zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.3-13:2006. Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань

Название (рус.) ДСТУ Б. В.2.3-13:2006. Сооружения транспорта. Ограждает дорожные первой группы. Порядок проведения натурных испытаний
Кем принят Інші
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІ ПЕРШОЇ ГРУПИ

Порядок проведення натурних випробувань

ДСТУ Б В.2.3-13:2006

Київ

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

2006


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: С. Вернусь; Н. Дудник; Л. Полєтаєва; В. Резник, канд. техн. наук (керівник розробки); Є. Столбов; О. Титенко

ПРИ УЧАСТІ: О. Крижанівського; Б. Овсієнка

 1.  ВНЕСЕНО: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

 1.  ПОГОДЖЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції МВС України лист
  від 10 жовтня 2005 р. № 45/1988;

Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України лист від 24 жовтня 2005 р. № 4/7-6368

4 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 06.05.2006 р.
№ 161

 1.  Цей стандарт відображає сукупність положень і вимог Європейських норм EN 1317-1:1998 „R?ckhaltesysteme an Stra?en. Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien f?r Pr?fverfahren" (Дорожні стримувальні системи. Частина: Терміни і загальні критерії методів випробувань) та EN 1317-2:1998 „R?ckhaltesysteme an Stra?en. Teil 2: Leistungsklassen, Abnahmekriterien f?r Anprallpr?fungen und Pr?fverfahren f?r Schutzeinrichtungen" (Дорожні стримувальні системи. Частина 2: Види навантаження, критерії оцінки огороджень методом ударних випробувань)

6. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

[1] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[2] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ

[4] 4 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ

[5] 5 ВИМОГИ ДО ДТЗ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ

[6] 6 ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТА ВИПРОБУВАНЬ

[7] 7 ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ

[8] 8 ВИЗНАЧЕННЯ ІНЕРЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ (ASI)

[9] 9 ВИЗНАЧЕННЯ СТРИМУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ, ПОПЕРЕЧНОГО ПРОГИНУ ТА ДИНАМІЧНОГО ГАБАРИТУ

[10] 10 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

[11]
ДОДАТОК А
(обов'язковий)

[12] СХЕМА ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ

[13] ДОДАТОК Б
(обов'язковий)

[14] ФОРМА З ПРИКЛАДОМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ВИПРОБУВАНЬ ПЕРШОЇ СТАДІЇ

[15] ДОДАТОК В
(обов'язковий)

[16] ФОРМА З ПРИКЛАДОМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ВИПРОБУВАНЬ ДРУГОЇ СТАДІЇ

[17] ДОДАТОК Г
(обов'язковий)

[18] ФОРМА ВИСНОВКУ-ДОЗВОЛУ НА ВИРОБНИЦТВО ДОРОЖНЬОГО ОГОРОДЖЕННЯ

[19] ДОДАТОК Д
(довідковий)

[20] БІБЛІОГРАФІЯ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІ ПЕРШОЇ ГРУПИ
Порядок проведення натурних випробувань

СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
Порядок проведения натурных испытаний

TRANSPORT CONSTRUCTIONS
PROTECTIONS ROAD OF THE FIRST GROUP
Order of conducting of model tests

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1.  Цей стандарт установлює програму і методику, а також основні положення метрологічного забезпечення проведення випробувань стаціонарних дорожніх огороджень першої групи згідно з ДСТУ 2735 в умовах їх експлуатації (далі  натурних випробувань).
 2.  Стандарт призначений для всебічного перевірення та остаточного визначення відповідності конкретної конструкції дорожнього огородження вимогам призначеності і надійності згідно з ДСТУ Б В.2.3-10, ДСТУ Б В.2.3-12 при поставленні їх на виробництво.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення
ДСТУ
3501-97 Годинники електронні, що живляться від мережі змінного струму. Загальні технічні умови

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ДСВ. Методики виконання вимірювань. Основні положення)

ГОСТ 8.476-82 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений в диапазоне частот 0,5 30 Гц (ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повірочна схема для засобів вимірювань в діапазоні частот 0,5-30 Гц)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические требования (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні вимоги)

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки повірочні. Технічні умови)

ГОСТ 18955-73 Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения (Акселерометри низькочастотні лінійні. Терміни та визначення)

ГОСТ 22748-77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений (Автотранспортні засоби. Номенклатура зовнішніх розмірів. Методи вимірювань)

ГОСТ 23350-98 Часы наручные карманные электронные. Общие технические требования (Годинники наручні кишенькові електронні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26272-98 Часы электронно-механические кварцевые наручные карманные. Общие технические требования (Годинники електронно-механічні кварцові наручні кишенькові)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ

У цьому стандарті використано терміни, визначення понять та познаки, установлені в ДСТУ Б В.2.3-10 та ДСТУ Б В.2.3-12.

Нижче подано терміни, додатково застосовані в цьому стандарті.

3.1 динамічний габарит наїзду на огородження (Wo)

Максимальне горизонтальне відхилення крайніх точок траєкторії руху дорожнього транспортного засобу для випробувань (далі  ДТЗ) разом з деформованими елементами огородження під час наїзду ДТЗ на огородження (рисунок 1).

3.2 вибіг ДТЗ

Переміщення ДТЗ після контакту з огородженням. Характеризується параметрами смуги вибігу: шириною смуги (с)  максимальною відстанню крайніх точок ДТЗ від лінії розташування огороджень та протяжністю смуги (L) відстанню переміщення ДТЗ від останньої точки контакту з огородженням до зупинки.

3.3 випробувальна лабораторія (полігон)

Підприємство, на якому проводять натурні випробування дорожніх огороджень згідно з цим стандартом. Вимірювальна інформаційна система лабораторії (полігону) підлягає метрологічній атестації відповідно до положень Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" [1] та вимог "Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі" [2].

3.4 параметри безпечного вибігу ДТЗ

За Європейськими нормами EN 1317-2 параметри вибігу ДТЗ не повинні перевищувати:

протяжність смуги (L показник В (таблиця 1);

ширина смуги (с)  значення, яке складається з показника А (таблиця 1), габаритної ширини ДТЗ та 16 % габаритної довжини ДТЗ.

Таблиця  Значення показників А та В У метрах

Тип ДТЗ

А

В

Легковий автомобіль 

2,2

10,0

Вантажний автомобіль або автобус 

4,4

20,0

4 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ

 1.  Натурні випробування огороджень першої групи згідно з ДСТУ 2735 здійснює спеціальна лабораторія (полігон) за технічними умовами (далі  ТУ) конкретної конструкції і марки огородження за його максимальною розрахунковою стримувальною здатністю.
 2.  У випробуваннях огороджень застосовують ДТЗ згідно з ДСТУ 2984 без водія і пасажирів, які мають геометричні параметри, масу, що визначені в таблицях 2  4, та з швидкістю руху в момент первинного контакту з огородженням відповідно до таблиці 3 ДСТУ Б В.2.3-10, або відповідно до таблиці 2 ДСТУ Б В.2.3-12.

4.3 Під час натурних випробувань визначають відповідність конкретної конструкції марки огородження вимогам призначеності згідно з 5.1  5.4 ДСТУ Б В.2.3-10 і 5.1 ДСТУ Б В.2.3-12 та надійності згідно з 5.5  5.8 ДСТУ Б В.2.3-10 і 5.2 ДСТУ Б В.2.3-12.

4.4 Програма випробувань

4.4.1 Натурні випробування огородження проводять за двома стадіями:

 •  перша стадія  наїзд на огородження легкового автомобіля для перевірки відповідності нормативам інерційного навантаження на водія і пасажирів та відповідності параметрів смуги вибігу автомобіля після контакту з огородженням;
 •  друга стадія  наїзд на огородження вантажного автомобіля, автобуса або сідельного автопоїзда для визначення стримувальної здатності і поперечного прогину огородження, динамічного габариту та параметрів смуги вибігу ДТЗ.

4.4.2 На першій стадії випробувань визначають:

інерційні навантаження на водія та пасажира;

 швидкість руху автомобіля в момент первинного контакту з огородженням;

 •  швидкість, кут вибігу та параметри смуги вибігу автомобіля з моменту припинення його контакту з огородженням;
 •  деформації, які отримав автомобіль в процесі наїзду та деформації елементів огородження.

4.4.3 На другій стадії випробувань визначають:

 •  особливості траєкторії руху та характер пошкоджень ДТЗ;
  •  деформації елементів огородження (розрив балки, повздовжнього зв'язку, вирив стояків початкової ділянки огородження бар'єрного типу, руйнування огородження парапетного типу тощо);
  •  поперечний прогин балки огородження бар'єрного типу, зсув монолітного або блочного огородження парапетного типу;
  •  динамічний габарит ДТЗ;
  •  швидкість, кут вибігу та параметри смуги вибігу ДТЗ після припинення його контакту з огородженням.
 1.  У разі негативного результату випробувань наїздом легкового автомобіля на огородження (першої стадії) другу стадію випробувань не виконують. Замовнику видають відповідний документ, в якому зазначають причини невідповідності конструкції огородження вимогам призначеності.
 2.  Послідовність виконання підготовчих робіт на першій стадії випробувань наступна:

перевірка відповідності елементів огородження ТУ та кресленням;

встановлення огородження для випробувань;

підготовка відповідного ДТЗ до випробувань;

перевірка вимірювальних пристроїв і устаткування для проведення вимірювань та спостережень за процесом наїзду;

нанесення сітки на смугу розгону ДТЗ, смугу з твердим покриттям та на смугу, де встановлено огородження.

4.4.6 На першій стадії випробувань ДТЗ  легковий автомобіль доставляють до вихідної позиції на смузі розгону і з включеними пристроями для вимірювання інерційних навантажень, а на другій стадії випробувань ДТЗ  автобус, вантажний автомобіль, сідельний автопоїзд:

розганяють за допомогою двигуна або за рахунок інерційних сил похилої площини смуги розгону або за допомогою спеціальної каретки, яку зупиняють (відокремлюють) безпосередньо перед огородженням;

керують напрямком руху по радіо або для досягнення прямого напрямку руху тимчасово (до зустрічі з огородженням) фіксують передні колеса ДТЗ.

4.4.7 В момент пересічення ДТЗ початку сітки на смузі розгону включають запис його руху на кіно-відеоплівку і продовжують зйомку до зупинки ДТЗ.

