв" додати: "колегіумів" / далі - за текстом.

Пункт 1.1. Викласти в новій редакції:

"При проектуванні навчальних закладів необхідно організовувати доступність учнів та студентів з обмеженими фізичними можливостями (насамперед тих, яки пересуваються на кріслах-колясках) до будинків та їх приміщень з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9 і ДБН В.2.2-17".

Пункт 2.13. Другий абзац доповнити у дужках: "(ДБН В.2.2-13)".

Пункт 3.1. Доповнити п'ятим абзацом:

"При розробці об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будинків навчальних закладів для будівництва в різних природно-кліматичних і гірничо-геологічних умовах необхідно враховувати вимоги ДБН В.1.1-5, ДБН В.1.1-12, ДБН В.2.6-31, ДБН В.1.2-2, СНиП 2.01.01".

Пункт 3.3, а). У третьому пункті переліку замінити слова: "навчальні секції 5-11 -х класів" на: "навчальні секції 5-12-х класів", далі - за текстом.

Пункт 3.13. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Висота поверхів навчальних приміщень встановлюється виходячи із того, що висоту навчальних приміщень від підлоги до стелі слід приймати не менше 3,3 м. В умовах реконструкції допускається приймати висоту навчальних приміщень від підлоги до стелі 3 м".

У другому абзаці замінити слова: "лабораторій обчислювальної техніки" на: "кабінетів обчислювальної техніки", а в кінці речення, після слів: "...не менше 4,2 м" доповнити словами у дужках: "(від підлоги до підлоги наступного поверху)".

Пункт 3.17. Замінити слова у дужках: "(додаток 8, п.17)" на: "(ДСанПіН 5.5.6.009)".

Пункт 3.25. Замінити словами у дужках: "(додаток 8, п.п.З; 4; 5)" на: "(ДБН В.2.2-9, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-13)".

Пункт 3.43, таблиця 4.

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 2, рядок 1

2,4

2,4 (див. примітку 2)

Колонка 2, рядок 2

2,4

2,4 (див. примітку 2)

Колонка 2, рядок 4

2,8

2,8 (див. примітку 2)

Пункт 3.58. Після першого речення додати у дужках: "(ДБН В.2.2-13)".

Пункт 3.70. Після першого речення додати у дужках: "(ДБН В.2.2-16)".

Пункт 3.72. У першому абзаці, другому пункті переліку замінити слова у дужках: "(5-11-й класи)" на: "(5-12-й класи)" і далі - за текстом.

Пункт 3.81. У першому пункті переліку замінити слова: "40 місць" на: "20 місць".

Пункт 3.88. таблиця 16.

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 1, рядок 6

10-11-х класів

10-12-х класів

Колонка 1 , рядок 11

2-11-х класів

2-12-х класів

Пункт 3.93, третій абзац. Замінити слова: "5-11 -х класів" на: "5-12-х класів" і далі-за текстом.

Пункт 4.3. Перший абзац викласти в новій редакції:

"На вводі водопроводу від зовнішньої мережі слід встановлювати лічильник води. При підключенні внутрішньої системи гарячого водопостачання до зовнішньої мережі необхідно встановлювати лічильник гарячої води на подавальному і циркуляційному трубопроводах. На вводі водопроводу від зовнішньої мережі з тиском 0,3 МПа і більше слід встановлювати регулятор прямої дії для зниження тиску у внутрішній системі водопостачання до потрібного рівня".

Пункт 4.6.

Місце поправки

Надруковано 

Повинно бути 

Перший абзац

лабораторіх 

лабораторіях 

Пункт 4.7. Вилучити слово: "приладів".

Пункт 4.8. Після першого речення додати у дужках: "(ДБН В.2.2-13)".

Друге речення викласти в новій редакції:

"Басейни слід проектувати з пристроями вторинного використання тепла води, що скидається, застосовуючи рекуперативні теплообмінники або, за обґрунтування, теплові насоси".

Пункт 4.9. Викласти в новій редакції:

"В їдальнях навчальних закладів необхідно встановлювати прилади для резервного гарячого водопостачання, використовуючи теплоту конденсації холодильного агента технологічних холодильних установок або електричні водонагрівачі".

Пункт 4.11. Доповнити реченням:

"Максимальна розрахункова температура теплоносія, який подається до опалювальних приладів загальноосвітніх навчальних закладів, не повинна перевищувати 90°С в двотрубних і 95°С в однотрубних системах".

Пункт 4.12. Друге речення викласти в новій редакції:

"За неможливості підключення до систем централізованого теплопостачання слід проектувати відповідно до норм (СНиП ІІ-35) місцеві теплогенератори, які рекомендується передбачати за обґрунтування разом з альтернативними джерелами, наприклад, з тепловими насосами і сонячними колекторами, які можуть застосовуватися в разі активного використання будинку влітку. За наявності відповідного дозволу енергопостачальної організації рекомендується проектувати електричну теплоакумуляційну кабельну систему опалення зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим тарифом, виконуючи вимоги ДБН В.2.5-24, в тому числі щодо безпеки експлуатації".

Пункт 4.13. Друге речення викласти в новій редакції: "Прилади обліку теплоспоживання мають встановлюватися також в окремих блоках навчального комплексу, в яких здійснюється самостійна господарська діяльність."

Пункт 4.14, таблиця 17.

Місце зміни (поправки)

Надруковано

Повинно бути

Колонка 3-4, рядок 3

16 м3/год на 1 люд.

(3)

(3)

Колонки 3-4, рядок 7

Те саме

За розрахунком

Колонка 2, рядок 20

116

16

Колонка 4, рядок 20

1,5

(1,5)

Примітку 3 викласти в новій редакції:

"Примітка 3. Вентиляція виробничих приміщень навчальних закладів має проектуватися відповідно до технологічного завдання."

Доповнити новою приміткою:

"Примітка 4. Розрахунок повітрообміну в приміщеннях басейнів має проводитись з урахуванням запобігання випадінню конденсату на поверхні огорож."

Пункт 4.16. Викласти в новій редакції:

"Приплив свіжого повітря в навчальні приміщення і витяжку з них слід передбачати припливно-витяжними установками з використанням теплоти витяжного повітря для підігріву припливного повітря.

Допускається передбачати подавання свіжого повітря через верхні фрамуги вікон:

в навчальні приміщення з кількістю місць до 20 включно;

в навчальні приміщення з кількістю місць до 30 включно, якщо навчальний заклад проектується для районів, де нормативна (СНиП 2.04.05 і СНиП 2.01.01) температура зовнішнього повітря взимку за параметрами Б становить мінус 18°С і вище;

в загальноосвітніх навчальних закладах з кількістю учнів до 150.

В разі подавання в навчальні приміщення свіжого повітря через верхні фрамуги вікон витяжна вентиляція з них повинна проектуватися з природним спонуканням без дефлекторів з розрахунку однократного обміну за годину."

Пункт 4.17. Доповнити реченням:

"Витяжні системи від приміщень приготування їжі і загальних туалетів мають проектуватися з повітропроводів класу "П". Викид повітря від цих приміщень має бути організований вище покрівлі найвищої в радіусі 50 м частини будинку".

Пункт 4.19. Другий абзац викласти в новій редакції:

"В актових залах та аудиторіях на 150 місць і більше відповідно до завдання на проектування допускається забезпечувати оптимальні параметри внутрішнього повітря, передбачені СНиП 2.04.05".

Пункт 4.20. Викласти в новій редакції:

"Системи опалення повинні проектуватися із встановленням автоматичних регуляторів теплового потоку, які забезпечують погодне регулювання і програмне зниження температури внутрішнього повітря у неробочий час на абонентському вводі теплової мережі, а за наявності самостійних систем, які обслуговують їдальню, навчальні майстерні та інші групи приміщень, - безпосередньо на відгалуженнях до цих груп приміщень. Окрім того, автоматичні терморегулятори прямої дії мають встановлюватися на підводках до опалювальних приладів. В приміщеннях, де встановлені декілька опалювальних приладів, рекомендується встановлювати автоматичні терморегулятори на приладах, загальна теплова потужність яких становить не менше 50 % загальної теплової потужності всіх приладів приміщення з встановленням на інших приладах запірної арматури з відповідною пропускною спроможністю."

Пункт 4.21. Викласти в новій редакції:

"Газопостачання в будинках навчальних закладів виконують відповідно до ДБН В.2.5-20. Витрати газу в лабораторіях вищих навчальних закладів необхідно приймати відповідно до технологічного завдання."

Пункт 4.22. Викласти в новій редакції:

"У технічному підпіллі, підвальному і цокольному поверхах, а за їх відсутності на першому поверсі будинків навчальних закладів газифікованих населених пунктів слід передбачати контроль концентрацій вибухонебезпечних газів з виходом на попереджувальну сигналізацію і на диспетчерську службу."

Пункт 4.23. Замінити слова в дужках: "(додаток 8, п.12; 13; 17; 18)" на: "(СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, ДБН В.2.5-23, ПУЭ, ПУЕ)".

Пункт доповнити другим реченням:

"Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з додатком Т ДБН В.2.2-9".

Підрозділ "Зв'язок та сигналізація". Замінити назву "Зв'язок тa сигналізація" на: "Системи зв'язку та сигналізації".

Пункт 4.29. Викласти в новій редакції:

"Будинки та споруди навчальних закладів повинні обладнуватися мережами єдиної національної системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення".

Пункт 4.30. Викласти в новій редакції:

"Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв'язку будинків та споруд навчальних закладів слід виконувати згідно з ВБН В.2.2-45-1 із забезпеченням можливості обов'язкового встановлення абонентських кінцевих пристроїв в приміщеннях чергового персоналу, в технологічних приміщеннях у відповідності з вимогами норм, в приміщеннях директора, заступників директора, приймальній, завучів, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею".

Пункт 4.31. Викласти в новій редакції:

"Абонентські розетки проводового мовлення встановлюються в приміщеннях чергового персоналу, адміністративно-господарських приміщеннях, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, завідуючого їдальнею".

Пункт 4.32. Викласти в новій редакції:

"Абонентські приєднувальні засоби телевізійного мовлення встановлюються в приміщеннях директора, заступників директора, завучів, приймальній, кабінетах іноземної мови, універсальному залі, спеціалізованих навчальних кабінетах, кабінетах інформатики та обчислювальної техніки, кабінетах-лабораторіях, зальних приміщеннях клубно-видовищної групи та бібліотеки".

Пункт 4.33. Викласти в новій редакції:

"В будинках та спорудах навчальних закладів відповідно до завдання на проектування, а в загальноосвітніх школах місткістю 36 класів і більше мережа зв'язку повинна передбачати можливість організації відомчого телефонного зв'язку з встановленням абонентських пристроїв у приміщеннях директора, заступників директора, завучів, приймальній, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті лікаря), кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею, препараторських-ресурсних, приміщеннях інструкторів, кіноапаратній, радіовузлі, приміщеннях студійно-гурткових занять, кімнатах техперсоналу, слюсаря, господарській майстерні".

Пункт 4.34. Викласти в новій редакції:

"Звукопідсилення в приміщеннях клубно-видовищного та фізкультурно-спортивного призначення та інших необхідно передбачати при об'ємі цих приміщень більше 2000 м3, або якщо відстань від первинного джерела звуку до віддаленого слухача складає більше 25 м.

За показників менше зазначених необхідність застосування систем звукопідсилення повинна визначатися завданням на проектування".

Пункт 4.35. Викласти в новій редакції:

"В будинках та спорудах навчальних закладів необхідно передбачати радіотрансляційні вузли відомчого мовлення та мережі для звукопідсилення і трансляції повідомлень, фонових музичних програм та ін.

Джерела звуку необхідно встановлювати у приміщеннях з постійним та тимчасовим перебуванням людей.

Використання систем звукопідсилення на території для проведення спортивних та масових заходів повинно визначатися завданням на проектування.

Системи звукопідсилення, як правило, повинні бути суміщеними з системами пріоритетного оповіщення та забезпечувати вимоги щодо виконання СОЗ-СО5 відповідно до 7.10-7.19 ДБН В.1.1.7".

Підрозділ "Зв'язок та сигналізація" доповнити новими пунктами:

"4.36 Будинки та споруди навчальних закладів повинні бути обладнані автоматичними системами сигналізації та регламентації часу. Приміщення 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів повинні виділятися для окремих програм.

Допускається використання системи звукопідсилення та оповіщення для передавання (трансляції) сигналів регламентації часу.

  1.  Вертикальне прокладання мереж зв'язку та сигналізації у будинках та спорудах навчальних закладів, як правило, повинно передбачатися приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням у відповідності з ВСН 60 окремих поверхових розподільних монтажних шаф систем зв'язку та сигналізації.
  2.  Прокладання мереж зв'язку та сигналізації від поверхових розподільних шаф і вводи їх до приміщень повинно виконуватися приховано.

Конструкції вводів повинні мати можливість вільного прокладання, доповнення та заміни кабелів і проводів абонентських мереж.

  1.  Проектом необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого проникнення в монтажні розподільні шафи і інші споруди, приміщення та обладнання мереж зв'язку і сигналізації.
  2.  Антенні пристрої систем ефірного телебачення, супутникового зв'язку і телебачення повинні розташовуватися в тих місцях, де вони не погіршують архітектурного вигляду будинків. Як правило, розміщувати їх необхідно на покрівлі будинків з урахуванням додаткових механічних навантажень. Розміщення антенних пристроїв на фасадних стінах, балконах не допускається.
  3.  Блискавкозахист стояків ліній мережі проводового мовлення, щогл телеантен (у т.ч. і супутникових) виконується згідно з ВСН 60, ВСН 1 і РД 34.21.122.

Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з НПАОП 40.1-1.32 визначаються комплексно для металевих конструкцій та всього електрообладнання будинків та споруд навчальних закладів.

4.42. Охоронною сигналізацією з виведенням сигналу на пульт чергового диспетчерської сигналізації або пульт централізованого нагляду служби охорони повинні обладнуватися приміщення зберігання навчальної зброї, кабінети інформатики та обчислювальної техніки, протипожежної автоматики, електрощитові, входи до технічних приміщень та виходи на покрівлю будинку, входи до машинного відділення ліфтів.

Обладнання охоронною сигналізацією інших приміщень будинків та споруд навчальних закладів, в яких зосереджені матеріальні цінності, визначається завданням на проектування.

Організаційно-технічні заходи щодо передавання сигналів охоронної сигналізації службам відомчої або державної охорони визначаються взаємно погодженим завданням на проектування.

4.43 Вимоги щодо обладнання будинків та споруд навчальних закладів автоматичною пожежною сигналізацію та системою оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей викладені в ДБН В.1.1-7 і ДБН В.2-5-13".

Додаток 1, таблиця 1. Викласти в новій редакції:

Основні типи загальноосвітніх навчальних закладів

Таблиця 1

Тип закладу за рівнем навчання

Кількість років навчання

Кількість паралелей  класів

Тип закладу за кількістю класів

Місце розташування:

місто або селище міського типу (М), сільське поселення (С)

Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня (початкова школа)

1-4-й класи

4

1

4

С

3

12

М

4

16

М

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів (основна школа)

1-9-й класи

9

1

9

С

2

18

М

3

27

М

4

36

М

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (середня загальноосвітня школа)

1-12-й класи

12

1

12

С

2

24

М, С

3

36

М, С

Гімназія

5-12-й класи

8

1

8

М, С

2

16

М

3

24

М

Ліцей*)

10-12-й класи

3

3

9

М

4

12

М

6

18

М

Колегіум

10-12-й класи

3

3

9

М

4

12

М

6

18

М

*) Допускається організація допрофільної підготовки учнів з поглибленим вивченням предметів окремих напрямків з 7-го, 8-го або 9-го класів.

Примітка 1. Загальна місткість загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється завданням на проектування в залежності від кількості учнів та нормативної наповнюваності класів, встановленої Міністерством освіти і науки України.

Примітка 2. Зменшення наповнюваності класів для шкіл сільської місцевості приймається за узгодженням з Міністерством освіти і науки України.

Додаток 5, таблиця

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 1, рядок 2

-універсальні

- універсальні (загальнофізичної підготовки і спортивних ігор)

Колонка 1, рядок 6

- загальнофізичної підготовки

- тренажерно-гімнастичні

Додаток 7, таблиця. Викласти в новій редакції:


"Додаток 7

(рекомендований)

Склад та площі приміщень їдальні на сировині для загальноосвітніх навчальних закладів

Назва приміщення

Площа приміщення (не менше), м2, в закладах місткістю

4 класи 100/120 учнів1)

8 класів 200/240

учнів2)

9 класів 225/360

учнів2)

12 класів

300/360

учнів2)

18 класів

450/540

учнів2)

24 класи

600/720

учнів2)

27 класів

675/810

учнів2)

36 класів

900/1080

учнів2)

1   Обідній зал (з зоною для першокласників) і роздавальна 

35/40+12

75+16/90+16

75+16/90+16

100+18/120+18

150+18/180+18

200+24/240+24

225+24/270+24

300+24/360+24

35/40 п.м.

75/90 п.м.

75/90 п.м.

100/120 п.м.

150/180 п.м.

200/240 п.м.

225/270 п.м.

300/360 п.м.

- умивальня перед обіднім залом 

4

8/10

8/10

10/12

16/18

20/24

24/28

30/36

2 ум-ки

4/5 ум-ків

4/5 ум-ків

5/6 ум-ків

8/9 ум-ків

10/12 ум-ків

12/14 ум-ків

15/18 ум-ків

- буфетна стійка та комора 

24 (16+8)

24 (16+8)

24 (16+8)

24 (16+8)

26 (16+10)

26 (16+10)

26 (16+10)

26 (16+10)

2. Кухня, в тому числі: 

-/48

63

63

73

89

89

96

96

- гарячий цех

 - холодний цех та різання хліба

- м'ясний та рибний цехи 

- овочевий цех

- / (20)

- / (8+4)

- / (5+5)

- / (6)

(30)

(9+4)

(6+6)

(8)

(30)

(9+4)

(6+6)

(8)

(35)

(9+4)

(8+8)

(10)

(43)

(10+4)

(10+10)

(12)

(43)

(10+4)

(10+10)

(12)

(50)

(10+4)

(10+10)

(12)

(50)

(10+4)

(10+10)

(12)

3. Мийна столового, буфетного та кухонного посуду 

- / 15 (9+6)

18 (12+6)

18 (12+6)

18 (12+6)

23 (16+7)

32 (25+7)

32 (25+7)

32 (25+7)

4 Охолоджувальна камера:

 - м'ясних продуктів

- рибних продуктів

- молочних продуктів, жирів та гастрономії

- овочів

- харчових відходів (в т ч неохолоджуване приміщення)

- / 2

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4+4

4

4

4

4

4+4

4

4

4

4

4+4

4

4

4

4

4+4

5 Комора сухих продуктів, овочів, напоїв, соків 

-/ 14 (8+6)

- / 14 (8+6)

- / 14 (8+6)

20 (6+6+8)

26 (8+8+10)

32 (10+10+12)

32 (10+10+12)

32 (10+10+12)

6. Завантажувальна і тарна 

- / 10 (6+4)

12 (8+4)

12 (8+4)

12 (8+4)

14 (10+4)

18 (12+6)

18 (12+6)

18 (12+6)

7 Мийна для яєць 

- / -

5

5

5

6

6

6

6

8. Інвентарна, білизняна 

- / 4

4

4

4

5

5

5

5

9 Гардеробна для персоналу з душовою та вбиральнею 

- / 10 (6+4)

10 (6+4)

10 (6+4)

10 (6+4)

12 (8+4)

15 (9+6)

15 (9+6)

15 (9+6)

Разом: 

63/189

268/285

269/286

311/333

409/441

491/535

527/576

608/674

1) Для загальноосвітніх навчальних закладів на 4 класи наведено два варіанти: буфет на 35 пос.місць або їдальня на 40 посадочних місць (п.м.)

2) Наведено два варіанти їдальні: для закладів з наповнюваністю класів 25 і 30 учнів".


Додаток 8. Замінити назву: "Список основних нормативних документів, що використовуються при проектуванні будинків навчальних закладів, на які наведені посилання у цих нормах" на: "НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ".

Замінити нормативні посилання на такі НД:

"ДБН 360-92*" на: "ДБН 360-92**";

"СНиП 2.08.01-89 Жилые здания" на: "ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення";

"СНиП 11-7-81** Строительство в сейсмических районах" на: "ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України";

"СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение" на: "ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання";

"СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение" на: "ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення";

"ВСН 61-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" на: "ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення";

"СанПиН 5146-89 Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных електронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" на: "ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах".

Вилучити посилання на такий НД:

"ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения" Зміні № 1).

Доповнити перелік нормативних посилань такими НД:

"ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах;

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва;

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування;

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;

ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади;

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення;

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд;

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель;

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю);

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
  • Проектирование Одесса