ДСТУ Б.В.2.5-32:2007. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДСТУ Б.В.2.5-32:2007. Трубы безнапорные из полипропилена, полиэтилена, непластифицированого поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для внешних сетей канализации домов и сооружений и кабельной канализации. Технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та споруди

ТРУБИ БЕЗНАПІРНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ, ПОЛІЕТИЛЕНУ, НЕПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ ТА ФАСОННІ ВИРОБИ ДО НИХ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА КАБЕЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-32:2007

Київ

Міністерство регіонального розвитку
та будівництва України

2007


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство «ЦентрСЕПРОтепломережа»

РОЗРОБНИКИ: В. Мартинов, Б. Морозов, В. Семенець, О. Семенець (керівник розробки)

ЗА УЧАСТІ: Асоціація виробників та будівельників полімерних трубопроводів.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від «26» березня 2007 р. № 95 та наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від «3» вересня 2007 р. № 173.

3 Стандарт відповідає ISO 265-1: 1988 Pipes and fittings of plastics materials  Fittings for domestic and industrial waste pipes  basic dimensions: Metric series  Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) (Труби та деталі з'єднувальні з полімерних матеріалів  Деталі з'єднувальні для труб внутрішньої каналізації  основні розміри: Метричний ряд  Частина 1: Непластифікований полівінілхлорид (ПВХ  Н)) у частині додатку Г «Правила розрахунку лінійних розмірів фасонних виробів»;

EN 744: 1995 Thermoplastics pipes. Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method (Труби з термопластів. Метод тестування на стійкість до дії зовнішніх ударів рівномірно розподілених по периметру) у частині розділу «Методи контролювання» (п. 10.4);

ISO 9969:1994 Thermoplastics pipes  Determination of ring stiffness (Труби з термопластів. Визначення кільцевої жорсткості) у частині розділу «Методи контролювання» (п. 10.12).

Ступінь відповідності  модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

Стандарт у частинах «Основні параметри та розміри», «Технічні вимоги» та «Методи контролювання» відповідає EN 1401-1:1999 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage  Unplasticized polyvinil chloride (PVC-U Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system (Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних дренажних та каналізаційних систем  Трубопроводи з непластифікованого полівінілхлориду (НХПВХ)  Частина 1: Технічні характеристики труб, арматури та системи);

EN 13244-2: 2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage  Polyethylene (PEPart 2: Pipes (Пластмасові трубопроводи напірні для підземних та зовнішніх систем загального призначення, дренажу та каналізації  Поліетилен (ПЕ)  Частина 2: Труби);

DIN EN 1852-1: 1998 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage  Polypropylene (PP Part 1: Specification for pipes, fittings and system (Пластмасові трубопроводи для безнапірного підземного дренажу та каналізації  Поліпропілен (ПП)  Частина 1: Специфікація труб, деталей з'єднувальних та системи);

EN 13244 1: 2003 Plastics piping systems for buried and above-ground presser systems for water for general purposes, drainage and sewerage  Polyethylene (PEPart 1: General (Системи труб із пластмаси для підземних та надземних напірних систем водопостачання, дренажу та каналізації  Поліетилен (ПЕ)  Частина 1: Загальні вимоги)

Ступінь відповідності  нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Зміст

[1] 1 Сфера застосування

[2] 2 Нормативні посилання

[3] 3 Терміни та визначення понять

[4] 4 Познаки та скорочення

[5] 5 Класифікація безнапірних труб та фасонних виробів для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації

[6] 6 Основні параметри та розміри

[7] 7 Технічні вимоги

[8] 8 Вимоги безпеки та охорони довкілля

[9] 9 Правила приймання

[10] 10 Методи контролювання

[11] 11 Транспортування та зберігання

[12] 12 Гарантії виробника

[12.1] Додаток А

[12.1.1] Основні розміри труб типу В за класифікацією відповідно до внутрішнього діаметра (серія DN/ID)

[12.2] Додаток Б

[12.2.1] Вимоги до труб дренажних, що виготовляються шляхом додаткової обробки труб типу В

[12.3] Додаток В

[12.3.1] Граничні показники овальності труб

[12.4] Додаток Г

[12.4.1] Правила розрахунку лінійних розмірів фасонних виробів

[12.5] Додаток Д

[12.5.1] Порядок використання первинного НПВХ

[12.6] Додаток Е

[12.6.1] Порядок використання непервинного НПВХ

[12.7] Додаток Ж

[12.7.1] Порядок використання первинного ПП

[12.8] Додаток И

[12.8.1] Порядок використання непервинного ПП

[12.9] Додаток К

[12.9.1] Порядок використання первинного ПЕ

[12.10] Додаток Л

[12.10.1] Порядок використання непервинного ПЕ

[12.11] Додаток М

[12.11.1] Загальні фізико-механічні характеристики сировини для труб та фасонних виробів з НПВХ, ПП та ПЕ

[12.12] Додаток Н

[12.12.1] Огляд можливого застосування матеріалу повторної обробки та використання

[12.13] Додаток П

[12.13.1] Порядок оформлення та затвердження контрольних зразків зовнішнього вигляду

[12.14] Додаток Р

[12.14.1] Бібліографія


Вступ

Стандарт розроблений з метою упорядкування виробництва, постачання споживачу та використання труб та фасонних виробів безнапірних одношарових та багатошарових (включно із структурованою та гофрованою поверхнями), з розтрубом та без розтрубу, що виготовляються з термопластичних полімерних матеріалів (поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду) та призначені для будівництва зовнішніх мереж каналізації, дренажу та кабельної каналізації.

Розділи стандарту «Основні параметри і розміри», «Технічні вимоги» і «Методи контролювання», додаток А «Основні розміри труб типу В за класифікацією відповідно до внутрішнього діаметру (серія DN/ID у частині вимог до труб та фасонних виробів багатошарових (включно із структурованою та гофрованою поверхнями) відповідають Pr EN 13476-1: 2002 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage  Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U), Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system (Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних та каналізаційних систем  Трубопроводи зі структурованими стінками з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ), поліпропілену (ПП) та поліетилену (ПЕ)  Частина 1: Технічні характеристики труб, арматури та системи).

Ступінь відповідності  нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

Додатки до цього стандарту: «Порядок використання первинного НПВХ», «Порядок використання непервинного НПВХ», «Порядок використання первинного ПП», «Порядок використання непервинного ПП», «Порядок використання первинного ПЕ», «Порядок використання непервинного ПЕ», «Загальні фізико-механічні характеристики сировини для труб та фасонних виробів з НПВХ, ПП та ПЕ», «Огляд можливого застосування матеріалу повторної обробки та використання» відповідають Рr EN 13476-1: 2002 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage  Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U), Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system (Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних та каналізаційних систем  Трубопроводи зі структурованими стінками з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ), поліпропілену (ПП) та поліетилену (ПЕ)  Частина 1: Технічні характеристики труб, арматури та системи).

Ступінь відповідності  модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

При розробці додатку до цього стандарту «Вимоги до труб дренажних, що виготовляються шляхом додаткової обробки труб типу В» були використані матеріали DIN 4262-1:1998-12 Системи трубопроводів для підземного дренажування інженерних споруд. Частина 1: пластикові труби.

При розробці методу контролювання на опір удару труб для кабельної каналізації були використані матеріали EN 50086-2-4:1994 Трубопровідні системи для укладання кабелів  Частини 2-4: Спеціальні вимоги до підземних трубопровідних систем.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

Зовнішні мережі та споруди

Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену,

непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для

зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд

та кабельної каналізації

Технічні умови

Инженерное оборудование зданий и сооружений

Наружные сети и сооружения

Трубы безнапорные из полипропилена, полиэтилена,

непластифицированного поливинилхлорида и фасонные изделия к ним

для внешних сетей канализации зданий и сооружений

и кабельной канализации

Технические условия

Engineering equipment of buildings and constructions

External networks and constructions

Polypropylene, polythene, unplasticized polyvinyl chloride nonpressure pipes and adapter fitting for external sewer pipelines of buildings and constructions and the cable run

Specification

Чинний від 2008  01  01

1 Сфера застосування

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до труб безнапірних із поліпропілену (ПП), поліетилену (ПЕ), непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ) та фасонних виробів до них (далі за текстом  труби та фасонні вироби) для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації.

Цей стандарт поширюється на труби кільцевого перерізу одношарові та багатошарові з гладкою внутрішньою поверхнею та гладкою, гофрованою, або ребристою зовнішніми поверхнями, що виготовлені методом неперервної екструзії одного або декількох шарів ПП (ПЕ, НПВХ) з наступною різкою на відрізки, формуванням розтрубів та монтажем (при потребі) у розтруби ущільнюючих еластомерних елементів (далі за текстом  манжети), та фасонні вироби з ПП (ПЕ, НПВХ), що виготовлені методами формуванням розтрубів у відрізках труб та їх зварюванням між собою або литтям (під тиском або ротаційним) з наступним монтажем манжет.

Труби та фасонні вироби за цим стандартом застосовують при будівництві і ремонті підземних трубопроводів для захисту кабелів зв'язку та при будівництві і ремонті трубопроводів підземних безнапірних з максимальним робочим тиском не більше 0,16 МПа зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд для відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких труби хімічно стійкі, в інтервалах температур:

  •  від 0° С до 45° С (код зони застосування U) для труб і фасонних виробів із ПЕ та НПВХ;
  •  від 0° С до 95° С (код зони застосування UD) для труб і фасонних виробів із ПП  без обмежень, для труб із НПВХ  з обмеженнями щодо часу впливу гарячих стічних вод та товщини стінки труб та фасонних виробів.

Примітка. Труби та фасонні вироби з НПВХ припустимо використовувати в умовах короткочасного, не більше 1 хвилини, впливу стічних вод з температурою не більше 95 °С з обмеженнями щодо мінімально припустимої товщини стінки згідно з таблицями 1 та 3 цього стандарту.

1.2 Цей стандарт розповсюджується на труби дренажні, що виготовлені шляхом додаткової обробки (перфорації) труб багатошарових з гладкою внутрішньою поверхнею та гофрованою або ребристою зовнішньою поверхнею з параметрами та характеристиками згідно з цим стандартом.

Труби дренажні згідно з цим стандартом застосовують для дренажу та відведення фільтраційної води з автомобільних та залізничних доріг; елементів інженерних споруд, які мають контакт із землею, інших інженерних споруд (аеропортів, тунелів, контропор мостів, пристроїв захисту схилів, спортивних майданчиків тощо) та інфільтрації поверхневих вод.

  1.  Цей стандарт не розповсюджується на труби та фасонні вироби для безпосереднього прокладання в них кабелів зв'язку. Труби та фасонні вироби кабельної каналізації згідно з цим стандартом призначені для захисту кабелів зв'язку від зовнішнього впливу ґрунту та ґрунтових вод.
  2.  Вимоги до якості труб та фасонних виробів, що забезпечують їх безпечність для життя, здоров'я, майна населення та охорони навколишнього середовища, наведено у розділах 7 і 8.
  3.  Підтвердження відповідності труб та фасонних виробів (далі за текстом цього розділу  вироби) здійснюється шляхом складання виробником виробів або уповноваженою ним особою декларації відповідності виробів вимогам цього стандарту, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд».

Декларування відповідності виробів здійснюється з використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва) із застосуванням таких процедур, як «Випробування органом оцінки виробів певного типу», «Випробування виробником виробу певного типу» та «Здійснення контролю за виробництвом на підприємстві», зазначених у Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд та конкретизовованих цим стандартом:

а) Виробник або уповноважена ним особа складають технічну документацію на вироби та проект декларації відповідності згідно з додатком до Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

Технічна документація на вироби згідно з цим стандартом повинна включати:

загальний опис виробу;

офіційне видання цього стандарту;

протоколи випробувань виробів на відповідність вимогам цього стандарту, що були проведені в атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях з дотриманням періодичності випробувань, встановлених цим стандартом;

сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів;

акт постановки виробів на серійне виробництво (для виробів, що випускаються серійно).

б) Орган оцінки аналізує технічну документацію та організовує проведення випробувань зразків виробів певного типу на їх відповідність до переліку показників властивостей, який узгоджено з виробником або уповноваженою ним особою і який відповідає вимогам цього стандарту. Цей перелік має включати: вимоги до зовнішнього вигляду поверхні, вимоги до опору удару падаючого вантажу та вимоги до кільцевої жорсткості.

Відбір зразків виробів для випробувань проводиться представниками органу оцінки за участі представників виробника або уповноваженої ним особи. Випробування зразків проводять в лабораторіях, атестованих у встановленому порядку в присутності представників органу оцінки. Протокол випробувань підписують представники виробника, випробувальної лабораторії та органу оцінки. Затверджує протокол керівник органу оцінки.

Якщо один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам цього стандарту, орган оцінки розробляє план корегувальних дій і контролює їх виконання виробником до приведення виробів у відповідність з вимогами цього стандарту.

в) За позитивними результатами аналізу технічної документації та випробувань зразків виробів певного типу виробник або уповноважена ним особа вносять до проекту декларації реквізити органу оцінки та протоколів випробувань зразків виробів певного типу і видають декларацію відповідності вимогам цього стандарту.

Орган оцінки реєструє декларацію відповідності у встановленому порядку.

г) Виробник, який видав декларацію відповідності виробу певного типу вимогам цього стандарту, повинен у процесі виробництва проводити кваліфікаційні, періодичні та приймально-здавальні випробування на відповідність до вимог цього стандарту з дотриманням періодичності випробувань, встановлених цим стандартом у атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях та вживати заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених виробів вимогам цього стандарту.

д) Орган оцінки проводить перевірку виробів, на які ним зареєстрована декларація відповідності, через довільні інтервали часу, але не менше одного разу на три роки. Для перевірки орган оцінки відбирає на місці виробництва довільні зразки кінцевої продукції, досліджує та випробовує їх на відповідність до мінімального переліку вимог згідно з 1.5, б) цього стандарту. У разі отримання негативних результатів випробувань, реєстрація декларації відповідності скасовується і декларація втрачає чинність.

1.6 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Оцінка відповідності виробів згідно з цим стандартом може за бажанням виробника або уповноваженої ним особи здійснюватись шляхом проведення органом оцінки їх сертифікації на відповідність до узгодженого переліку показників властивостей виробів згідно з цим стандартом, включно із мінімальним переліком вимог згідно з 1.5, б), із використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем D (забезпечення належної якості виробництва), або модулем F (перевірка продукції) із застосуванням процедур згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд».

  1.  Після видання та реєстрації в органі оцінки декларації про відповідність виробу (або отримання сертифіката відповідності), виробник або уповноважена ним особа наносять національний знак відповідності на виріб (або на додану до нього етикетку, упаковку чи супровідну документацію) відповідно до правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1599.
  2.  Виробник або уповноважена ним особа зберігають декларацію про відповідність виробу та технічну документацію до неї протягом 10 років після застосування виробу в будинках і спорудах, і надають їх для перевірки в установленому законодавством порядку.


2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення та постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.7-73-98 Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови

ДСТУ Б В. 2.7-93-2000 Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки металеві. Технічні умови. (ГОСТ 7502-98, MOD)

ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76* ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. Номенклатура видов защиты (Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту. Номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75* ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (Респіратори ШБ-1 «Лепесток». Технічні умови)


ГОСТ 12.4.029-76* ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия
(Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.072-79* ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия (Чоботи спеціальні гумові формові, які захищають від води, нафтових олив і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.121-83* ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (Протигази промислові фільтруючі. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89* Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 868-82 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия утроміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм. Технічні умови)

ГОСТ 1942-86 1,2 Дихлорэтан технический. Технические условия (1,2 Дихлоретан технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции. (Кабелі, дроти та шнури. Метод визначення електричного опору ізоляції)

ГОСТ 6507-90* Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ГОСТ 9550-81 Пластмассы, Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе (Пластмаси. Методи визначення модуля пружності при розтягу, стисканні та вигині)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 11262-80* Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробувань на розтяг)

ГОСТ 11358-89* Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 11645-73* Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов (Пластмаси. Метод визначення показника текучості розплаву термопластів)

ГОСТ 12423-66* Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб) (Пластмаси. Умови кондиціонування й випробувань зразків (проб))

ГОСТ 14040-82 Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида. Метод определения числа вязкости разбавленных растворов и значения К (Полівінілхлорид і сополімери вінілхлориду. Метод визначення числа густини розріднених розчинів і значення К

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14332-78 Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия (Полівінілхлорид суспензійний. Технічні умови).

ГОСТ 15088-83 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика (Пластмаси. Метод визначення температури розмякшення термопластів за Віка)

ГОСТ 15139-69* Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) (Пластмаси. Методи визначення густини, (об'ємної маси)

ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, збереження і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16338-85* Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 19433-88* Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація і маркування)

ГОСТ 19667-74 Контейнер специализированный групповой массой брутто 5,0 т для штучных грузов (Контейнер спеціалізований груповий масою брутто 5,0 т для штучних вантажів)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия (Труби бетонні безнапірні. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76* Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 22360-95 Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. Типы и функциональные размеры (Шафи демонстраційні і лабораторні витяжні. Типи та функціональні розміри)

ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости. (Прилади аналогові, що показують електровимірювання прямої дії і допоміжні частини до них. Частина 6. Особливі вимоги до омметрів (приладів для виміру повного опору) і приладів для вимірювання активної провідності).

ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении (Труби з пластмас. Метод визначення стійкості при постійному внутрішньому тиску)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26311- 84 Полиолефины. Метод определения сажи (Поліолефіни. Метод визначення сажі)

ГОСТ 26359-84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ оліетилен. Метод визначення вмісту летких речовин)

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия (Поліпропілен і сополімери пропілену. Технічні умови)

ГОСТ 27077-86 Детали соединительные из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева (Деталі з'єднувальні з термопластів. Методи визначення зовнішнього вигляду після прогрівання)

ГОСТ 27078-86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева (Труби з термопластів. Метод визначення зміни довжини труб після прогрівання)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтяг, стискання та вигинання. Загальні технічні вимоги).

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферной среды населенных пунктов (от загрязнения химическими и биологическими веществами) (Державні санітарні правила охорони атмосферного середовища населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами))

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

СанПиН 4630-88 Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Методы их определения (Припустима кількість міграції (ПКМ) хімічних речовин, що виділяються з полімерних матеріалів і контактують з харчовими продуктами. Методи їх визначення

СП 1042-73 Санитарные правила по организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила з організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ТУ 38.105.1933-93 Кольца резиновые для напорных труб из непластифицированного поливинилхолорида. (Кільця гумові для напірних труб з непластифікованого полівінілхлориду)


3 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті використано терміни з відповідними познаками, встановлені в
ДСТУ Б В.2.7-93: номінальний зовнішній діаметр
(dn), середній зовнішній діаметр (dem), максимальний середній зовнішній діаметр (dem.max), овальність, номінальна товщина стінки (еn), середня товщина стінки (еm), мінімальна товщина стінки, максимальна товщина стінки, стандартне розмірне відношення (SDR), ПП 80 тип 2, ПП 100 тип 1, лінійна щільність, номінальний тиск; терміни з відповідними познаками, встановлені у ДСТУ Б В.2.7-73: ПЕ 80, ПЕ 100.

Нижче подано терміни без познак та терміни з відповідними познаками, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 первинний матеріал для виготовлення труб і фасонних виробів

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: