Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ 4329-2004. Магістральні трубопроводи. Знаки позначання трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосовування

Название (рус.) ДСТУ 4329-2004. Магистральные трубопроводы. Знаки обозначения трасс. Общие технические требования. Правила применения
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАГІСТРАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ

ЗНАКИ ПОЗНАЧАННЯ ТРАС

Загальні технічні вимоги. Правила застосовування

ДСТУ 4329:2004

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ВАТ «Український центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості» (ВАТ «УЦЕБОПнафтогаз») та Технічний комітет України з стандартизації «НАФТОГАЗ-нормування» (ТК 138)

РОЗРОБНИКИ: О. Болокан; М. Григіль; М. Дрогомирецький; А. Паршин, канд. техн. наук (керівник розробки); С. Петунін, канд. техн. наук; В. Разладов, канд. техн. наук; М. Сичов, Т. Смоляк

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 р.  181

 1.  Стандарт відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.) і Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р)

 1.  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

[1] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[2] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3] 3 СКОРОЧЕННЯ

[4] 4 КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

[4.0.1] І

[4.0.2] А, мм

[4.0.3] D, мм

[4.0.4] І

[4.0.5] B, мм

[4.0.6] І

[4.0.7] III

[4.0.8] IV

[5] 5 ЗНАКИ І ТАБЛИЧКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

[6] 6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

[6.0.1] Слова

[7] 7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

[8]
8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

[9] 9 МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

[10] 10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

[11] 11 ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ

[12] ЗОБРАЖЕННЯ ЗНАКІВ НА МАСШТАБНІЙ СІТЦІ

[12.1] Інформаційний знак

[12.1.1] Інформаційно-вказівні знаки

[13] БІБЛІОГРАФІЯ


НАЦІОНАЛЬНИЙ
СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАГІСТРАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ

ЗНАКИ ПОЗНАЧАННЯ ТРАС

Загальні технічні вимоги. Правила застосовування

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ЗНАКИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАСС

Общие технические требования. Правила применения

MAIN PIPELINES. MARKS OF A DESIGNATION OF

General technical requirements. Rules of application

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на знаки, які застосовують для позначання трас магістральних та міжпромислових трубопроводів призначених для транспортування: газу, конденсату, нафти, нафтопродуктів, аміаку та етилену.

Стандарт не поширюється на знаки, що їх установлюють на загорожах наземних споруд об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів.

Положення цього стандарту застосовують усі суб'єкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні особи) усіх форм власності, які розробляють, виготовляють, експлуатують знаки позначання трас та наглядають за їх застосовуванням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги і познаки)

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Загальні вимоги і методи прискорених випробовувань на стійкість до впливу кліматичних факторів)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия. (Папір пакувальний бітумований і дьогтевий. Технічні умови)

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия. (Ящики з листових деревних матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 200 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия. (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка. (Джерела світла для вимірювання кольору. Типи. Технічні вимоги. Маркування)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия. (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия. (Риштування дощаті для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. (Маркування вантажів)

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. (Матеріали лакофарбові. Методи визначання адгезії)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 17557-88 Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования. (Колодки клемні світлотехнічні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры. (Вироби електротехнічні. Затиски що заземлюють і знаки заземлення. Конструкція і розміри)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист, пакування. Загальні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. (Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови)

ГОСТ 26600-98 Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия. (Знаки навігаційні внутрішніх судноплавних шляхів. Загальні технічні умови).

3 СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовано такі скорочення:

ГРС газорозподільча станція;

КС компресорна станція (кінцева станція для аміакопроводу);

ЛЕП лінія електропередач;

МТ магістральний трубопровід;

НПС нафтоперекачувальна станція;

PC роздавальна станція;

ГПС головний пост секціювання;

СПС сателітний пост секціювання.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

4.1 Стандарт установлює п'ять груп знаків позначання трас магістральних трубопроводів:

 1.   попереджувальні;
 2.   заборонні;
 3.   інформаційні;
 4.   інформаційно-вказівні;
 5.   доповнювальної інформації (таблички до знаків позначання трас).

Групи, назви, номери та зображення знаків позначання трас магістральних трубопроводів наведено в таблиці 1. (Зміст інформації наведено умовно).

 1.   Зображення знаків наведено у додатку А.
 2.  Літери, цифри, розділові знаки повинні відповідати додатку Б ДСТУ 4100.

Збільшувати зображення знаків, літер, цифр та ін. щодо встановлених цим стандартом розмірів, треба фотографічним методом або за допомогою масштабної сітки.

Знаки позначання треба виготовляти чотирьох типорозмірів: І малого, II середнього, III великого, IV дуже великого.

Типорозміри знаків залежно від умов застосовування потрібно вибирати відповідно до таблиці 2.

Таблиця 1 Знаки позначання трас магістральних трубопроводів

Номер групи

Назва групи

Назва знака

Зображення і номер знака

1

Попереджувальні знаки

Обережно! Магістральний трубопровід

2

Заборонні

знаки

Проходити заборонено

Якоря кидати заборонено

3

Інформаційні знаки

Магістральний трубопровід


Продовження таблиці 1

Номер групи

Назва групи

Назва знака

Зображення і номер знака

4

Інформаційно-вказівні знаки

Місце розташунку трубопроводу

Поворот трубопроводу ліворуч

Поворот трубопроводу праворуч

Місце розташунку кабелю зв'язку

5

Доповнюваль-на інформація (таблички до позначальних знаків)

Аміак! Небезпечно для життя!

Газопровід високого тиску!

!


Кінець таблиці 1

Номер групи

Назва групи

Назва знака

Зображення і номер знака

5

Доповнюваль-на інформація (таблички до позначальних знаків)

Нафтопровід високого тиску!

Охоронна зона

Кілометровий покажчик

Засторога про небезпеку

Таблиця 2

Типорозмір знака

Застосовування знака

І

Перетин з дорогою з шириною проїзної частини не менше ніж 6 м та залізницею 

II

Перетин з дорогами з однією чи двома смугами руху в одному напрямку 

III

Перетин з дорогами з трьома і більше смугами для руху в одному напрямку, а також з автомагістралями 

IV

Перетин з судноплавними ріками і каналами 

4.7 Розміри зображень знаків позначання за типорозмірами повинні відповідати наведеним на рисунках 1  4 та у таблицях 3  6.

Рисунок 1

Таблиця 3

Номер знака

Типорозмір

А, мм

В, мм

r, мм

С, мм

1.1

І 

700

10

35

70

II 

900

15

45

90

III 

1200

20

60

120

Рисунок 2

Таблиця 4

Номер знака

Типорозмір

D, мм

A, мм

B, мм

С, мм

2.1, 2.2

І

450

9

36

4045

II

550

11

44

5055

III

700

14

56

6370

IV

900

18

72

8190

Рисунок 3

Таблиця 5

Номер знака

Типорозмір

B, мм

H, мм

A, мм

r, мм

4.4

І

600

450

9

9

II

700

550

11

11

III

900

700

14

14

IV

1200

900

18

18

Рисунок 4

Таблиця 6

Номер знака

Типорозмір

B, мм

Н, мм

А, мм

r, мм

3.1.1, 3.1.2, 4.1  4.3, 5.5*), 5.6

І 

450

600

9

9

II

550

700

11

11

III

700

900

14

14

IV

900

1200

18

18

*) Висота таблички 5.5 завжди дорівнює  

4.8 Розміри табличок 5.1 5.4 для позначання знаків трас треба вибирати відповідно до таблиці 7.

Таблиця 7

Типорозмір знаків 

Відстань від знака до спостерігача, м 

Розміри табличок для знаків (В х Н), мм 

I 

До 40

450 х 160

600 x 200

II 

До 60

550 х 200

700 х 250

III 

До 80

700 х 250

900 х 300

IV 

Понад 80

900 х 300

1200 х 350

Дозволено збільшувати висоту додаткових табличок з пояснювальним написом залежно від кількості строк напису.

Додаткові таблички повинні мати сигнальний колір знака разом з яким його застосовують.

4.9  Зовнішню облямівку на знаках 1.1, 2.1, 2.2 наносять за рахунок звуження червоної облямівки.

 1.  Поле допуску розмірів знаконосіїв та зображень знаків не повинно перевищувати ± 5 %.
 2.  Граничні відхили габаритних розмірів знаків і табличок ± 2 %.
 3.  Номер знака складається з номера групи, порядкового номера в групі, порядкового номера різновиду (у разі наявності), розділених між собою крапками.

5 ЗНАКИ І ТАБЛИЧКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 1.  Типорозміри знаків і висота великої літери (hВ) на інформаційно-вказівних та інформаційних знаках індивідуального проектування залежно від умов застосовування повинні відповідати цьому стандарту. Якщо для певних умов типорозмір знака не обумовлено, треба застосовувати знаки найближчого типорозміру.
 2.  Тло знаків позначання траси нафтогазопроводів повинно бути білого кольору та жовтого кольору для знаків позначання траси магістральних аміакопроводів.
 3.  Компонувальні розміри зображень знаків і написів на них треба визначати залежно від висоти великої літери (hB), яку залежно від місця встановлення знака треба вибирати з ряду 100, 150, 200, 300, 400 мм.

У разі використання на знаку двох розмірів шрифтів, розміри облямівки знака, стрілок і елементів напису, а також відстані між написами потрібно визначати виходячи з більшої висоти великої літери (hB).

 1.  Висота великої літери (hВ) на табличці 5.5 повинна дорівнювати 400 мм, на знаках 3.1.1, 3.1.2, 4.1 4,4, табличках 5.1 5.4, 5.6 100 мм або 150 мм.
 2.  Допускається дворядковий напис, напис в рядку, що містить більше ніж 10 елементів (за елемент треба приймати: літеру, цифру, оголовок стрілки) виконувати шрифтом, що має менший розмір.

Написи повинні складатися з окремих літерних площадок, ширину яких наведено в таблицях 8 10.

Якщо рядок містить більше ніж 10 елементів, ширина літерних площадок, наведена в таблицях 6  10, залежно від висоти великої літери hB (100, 150, 200, 300, 400 мм) відповідно повинна бути зменшена на 5; 7,5; 10; 15, 20, 25 мм з кожного боку.

5.6 Ширина облямівки на знаках повинна дорівнювати 0,12hB, внутрішній радіус закруглення облямівки 0,3hB.

Ширина лінії, що перехрещує написи на знаках 4.2, 4.3 та табличці 5.5 повинна дорівнювати 0,1hВ.

5.7 Зовнішня облямівка повинна бути:

 блакитного кольору для магістральних газопроводів;

 зеленого кольору для магістральних нафтопроводів та нафтопродуктопроводів;

 чорного кольору для магістральних аміакопроводів;

синього кольору для магістральних етиленопроводів.

5.8 Відстані від елементів знаків до рядків (написів), а також між рядками визначають залежно від відстані до літерної площадки літери або цифри цих рядків (написів).

Відстань по горизонталі між облямівкою, написом, числом (найближчою літерою або цифрою), стрілкою, зображенням знаків та табличок повинна становити від 0,3 до 1,0hB

Відстань по вертикалі повинна становити:

між облямівкою або лінією, яка розділяє написи, і рядком (вимірюють до великих літер) від 0,3 до1,0hB;

між рядками від 0,4 до 0,8hB.

Габаритні розміри знака треба визначати після його компонування.

5.9 Стрілки на знаках треба виконувати відповідно до рисунка 5.

Рисунок 5

На знаках 3.1.1, 5.4, 5.6 довжина стрілки L повинна бути завжди 2,3hB і розміщуватись стрілки повинні симетрично відносно лівої і правої облямівки. На знаках 4.1 4.3 довжину стрілок треба вибирати з компонувальних міркувань, ширину стрілок дозволено зменшувати на 30% відносно стрілок основного напрямку зберігаючи пропорції, задані на рисунку 5.

5.10 Власні назви на знаках треба надавати українською мовою. Найчастіше вживані на знаках слова допускається скорочувати. Скорочення слів українською мовою повинні відповідати наведеним у таблиці 11.

6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

6.1  Знаки треба виготовляти у кліматичних виконаннях У і ХЛ, категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150, вимогами цього стандарту і Технічними умовами, розробленими та погодженими у встановленому порядку.

У місцях доступу до електрообладнання повинен бути нанесений знак електричної напруги згідно з ГОСТ 12.4.026.

6.2 Вимоги до конструкції

 1.   Знаки треба виготовляти з світловідбивальною поверхнею або внутрішнім освітленням.
 2.   Допускається виготовляти знаки як однобічні, так і двобічні, а також розміщувати зображення знаків на щиті прямокутної форми з білим світловідбивальним тлом, у цьому разі зображення знака також повинно мати світловідбивальний ефект. Зображення знаків на яких необхідно зосереджувати увагу водіїв дозволено розміщувати на щитах з жовтим світловідбивальним тлом.

Таблиця 8

Велика літера

Ширина літерної площадки за висоти великої літери hВ, мм

100

150

200

300

400

А

113

169

226

339

452

Б

102

153

204

306

408

В

102

153

204

306

408

Г

90

135

180

270

360

Ґ

90

135

180

270

360

Д

110

165

220

330

440

Е

96

144

192

288

384

Є

103

154

206

309

412

Ж

162

243

324

486

648

3

98

147

196

294

392

И

108

162

216

324

432

І

52

78

104

156

208

Ї

75

112

150

225

300

Й

108

162

216

324

432

К

109

163

218

327

436

Л

110

165

220

330

440

М

129

193

258

387

516

Н

107

160

214

321

428

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
 • проектирование коттеджей под ключ в Одесской области