Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи

Название (рус.) Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 1. Штукатурные работы
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Норми
Дата принятия 01.01.2007
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Галузеві норми часу
на будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи

Збірник ГН 8
ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

Випуск 1

Київ

2007


УДК 331.542:69-057.1] (035)
ББК 65.240-я2

Д 58

Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 1 „Штукатурні роботи" // Збірник ГН 8 „Опоряджувальні роботи".  К.: УкрНДЦ „Екобуд", 2007.

ISBN 966-8115-11-2

РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук І. В. Голодець, В. Д. Казько, І. М. Томільцев,
К. І. Шевчук, Л. П. Гончаренко, Л. А. Калита.

У розробці приймали участь: В. М. Заєц (корпорація „Укрбуд"), І. В. Юрченко,
Л. Г. Немерована, Л. Г. Юхимчук (ВАТ трест "Київміськбуд-1"), Т. І. Селенська
(СУ-50 ВАТ „Київоздоббуд"), І. В. Габер (ООО „Юкон-Буд"), М. І. Данченко (ТОВ „БМК Планета-Міст").

Консультації надавали: канд. екон. наук А. В. Беркута, Т. О. Шарапова,
П. І. Губень (Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального госп
одарства України).

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 27 грудня 2006 року № 431.

ПОГОДЖЕНО з Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27 грудня 2006 р. м. Київ № 431

Про затвердження Випуску 1 „Штукатурні роботи", Випуску 5 „Облицювальні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" та Випуску 3 "Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005 
2010 роки, затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року № 243,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року схвалені науково-технічною радою Мінбуду (рішення НТР від 23.11.2006 р. № 74 та від 15.12.2006 р. № 91) розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" та погоджені з Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:

 1.  Випуск 1 "Штукатурні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи;
 2.  Випуск 5 "Облицювальні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи;
 3.  Випуск 3 "Мости та труби" (частина 1) Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

2. Управлінню економіки, організації та розвитку будівельної діяльності (Шарапова Т.О.) разом з Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ.

Видання та розповсюдження Випусків ГН 8-1 "Штукатурні роботи", ГН 8-5 "Облицювальні роботи" та ГН 5-3 "Мости та труби" (частина 1) Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд".

Перший заступник Міністра А. О. Орлов


Зміст

[0.0.0.1]
Зміст

[1]
Вступна частина

[2] Технічна частина

[3] Глава 1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ ДЛЯ
ОШТУКАТУРЮВАННЯ

[3.1] § 8-1-1. Насікання поверхонь та зрубування напливів бетону

[3.2] § 8-1-2. Прибивання сітки із закиданням розчином

[3.3] § 8-1-3. Кріплення смуг сітки в кутах, на борознах або в місцях сполучення конструкцій, виготовлених із різних матеріалів

[3.4] § 8-1-4. Обгортання балок сіткою

[3.5] § 8-1-5. Пристрілка сітки монтажним пістолетом

[3.6] § 8-1-6. Набивання цвяхів з обплетенням їх дротом

[3.7] § 8-1-7. Оббивання дерев'яних поверхонь

[4] Глава 2. ОШТУКАТУРЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

[4.1] § 8-1-8. Просте оштукатурювання

[4.2]
§ 8-1-9. Поліпшене оштукатурювання

[4.3] § 8-1-10. Високоякісне оштукатурювання

[4.4] § 8-1-11. Декоративне оштукатурювання

[4.5] § 8-1-12. Декоративне оштукатурювання фасадів

[4.6]
§ 8-1-13. Керування розчинонасосом при нанесенні шарів
набризку та ґрунту

[4.7] § 8-1-14. Оштукатурювання укосів

[4.8] § 8-1-15. Оштукатурювання заглушин та відливів

[4.9] § 8-1-16. Оштукатурювання присхідців

[4.10] § 8-1-17. Суцільне вирівнювання

[4.11] § 8-1-18. Оброблення окремих місць

[4.12] § 8-1-19. Оштукатурювання внутрішніх швів між збірними
елементами перекриттів та стін

[5] Глава 3. ВИТЯГУВАННЯ ТЯГ, ОБРОБЛЕННЯ КУТІВ, ВИРОБКА ПАДУГ, ПРОРІЗУВАННЯ РУСТІВ

[5.1] § 8-1-20. Витягування тяг

[5.2] § 8-1-21. Оброблення кутів

[5.3] § 8-1-22. Виробка падуг

[5.4] § 8-1-23. Прорізування рустів

[6] Глава 4. БЕЗПІЩАНА НАКРИВКА ТА
ШПАКЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

[6.1] § 8-1-24. Безпіщана накривка

[6.2] § 8-1-25. Шпаклювання поверхонь мінеральною шпаклівкою

[6.3] § 8-1-26. Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою

[6.4] § 8-1-27. Оздоблювальне шпаклювання поверхонь
розпилювачем

[7] Глава 5. ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ НЕТРАДИЦІЙНИМИ МІНЕРАЛЬНИМИ ШТУКАТУРКАМИ

[7.1] § 8-1-28. Опорядження декоративними штукатурками „Бреза" та „Флорентин"

[7.2] § 8-1-29. Опорядження декоративною штукатуркою „Ікос"

[7.3] § 8-1-30. Опорядження інтер'єрів та фасадів декоративною
штукатуркою „Візолкалк"

[7.4] § 8-1-31. Опорядження стін венеціанською штукатуркою „Літос"

[7.5] § 8-1-32. Опорядження стін венеціанською штукатуркою
"Пластоун"

[7.6] § 8-1-33. Опорядження поверхонь декоративними
полімерцементними сумішами

[7.7] § 8-1-34. Опорядження поверхонь декоративними
полімерцементними сумішами на основі традиційних
полімерцементних паст

[7.8]
§ 8-1-35. Опорядження поверхонь декоративними полімерцементними сумішами на основі традиційних полімерцементних паст із нанесенням зверху подрібнених матеріалів (механізованим
способом)

[7.9] § 8-1-36. Опорядження поверхонь синтетичними сумішами „Байрамікс"

[7.10] § 8-1-37. Опорядження поверхонь синтетичними сумішами „Кромітал"

[7.11] § 8-1-38. Опорядження поверхонь синтетичними сумішами
„Керамітц"

[7.12] § 8-1-39. Опорядження поверхонь синтетичними сумішами „Граніпласт"

[7.13] § 8-1-40. Декоративне опорядження внутрішніх поверхонь
напиленням „чіпсів"

[7.14] § 8-1-41. Опорядження поверхонь „датською" декоративною штукатуркою („рідкі шпалери")

[7.15] § 8-1-42. Механізоване оброблення поверхонь під
дрібнозернисту фактуру „шагрень"

[7.16] § 8-1-43. Оброблення декоративної штукатурки

[7.17] § 8-1-44. Опорядження поверхні штукатурки набризком

[7.18] § 8-1-45. Торкретування поверхонь

[8] Глава 6. РІЗНІ РОБОТИ

[8.1] § 8-1-46. Подавання розчину в бункер на поверхи із
застосуванням розчинонасоса

[8.2] § 8-1-47. Конопачення коробок

[8.3] § 8-1-48. Зарівнювання нерівностей та заповнення розчином
щілин біля плінтусів, наличників, дверних та віконних коробок

[8.4] § 8-1-49. Догляд за штукатуркою

[8.5] § 8-1-50. Заготовлення дранкових щитів


Вступна частина

 1.  Випуск 1 „Штукатурні роботи" Збірника ГН 8 „Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі  Випуск 1) включає норми часу (далі  норми) на виконання різних видів штукатурних та супутніх робіт.
 2.  Якість конструкцій будівель та споруд, на яких потрібно виконати штукатурні роботи, повинна відповідати вимогам будівельних норм та правил.
 3.  Будівельні матеріали, що застосовуються для виконання штукатурних робіт, повинні відповідати вимогам технічних умов та стандартів.
 4.  Основні вимоги щодо якості виконання штукатурних робіт, допустимі відхилення, а також послідовність виконання технологічних операцій тощо, наведено в технічній частині та главах Випуску 1.
 5.  Тарифікацію робіт та професій, наведених у Випуску 1, виконано згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64), затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 24 жовтня 2000 року № 239, Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 9 та 10 травня 2006 року № 163 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (з урахуванням змін і доповнень).
 6.  Всі види штукатурних робіт, передбачені Випуском 1, необхідно виконувати з дотриманням правил і норм з охорони праці.
 7.  Нормами враховано виконання таких допоміжних операцій:

очищення поверхонь, що оброблюються, від забруднень шпателем з обмітанням або протиранням ганчіркою до 10 % всієї площі;

змочування поверхонь;

перелопачування готового розчину;

переставлення та пересунення в межах однієї секції столиків-помостів з перестеленням під ними щитів, драбинок та приставних драбин при обробленні внутрішніх поверхонь стін висотою до 3,5 м;

запобігання пошкодженню санітарно-технічних приладів, віконного скла, столярних виробів тощо із застосуванням простих підручних засобів;

переміщення матеріалів на відстань до 30 м, приведену до горизонталі. Переміщення матеріалів на відстань більшу 30 м слід нормувати за збірником ГН 1 "Внутрішньобудівельні транспортні роботи".

8. Нормами передбачено виконання робіт на висоті до 3,5 м.

При обробленні поверхонь на висоті понад 3,5 м з переміщенням готових пересувних помостів до норм застосовується коефіцієнт 1,25.

9. Нормами не враховано:

установлення та переставлення риштувань, суцільних стрічкових та інших непересувних типів помостів. Нормування виконання таких робіт слід здійснювати за збірником ГН 6 „Теслярські та столярні роботи в будівлях і спорудах";

приготування розчинів (за винятком обумовлених випадків). Приготування розчинів слід нормувати за збірником ГН 3 „Кам'яні роботи".

обслуговування компресорів, улаштування повітроводів та розчинопроводів.

 1.  Нормами передбачено виконання робіт у приміщеннях з площею підлоги понад 5 м2. При виконанні робіт у приміщеннях з площею підлоги до 5 м2 до норм застосовується коефіцієнт 1,5 (крім обумовлених випадків).
 2.  У разі відсутності підіймачів вантажно-пасажирських будівельних для переміщення робітників у будівлях вище дев'ятого поверху до норм на виконання штукатурних робіт застосовується коефіцієнт 1,05, вище п'ятнадцятого поверху  коефіцієнт 1,1.
 3.  Нормування робіт, передбачених Випуском 1, здійснюється з урахуванням положень Загальної частини Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 2 грудня 2005 року
  № 8.

Примітка. Кожна глава Випуску 1 складається з окремих параграфів.

Параграф має свою назву та відповідний шифр. Наприклад, назва параграфа  „Просте оштукатурювання" відповідає шифру  § 8-1-8. Параграфи мають такі складові:

вказівки щодо виконання робіт (у разі потреби);

склад роботи, де наведено перелік трудових операцій із зазначенням засобів механізації, що застосовуються, інструменту, будівельних матеріалів тощо;

склад ланки виконавців роботи (професії, тарифні розряди, чисельність;

величини норм у людино-годинах;

примітки (у разі потреби).

Технічна частина

 1.  Нормами передбачено виконання внутрішніх і зовнішніх штукатурних робіт.
 2.  Послідовність виконання технологічних операцій під час штукатурних робіт залежно від видів штукатурки наведено в таблиці 1.
 3.  Бетонні та гіпсобетонні поверхні до оштукатурювання обробляють: нарізанням, насіканням, ґрунтуванням спеціальними ґрунтовками, промиванням спеціальними розчинами.
 4.  При оштукатурюванні поверхонь у приміщеннях з висотою стін понад 3,5 м, а також фасадів передбачається улаштування інвентарних риштувань.

5. Нормами враховано, крім обумовлених випадків:

при механізованому подаванні та механізованому нанесенні розчинів  застосування вапняно-гіпсового, цементно-вапняного або цементного розчину;

при ручному оштукатурюванні  застосування цементно-вапняного або цементного розчину.

6. При механізованому подаванні та механізованому нанесенні вапняних та глиняних розчинів, а також при ручному оштукатурюванні із застосуванням теплих і холодних вапняних, вапняно-гіпсових та глиняних розчинів до норм застосовується коефіцієнт 0,85.

При роботі з хлорованими вапняними розчинами до норм застосовується коефіцієнт 0,9; з хлорованими цементно-вапняними та цементними розчинами  коефіцієнт 1,1.


Таблиця 1  Послідовність виконання технологічних операцій

Найменування операцій

Оштукатурювання

просте

поліпшене

високоякісне

Підготовка поверхонь для оштукатурювання 

+

+

+

Провішування поверхонь 

+

+

+

Установлення маяків 

-

+

+

Нанесення набризку 

+

+

+

Нанесення ґрунту 

+

+

+

Розрівнювання нанесеного ґрунту 

+

+

+

Нанесення ґрунту (другий шар) 

-

-

+

Розрівнювання нанесеного ґрунту (другого шару) 

-

-

+

Оброблення кутів 

+

+

+

Оброблення стельових рустів 

+

+

+

Нанесення накривного шару 

-

+

+

Затирання 

+

+

+

Оброблення укосів та заглушин 

+

+

+

7. Нормами передбачено оштукатурювання фасадів з площею прорізів, яка не перевищує 20 % площі фасадів. Для більшої прорізності до норм застосовується коефіцієнт 1,2.

Відсоток прорізності визначається для кожного виду стін (головний фасад, дворовий фасад, торцевий фасад) та кожного виду оштукатурювання (звичайне, декоративне) окремо.

 1.  При обмірюванні виконаних штукатурних робіт площі, зайняті карнизами та падугами, виключаються з площі обмірювання, якщо ширина карнизів або падуг перевищує 300 мм.
 2.  Якість робіт повинна відповідати вимогам будівельних норм та правил, а саме:

штукатурка повинна бути міцно з'єднаною з поверхнею оштукатуреної конструкції та не відшаровуватися від неї;

оштукатурені поверхні повинні бути рівними, гладкими, з чітко обробленими гранями кутів та площин, що перетинаються, без слідів від роботи затирального інструменту, патьоків розчину, плям, висолів;

тріщини, бугорки, раковини, дутики, грубошорстка поверхня та пропуски не допускаються.

10. Допустимі відхилення поверхонь залежно від виду оштукатурювання наведено в таблиці 2.


Таблиця 2

Найменування поверхонь та лінійних елементів

Допустимі відхилення при опорядженні

простого

поліпшеного

високоякісного

Нерівності поверхні (виявляються накладанням правила або шаблона довжиною 2 м) 

Не більше трьох нерівностей глибиною або висотою до 5 мм 

Не більше двох нерівностей глибиною або висотою до
3 мм
 

Не більше двох нерівностей глибиною або висотою до 2 мм 

Відхилення поверхонь від вертикалі (горизонталі) 

15 мм на всю висоту (довжину) приміщення 

1 мм на 1 м висоти (довжини), але не більше ніж 10 мм на всю висоту (довжину) приміщення 

1 мм на 1 м висоти (довжини), але не більше ніж 5 мм на всю висоту (довжину) приміщення 

Відхилення лузгів, усенків, віконних та дверних укосів, пілястр, стовпів 

10 мм на весь елемент

1 мм на 1 м висоти (довжини), але не більше ніж 5 мм на 1 елемент 

1 мм на 1 м висоти (довжини), але не більше ніж 3 мм на елемент 

Відхилення радіуса лекальних криволінійних поверхонь від проектної величини 

10 мм

7 мм

5 мм

Відхилення ширини оштукатуреного укосу від проектної 

Не перевіряються

3 мм

2 мм

Відхилення тяг від прямої лінії в межах між кутами пересікання тяг 

6 мм

3 мм

2 мм

11. При штукатурних роботах необхідно забезпечити дотримання технічних вимог, наведених у таблиці 3.

12. Під час оштукатурювання стін з цегли, за наявності температури повітря виробничого середовища +23 °С та вище, поверхню перед нанесенням розчину необхідно зволожити.

Поліпшене та високоякісне оштукатурювання необхідно виконувати по маяках, товщина яких повинна дорівнювати товщині штукатурного покриття без накривного шару.

Допустима вологість цегляних і кам'яних поверхонь під час оштукатурювання не повинна перевищувати 8 %.

13. Норми вимірюються в людино-годинах на одиницю виміру конкретного виду робіт. Якщо робочий процес виконується будівельною машиною норма часу встановлюється для цієї машини в машино-годинах.


Таблиця 3

Найменування технологічної операції

Допустима товщина, мм

Допустима товщина одношарового оштукатурювання при застосуванні:

всіх видів розчинів, крім гіпсового 

до 20 мм 

гіпсового розчину 

до 15 мм 

Допустима товщина кожного шару при багатошаровому оштукатурюванні без полімерних добавок:

набризк по кам'яних, цегляних, бетонних поверхнях 

до 5 мм 

набризк по дерев'яних поверхнях (з урахуванням товщини дранки) 

до 9 мм 

ґрунт цементним розчином 

до 5 мм 

ґрунт вапняним, вапняно-гіпсовим розчином 

до 7 мм 

накривний шар штукатурного покриття 

до 2 мм 

накривний шар декоративного покриття 

до 7 мм 

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ ДЛЯ
ОШТУКАТУРЮВАННЯ

Нормами цієї глави передбачено покриття бетонних, залізобетонних, цегляних і дерев'яних архітектурних деталей (карнизів, поясків тощо), місць сполучення дерев'яних частин будівель з кам'яними, цегляними та бетонними конструкціями металевою сіткою з чарунками розміром 10 х 10 мм або плетенням з дроту з чарунками розміром не більше 40 х 40 мм при необхідності оштукатурювання шаром накиді понад 20 мм.

Місця сполучення поверхонь, що оштукатурюються, виготовлених із різних матеріалів, оббивають металевою сіткою з перекриванням на 4  5 см з обох боків стику, а поверхні дерев'яних конструкцій  дранковими щитами з розміром чарунок
45 х 45 мм у просвіті без переплетення дранок.

Оббивання поверхонь штучною дранню виконують лише при незначних обсягах робіт та при відсутності інших матеріалів.

§ 8-1-1. Насікання поверхонь та зрубування напливів бетону

Склад роботи

1. Насікання поверхонь штрихами 3-5 мм або зрубування напливів бетону.
2. Очищення поверхні від пилу та бруду.


Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Способи оброблення

механізований

вручну

Кількість робітників

Штукатур 

3

1

-

Штукатур 

2

-

1

Таблиця 2  Норми часу

Види поверхонь

Одиниця виміру

Способи оброблення

Насікання поверхонь

Зрубування напливів бетону

цегляних

бетонних з цегляним щебенем

бетонних з гравієм

гіпсобетонних

Стіни, перегородки, стовпи, пілястри, прямокутні колони, криволінійні поверхні великого радіуса 

100 м2 підготовленої поверхні

механізований

17,6

23,7

32,5

-

68,2

1

вручну

37,5

51,8

70,2

7,2

147,6

2

Стелі, сходові марші, циліндричні колони, напівколони, балки, карнизи, інші види невеликих поверхонь 

механізований

21,5

31,4

40,2

-

104,5

3

вручну

47,0

67,8

86,8

-

224,9

4

а

б

в

г

д

§ 8-1-2. Прибивання сітки із закиданням розчином

Склад роботи

Розмічання та нарізання сітки. 2. Кріплення сітки до цегляних, бетонних поверхонь розчином. 3. Приготування цементного молока. 4. Оббризкування сітки цементним молоком (у разі обмазування вапняно-гіпсовим розчином). 5. Приготування вапняно-гіпсового розчину. 6. Закидання сітки розчином.


Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Штукатур

3

1

Штукатур

2

1

Таблиця 2  Норми часу

Пришивання сітки по каркасу із закиданням розчином

Види поверхонь

стіни, перегородки

стелі, сходові марші

стовпи, пілястри, прямокутні колони, криволінійні поверхні великого радіуса

циліндричні колони, напівколони, балки, карнизи, інші види дрібних поверхонь

Одиниця виміру, 1 м2

0,54

0,62

0,81

0,98

а

б

в

г

§ 8-1-3. Кріплення смуг сітки в кутах, на борознах або в місцях сполучення конструкцій, виготовлених із різних матеріалів

Склад роботи

1. Розмічання та нарізання сітки на смуги. 2. Прикріплення сітки до дерев'яних поверхонь цвяхами; до цегляних та бетонних поверхонь  розчином або дюбелями. 3. Приготування гіпсового розчину вручну.

Таблиця 3  Склад ланки

Професія

Розряд

Кількість робітників

Штукатур

3

1

Таблиця 4  Норми часу

Найменування робіт

Одиниця виміру

Види поверхонь

стіни, перегородки

стелі, сходові марші

Кріплення смуг сітки:

на дерев'яних конструкціях та гіпсових плитах

1 м смуги

0,09

0,13

1

на борознах, цегляних або бетонних поверхнях

0,21

0,28

2

у кутах, на борознах або в місцях сполучення конструкцій, виготовлених з різних матеріалів

0,15

0,2

3

а

б

§ 8-1-4. Обгортання балок сіткою

Склад роботи

1. Розмічання сітки. 2. Нарізання сітки. 2. Обгортання балок сіткою. 3. Закріплення сітки дротом.


Таблиця 5  Склад ланки

Професія

Розряд

Кількість робітників

Штукатур

3

1

Таблиця 6  Норма часу

Обгортання балок сіткою

Норма часу

Одиниця виміру, 1 м2 сітки

0,53

§ 8-1-5. Пристрілка сітки монтажним пістолетом

Склад роботи

1. Розкроювання та нарізання за розміром сітки на смуги. 2. Зарядка патронами монтажного пістолета ПЦ-84. 3. Розмічання місць пристрілки. 4. Пристрілка смуг сітки дюбелями на пластинах. 5. Розрядження пістолета.

Таблиця 7  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Штукатур

5

1

Штукатур

3

1

Таблиця 8  Норми часу

Пристрілка сітки монтажним пістолетом

Види поверхонь

стіни та перегородки

стелі та сходові марші

стовпи, пілястри, прямокутні колони та криволінійні поверхні великого радіуса

циліндричні колони та напівколони, балки, карнизи та інші види дрібних поверхонь

Одиниця виміру,
1 м
2 сітки 

0,61

0,76

0,95

1,4

а

б

в

г

Примітка. Потреба на 1 м2 сітки: 12 дюбелів, 12 пластин, 12 патронів.

§ 8-1-6. Набивання цвяхів з обплетенням їх дротом

Склад роботи

1. Набивання цвяхів. 2. Обплетення дротом.

Таблиця 9  Склад ланки

Професія

Розряд

Кількість робітників

Штукатур

3

1


Таблиця 10  Норми часу

Набивання цвяхів з обплетенням їх дротом

Види поверхонь

стіни, перегородки

стелі, сходові марші

стовпи, пілястри, прямокутні колони, криволінійні поверхні великого радіуса

циліндричні колони, напівколони, балки, карнизи, інші види дрібних поверхонь

Одиниця виміру,
1 м
2 сітки 

1,18

1,42

1,18

1,42

а

б

в

г

§ 8-1-7. Оббивання дерев'яних поверхонь

Вказівки щодо виконання робіт

Дерев'яні поверхні оббиваються дранковими щитами, штучною дранню.

Склад роботи

1. Сортування. 2. Розмічання та нарізання за розмірами (у разі необхідності).
3. Прибивання цвяхами.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Штукатур

3

1

Штукатур

2

1

Таблиця 2  Норми часу

Оббивний матеріал

Одиниця виміру

Види поверхонь

стіни, перегородки

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: