Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 4466-1:2005. Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІSО 14520-1:2000, УЛЬТРАСУЧАСНО)

Название (рус.) ДСТУ 4466-1:2005. Системы газового пожаротушение. Проектирование, монтаж, испытание, техническое обслуживание и безопасность. Часть 1. Общие требования (ІSО 14520-1:2000, МОD)
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

ДСТУ 4466-1:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ
ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтаж, випробовування,

технічне обслуговування та безпека

Частина 1. Загальні вимоги

(ISO 14520-1:2000, MOD)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: М. Откідач, канд. техн. наук; В. Орел, канд. хім. наук; С. Пономарьов (керівник розробки); В. Приймаченко; Є. Козін, канд. техн. наук; В. Дунюшкін, канд. техн. наук

  1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України
    від
    2 грудня 2005 р. 345 з 2007-04-01
  2.  Національний стандарт відповідає ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 1: General requirements (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги) з поправкою ISO 14520-1:2000/Cor.1:2002, крім 7.5.1.2 та 7.5.2, де є відхили

Ступінь відповідності  модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ


[1] Національний вступ

[2] Вступ

[3] 1 Сфера застосування

[4] 2 Нормативні посилання

[5] З Терміни та визначення понять

[6] 4 Використовування та обмеження

[6.1] 4.1 Загальні відомості

[6.2] 4.2 Вогнегасні речовини

[6.3] 4.3 Електростатичний розряд

[6.4] 4.4 Сумісність з іншими вогнегасними речовинами

[6.5] 4.5 Температурні обмеження

[7] 5 Вимоги безпеки

[7.1] 5.1 Небезпека для персоналу

[7.2] 5.2 Правила безпеки праці

[7.3] 5.3 Приміщення з постійним перебуванням людей

[7.4] 5.4 Небезпека ураження електричним струмом

[7.5] 5.5 Електричне заземлення

[7.6] 5.6 Електростатичний розряд

[8] 6 Проектування систем

[8.1] 6.1 Загальні відомості

[8.2] 6.2 Запас вогнегасної речовини

[8.3] 6.3 Розподіляння

[8.4] 6.4 Системи виявляння, приведення в дію і контролювання

[9] 7 Вогнегасна речовина

[9.1] 7.1 Загальні відомості

[9.2] 7.2 Вихідні дані, планування і погодження

[9.3] 7.3 Гідравлічне розраховування системи

[9.4] 7.4 Приміщення

[9.5] 7.5 Вимоги до концентрації вогнегасної речовини

[9.6] 7.6 Загальна кількість вогнегасної речовини, необхідна для об'ємного пожежогасіння

[9.7] 7.7 Врахування висоти над рівнем моря

[9.8] 7.8 Тривалість витримування

[9.9] 7.9 Технічні характеристики системи

[10] 8 Введння в дію і приймання

[10.1] 8.1 Загальні положення

[10.2] 8.2 Випробовування

[10.3] 8.3 Свідоцтво про завершення функційних випробовувань системи пожежогасіння і документація на неї

[11] 9 Оглядання, технічне обслуговування, перевіряння і навчання

[11.1] 9.1 Загальні положення

[11.2] 9.2 Оглядання

[11.3] 9.3 Обслуговування

[11.4] 9.4 Навчання

[11.4.1] Додаток А

[11.4.2] Робочі документи

[11.4.3] Додаток В

[11.4.4] Визначення мінімальної вогнегасної концентрації газових вогнегасних речовин методом «Чашкового пальника»

[11.4.5] Додаток С

[11.4.6] Вогневі випробування і визначання захищуваного простору для проектованих і питових систем пожежогасіння

[11.4.7] Додаток D

[11.4.8] Методи визначення мінімальної флегматизувальної концентрації пари вогнегасної речовини

[11.4.9] Додаток Е

[11.4.10] Випробування з дверним вентилятором для визначення мінімальної тривалості витримування

[11.4.11] Додаток F

[11.4.12] Перевіряння характеристик системи

[11.4.13] Додаток НА

[11.4.14] Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення

[11.4.15] Додаток НБ

[11.4.16] Порівняльна таблиця визначень термінів у міжнародному та національному стандартах

[11.4.17] Додаток НВ

[11.4.18] Бібліографія


Національний вступ

Цей стандарт є тотожній переклад ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 1: General requirements (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги) з поправкою ISO 14520-1:2000/Cor.1:2002 та з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,  ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У стандарті є посилання на міжнародні стандарти (МС), які в Україні прийнято як національні стандарти (НС):

Позначення МС 

Позначення НС,
який відповідає МС
 

Ступінь
відповідності
 

ISO 14520-8:2000 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 8: HCFC 125 extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125) 

ДСТУ 4466-8:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125 (ISO 14520-8:2000, MOD) 

Модифікований (MOD) 

ISO 14520-9:2000 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 9: HFC 227ea extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 9. Вогнегасна речовина
HFC 227еа) 

ДСТУ 4466-9:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227ea (ISO 14520-9:2000, MOD) 

Модифікований (MOD) 

ISO 14520-13:2000 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 13: IG-100 extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 13. Вогнегасна речовина
IG-100) 

ДСТУ 4466-13:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100 (ISO 14520-13:2000, MOD) 

Модифікований (MOD) 

ISO 14520-15:2000 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 15: IG-541 extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 15. Вогнегасна речовина
IG-541) 

ДСТУ 4466-15:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541 (ISO 14520-15:2000, MOD) 

Модифікований (MOD) 

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

змінено назву стандарту на «Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги»; зміна назви стандарту пов'язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України;

замінено «ця частина ISO 14520» на «цей стандарт»;

до тексту стандарту внесено поправку ISO 14520-1:2000/Cor.1:2002, виділену двома рисками проти відповідного тексту;

змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 14520-1:2000 

bar 

m 

mm 

?

s 

Pa 

kg 

psi (psia) 

min 

Познаки в цьому стандарті 

бар 

м 

мм 

град. 

с 

Па 

кг 

фунт/
кв. дюйм 

хв 


Познаки в ISO 14520-1:2000 

І 

V 

J 

mf 

atm 

ohm 

volume fraction in percent 

Познаки в цьому стандарті 

л 

В 

Дж 

мкФ 

атм 

Ом 

об'ємна частка % 

Познаки в ISO 14520-1:2000 

litres per minute (l/min) 

grams per minute 

grams per litre 

Познаки в цьому стандарті 

л/хв 

г/хв

г/л 

Примітка. Інші похідні величини фізичних величин не наведено.

Це зроблено для приведення у відповідність до вимог національної стандартизації України;

до структурного елемента «Бібліографічні дані» долучено ключові слова;

структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані»  оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

з «Передмови до ISO 14520-1» у цей «Національний вступ» взято відомості про інші частини ISO 14520, які разом із перекладом наведено нижче.

ISO 14520 складається з таких частин, об'єднаних загальною назвою «Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design» (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем):

Part 1: General requirements (Частина 1. Загальні вимоги);

Part 2: CF3I extinguishant (Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I);

Part 3: FC-2-1-8 extinguishant (Частина 3. Вогнегасна речовина FC-2-1-8);

Part 4: FC-3-1-10 extinguishant (Частина 4. Вогнегасна речовина FC-3-1-10);

Part 6: HCFC Blend A extinguishant (Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC Суміш А);

Part 7: HCFC 124 extinguishant (Частина 7. Вогнегасна речовина HCFC 124);

Part 8: HCFC 125 extinguishant (Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125);

Part 9: HFC 227ea extinguishant (Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227ea);

Part 10: HFC 23 extinguishant (Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23);

Part 11: HFC 236fa extinguishant (Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa);

Part 12: IG-01 extinguishant (Частина 12. Вогнегасна речовина IG-01);

Part 13: IG-100 extinguishant (Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100);

Part 14: IG-55 extinguishant (Частина 14. Вогнегасна речовина IG-55);

Part 15: IG-541 extinguishant (Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541).

До стандарту внесено окремі зміни, введення яких необхідне на перехідний період для проведення робіт з модернізації і створення нової випробовувальної бази, потрібної для виконання випробовувань із перевіряння вимог цього стандарту та коригування чинних в Україні нормативних документів із ним взаємопов'язаних. Технічні відхили та додаткову інформацію долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та виділено в тексті рамкою із заголовком «Національний відхил», «Національна примітка» або «Національне пояснення». Повний перелік технічних відхилів та їхнє пояснення наведено у додатку НА.

Порівняльну таблицю визначень термінів міжнародного та національного стандартів наведено у додатку НБ.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), інших нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті наведено у додатку НВ.

Необхідно звернути увагу на те, що на теперішній час розробляють проект міжнародного стандарту ISO/DIS 14520-1 (перегляд першої редакції ISO 14520-1:2000 із поправкою
ISO 14520-1:2000/Cor.1:2002).


Вступ

Системи пожежогасіння, на які поширюється цей стандарт, призначені для подавання газових вогнегасних речовин для ліквідації пожежі.

У зв'язку з тим, що в останні роки для ліквідації пожеж розроблено декілька способів доправляння і застосовування вогнегасної речовини, є потреба у поширенні інформації відносно встановлених систем і способів. Для цього було підготовлено цей стандарт.

Зокрема долучено нові вимоги щодо обмеження викидання вогнегасних речовин під час випробовування та перевіряння роботи систем пожежогасіння. Вони стосуються також випробовування герметичності захищуваних приміщень.

Цей стандарт розроблено з урахуванням кращих технічних даних, які були відомі робочій групі на час її готування. Але, у зв'язку з тим, що охоплено широку сферу, було неможливо докладно розглянути кожний чинник або обставину, які могли б вплинути на впровадження розроблених рекомендацій.

Під час розробляння цього стандарту передбачалося, що виконання його положень покладатиметься на висококваліфікованих фахівців, які мають досвід роботи у сфері розробляння вихідних вимог та проектуванні систем газового пожежогасіння, а також монтуванні, випробовуванні, отримуванні дозволу на експлуатування, перевіряння, керування та технічне обслуговування систем пожежогасіння та їхніх елементів. Цей стандарт розроблено саме для таких фахівців, і очікується, що вони виконуватимуть свої обов'язки щодо недопущення необґрунтованих викидів вогнегасної речовини.

Приділено увагу вимогам Монреальського Протоколу щодо речовин, які руйнують озоновий шар.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
Монреальський протокол щодо речовин, які руйнують озоновий шар підписано
16.09.1987.

Важливо, щоб протипожежний захист будинків і споруд розглядали як єдине ціле. Системи газового пожежогасіння складають лише частину, хоча і важливу, відомих засобів пожежогасіння, тому не треба вважати, що з їх упровадженням зникає потреба розглядати додаткові заходи (такі, як забезпечення пересувними вогнегасниками або іншими рухомими засобами) для першої допомоги або для використовування в критичних ситуаціях, або для застосовування до особливих пожежонебезпечних об'єктів.

Національна примітка

В Україні чинні ДБН В.1.1-7 та НАПБ А.01.001, які деталізують вимоги, наведені у цьому стандарті, та встановлюють додаткові.

Протягом багатьох років газові вогнегасні речовини визнані як ефективне середовище для гасіння горючих рідин, пожеж електроустатковання, що перебуває під напругою, і звичайних пожеж класу А. Але під час проектування систем пожежогасіння не треба забувати, що може виникнути ситуація, коли газові вогнегасні речовини виявляються непридатними. За деяких обставин також може виникнути небезпека від їх використовування, що потребує спеціальних запобіжних заходів.

Рекомендації з цих питань можуть бути отримані від відповідного виробника вогнегасної речовини або системи пожежогасіння. Інформацію можуть також надавати органи пожежної безпеки, організації з охорони здоров'я й охорони праці, страхові компанії. Крім того, в разі потреби треба звертатися до інших національних стандартів і керівних документів конкретної країни.

Важливо, щоб проводили ретельне технічне обслуговування протипожежного устатковання для забезпечення його готовності до негайного застосовування в разі потреби. Треба передбачити повсякденне технічне обслуговування, тому що йому може приділятися недостатня увага власником системи. Цим зневажають життя людей, що перебувають у приміщеннях. Значення технічного обслуговування переоцінити неможливо.


ДСТУ 4466-1:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтаж, випробовування,
технічне обслуговування та безпека
Частина 1. Загальні вимоги

СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Проектирование, монтаж, испытания,
техническое обслуживание и безопасность
Часть 1. Общие требования

GASEOUS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS

Design, installation, testing, maintenance and safety
Part 1. General requirements

Чинний від 2007-04-01

1 Сфера застосування

Цим стандартом встановлено вимоги і рекомендації щодо проектування, монтування, випробовування, технічного обслуговування і безпеки систем газового пожежогасіння, призначених для протипожежного захисту будинків, підприємств та інших споруд, а також у ньому наведено характеристики різних вогнегасних речовин і типів пожеж, для яких вони є ефективним засобом пожежогасіння.

Національна примітка

В Україні чинні ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.1-7 та НАПБ А.01.001, які деталізують вимоги, наведені у цьому стандарті.

Стандарт поширюється на системи об'ємного пожежогасіння, які застосовують для протипожежного захисту будинків, підприємств та інших спеціальних споруд. У таких системах використовують неелектропровідні газові вогнегасні речовини, після застосування яких відсутній нелеткий залишок. Про такі речовини є досить даних для підтвердження їх технічних характеристик відповідними незалежними органами. Цей стандарт не стосується систем вибухознедіювання.

Цей стандарт не вказує на прийнятність відповідними органами лише перелічених у ньому вогнегасних речовин, оскільки інші вогнегасні речовини можуть бути також прийнятні. До цього стандарту не долучено діоксид вуглецю, оскільки ця речовина є предметом іншого стандарту. Для використовування конкретної вогнегасної речовини треба брати до уваги вимоги національних нормативних документів.

Цей стандарт стосується вогнегасних речовин, які наведено у таблиці 1. Необхідно взяти до уваги і інші стандарти, присвячені окремим вогнегасним речовинам, наведеним у таблиці 1.


Таблиця
Вогнегасні речовини, дозволені до застосовування

Вогнегасна речовина

Хімічна назва

Хімічна формула

Торговельна назва

Міжнародний стандарт

CF3I 

Трифторйодметан 

CF3I 

Triodide 

ISO 14520-2 

FC-2-1-8 

Перфторпропан 

CF3CF2CF3 

CEA 308 

ISO 14520-3 

FC-3-1-10 

Перфторбутан 

С4F10 

CEA 410 

ISO 14520-4 

HCFC Суміш А 

NAF S-lll 

ISO 14520-6 

HCFC-123 

Дихлортрифторетан 

CHCI12CF3 

HCFC-22 

Хлордифторметан 

CHCIF2 

HCFC-124 

Хлортетрафторетан 

CHCIFCF3 

Ізопропеніл-1-метилциклогексан 

С10Н16 

HCFC 124 

Хлортетрафторетан 

CHCIFCF3 

FE-241 

ISO 14520-7 

HCFC 125 

Пентафторетан 

CHF2CF3 

FE-25 

ISO 14520-8 

HFC-227ea 

Гептафторпропан 

CF3CHFCF3 

FM-200 

ISO 14520-9 

HFC 23 

Трифторметан 

CHF3 

FE-13 

ISO 14520-10 

HFC 236fa 

Гексафторпропан 

CF3CH2CF3 

FE-36 

ISO 14520-11 

IG-01 

Аргон 

Ar 

Argotec 

ISO 14520-12 

IG-100 

Азот 

N2 

ISO 14520-13 

IG-55 

Азот (50 %)

N2

Argonite 

ISO 14520-14 

Аргон (50 %)

Ar

IG-541 

Азот (52 %) 

N2 

Inergen 

ISO 14520-15 

Аргон (40 %) 

Ar 

Діоксид вуглецю (8 %) 

C02 

2 Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3941 Classification of fires

ISO 14520-2 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 2: CF3I extinguishant

ISO 14520-3 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 3: FC-2-1-8 extinguishant

ISO 14520-4 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 4: FC-3-1-10 extinguishant

ISO 14520-6 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 6: HCFC Blend A extinguishant

ISO 14520-7 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 7: HCFC 124 extinguishant

ISO 14520-8 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 8: HCFC 125 extinguishant

ISO 14520-9 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 9: HFC 227ea extinguishant

ISO 14520-10 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 10: HFC 23 extinguishant

ISO 14520-11 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 11: HFC 236fa extinguishant

ISO 14520-12 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 12: IG-01 extinguishant

ISO 14520-13 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 13: IG-100 extinguishant

ISO 14520-14 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 14: IG-55 extinguishant

ISO 14520-15 Gaseous fire-extinguishing systems  Physical properties and system design  Part 15: IG-541 extinguishant


IEC 60364-7 Electrical installation of buildings  Part 7: Requirements for special installations or locations.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3941 Класифікація пожеж

ISO 14520-2 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
2. Вогнегасна речовина CF3I

ISO 14520-3 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
3. Вогнегасна речовина FC-2-1-8

ISO 14520-4 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
4. Вогнегасна речовина FC-3-1-10

ISO 14520-6 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
6. Вогнегасна речовина HCFC Суміш А

ISO 14520-7 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
7. Вогнегасна речовина HCFC 124

ISO 14520-8 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
8. Вогнегасна речовина HCFC 125

ISO 14520-9 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
9. Вогнегасна речовина HFC 227еа

ISO 14520-10 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
10. Вогнегасна речовина HFC 23

ISO 14520-11 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
11. Вогнегасна речовина HFC 236fa

ISO 14520-12 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
12. Вогнегасна речовина IG-01

ISO 14520-13 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
13. Вогнегасна речовина IG-100

ISO 14520-14 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем.
Частина
14. Вогнегасна речовина IG-55

ISO 14520-15 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541

ІЕС 60364-7 Електричні установки будинків. Частина 7. Вимоги до спеціальних установок або розміщення.

Національна примітка

В Україні чинний ДСТУ 3958 «Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань», який встановлює методи визначання мінімальної вогнегасної концентрації та мінімальної флегматизувальної концентрації (за наявності) вогнегасних речовин: CF3I, FC-2-1-8, FC-3-1-10, HCFC Суміш A, HCFC 124, HCFC 125, HFC 227ea, HFC 23, HFC 236fa, IG-01, IG-100, IG-55, IG-541.

З Терміни та визначення понять

У цьому стандарті термін «бар» необхідно розуміти як «виміряне значення», якщо не вказано інше. Концентрації або кількості, наведені у відсотках (%), треба вважати як об'ємні, якщо не зазначено інше.

У цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення понять.

3.1 дозволений (approved)

Погоджений відповідним органом влади (див 3.2).

Примітка. Визначаючи можливості використовування устатковання, процесів або матеріалів, орган влади має ґрунтуватися на відповідних стандартах

3.2 орган влади (authority)

Організація або особа, відповідальні за погодження використовування обладдя, устатковання або процесів

3.3 перемикач автоматичного або ручного режимів (automatic/manual switch) Засіб для переведення системи з автоматичного режиму до ручного.

Примітка. Він може являти собою ручний перемикач на панелі пульту керування, іншому пристрої або пристрої блокування дверей. У всіх випадках він змінює спосіб задіювання системи з автоматичного на ручний або навпаки


3.4 вогнегасна речовина
(extinguishant)

Неелектропровідна газова вогнегасна речовина, що не лишає після випаровування залишку (див. таблицю 1)

3.5 зазор (clearance)

Повітряний простір між устаткованням, охоплюючи трубопровід і насадки, та відкритими або неізольованими вузлами, що перебувають під напругою, яка відрізняється від потенціалу землі

3.6 Концентрація (concentration)

  1.  нормативна концентрація для об'ємного гасіння (design concentration)

Концентрація вогнегасної речовини, з урахуванням коефіцієнта безпеки, досягнення якої повинна забезпечити система пожежогасіння

3.6.2 максимальна концентрація (maximum concentration)

Концентрація, якої досягають внаслідок подавання всього запасу вогнегасної речовини у простір, який підлягає захисту, за максимальної температури довкілля

3.6.3 мінімальна вогнегасна концентрація (extinguishing concentration)

Мінімальна концентрація вогнегасної речовини, яка необхідна для припинення горіння конкретної горючої речовини за встановлених експериментальних умов, без урахування коефіцієнта безпеки

3.7 проектована система (engineered system)

Система, в якій подавання вогнегасної речовини, що зберігається централізовано, здійснюється через систему труб і насадків. Діаметр кожної секції трубопроводу і тип отвору насадка розраховують для конкретних вогнегасних речовин у відповідних частинах ISO 14520.

Примітка. Проектні інтенсивності подавання з насадків можуть змінюватися відповідно до конструктивних вимог залежно від вимог до проектування конкретного об'єкта захисту, враховуючи характеристики його пожежної небезпеки

3.8 щільність завантаження (fill density)

Маса вогнегасної речовини в одиниці об'єму резервуара

3.9 кількість вогнегасної речовини, необхідна для об'ємного пожежогасіння (flooding quantity)

Маса або об'єм вогнегасної речовини, необхідна для досягнення проектної концентрації в об'ємі, що захищається, протягом заданого часу випускання

3.10 загальний об'єм (gross volume)

Різниця між об'ємом, обмеженим будівельними конструкціями захищуваного приміщення, та об'ємом будь-яких постійно непроникних для вогнегасної речовини елементів споруди в межах цього об'єму

3.11 тривалість витримування (hold time)

Проміжок часу, протягом якого концентрація вогнегасної речовини перевищує мінімальну вогнегасну концентрацію в захищуваному просторі

3.12 оглядання (inspection)

Візуальне перевіряння з метою пересвідчення у тому, що система пожежогасіння повністю заряджена і перебуває в дієздатному стані.

Примітка. Під час візуального оглядання перевіряють розташовання системи і відсутність видимих пошкоджень, які могли б заважати її роботі

3.13 зріджений газ (liquefied gas)

Газ або газова суміш (зазвичай галогеновуглець), що перебуває в зрідженому стані під тиском у резервуарі за кімнатної температури (20 °С)

3.14 запірний пристрій (lock-off device)

Ручний запірний клапан, встановлений на виході з резервуара в трубопроводі для подавання вогнегасної речовини або інший тип пристрою, що механічно унеможливлює подавання з резервуара.

Примітка 1. У разі спрацювання цього пристрою вмикається індикація про те, що система перебуває в недієздатному стані.

Примітка 2. Його призначеність полягає в тому, щоб унеможливити випускання вогнегасної речовини в захищуваний об'єм, коли систему заблоковано

3.15 найнижчий рівень впливання шкідливої дії, що спостерігається, РСШВ (lowest observed adverse effect level, LOAEL)

Мінімальна концентрація, за якої спостерігається несприятливий токсикологічний або фізіологічний ефект

3.16 технічне обслуговування (maintenance)

Повне перевіряння з метою пересвідчення у тому, що система пожежогасіння буде працювати як передбачено.

Примітка. Технічне обслуговування охоплює повне перевіряння, а, у разі потреби, ремонтування або заміну елементів системи

3.17 максимальний робочий тиск (maximum working pressure) Рівноважний тиск у резервуарі за максимальної робочої температури.

Примітка 1. Для зріджених газів  за максимальної щільності завантажування і вміщує надлишковий тиск.

Примітка 2. Рівноважний тиск у резервуарі під час транспортування може відрізнятися від такого під час зберігання у приміщенні

3.18 система пожежогасіння модульного типу (modular system)

Система, як правило, типова, що складається з окремих резервуарів для зберігання вогнегасної речовини, кожний резервуар якої призначений для захисту конкретного об'єму в рамках допустимих обмежень, сума яких відповідає величині об'єму захищуваного приміщення

3.19 рівень, за якого не спостерігається шкідлива дія, РНСШВ (no observed adverse effect level, NOAEL)

Максимальна концентрація, за якої не спостерігається шкідливе токсикологічне або фізіологічне впливання

3.20 незріджений газ (non-liquefied gas)

Газ або газова суміш (зазвичай інертний газ), яка за робочого тиску і допустимої робочої температури завжди перебуває в газоподібному стані

  1.  приміщення без постійного перебування людей (normally unoccupied area)

Приміщення, в якому люди постійно не знаходяться, а можуть перебувати протягом коротких проміжків часу

3.22 типові системи (pre-engineered systems)

Система, що складається з резервуара для вогнегасної речовини певної місткості, з'єднаного з системою трубопроводів із збалансованим розташуванням насадків з обмеженнями щодо максимально допустимої конфігурації.

Примітка. Не дозволено відхили від обмежень, встановлених виробником або органом влади

3.23 розподільчий пристрій (selector valve)

Клапан, встановлений на виході з випускного трубопроводу резервуара з вогнегасною речовиною, і призначений для спрямування її у відповідний пожежонебезпечний простір.

Примітка. Клапан використовуваний у випадку, якщо є потреба подавати вогнегасну речовину з одного або декількох резервуарів по одному з захищуваних напрямків

3.24 створення надлишкового тиску (superpressurization)

Додавання газу в резервуар із вогнегасною речовиною у разі потреби створення заданого тиску для нормальної роботи системи

3.25 система пожежогасіння об'ємним способом (total flooding system)

Система, призначена для заповнювання вогнегасною речовиною замкнутого простору з метою досягнення нормативної концентрації для об'ємного гасіння

3.26 простір, в якому не можуть перебувати люди (unoccupiable area)

Простір, в якому не можуть перебувати люди в зв'язку з його розмірами або іншими обмеженнями.

Приклад: Дрібні порожнини і приміщення.

4 Використовування та обмеження

4.1 Загальні відомості

У цьому стандарті слово «повинно» означає обов'язкову вимогу; слово «може» носить рекомендований характер.

Проектувати, монтувати і технічно обслуговувати системи пожежогасіння повинен компетентний персонал.

Національна примітка

В Україні чинні ДБН В.1.1-7 та НАПБ А.01.001, які деталізують вимоги, до проектування, монтування і технічного обслуговування систем пожежогасіння.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
  • строительство коттеджей в Одесской области