4.4.8 Після зупинки ДТЗ:

а) припиняють запис на кіно-відеоплівку;

б) знімають показання приладів, що знаходяться у ДТЗ  легкового автомобіля і, за потреби, його знову фотографують;

в) складають протокол огляду ДТЗ, у якому описують процес наїзду і зазначають:

деформації, пошкодження та руйнування вузлів і деталей;

параметри смуги вибігу ДТЗ;

г) за слідами руху коліс ДТЗ, залишених на сітці та відповідно до відміток на огородженні, складають у масштабі 1:500 або 1:250 план-схему наїзду, по якій визначають дійсний кут наїзду з точністю 0,5 °;

д) за результатами огляду огородження складають протокол його стану (деформацій, пошкоджень та руйнувань), в якому відмічають:

 •  місце первинного контакту ДТЗ з огородженням (відносно попереднього та наступного стояка огородження бар'єрного типу, відносно відстані від початку огородження парапетного типу);
  •  висоту і розміри площини контакту ДТЗ за профілем огородження;
  •  довжину ділянки огородження, по якій ковзав транспортний засіб;
  •  поперечний прогин огородження;

е) фотографують огородження в цілому і окремі його конструктивні елементи, що зазнали руйнувань та пошкодження;

є) складають звіт про випробування.

4.5 Методики проведення випробувань першої і другої стадій наведені у розділах 8 та 9.

5 ВИМОГИ ДО ДТЗ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ

5.1. Типи, маса, основні параметри та розміри, положення центра маси ДТЗ повинні відповідати вимогам, наведеним в таблицях 2-4.

Зовнішні розміри ДТЗ перевіряють згідно з ГОСТ 22748.

Таблиця 2  Маса ДТЗ та баласту У кілограмах

Маса ДТЗ для типу наїзду згідно з ДСТУ Б В.2.3-10

ТВ11

ТВ21 ТВ22

ТВ31 ТВ32

ТВ51

ТВ41 ТВ42

ТВ61

ТВ71

ТВ81

ДТЗ реальний

Допустимий відхил

Баласт (манекени) 

825

±40

100

1300

±65

160

1500

±75

180

13000

±400

80.n

10000

±300

-

16000

±500

-

30000

±900

-

38000

±1100

-

ДТЗ для випробувань

Допустимий відхил 

900

±40

1300

±65

1500

±75

13000

±400

10000

±300

16000

±500

30000

±900

38000 ±

1100

Примітка. n  кількість місць для сидіння у автобусі 

Таблиця 3  Геометричні параметри ДТЗ (допустимий відхил ± 15 %) У метрах

Параметри ДТЗ для типу наїзду згідно з ДСТУ Б В.2.3-10

ТВ11

ТВ21 ТВ22

ТВ31 ТВ32

ТВ51

ТВ41 ТВ42

ТВ61

ТВ71

ТВ81

Колія (спереду і позаду) 

1,35

1,40

1,50

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Радіус колеса 

-

-

-

0,52

0,46

0,52

0,55

0,55

Відстань між крайніми осями 

-

-

-

6,50

4,60

5,90

6,70

11,25

Число осей 

1S+1

1S+1

1S+1

1S+1

1S+1

1S+1/2

2S+2

1S+3/4

Примітка.  ведуча вісь ДТЗ 

Таблиця 4  Положення центра маси ДТЗ (допустимий відхил ±10%) У метрах

Відстані від центра маси ДТЗ для типу наїзду згідно з
ДСТУ Б В.2.3-10

ТВ11

ТВ21 ТВ22

ТВ31 ТВ32

ТВ51

ТВ41 ТВ42

ТВ61

ТВ71

ТВ81

До передньої осі 

0,90

1,10

1,24

3,80

2,70

3,10

4,14

6,20

Бокове відхилення 

±0,07

±0,07

±0,08

±0,10

±0,10

±0,10

±0,10

±0,10

Висота центра:

маси ДТЗ

маси вантажу

0,49

-

0,53

-

0,53

-

-

1,40

-

1,50

-

1,60

-

1,90

-

1,90

 1.  Випробувальні автомобілі повинні мати всі основні агрегати та вузли. Технічний стан ходової частини і кузова випробувального автомобіля повинен бути справним.
 2.  ДТЗ повинні бути чистими, в тому числі їх нижня частина днища кузова та колісних ніш.
 3.  Перед випробуванням на зовнішній поверхні ДТЗ, у тому числі на нижній його частині і на колесах, повинен бути нанесений рівномірний шар вапна або крейди товщиною 0,3 мм  0,5 мм.
 4.  На ДТЗ, який розганяють кареткою, бак для палива повинен бути наповнений водою або знятий і замінений металевим ящиком відповідної форми та маси.
 5.  На зовнішній поверхні кузова легкового автомобіля повинен бути нанесений номер випробування і розмітка згідно з рисунком 2. Номер випробування повинен знаходитись на капоті або кришці багажника і на одній дверці з кожного боку.
 6.  У автобуса номер випробування наносять на передній, задній, обох бокових панелях кузова та на його даху; у вантажного автомобіля та тягача сідельного автопоїзда  на капоті та обох дверях кабіни.
 7.  ДТЗ повинні бути завантажені таким чином, щоб розподіл маси на вісі ДТЗ та по висоті центра мас були у відповідності з наведеними в таблиці 4.

Допустимі відхили розміщення фактичного центра мас від розрахункового повинні бути не більшими ніж наведені у таблиці 4.

5.9 Розміщення баласту автобуса повинно складатися з:

баласту на сидіннях, який відповідає масі пасажирів, які сидять на сидіннях;

баласту на підлозі салону, розміщеного рівномірно по її довжині.

 1.  Елементи завантаження автобуса (баласт) повинні бути ретельно закріпленні до сидінь та платформи салону, вантажного автомобіля  до платформи кузова, сідельного автопоїзда  до платформи причепа.
 2.  Загальна маса і розподіл маси ДТЗ по його осям після завантаження баластом повинно бути перевірено на вагах згідно з ГОСТ 29329 і зафіксовано спеціальним протоколом. В ньому зазначають висоту центра мас над поверхнею дороги.

5.12 Вимірювання швидкості руху ДТЗ перед первинним контактом з огородженням, час проїзду ділянки протяжністю 3 м  4 м, повинно бути дубльоване зовнішніми приладами  секундомірами з точністю 0,01 с згідно з ГОСТ 23350.

5.13 При підготовці ДТЗ до випробувань слід виключити привід стоянкового гальма.

6 ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТА ВИПРОБУВАНЬ

6.1 Конструкція огородження, яка підлягає випробуванню, повинна відповідати вимогам відповідного стандарту, ТУ і підлягає натурним випробуванням після проведення приймальних і періодичних випробувань його конструктивних елементів та збірних одиниць.

6.2 На випробування подається повний комплект елементів огородження, набори кріплення і супроводжувальна документація.

Конструкція огородження, висота встановлення над поверхнею ґрунту, крок стояків та їх заглиблення в ґрунт повинні відповідати вимогам НД.

6.3 До супроводжувальної документації належить:

лист замовлення на проведення натурних випробувань конкретної конструкції (марки) огородження з зазначенням розрахункового навантаження згідно з ДСТУ Б В.2.3-4-10 або ДСТУ Б В.2.3-4-12;

технічні умови на виготовлення дослідної партії даної конструкції огороджень, розроблені в установленому порядку;

робочі креслення конструкції (марки) огородження, яка підлягає натурним випробуванням. Для огороджень бар'єрного типу повинні бути надані креслення робочої ділянки та початкової і кінцевої ділянок;

інструкція по встановленню (монтажу) огородження.

6.4 Перед встановленням (монтажем) огородження перевіряють відповідність кожного конструктивного елемента вимогам НД та робочим кресленням, контролюють відповідність кріплення вимогам НД.

На кожному листі креслення повинна бути відмітка (віза) осіб що перевіряють: технолога і конструктора лабораторії (полігону), які надалі приймають участь у натурних випробуваннях цієї конструкції огородження.

6.5 Встановлення (монтаж) огородження повинно здійснюватись у відповідності з Інструкцією по встановленню (монтажу) огородження під постійним контролем осіб, які перевіряли креслення. Завершення монтажу огородження оформляють актом, який підписують: представник Замовника, технолог і конструктор лабораторії (полігону).

 1.  Довжина робочої ділянки огородження, встановленого на ґрунтовій смузі полігону, повинна бути не менше 60 м. Передбачувана при випробуваннях точка первинного контакту автомобіля з огородженням повинна знаходитись на відстані 5 м  8 м (бажано 5 м  6 м) від початку робочої ділянки огородження.
 2.  На встановленому огородженні бар'єрного типу нумерують стояки, балки та поздовжні зв'язки починаючи з початку робочої ділянки. На монолітному та збірному огородженні парапетного типу з тильної сторони наносять позначки відстаней через 2 м від початкової частини огородження. Написи наносять фарбою згідно з ГОСТ 9.032 чорного кольору, шрифтом НВ = 40 мм згідно з ДСТУ 4100.

7 ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ

7.1 Вимоги до випробувальних споруд та обладнання полігону

7.1.1 Полігон повинен мати (рисунок А. 1):

смугу для розгону та руху з визначеною швидкістю ДТЗ з максимальною масою (38000 кг);

ґрунтову смугу (далі  смугу для огородження), яка примикає до

попередньої смуги під кутом 20 °, для встановлення огороджень груп ДО та ДД згідно з ДСТУ Б В.2.3-4-12 або розміщення залізобетонних плит встановлення огородження МО, МД згідно з ДСТУ Б В.2.3-4-10;

смугу з покриттям шириною 2,5 м, паралельній ґрунтовій смузі і розташованій на відстані 2, 2 м  2,3 м від огородження;

пристрої для встановлення кіно або відеокамери зверху над потенційним місцем контакту транспортного засобу з огородженням, а також на початку і в кінці огородження (додаток А).

 1.  Смуга для розгону повинна мати дорожній одяг, передбачений для доріг ІІІ категорії згідно з ДБН В.2.3-4, влаштований на горизонтальній або похилій (на спуску) ділянці місцевості з поперечним похилом покриття до 10 .
 2.  Огородження, яке підлягає випробуванню, повинно примикати до смуги для розгону ДТЗ таким чином, щоб вісь смуги для розгону ДТЗ пересікала огородження на відстані 6,5 м  7,5 м від початку робочої ділянки огородження.
 3.  Монорейка з рухомою кареткою повинна бути влаштована на поверхні дорожнього покриття по вісі смуги розгону.

Призначеність монорейки і каретки :

наведення випробувального автомобіля на задану точку (точку контакту з огородженням);

передача тягового зусилля до ДТЗ, який розганяють;

забезпечення відокремлення автомобіля від тягового пристрою в момент, який безпосередньо передує контакту ДТЗ з огородженням.

7.1.5 Двигун каретки повинен забезпечити в кінці смуги розгону швидкість ДТЗ у межах допустимих відхилень згідно таблиці 3 ДСТУ Б В.2.3-10, таблиці 2
ДСТУ Б В.2.3-12, та своєчасне відокремлення від ДТЗ.

7.1.6 Положення та розміри ґрунтової смуги повинні забезпечувати можливість встановлення на цій смузі прямих робочих ділянок огороджень довжиною до 80 м, під кутом 15 ° і 20 ° по відношенню до повздовжньої вісі смуги розгону ДТЗ.

7.1.7 Фізико-механічні властивості і щільність ґрунту ґрунтової смуги по глибині до 1,5 м повинні відповідати вимогам, які пред'являють до ґрунту верхнього шару земляного полотна розділювальної смуги, узбіччя автомобільних доріг згідно з
ДБН В.2.3-4.

Бокові лінії контуру ґрунтової смуги в плані повинні бути віддалені від робочої ділянки огородження на 2,2 м  2,3 м.

7.1.8 Ґрунтова смуга та смуга з твердим покриттям загальною шириною 5,0 м, на початку робочої ділянки огородження повинна мати нанесену фарбою або вапном на покриття сітку з розмірами чарунки 1 м х 1 м та покрита тонким (2 мм  5 мм) шаром чистого зволоженого піску. Таким же шаром піску та сіткою з чарунками повинна бути покрита частина ґрунтової смуги (до огородження) перед огородженням на всю його довжину робочої та кінцевої ділянок. Перед випробуваннями пісок необхідно розрівняти граблями для створення смуг, перпендикулярних огородженню.

7.1.9 Випробування огороджень мостової групи проводяться шляхом улаштування на ґрунтовій смузі залізобетонних плит із закладними деталями для кріплення стояків огородження бар'єрного типу або закріплення огороджень парапетного типу.

7.1.10 Смуга з твердим покриттям повинна мати дорожній одяг, призначений для доріг V категорії: щебеневі, гравійні або шлакові основи і покриття згідно з
ДБН В.2.3-4.

7.1.11 Місця розміщення опор для встановлення пристроїв (кіно-відео камер) наведені на рисунку А.1. У якості опор можуть бути використані дерев'яні, металеві стояки тощо, на яких влаштовують відповідні елементи кріплення.

Опори № 1 та № 2 встановлюють поблизу кожного кінця ґрунтової смуги. Ширина площадки на опорі повинна бути достатня для встановлення кінокамери по вісі огородження.

До опори № 3, яка призначена для встановлення кіно-відеокамери на висоті 4,0 м повинна бути приєднана драбина. Включення, виключення та поворот камери повинно здійснюватись внизу опори за допомогою дистанційного пульта управління.

7.1.12 Кіно-відеокамери повинні забезпечувати зйомку процесу наїзду ДТЗ на огородження з частотою 24 або 48 кадрів в секунду при ракурсі більше ніж 20 ° відповідної ділянки огородження.

7.2 Вимоги безпеки при проведенні випробувань

7.2.1 Полігон повинен мати огорожу, яка перешкоджає доступ до нього сторонніх осіб, тварин тощо.

7.2.2 Процес наїзду транспортного засобу на огородження повинен проходити автоматично, без втручання людей.

 1.  Заборонна зона всередині полігону повинна включати смугу розгону ДТЗ, ґрунтову смугу для встановлення огородження та простір на відстані 20 м від них.
 2.  На полігоні, в якому для розгону ДТЗ використовують реальний автомобіль на бензиновому (газовому чи дизельному) паливі, повинен бути відповідний пожежний інвентар, розташований поблизу ґрунтової смуги.

7.3 Атестація полігона

 1.  Організація і порядок проведення на полігоні метрологічної атестації методики виконання вимірювань регламентовані ГОСТ 8.010.
 2.  Під час метрологічної атестації перевіряють відповідність результатів виконаних вимірювань вимогам цього ДСТУ:

маси та баласту, геометричних параметрів, положенню центра маси ДТЗ;

технічних характеристик і параметрів засобів вимірювання інерційного навантаження на пасажирів легкового автомобіля, швидкості руху ДТЗ;

технічних характеристик засобів вимірювання лінійних величин, розмірів елементів огородження, поперечного прогину огородження, а також параметрів (розмірів) смуги вибігу ДТЗ;

технічних засобів спостереження за процесом наїзду ДТЗ на огородження.

8 ВИЗНАЧЕННЯ ІНЕРЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ (ASI)

8.1 Режим випробувань

8.1.1 Ці випробування проводять за типами наїздів ТВ11, ТВ21, ТВ22, ТВ31, ТВ32 легковим автомобілем відповідної маси з дотриманням параметрів наїзду (швидкості руху та кута наїзду) згідно з таблицями 2 і 3 ДСТУ Б В.2.3-10 або таблицями 1 і 2 ДСТУ Б В.2.3-12.

 1.  Легковий автомобіль, призначений для випробувань, повинен бути споряджений двома манекенами натуральної величини, яких розміщують на передніх сидіннях.
 2.  Інерційні навантаження визначають розміщеними у трьох площинах відносно головних його осей пристроями  акселерометрами згідно з ГОСТ 18955 та ГОСТ 8.476 з частотними характеристиками, що забезпечують фіксацію максимальних значень негативного прискорення (уповільнення) автомобіля у просторі під час контакту з огородженням (ах, ay, az).

Частота сприйняття прискорення  не менше 20 Гц.

8.1.4 Швидкість руху у момент первинного контакту з огородженням визначають спідометром автомобіля, перевіреного в установленому порядку та обладнаного інерційним утримувачем стрілки. Допускається встановлення на транспортних засобах записуючого спідометра з точністю виміру швидкості у діапазоні від 60 км/год до
110 км/год  з допустимими відхилами в межах плюс, мінус 3 км/год.

Швидкість ДТЗ перед контактом з огородженням визначають за допомогою пристрою, який включає і виключає електронний годинник згідно з ДСТУ 3501 та
ГОСТ 26272.

8.2 Вимірювання за пристроями спостереження

8.2.1 Відеозапис процесу взаємодії автомобіля з огородженням слід виконувати одночасно трьома кінокамерами на кіноплівку шириною 16 мм з частотою 24 кадри в секунду або трьома відеокамерами. Дві кіно-відеокамери повинні бути розташовані по одній осі з робочою ділянкою огородження і направлені назустріч одна до одної, а третя  в зоні первинного контакту автомобіля з огородженням, над ним. Відеозапис на третю кіно-відеокамеру доцільно вести з більш високої точки, яка знаходиться позаду лінії огородження, що дозволяє фіксувати процес взаємодії автомобіля з огородженням.

8.2.2 Дублювання вимірювання швидкості наїзду на огородження здійснюють стаціонарним пристроєм, який розміщують поруч зі смугою розгону на відстані не більше 6 м від точки первинного контакту з огородженням (рисунок А. 1).

 1.  Фактичний кут наїзду на огородження вимірюють по слідам задніх коліс автомобіля та за даними відеозапису або кінозапису, який здійснювався зверху з місця опори № 3 (рисунок А.1). Допустимий відхил фактичного кута наїзду від нормованого становить мінус 1,5 °.
 2.  За даними блоку датчиків відповідних прискорень, які встановлені в центрі мас, визначають прискорення (уповільнення) по головним його осям.
 3.  Для визначення фактичних величин швидкості і кута вибігу легкового автомобіля використовують дані відеозапису, який був виконаний назустріч руху автомобіля (місце опори № 2, рисунок А.1). Визначення параметрів смуги вибігу автомобіля проводять по слідам коліс, залишених на піску смуги з твердим покриттям.

8.2.6 Визначення відстаней переміщення і швидкості руху автомобіля в процесі його взаємодії з огородженням, а також фіксація деформацій огородження та поверхні ґрунтової смуги та смуги з твердим покриттям на всю довжину робочої і кінцевої ділянки огородження і на всю ширину смуг здійснюють по координатній сітці.

9 ВИЗНАЧЕННЯ СТРИМУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ, ПОПЕРЕЧНОГО ПРОГИНУ ТА ДИНАМІЧНОГО ГАБАРИТУ

9.1 Режими випробувань

9.1.1 Режим випробувань повинен відповідати встановленому у ТУ на виготовлення конструкції огородження з урахуванням максимальної стримувальної здатності згідно з таблицею 2 ДСТУ Б В.2.3-10 та таблицею 1 ДСТУ Б В.2.3-12.

Огородження підлягають випробуванням у відповідних режимах: за визначеною швидкістю та навантаженням ДТЗ (ТВ32  ТВ81 згідно з ДСТУ Б В.2.3-10 таблиця 3).

9.1.2 У випадку, коли ДТЗ у процесі випробувань не був затриманий огородженням, а також при невиконанні вимог надійності огородження, відповідно до 5.5, 5.6 ДСТУ Б В.2.3-10, і підрозділу 5.2 ДСТУ Б В.2.3-12, стримувальну здатність даної конструкції огородження не визначають. Замовнику видають відповідний (негативний) висновок.

 1.  Вимірювання швидкості наїзду ДТЗ на огородження виконують згідно з 8.1.4, кута наїзду  згідно з 8.2.3. Кут наїзду ДТЗ на огородження визначають геодезичним інструментом (теодолітом) шляхом вимірювання кута між віссю огородження та слідами коліс ДТЗ на смузі розгону.
 2.  Похибки та допуски вимірювань швидкості та кута наїзду ДТЗ на огородження не повинно перевищувати плюс, мінус 1 %. До розрахунку стримувальної здатності огородження приймають швидкість згідно з діючими НД, якщо відхили фактичної величини швидкості наїзду при випробуваннях від встановленої стандартами не перевищують мінус 7 %.
 3.  Швидкість і кут вибігу ДТЗ визначають згідно з 8.2.5.
 4.  Поперечний прогин огородження (w) і динамічний габарит ДТЗ (Wo) визначають за кіно або відеозаписом процесу взаємодії ДТЗ з огородженням
  (рисунок
  1), здійснених з позицій 1 та 2 полігону (рисунок А.1).

Визначення поперечного прогину огородження (w) здійснюють за допомогою лінійки згідно з ГОСТ 8026 та ГОСТ 427. Довжину контакту ДТЗ з огородженням, а також протяжність смуги вибігу ДТЗ (L) вимірюють рулеткою згідно з ГОСТ 7502.

Рисунок 1

9.1.7 При обстеженні пошкоджень ДТЗ фіксують їх розміри і місце знаходження з урахуванням позначення частин ДТЗ відносно розміщення центра ваги (рисунок 2). Верхню і нижню частини ДТЗ позначають відповідно В та Н. У протоколі огляду ДТЗ місце знаходження пошкодження зазначають трьома літерами, наприклад, місце пошкодження лобового скла: RFB (зверху у правій передній частині автомобіля).

RF  права передня частина

RB  права задня частина

LF  ліва передня частина

LB  ліва задня частина

Рисунок 2

9.1.8 До протоколу огляду ДТЗ заносять його технічні характеристики (масу, габарити, координати центру мас, тощо) і, за потреби, додають фотографії.

9.1.9 Деформації елементів огородження та пошкодження ДТЗ визначають візуально.

10 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

10.1 За результатами проведених випробувань Замовнику надають одне з наведених:

звіт про проведення першої стадії випробувань з негативним висновком щодо їх результатів (невідповідність інерційним навантаженням);

звіт і позитивний висновок щодо інерційних навантажень та звіт і негативний висновок про випробування огородження на стримувальну здатність;

звіти про проведення випробувань у повному обсязі згідно з цим стандартом і висновок  дозвіл на виготовлення даної конструкції (марки) огородження.

10.2 Звіт про випробування

10.2.1 До вступної частини кожного звіту належить надати:

інформацію про Замовника і Виконавця випробувань (повну назву, код, адреса, засоби зв'язку тощо);

вид ДТЗ і марку автомобіля для випробувань, вид навантаження згідно з ДСТУ Б В.2.3-10;

тип та марку огородження з посиланням на ТУ;

10.2.2 В розділах звіту "Випробування першої (другої) стадії" описують процес наїзду ДТЗ на огородження, де зазначають:

дату і час випробувань;

покриття смуги розгону;

погодні умови, стан ґрунтової смуги, смуги розгону;

дійсну швидкість руху ДТЗ перед контактом з огородженням;

місце розташування первинного контакту ДТЗ з огородженням (по номеру стояків огородження бар'єрного типу та відстані від нього);

реакцію елементів огородження на наїзд (у загальному вигляді);

траєкторію руху автомобіля під час випробувань.

10.2.3 У підрозділі "Огородження" розділу звіту "Наслідки наїзду на огородження" фіксують зміни, які сталися в конструкції огородження під час наїзду:

загальні пошкодження огородження;

розміри та розташування тріщин, параметри зсуву огородження парапетного типу;

розрив балки, відрив та деформації консолі, згинання, вирив стояка, розрив поздовжнього зв'язку тощо у огородженнях бар'єрного типу;

конкретні пошкодження кожного з конструктивних елементів та елементів кріплення огородження.

10.2.4 У підрозділі "ДТЗ" розділу звіту "Наслідки наїзду на огородження" детально описують стан ДТЗ і його положення після наїзду на огородження. Відмічають чи пересік автомобіль огородження чи ні, наводять дійсний кут наїзду, положення автомобіля після наїзду (чи перевернувся на бік (дах, інший бік, на 360 °).

10.2.5 У підрозділах звіту "Результати випробувань" до кожної стадії випробувань відповідно надають:

зведену таблицю вимірювань інерційних навантажень;

параметри дійсного і безпечного вибігу ДТЗ;

величину поперечного прогину огородження і місце його знаходження;

величину динамічного габариту ДТЗ.

10.2.6 У зведених таблицях вимірів інерційного навантаження наводять дані про повздовжнє, поперечне і вертикальне навантаження і загальне інерційне навантаження (ASI), визначене за формулою:

(1)

де ах, ay, az  визначене акселерометрами максимальне поздовжнє (ах), поперечне (ау), вертикальне (az) інерційне уповільнення легкового автомобіля під час наїзду на огородження.

10.2.7 У відповідній таблиці окремо зазначають індекс поперечного інерційного перевантаження водія, пасажирів (І):

2)

10.2.8 До звіту про проведення випробувань огороджень додають: кіно-відеокасету, фотографії, план-схему випробувань, оригінали всіх документів, складених під час випробувань, копії актів (протоколів) перевірки приладів, що використовувались.

10.3 Висновки

10.3.1 Позитивний висновок про відповідність конструкції даної марки огородження вимогам призначеності дають у тому разі, якщо:

під час контакту легкового автомобіля з огородженням були виконані вимоги призначеності даного типу огородження;

індекс загального інерційного навантаження легкового автомобіля у центрі його мас (ASI) не перевищує 1,0, а індекс інерційного перевантаження водія, пасажира  0,5;

параметри вибігу легкового автомобіля не перевищують параметри його безпечного вибігу.

10.3.2 Позитивний висновок щодо надійності конструкції даної марки огородження видають, якщо при наїзді ДТЗ дотримані вимоги відповідного НД:

огородження не було зруйновано;

ДТЗ не пересік огородження;

параметри вибігу ДТЗ не перевищують параметри безпечного вибігу.

10.3.3 Протокол-висновок за 10.3.1, 10.3.2, позитивний або негативний, оформлюють згідно з додаткам Б та додатком В (форма протоколу надається з прикладом заповнення).

10.3.4 Результати проведення випробувань (оригінали протоколів випробувань першої і другої стадії, звіт про випробування тощо) повинні зберігатися не менше ніж 10 років.

10.4 Висновок  дозвіл

10.4.1 Висновок-дозвіл видають замовнику, якщо висновки за 10.3.1, 10.3.2, позитивні. Дозвіл оформляють згідно з додатком Г.


ДОДАТОК А
(обов'язковий)

СХЕМА ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ

1, 2, 3  кіно-відеокамери

 1.  - смуга розгону ДТЗ
 2.  - ґрунтова смуга для огородження
 3.  - огородження
 4.  - смуга з твердим покриттям
 5.  - пристрій для вимірювання швидкості руху ДТЗ

Рисунок А.1


ДОДАТОК Б
(обов'язковий)

ФОРМА З ПРИКЛАДОМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ВИПРОБУВАНЬ ПЕРШОЇ СТАДІЇ

Марка огородження 

Номер випробувань 

Дата 

27.06.2005 

Вид навантаження 

ТВ11 

Автомобіль 

Опель Корса 

Маса (кг) 

913 

Баласт (кг) 

68 + 75 (манекени) 

Висота центра мас (мм) 

480 

Відстань від передньої вісі до центра мас (мм) 

910 

Швидкість (км/год) 

104,4 

Кут наїзду (градус) 

20 

Довжина робочої ділянки огородження 

15 секцій по 4 м = 60 м 

Довжина початкової і кінцевої ділянок 

24м 

Результати: 

Перевертання ДТЗ (так, ні) 

Ні 

Безпечний вибіг ДТЗ (так, ні) 

Так 

Довжина контакту (м) 

7,2 

ASI (-) 

0,77 

І 

0,45 

Висновок та коментар: 

Конструктор

підпис 

_________________________

(П.І.Б.)

Технолог

підпис 

__________________________

(П.І.Б.)


ДОДАТОК В
(обов'язковий)

ФОРМА З ПРИКЛАДОМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ВИПРОБУВАНЬ ДРУГОЇ СТАДІЇ

Марка огородження 

Номер випробувань 

Дата 

30.06.2005 

Вид навантаження 

ТВ51 

Автомобіль 

MAN SL 200 автобус 

Маса (кг) 

12700 

Баласт (кг) (бак з водою та бетонні блоки) 

3500 

Висота центра мас (мм) 

1434 

Відстань від передньої вісі до центра мас (мм) 

3891 

Швидкість (км/год) 

72,0 

Кут наїзду (градус) 

20 

Довжина робочої ділянки огородження 

20 секцій по 4 м = 80 м 

Довжина початкової і кінцевої ділянок 

24 м 

Перевертання ДТЗ (так, ні) 

Ні 

Протяжність контакту ДТЗ з огородженням 

34 м, починаючи з стояка № 3 

Поперечний прогин 

103 см біля стояка № 32 

Точка первинного контакту 

10 см після стояка № 3 

Динамічний габарит 

3,2 м, W 8 

Розрив (руйнування) огородження (так, ні) 

Ні 

Безпечний вибіг ДТЗ (так, ні) 

Так 

Стримувальна здатність 

Н2 (280 кДж) 

Висновок та коментар: 

Конструктор

підпис 

_________________________

(П.І.Б.)

Технолог

підпис 

__________________________

(П.І.Б.)


ДОДАТОК Г
(обов'язковий)

ФОРМА ВИСНОВКУ-ДОЗВОЛУ НА ВИРОБНИЦТВО ДОРОЖНЬОГО ОГОРОДЖЕННЯ

ВИСНОВОК-ДОЗВІЛ

На основі проведених натурних випробувань згідно з ДСТУ Б.В.2.3-13:2006 випробувальна лабораторія (полігон) 

(назва лабораторії, адреса)

 

(дані метрологічної атестації)

за висновками протоколів випробувань від 

від 

ДАЄ ДОЗВІЛ

(повна назва, код, адреса підприємства  замовника)

на виготовлення дорожнього огородження типу,

марки

за робочим кресленням

Показники огородження:

Вид навантаження (стримувальна здатність)  

Поперечний прогин   

Динамічний габарит  

Індекс загального інерційного навантаження  

Додатки: Протокол випробувань першої стадії.

Протокол випробувань другої стадії.

Висновок-дозвіл не підлягає передачі іншим фізичним та юридичним особам

Керівник випробувальної лабораторії   

підпис (П.І.Б)

М.П.


ДОДАТОК Д
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1.  Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (від 15 червня 2004 p. № 1765-IV).
 2.  Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі (Затверджено Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики; наказ від 29.03.2005 № 71; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 р. за № 392/10672).


УДК 621.778.8.006.354 93.080.30Спонсоры раздела: